Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Kalbos kultūros istorijaĮvadas. Baltų kalbos ir lietuvių kalbos vieta tarp jų. Prūsų kalba ir jos paminklai. Lietuvių kalba. Pirmoji lietuviška knyga. Lietuvių kalbos norminimas pirmoje XX amžiaus pusėje. Lietuva vėl laisva, bet kaip išlikti? Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros įtaka asmenybės tapsmuiĮvadas. Kalbos kultūros prasmė. Kalbos funkcija. Tautiškumo įtaka žmogaus asmenybei. Mąstymo įtaka kalbos kultūrai. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros įtaka asmenybės tapsmui (2)Įvadas. Kalbos kultūros poreikis ir jos prasmė. Kalbos funkcija. Kalbos formavimosi aplinkybės. Tautiškumo įtaka žmogaus asmenybei. Mąstymo įtaka kalbos kultūrai. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (10)Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymai. Leksikos klaidos. Tarptautiniai žodžiai. Nevartotini naujieji skoliniai. Žodžiai, pavartoti netinkama reikšme (semantizmai). Žodžių darybos klaidos. Priešdėliniai vediniai. Morfologijos klaidos. Įvardžiuotinų formų klaidos. Būdvardžių laipsniavimo klaidos. Pagrindinių ir dauginių formų vartojimo klaidos. Sintaksės klaidos. Vietininko vartojimo klaidos. Kilmininko vartojimo klaidos. Bendraties vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Neigiamų tarinių vartojimo klaidos šalutiniuose sakiniuose. Kalbos klaidų analizė. Leksikos klaidos. Tarptautiniai žodžiai. Nevartotini naujieji skoliniai. Žodžiai reikšmės klaidos (semantizmai). Žodžių darybos klaidos. Priešdėliniai vediniai. Morfologijos klaidos. Įvardžiuotinų formų klaidos. Būdvardžių laipsniavimo klaidos. Pagrindinių ir dauginių formų vartojimo klaidos. Sintaksės klaidos. Vietininko vartojimo klaidos. Kilmininko vartojimo klaidos. Bendraties vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Neigiamų tarinių vartojimo klaidos šalutiniuose sakiniuose. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (11)Įvadas. Žodžio dalių vartojimas. Priešdėlis. Šaknis. Priesaga. Žodžio parinkimas. Gramatikos formos. Skaičius. Įvardžio vartojimas. Prieveiksmis. Linksniai. Kalbos kultūros klaidų pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (13)Įžanga. Kalbos kultūros klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (18)Įvadas. Klaidų grupės. Pirmoji grupė – nevartotinos svetimybės (barbarizmai). Antroji grupė – linksnių ir prielinksnių vartojimo klaidos. Trečioji grupė – vertalai. Ketvirtoji grupė – semantizmai. Penktoji grupė – priesaginių žodžių darybos klaidos. Šeštoji grupė – žodžių daryba su priešdėliais. Septintoji grupė – dalyvio, padalyvio ir pusdalyvio vartojimo klaidos. Aštuntoji grupė – kitos klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (2)Įvadas. Leksikos klaidos. Skoliniai. Vertalai. Hibridai. Morfologijos klaidos. Skaitvardžiai. Įvardžiuotinės formos. Padalyviai. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (4)Įvadas. Tarties klaidos. Balsių taries klaidos. Balsių taisyklingos tarties normos. Balsių tarties klaidos. Priebalsių tarties klaidos. Priebalsių taisyklingos tarties normos. Supanašėjusių priebalsių tarimas. Priebalsių kietinimas ir minkštinimas. J tarimas. Priebalsių tarties klaidos. Dvigarsių tarties klaidos. Dvigarsių tarties klaidos. Žodyno klaidos. Senosios ir naujosios svetimybės. Senieji skoliniai. Tarptautiniai žodžiai. Barbarizmai. Hibridai. Vertiniai ir vertalai. Semantizmai. Žargonai. Sangrąžinės formos. Skaitvardžiai. Sintaksės klaidos. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Šauksmininkas. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (5)Kalba – brangiausias turtas. Kalbos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Kalbos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Sakinių jungimo klaidos. Kirčiavimo klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros klaidos (8)Įvadas. Kalbos kultūros klaidos. Sintaksės klaidos. Leksikos klaidos. Semantizmai. Hibridai. Žargonas. Barbarizmai. Skoliniai. Morfologijos klaidos. Kalbos kultūros klaidų taisymas. Sintaksės klaidų taisymas. Leksikos klaidų taisymas. Semantizmai. Hibridai. Žargonas. Barbarizmai. Skoliniai. Morfologijos klaidų taisymas. Išvados ir siūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros problemosKalbos kultūros reikšmė. Kalbos kultūros problemos. Klaidų pavyzdžiai. Leksikos klaidos. Barbarizmai, skoliniai ir žargonybės, semantizmai, vertalai. Žodžių darybos klaidos (priešdėliai, priesagos, galūnės, dūriniai). Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Stiliaus klaidos. Klaidų analizė. Problemų sprendimo variantai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros problemos (2)Įvadas. Leksikos klaidos. Nevartotinos svetimybės. Nevartotini netaisyklingi vertiniai. Semantizmai. Žodžių darybos klaidos. Priesagų vartojimo klaidos. Priešdėlių vartojimo klaidos. Sintaksės klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros problemos (3)Įvadas. Kas toji kalbos kultūra ir kam jos reikia. Etiketas ir žmogaus kultūra. Bendrosios stiliaus kultūros pažeidimai. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros problemos XXI amžiujeTeorinė dalis. Leksikos klaidos. Barbarizmai. Vartotina svetimoji leksika. Morfologijos klaidos. Gramatinių žodžio formų parinkimas ir vartojimas. Sintaksės klaidos. Linksnių vartojimas. Praktinė dalis. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros reklamos klaidosLeksikos apibrėžimas. Morfologijos apibrėžimas. Sintaksės apibrėžimas. Klaidų taisymas. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūros situacija LietuvojeTeorinė dalis. Kalbos kultūros situacija Lietuvoje. Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos norma ir kalbos normų pažeidimaiKalbos ekologijos problemos. Kalbos kultūra. Kalbos kultūra siaurąja prasme. Kalbos kultūra plačiąja prasme. Kalbos estetika. Kalbos norma. Stilistiškai motyvuoti normų pažeidimai. Tyčiniai kalbos normų pažeidimai. Kalbos klaidų priežastys. Morfologija. Skaityti daugiau
Kalbos raidaĮvadas. Teorijos aiškinančios kalbos raidą. B.Skinerio teorija. Socialinis išmokimas, imitacija ir kalba. Chomsky teorija. Vygotskis. Pirmieji vaiko kalbos garsai. Autonominė vaiko kalba. Vieno žodžio stadija. Dviejų žodžių stadija. Skaityti daugiau
Kalbos raida (2)Įvadas. Teorijos aiškinančios kalbos raidą. Pirmieji vaiko kalbos garsai. Autonominė vaiko kalba. Vieno žodžio stadija. Dviejų žodžių stadija. Skaityti daugiau
......