Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Kauno apskrities darbo rinkos palyginamoji analizėĮvadas. Tikslas - aptarti darbo rinkos sampratą teoriniu aspektu ir atlikti Kauno apskrities darbo rinkos statistinę analizę bei gautus rezultatus palyginti su tais pačiais rodikliais visos Lietuvos mastu. Darbo rinka teoriniu aspektu. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos rūšys. Darbo jėga. Darbo užmokestis. Darbo rinkos pasiūla ir paklausa. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. Darbo rinkos rūšys pagal darbo jėgos pasiūlą ir paklausą. Nedarbas. Nedarbo rūšys. Statistinė duomenų analizė. Darbo rinkos rodiklių statika. Užimtų gyventojų skaičiaus apžvalga. Bedarbių skaičiaus apžvalga. Atlyginimų apžvalga. Darbo rinkos rodiklių dinamika retrospektyvos požiūriu. Užimtų gyventojų skaičiaus retrospektyva. Bedarbių skaičiaus retrospektyva. Vidutinio mėnesinio atlyginimo retrospektyva. Darbo rinkos rodiklių perspektyva. Užimtų gyventojų skaičiaus perspektyva. Bedarbių skaičiaus perspektyva. Vidutinio mėnesinio atlyginimo perspektyva. Darbo rinkos rodiklių ryšių tyrimas. Užimtų gyventojų skaičiaus ir vidutinio atlyginimo tarpusavio ryšių analizė. Bedarbių skaičiaus ir vidutinio atlyginimo tarpusavio ryšių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno apskrities demografinė analizėĮvadas. Tikslas – aptarti Kauno apskrities demografijos procesus. Gyventojai. Gyventojų skaičius, sudėtis. Migracija. Gimstamumas, mirtingumas. Santuokos ir ištuokos. Sveikata ir socialinė apsauga. Švietimas ir kultūra. Gyventojų užimtumas, nedarbas, darbo jėga ir darbo užmokestis. Ekonomika. Mokesčiai ir materialinės investicijos. Verslumas, pramonė. Paslaugos. Žemės ūkis. Išvados. PowerPoint pristatymas (19 skaidrių). Skaityti daugiau
Kauno apskrities viršininko administracija žinių visuomenės požiūriu: koncepcinis projektasBendrasis institucijos apibūdinimas. Kauno apskrities viršininko administracija. Struktūra. Aplinka. Viešojo administravimo tobulinimas ir modernizavimas. Informacinė Kauno apskrities viršininko administracijos aplinka ir E-valdžios projektų įgyvendinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno architektūriniai paminklaiLaisvės alėja. Miesto teatras. Pilies liekanos. Vytauto didžiojo karo muziejus. Perkūno namai. Skaityti daugiau
Kauno fortaiKauno fortų architektūrinė sistema. Įkūrimo aplinkybės. Inžinerinės sandaros bruožai. Erdvinė struktūra. Lokalizacija. Kauno tvirtovės infrastruktūra. Kauno įtvirtinimų padėtis Lietuvos istorijos eigoje. Carinės Kauno tvirtovės administravimas. Kauno tvirtovės gynyba ir žlugimas Pirmojo pasaulinio karo metu. Fortų paskirtis Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu. Kauno fortai nacių okupacijos metais. Kauno fortai sovietmečiu. Kauno fortų likimas po nepriklausomybės atgavimo. Kauno fortų istorijos įprasminimas: idėjų apžvalga. Išnašos. Skaityti daugiau
Kauno marių regioninis parkasRegioniniai parkai. Kauno marių regioninis parkas. Svarbiausios gamtos vertybės. Gyvūnija. Augalija. Svarbiausios kultūros paveldo vertybės. Muziejai. Galimybės poilsiauti. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Kauno miestas tarpukariu 1918 – 1940 metaisĮžanga. Kaunas laikinoji sostinė. Kauno gyvenimas tarpukariu. Kauno miesto augimas. Kauno pramonė. Kauno transportas. Kultūrinis Kauno gyvenimas. Kauno architektūra tarpukariu. Valstybes teatras. Laisvės alėja. Kauno botanikos sodas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Kauno miesto Dainavos ir Aukštųjų Šančių rajonų kraštovaizdžio ekologinis įvertinimasĮvadas. Aukštųjų Šančių ir Dainavos rajonų bendra charakteristika. Aukštųjų Šančių ir Dainavos rajonų aplinka. Oro kokybė. Hidrosfera, jos tarša ir apsauga. Dirvožemio būklė ir apsauga. Atliekos ir jų tvarkymas. Natūralus ir antropogeninis kraštovaizdis. Saugomos teritorijos ir objektai. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos kokybės apsauga. Gamtinių išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno miesto savivaldybės veiklaĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti Kauno miesto savivaldybės ypatumus. Veiklos teisiniai pagrindai. Vidaus administravimas. Veiklos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno Perkūno namaiIstorinė dalis. Sklypo ir pastato struktūra. Pastato statybinės konstrukcijos. Pastato architektūra. Interjeras ir eksterjeras. Legendos apie Perkūno šventyklą. Gotika ir jos ypatybės. Žodynėlis. Skaityti daugiau
