Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Iškalbos figūrosProginės kalbos analizė pagal iškalbos figūra. Dalykinės kalbos analizė pagal iškalbos figūras. Priedai (2). Skaityti daugiau
Iškalbos menasĮvadas. Iškalbos meno tobulinimas. Balso ir kūno kalba . Išvados. Skaityti daugiau
Iškalbos menas (2)Įvadas. Kalbų rūšys. Informavimo kalbos. Informavimo kalbų tipai. Įtikinimo kalbos. Įtikinimo kalbų tipai. Proginės kalbos. Proginių kalbų charakteristika. Rengimasis kalbai. Rengimosi etapai. Tema ir jos pavadinimas. Kalbos intencija ir tikslas. Adresantas ir adresatas. Kalbos situacija. Medžiagos rinkimas. Kalbos įžanga ir pabaiga. Išvados. Apeliacinė kalba. Emocinė kalba. Tostas. Kalbos planas. Skaityti daugiau
Iškalbos menas (3)Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su iškalbos meno privalumais, suteikti žinių rengiantis viešiems kalbėjimams, išmokti tinkamai panaudoti skirtingų žanrų literatūrinę medžiagą rengiant renginius. Iškalbos menas. Dalykinis kalbėjimas. Viešoji kalba. Viešosios kalbos dalyviai. Pagrindinė kalbos dalis. Tiesioginės kalbos ir poezijos panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Iškiliausių XX amžiaus antros pusės edukologų veiklaĮvadas. Mokymo klausimų nagrinėjimas pastaraisiais dešimtmečiais. Turtėja didaktikos mokslas – Juozas Vaitkevičius. Didakto Juozo Vaitkevičiaus gyvenimas. Vladas Rajeckas. Psichologinė pedagogika. Pedagoginės minties puoselėtojas – Leonas Jovaiša. Išvados. Skaityti daugiau
IšlaidosĮvadas. Kokybės išlaidų klasifikacija. Atitikties išlaidos. Neatitikties išlaidos. Skaityti daugiau
Išlaidos (2)Išlaidų rūšys ir jų klasifikacija. Tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Savikainos (išlaidų) kalkuliavimo metodai. Užsakyminis kalkuliavimo metodas. Tiesioginės išlaidos pilnosios gaminių savikainos kalkuliavimo metoduose. Netiesioginės išlaidos pilnosios gaminių savikainos kalkuliavimo metoduose. Skaityti daugiau
Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimuĮvadas. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Išlaidos, susijusios su sumomis, išmokėtinomis liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams, bei išlaidos, susijusios su vietos apžiūra. Atsakovo paieškos išlaidos. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Išlaidos, susijusios su teismo sprendimo vykdymu. Atlyginimo už kuratoriaus darbą išlaidos. Išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Išlaidos, susijusios su valstybinės teisinės pagalbos skyrimu. Išvados. Skaityti daugiau
Išlaidos, susijusios su civilinės bylos nagrinėjimuĮvadas. Išlaidos, susijusios su civilinės bylos nagrinėjimu. Sumos, išmokėtinos liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams, bei išlaidos, susijusios su vietos apžiūra. Atsakovo paieškos išlaidos. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Teismo sprendimų vykdymo išlaidos. Atlyginimo už kuratoriaus darbą išlaidos. Išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Išlaidos, susijusios su valstybinės teisinės pagalbos skyrimu. Praktinė užduotis. Išvados. Skaityti daugiau
Išlaidų biudžetai: sudarymas ir analizėĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kaip sudaromi išlaidų biudžetai ir kaip jie analizuojami. Išlaidų biudžetai ir jų svarba. Išlaidų biudžetų sudarymas. Tiesioginių medžiagų, darbo išlaidų biudžetai. Gamybos pridėtinių išlaidų biudžetas. Parduotos produkcijos savikainos biudžetas. Išlaidų biudžetų analizė. UAB "Audra" 2009 metų išlaidų biudžeto analizė. Tiesioginių medžiagų išlaidų tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Išlaidų esmė ir klasifikavimas: didmeninė prekyba naftos produktais UAB "PET"Literatūros apžvalga. Įmonės apžvalga UAB "PET". Išlaidų esmė ir jų klasifikavimas. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Gamybos ir laikotarpio išlaidos. Išlaidų elgesys. Veiklos išlaidų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Išlaidų kalkuliavimasAbsorbcinis išlaidų kalkuliavimas. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų įskaitymas į kalkuliuojamo objekto savikainą. Metodo privalumai ir trūkumai. Absorbcinio kalkuliavimo metodai. Procesinis savikainos kalkuliavimo metodas. Užsakyminis kalkuliavimas. Pagrindinės užsakyminio metodo ypatybės. Pagrindiniai procesinio kalkuliavimo metodo bruožai. ABC išlaidų apskaitos sistemos esmė. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo etapai. Absorbcinio ir ABC kalkuliavimo sistemų palyginimas ir taikymo gamybinėje įmonė. Skaityti daugiau
