Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Įrodymų samprataĮžanga. Įrodymų samprata. Įrodymų rinkimo samprata. Įrodymų rinkimo būdai. Liudytojo parodymai. Nukentėjusiojo parodymai. Įtariamojo ir kaltinamojo parodymai. Akistata ir parodymas atpažinti. Krata ir poėmis. Duomenų apie pajamas pateikimas. Telefoninių pokalbių klausymas. Apžiūra. Tardymo eksperimentas. Parodymų patikrinimas vietoje. Patikrinimas ir revizija. Specialisto išvados gavimas ir ekspertizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ironija J. Coe romane "Miego namai"Įvadas. Ironija Jonathan Coe romane "Miego namai". Ironija − sąmojinga pašaipa. Likimo ironija. Išvados. Skaityti daugiau
IS-LM modelis: fiskalinė ir monetarinė politikosIS-LM modelis: fiskalinė ir monetarinė politikos. Fiskalinė politika: IS poslinkis. Monetarinė politika: LM poslinkis. Fiskalinės politikos multiplikatoriaus priklausomybė nuo monetarinės reakcijos. Monetarinės ir fiskalinės politikos derinys. Lietuvos fiskalinė politika. Skaityti daugiau
Isadora DuncanĮvadas. Isadoros Dunkan vaikystė. Klajonės po pasaulį, savęs ieškojimas. Didieji gyvenimo praradimai. Pagrindinės I. Duncan šokio savybės. Išvados. Skaityti daugiau
ISDN technologijosĮvadas. ISDN kilmė. ISDN istorija. Kaip veikia ISDN. Kam naudojamas ISDN. ISDN Lietuvoje. Palyginimas su kitomis technologijomis. ISDN privalumai ir trūkumai. ISDN ateitis. Išvados. Skaityti daugiau
ISDN tinklo valdymasĮvadas. ISDN pagrindiniai principai. ISDN funkciniai blokai ir kontroliniai taškai. ISDN valdymas TMN aspektu. TMN valdymo diagrama. Tinklo elementų valdymo sluoksnis. Potinklio valdymo sluoksnis. Tinklo valdymo sluoksnis. Paslaugų valdymo sluoksnis. Verslo sluoksnio valdymas. TMN modelio sąsajos. Išvados. Skaityti daugiau
ISDN tinklų panaudojimas skaitmeninei informacijai perduotiISDN. Yra du pagrindiniai ISDN serviso tipai. ISDN taikymas. Interfeisai. Yra trys ISDN servisų tipai. ISDN numeravimas ir adresavimas. Adresų patikrinimas. Paskirties adreso ir sub adreso patikrinimas. Šaltinio adreso patikrinimas. BRA ir PRA numeravimas. SUB (sub adresavimas). ISDN Pranašumai. Skaityti daugiau
Įsilaužimas į serverius ir apsaugaĮsilaužimas į serverius ir apsauga Įžanga. Serveriai, jų tipai bei platformos. Interneto servisas. Įsilaužimai į serverius, jų būdai. Įsilaužėlių tipai. Pavyzdinė (tutorial) įsilaužimo į serverį schema. Apsauga. Slaptažodžio saugumas. Informacijos kodavimas tinkle. Įsilaužimas į serverius ir apsauga. Įžanga. Serveriai, jų tipai bei platformos. Interneto servisas. Įsilaužimai į serverius, jų būdai. Įsilaužėlių tipai. Pavyzdinė (tutorial) įsilaužimo į serverį schema. Apsauga. Slaptažodžio saugumas. Informacijos kodavimas tinkle. Viešo rakto kodavimo būdas. Kodavimas keliais raktais. Firewall priemonių komponentės. Vartai. Pridengiantis maršrutizatorius. Įtvirtinta mašina. Dvigubi vartai. Pridengiančios mašinos. Pridengiantis potinklis. Programiniai vartai. Hibridiniai vartai. Medaus puodynės. Vietoje išvadų. Išnašos. Skaityti daugiau
Įsipareigojimai. Įsipareigojimų vertinimas, kontrolė ir apskaita: eksporto, importo ir prekybos firma IĮ "Leksima"Įvadas. Apskaitos politika. Nematerialusis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Finansinis turtas. Finansinis įsipareigojimas. Pajamos. Sąnaudos. Atidėjimai. Įsipareigojimai. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Užsienio valiuta. Įmonės skolų ir įsipareigojimų apskaita. Ištrauka ir balanso. Bendroji kreditorinių įsiskolinimų apskaitos schema. Finansinės skolos. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai. Ilgalaikių įmonės skolų ir įsipareigojimų virtimas trumpalaikėmis skolomis ir įsipareigojimais. Piniginių skolų įmonės kreditoriams padengimas. Skaityti daugiau
Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti savęs vertinimo aspektaiĮsisąmoninti ir neįsisąmoninti savęs vertinimo aspektai. Aš vaizdas. Aš vaizdo komponentai. Skaityti daugiau
Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo tvarkaCivilinio proceso teisės referatas. Įvadas. Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo tvarka. Bylų procesas kasaciniame teisme. Išvados. Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
Islamą išpažįstančių šalių architektūraĮvadas. Tikslas: Supažindinti su islamą išpažįstančių šalių architektūra. Islamo architektūra. Musulmonų architektūros raida. Turkijos islamo architektūra. Indijos islamo architektūra. Ispanijos islamo architektūra. Irano islamo architektūra. Civilinė architektūra. Išvados. Skaityti daugiau
IslamasIslamas. Šv. Koranas. Islamas Lietuvoje. Islamiškos šventės. Musulmonų skaičius visose islamiškose šalyse (lentelė). Žmogaus gyvenimo tikslas. Gyvenimas šiame pasaulyje. Kalifų pamokymai. Skaityti daugiau
Islamas (10)Kas yra islamas? Penki islamo principai. Musulmonų tikėjimas. Tikėjimas Alachu. Tikėjimas angelais. Tikėjimas šventomis knygomis. Tikėjimas pranašais. Tikėjimas paskutiniuoju teismu ir pomirtiniu gyvenimu. Tikėjimas lemtimi. Džihadas. Šariatas. Baudžiamosios teisės ypatumai. Nuodėmės. Kaip tapti musulmonu? Moters teisė islame. Santuoka ir šeima. Išsituokusios moterys nenuvertinamos. Moteris be šeimos tarsi išnyksta. Mišrios santuokos – taikiam islamo plitimui. Kūnas turi religinę funkciją. Islame nėra kūno grožio kulto. Skrodimas ir kremavimas - draudžiami. Skaityti daugiau
Islamas (11)Įvadas. Dėstomoji dalis. Islamo paplitimas. Musulmonų gyvenimo būdo ypatumai. Mečėtės. Švenčiausia Mekos šventovė. Mauriškoji Kordoba. Skaityti daugiau
Islamas (16)Įvadas. Islamas. Islamo principai. Šahada (liudijimas). Zakat (išmalda). Saum arba siyam (pasninkavimas). Hadž (piligrimystė. Pagrindinės tikėjimo dogmos. Šv. Koranas. Moterų padėtis islame. Islamas ir poligamija. Išvados. Skaityti daugiau
Islamas (2)Kas yra islamas? Penki islamo principai: Liudijimas, Malda, Išmalda, Pasninkavimas, Piligrimystė. Musulmonų tikėjimas: Tikėjimas Alachu, Tikėjimas angelais. Tikėjimas šventomis knygomis, Tikėjimas pranašais, Tikėjimas paskutiniuoju teismu ir pomirtiniu gyvenimu, Tikėjimas lemtimi. Džihadas. Šariatas. Baudžiamosios teisės ypatumai. Nuodėmės. Kaip tapti musulmonu. Moters teisė islame. Santuoka ir šeima. Išsituokusios moterys nenuvertinamos. Moteris be šeimos tarsi išnyksta. Mišrios santuokos – taikiam islamo plitimui. Kūnas turi religinę funkciją. Islame nėra kūno grožio kulto. Skrodimas ir kremavimas - draudžiami. Skaityti daugiau
Islamas (3)Islamas. Islamas Lietuvoje. Pagrindinės tikėjimo dogmos. Šiitai ir sunitai. Islamo principai. Šventasis Koranas. Islamiškų švenčių sąrašas. Musulmonų moterų teisės. Žmogaus gyvenimo tikslas. Darbas iliustruotas nuotraukomis, lentelėmis. Skaityti daugiau
Islamas (4)Islamas. Penki islamo principai. Pagrindinės tikėjimo dogmos. Koranas. Pranašas Mahometas. Sunitai ir Šiitai. Šariah: Dievo įstatymas. Dabartiniai musulmonų ir krikščionių santykiai. Musulmonų mažumos Varuose bei krikščionių mažumos musulmonų šalyse. Islamas Lietuvoje. Dabartinė situacija. Skaityti daugiau
Islamas (6)Apie islamą. Koranas ir Muhamedas apie moteris. Santuoka – socialinis kontraktas. Išsituokusios moterys nenuvertinamos. Moteris be šeimos tarsi išnyksta. Mišrios santuokos – taikiam islamo plitimui. Musulmoniškų kultūrų savitumai. Skaityti daugiau
......