Kauno rajonasKaunas. Kauno marios. Paukščių medžioklė. Švietimo ir mokslo įstaigų skaičius Kauno rajone. Kauno rajonas kuria herbą. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus kultūros darbuotojų planavimas ir verbavimasĮvadas. Darbo objektas - Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus kultūros darbuotojai. Dėstymas. Personalo planavimas. Personalo poreikio prognozė. Personalo paklausos nustatymas. Personalo verbavimas. Reklama - kaip verbavimo šaltinis. Naudojantis specialių konsultacinių firmų paslaugomis. Savo bendradarbių, jų giminių, draugų, biznio partnerių, pirkėjų, įmonės lankytojų, pirkėjų įtraukimas į darbuotojų paiešką. Nuolatiniai ryšiai su mokymo institucijomis. Verbavimas per internetą. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno rajono lankytinos vietosĮvadas. Dvarai Kauno rajone. Kačiūniškės. Panevėžiukas. Raudondvaris. Zacišius. Žemaitkiemis (Babtynas). Sakralinės vietos. Senoji šv. Jono krikštytojo bažnyčia. Garliavos švč. Trejybės bažnyčia. Raudondvario bažnyčia. Gamta ir jos paminklai. Kauno marių regioninis parkas. Pyplių piliakalnis. Muziejai. Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus. Išvados. Literatūros sąrašas. Skaityti daugiau
Kauno rajono socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymasĮvadas. Tikslas: išanalizuoti Kauno rajono socialinio draudimo biudžeto sudarymą ir vykdymą. Socialinio draudimo biudžeto sudarymas. Fondo biudžeto pajamų planavimas. Kauno rajono socialinio draudimo biudžeto sudarymas. Kauno rajono socialinio draudimo biudžeto vykdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno Senamiesčio mikrorajono kompozicinė analizė pagal Kevino Linčo metodąKauno senamiesčio geografinė padėtis. Senamiesčio urbanistinė raida. Istoriniai senamiesčio objektai. Rotušė. Perkūno namai. Vytauto Didžiojo bažnyčia. Kauno pilis. Kauno katedra. Vilniaus gatvė. Bendrieji duomenys. Miesto dalys, miesto seniūnijos. Kauno miesto herbas, vėliava. Magistralė. Vietovardžio kirčiavimas. Ekonomika. Transportas. Gyventojai. Kultūra. Bažnyčios. Atstumai nuo Kauno iki kitų Lietuvos miestų. Atstumai nuo Kauno iki Europos sostinių. Kevino Linčo metodas. Senamiesčio planas. Vizualizacija. Priedas. Skaityti daugiau
Kauno viešbučiaiĮvadas. Kauno viešbučių apžvalga. Viešbutis "Santaka". Viešbutis "Kaunas". Viešbutis "Sfinksas". Viešbutis "Daniela". Viešbutis "Hermis". Viešbutis "Perkūno namai". Viešbutis "Nakties magija". Viešbutis "Minotel". Viešbutis "Taikioji Nėris". Viešbutis "Žaliakalnis". Viešbutis "Metropolis". Viešbutis "Babilonas". Viešbutis "Monela". Viešbutis "Apple". Viešbutis "Sandija". Viešbutis "Alanta". Viešbutis "Baltosios burės". Išvados. Skaityti daugiau
Kauno, kaip laikinosios sostinės kultūros akcentaiĮvadas. Kauno miesto istorija. Kauno kultūros ir Laikinosios sostinės akcentai: svarbiausi Kauno pastatai, jų istorija, reikšmė Laikinosios sostinės gyvavimo laikais. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Kauno, kaip logistikos centro, galimybėsĮvadas. Logistikos centrų reikšmė. Projektas "Kauno intermodalinis terminalas". Ar Kaunas gali tapti "sausumos uostu"? Kauno intermodalinio terminalo tikslai ir uždaviniai. Darbų etapai. Projekto akcentas. Išvados. Skaityti daugiau
Kaupimai apskaitoje. Sąskaitų koregavimasKaupimai apskaitoje. Kas yra ataskaitinis ir apskaitinis laikotarpiai. Apmokėjimas sutampa su pajamų uždirbimu. Uždirbtos, bet dar neapmokėtos sukauptos pajamos. Apmokėtos, bet dar neuždirbtos (ateinančių laikotarpių) pajamos. Patirtos, bet dar neapmokėtos sukauptos sąnaudos. Apmokėtos, bet dar nepatirtos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Sąskaitų koregavimai. Ilgalaikio turto nusidėvėjusios dalies priskyrimo sąnaudoms apskaita. Uždirbtų, bet neapmokėtų (sukauptų) pajamų apskaita. Apmokėtų, bet dar neuždirbtų (ateinančių laikotarpių) pajamų apskaita. Patirtų, bet dar neapmokėtų (sukauptų) sąnaudų apskaita. Apmokėtų, bet dar nepatirtų (ateinančių laikotarpių) sąnaudų apskaita. Skaityti daugiau
Kaušiniai elevatoriaiĮvadas. Tikslas- supažindinti su kaušinių elevatorių tipais, veikimo principu, apibendrinti trūkumus ir privalumus, panaudojimo sritis. Kaušinis elevatorius ir jo konstrukcija. Kaušiniai elevatoriai. Kaušų konstrukcija. Kaušų tvirtinimas prie traukos įtaiso. Grandininiai ir juostiniai kaušiniai elevatoriai. Grandininis kaušinis elevatorius. Juostinis kaušinis elevatorius. Trukumai ir privalumai. Panaudojimo sritys. Išvados. Skaityti daugiau
......