Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Kaimo turizmo išorinės aplinkos netiesioginio poveikio sritisĮvadas. Analitinė dalis. Socialiniai ir kultūriniai kintamieji. Ekonomikos būklė. Mokslo ir technikos pažanga. Politiniai kintamieji. Išvada. Skaityti daugiau
Kaimo turizmo išorinės aplinkos netiesioginio poveikio sritis ir jos įtaka veiklaiĮvadas. Socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Politinė aplinka. Ekologinė aplinka. Ekonomikos būklė. Technologiniai veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Kaimo turizmo organizavimas Klaipėdos rajoneĮvadas. Klaipėdos rajone veikiančios kaimo sodybos. Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybų šeimininkų apklausa. Potencialių kaimo turizmo sodybos šeimininkų apklausa. Skaityti daugiau
Kaimo turizmo plėtros perspektyvos Utenos apskrityjeĮvadas. Tyrimo objektas. Darbo tikslas. Tyrimo metodologija. Profesinės kompetencijos. Darbo struktūra. Darbe pateiktų lentelių ir paveikslų skaičius. Kaimo turizmo perspektyvos teoriniu požiūriu. Turizmo samprata, rūšys ir reikšmė. Kaimo turizmo samprata, raida ir reikšmė. Kaimo turizmo vystymo teisiniai aspektai. Gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių įtaka kaimo turizmo plėtrai. Kaimo turizmo paslaugų organizavimas. Pramogų įtaka kaimo turizmo plėtrai. Kaimo turizmo paslaugų vartotojų motyvacija ir poreikiai. Sodybų, teikiančių kaimo turizmo paslaugas, marketingo veikla. Kaimo plėtros įtaka kaimo turizmo vystymui. Kaimo turizmo plėtros perspektyvos. Darbo teorinės dalies apibendrinimas. Kaimo turizmo perspektyvų Utenos apskrityje tyrimas. Kaimo turizmo plėtros Utenos apskrityje SWOT analizė. Kaimo turizmo plėtros Utenos apskrityje perspektyvų analizė. Kaimo turizmo plėtros perspektyvų analizės apibendrinimas. Anketinės apklausos analizė. Skaityti daugiau
Kaimo turizmo problemosĮvadas. Kaimo turizmas. Kaimo turizmas – verslo paslauga. Kaimo sodybų, skirtų poilsiui, privalumai ir trūkumai. Kaimo turizmo apgyvendinimo ypatumai. Pagrindiniai kaimo turizmo apgyvendinimo įstaigų tipai. Maitinimas kaimo sodyboje, jo privalumai ir trūkumai. Kaimo turizmas Lietuvoje. Veiksniai, įtakojantys kaimo turizmą Lietuvoje. Kaimo turizmo plėtros nauda. Išvados. Skaityti daugiau
Kaimo turizmo projektas: sodyba "Žalioji giraitė"Įvadas. Aplinkos planavimo poreikis kaimo turizmo verslo plėtrai. Strateginis planavimas. Europos Sąjungos (ES) ir Nacionalinės politikos strategija kaimo turizmo verslo plėtroje. SWOT analizė projektų planavime. Projekto sodyba "Žalioji giraitė" plėtros planas. Projekto sodyba "Žalioji giraitė" misija. Projekto sodyba "Žalioji giraitė" tikslai, uždaviniai ir užduotys. Projekto sodyba "Žalioji giraitė" aplinkos analizė. Projekto sodyba "Žalioji giraitė" rinkodaros strategija. Projekto sodyba "Žalioji giraitė" viešinimas. Projekto sodyba "Žalioji giraitė" planavimo instrumentai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kaimo turizmo situacija Lietuvoje ir jo plėtros galimybėsĮvadas. Kaimo sodybos steigimo esmė. Kaimo sodybos paslaugų rinkotvarkos aspektai. Situacija rinkoje. Ekonominis pagrindimas. Investicijos ir jų atsipirkimas. Paslaugos konkurencingumo aspektai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kaimo turizmo sodybaĮvadas. Kaimo turizmo istorinė raida pasaulyje ir Lietuvoje. Rekreacijos ir turizmo samprata. Laisvalaikis ir rekreacija. Turizmo samprata. Turizmo struktūra ir sistema. Turizmo formos ir rūšys. Kaimo turizmo sąvoka ir skirstymas. Kaimo turizmas. Turizmo aplinka - kaimas. Kaimo turizmo rūšys. Kaimo turizmo plėtra. Veiksniai, darantys įtaką kaimo turizmo plėtrai. Kantri stilius. Kaimo sodybos aplinka. Sodybos apželdinimas. Laukinių gėlių sodelis. Veja ar žydinti pieva? Išvados. Skaityti daugiau