Išleistų į atsargą karių integracija į civilinį gyvenimąĮvadas. Išleistų į atsargą karių integracijos į visuomenę šiuolaikinės tendencijos. Užsienio šalių patirtis karių išleidimo į atsargą atžvilgiu. Karių integracijos į civilinį gyvenimą Lietuvoje problemos analizė. Išvados. Išleistų į atsargą karių integravimo į civilinį gyvenimą tyrimas. Atvejo analizė. Karių integracijos į civilinį gyvenimą SSGG analizė. Išleistų į atsargą karių integracijos į visuomenę tobulinimo galimybės. Išvados. Bendrosios išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Išmintis - kaip gyvenimo džiaugsmasIšminties sąvoka. Įvairių filosofų ir mąstytojų mintys apie išmintį. Konfucijus. Sokratas. Platonas. Epikūras. Seneka. Imanuelis Kantas. Jonas Sniadeckis. Juozas Girnius. Skaityti daugiau
Išmokimą sąlygojantys veiksniai ir jų keliamos problemosĮvadas. Mokymasis ir išmokimas. Psichologiniai išmokimą sąlygojantys veiksniai. Fiziologiniai išmokimą sąlygojantys veiksniai. Socialiniai išmokimą sąlygojantys veiksniai. Pedagoginiai išmokimą sąlygojantys veiksniai. Prigimties įtaka išmokimui. Išvados. Skaityti daugiau
IšnirimaiĮvadas. Išnirimai. Dažniausiai pasitaikantys išnirimai. Imobilizacijos priemonės. Apatinio žandikaulio išnirimas. Raktikaulio išnirimas. Žastikaulio išnirimas. Pirmoji pagalba išnirus žastikauliui. Pirmoji pagalba išnirus dilbio kaulams. Plaštakos išnirimas (pirštų bei riešo sąnariai). Šlaunikaulio išnirimas. Pirmoji pagalba. Blauzdikaulio išnirimas. Pirmoji pagalba. Pėdos išnirimas (pirštų ir čiurnos sąnariai). Išvados. Skaityti daugiau
Išorės efektai ir viešosios gėrybėsIšorės efektai. Ribinių kaštų kainų nustatymo logika su išorės efektais. Asmeniniai pasirinkimai ir išorės efektai. Alternatyvi išorės efektų problemos apžvalga. Mokesčiai ir subsidijos. Sandėrių sudarymas ir derybos. Legalios taisyklės ir procedūros. Išorės efektų tiesioginis reguliavimas. Visur esanti išorės efektų problema. Viešosios gėrybės. Viešųjų gėrybių charakteristika. Nukrypimas: pajamų paskirstymas kaip viešoji gėrybė. Viešosios gėrybės lig šiol. Viešasis apsirūpinimas viešosiomis gėrybėmis. Optimalus viešųjų gėrybių apsirūpinimas. Samuelson teorija. Praktinės optimalaus apsirūpinimo problemos. Darbo palyginimas. Priedas (1). Skaityti daugiau
Išorinė aplinka ir jos veiksnių įtaka versluiĮvadas. Verslo aplinka. Tolimoji išorinė aplinka ir jos veiksnių įtaka verslui. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Gamtos ir ekologiniai veiksniai. Artimoji išorinė aplinka ir jos veiksnių įtaka verslui. Vartotojai. Įstatymai ir normatyviniai aktai. Tiekėjai ir kreditoriai. Tarpininkai ir pagalbininkai. Konkurentai. Išvados. Skaityti daugiau
Išorinė atmintis ir informacijos kaupikliaiKompiuterio atmintis. Pagrindinė atmintinė. Išorinė atmintinė. Kietasis (standusis) diskas. Optiniai kaupikliai. Kompaktiniai diskai (CD). DVD diskai. DVD veikimas ir informacijos kodavimas. DVD įtaisų struktūra. DVD optika. Personalinių kompiuterių DVD įrenginiai. USB Flash atmintinės. Kas yra "Flash"? Atminties kortelės. Atminties kortelių rūšys. Lankstusis diskelis. Magnetooptiniai diskai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais, schemomis. Skaityti daugiau
Išorinė atmintis ir informacijos kaupikliai (2)Kietasis (standusis) diskas. Optiniai kaupikliai (CD, DVD). USB Flash atmintinės. Įvairios atminties kortelės (CF, SD, MMC ir kt.). Lankstusis diskelis. Magnetooptiniai diskai. Išvados. Skaityti daugiau
......