Kaimo turizmo sodyba ir joje teikiamos paslaugosĮžanga. Turizmo klasifikacija. Kaimo turizmo pagrindai. Kaimo turizmo sfera. Kaimo sąvoka. Kaimo turizmas kaip turizmo rūšis. Kaimo turizmo apibrėžimas. Šiuolaikinio kaimo turizmo plėtra. Kaimo turizmo išteklių samprata. Kaimo, kaip ištekliaus, naudojimas. Kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Gamtiniai rekreaciniai ištekliai. Lietuvos gamtinis kraštovaizdis. Miškai. Vandens telkiniai. Saugomos teritorijos. Kultūriniai rekreaciniai ištekliai. Kultūrinių išteklių samprata ir rūšys. Archeologijos ir istorijos paveldo objektai. Folkloras. Turizmas ir liaudies tradicijos. Liaudies verslai ir amatai. Maitinimas. Sanitarija ir higiena kaimo turizmo sodyboje. Rekreacinė veikla. Rekreacinės veikos samprata ir tipologija. Rekreacinė veikla ir įrenginiai kaime. Skaityti daugiau
Kaimo turizmo verslo organizavimasĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti kaimo turizmo verslą, jo organizavimą, reikšmę. Kaimo turizmas ir jo esmė. Kaimo turizmo rūšys. Kaimo turizmo organizavimas. Kaimo turizmo marketingas. Kaimo turizmo plėtra. Kaimo turizmo ekonominė ir socialinė reikšmė. Ekonominė reikšmė. Socialinė reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Kaimo vietovėje įsikūrusios prekybos įmonės marketingo mikroaplinkos tyrimasĮvadas. Prekybos įmonės marketingo mikroaplinkos analizė teoriniu aspektu. Pirkėjai. Konkurentai. Prekybos įmonės marketingo mikroaplinkos tyrimas. Prekybos įmonės pristatymas. Anketa. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Kaimų ir vienkiemių istorinė raidaĮvadas. Kaimų ir vienkiemių istorinė raida. Kaimai. Kupetiniai kaimai. Gatviniai kaimai. Vienkiemiai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara (12)Įvadas. Kainodara. Teoriniai kainodaros aspektai. Kainų politika. Kainų politikos tikslų nustatymas. Kainų politiką įtakojantys veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas remiantis orientacija į kaštus. Kainos nustatymas remiantis orientacija į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Kainų strategijos. Kainodaros tikslai. Valstybinis kainų reguliavimas. Dabartinė kainodaros sistema Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara (15)Įvadas. Pagrindinės kainodaros strategijos. Kainodaros metodai. Įvairių kainodaros metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Visuminių kaštų metodas. Kainos nustatymas tiesioginių sąnaudų būdu. Kainos nustatymas vertės pagrindu. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Profesinių paslaugų kainų nustatymas. Skaityti daugiau
Kainodara (5)Įvadas. Kainų politika. Kainodaros būdai. Kainodaros trūkumai. Kainodaros procesas. Kainodaros tikslai. Kainodaros metodai. Naujo gaminio kainos nustatymas. Kainodaros strategija. Kainų taktika. Išvada. Skaityti daugiau
Kainodara (6)Kainodaros tikslai ir politika. Sprendimai, susiję su kainų nustatymu. Prekė. Vieta. Rėmimas. Kreditas. Klientų aptarnavimas. Parduotuvės įvaizdis. Teisiniai apribojimai. Kainodaros tikslai. Kainodaros strategijos. Kainodara virš rinkos lygio. Rinkos lygio kainodara. Žemų kainų kainodara. Specifinės kainodaros politikos. Antkainiai. Antkainio skaičiavimas. Antkainio apskaičiavimas įsigyjant prekes. Pirminis nustatytas antkainis. Tikrojo antkainio planavimas. Antkainį sąlygojantys veiksniai. Nukainavimų vadyba. Pirkimo klaidos. Įkainavimo klaidos. Prekiavimo klaidos. Rėmimo klaidos. Nukainavimų politika. Skaityti daugiau
Kainodara (7)Įvadas. Kainodara. Samprata. Tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kaštų poveikis kainai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara (8)Įžanga. Įmonės charakteristika. Kainos nustatymo procesas. Kainos nustatymo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Kainodara (9)Įvadas. Kainų politika. Kainodaros būdai. Kainodaros trūkumai. Kainodaros procesas. Kainodaros tikslai. Naujo gaminio kainos nustatymas. Kainodaros strategija. Išvada. Skaityti daugiau
Kainodara įmonėjeĮvadas. Kainodara ir kainų politika. Kainų nustatymas tarptautinėje rinkoje. Kainodaros metodai. Kainos samprata. Kainos ir jų kalkuliacija. Kalkuliacijos supratimas. Prekių įsigijimo kainos ir pardavimo kainos kalkuliacija. Kinų priedai ir kainų nuolaidos. Kompensacinė kalkuliacija. Komercinės kainos. Įmonės rinkodara internete. Išvados. Skaityti daugiau
......