Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Investicijos į nekilnojamą turtą

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Fizinės nekilnojamojo turto charakteristikos. Institucinės – teisinės nekilnojamojo turto charakteristikos. Ekonominės nekilnojamojo turto charakteristikos. Nekilnojamojo turto kaip investicijos objekto Lietuvoje, apžvalga. Investicijų ekonominė esmė ir formos. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-04-29
 • Investicijos į nekilnojamąjį turtą

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti investicijas į nekilnojamąjį turtą. Investavimo į nekilnojamąjį turtą procesas. Investavimo proceso etapai. Investavimo projekto idėjos analizė. Užsienio investicijų į nekilnojamąjį turtą teisinis reguliavimas. Paskolų teikimas ir investicijų atsipirkimas. Paskolų teikimas būsto įsigijimui. Investicijų į nekilnojamąjį turtą atsipirkimas nuomojant. Išvados. Priedas: PowerPoint pristatymas (14 psl.)
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2009-11-23
 • Investicijos į žmogiškąjį kapitalą

  Įvadas. Darbo tikslas: Remiantis teorijos šaltiniais išanalizuoti bei pateikti investicijų į žmogiškąjį kapitalą įtaką darbo jėgos kvalifikacijai. Žmogiškojo kapitalo teorija. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Investicijų į išsimokslinimą nauda. Investicijų į žmogiškąjį kapitalą (ŽK) klasifikacija. Investicijų į išsimokslinimą kaštai. Žmogiškojo kapitalo kaštų ir naudos modelis. Vidinės išsilavinimo pajamų normos. Darbo jėgos kokybė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-12-30
 • Investicijos ir jų valdymas

  Investicijų samprata. Investicijų alternatyvos. Investiciniai projektai ir jų valdymas. Investiciniai sprendimai. Investicijų vertinimo metodų praktinis taikymas.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2008-11-18
 • Investicijos ir verslas Vilniuje

  Įvadas. Teorinė dalis. Investicijų formos. Investicijų ekonominė esmė. Praktinė dalis. Investicijos ir verslas Vilniuje. Investicinė aplinka Vilniuje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-11-26
 • Investicijos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Investicijų apibrėžimas. Investicijų rūšys ir formos. Investicijų rūšys. Investicijų formos. Investicijos Lietuvoje. Užsienio investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Kitos investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje per pirmąjį 2005 m. ketvirtį padidėjo 8 procentais. Laisvos ekonominės zonos. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-04
 • Investicijos Lietuvoje (3)

  Įvadas. Užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Investicijų esmė. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Išvados. Priedas (1 psl.)
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-05-03
 • Investicijos. Taupymas ir investicijos

  Įvadas. Finansiniai sprendimai. Verslo finansavimo galimybės. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-05-16
 • Investicijų finansavimo šaltiniai

  Įvadas. Investicijų samprata. Investicijų ekonominė esmė. Investicijų formos. Apie fondus. Valstybiniai asignavimai ir specializuoti finansiniai fondai. Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Forfeitingas. Lizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Lizingo rinka 2004 m. Overdraftas. Nuosavas kapitalas. Skolintas kapitalas.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Investicijų į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą vertinimas

  Įžanga. Klaipėdos uostas – Lietuvos transporto sistemos dalis. Rytinės Baltijos pakrantės uostų konkurencinės galimybės. Audito problema. Investicijų į Klaipėdos uostą vertinimas. Nepakankamas ilgalaikis investicijų planavimas. Investicijos iš Direkcijos lėšų gali sumažėti. Optimistinės krovos didėjimo prognozės, kuriomis remiantis rengiami investiciniai projektai, nepadeda subalansuotam uosto vystymui. Uosto žemės nuomos mokesčio ryšys su investicijomis į infrastruktūrą. Direkcija prisiima beveik visą investicijų į uosto infrastruktūrą riziką. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2007-09-25
 • Investicijų politika

  Įvadas. Investicijų esmė. Investicijų rūšys. Investicinės rinkos dalyviai. Investuotojų tipai. Pavedimų tipai. Pagrindinės investavimo galimybės. Akcijos. Obligacijos. Akcijų ir obligacijų palyginimas. Investicijų fondai. Investicinių sprendimų priėmimo nuoseklumas. Investicinės rizikos rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2007-04-19
 • Investicijų politika Lietuvoje

  Įvadas. Investicijų esmė. Investicijų rūšys. Investicinės rinkos dalyviai. Investuotojų tipai. Pavedimų tipai. Kur investuoti? Akcijos. Obligacijos. Akcijos obligacijos už ar prieš? Investicijų fondai. Investicinių sprendimų priėmimo nuoseklumas. Rinkos/ekonomikos analizė. Rizikos rūšys. Meškos rinka. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-03-02
 • Investicijų poveikis šalies ekonomikai

  Įvadas. Iškilę investicijų sunkumai ir jų priežastys. Akcijos. Investiciniai fondai. Bankai. Nekilnojamas turtas. Investicijos. Investicijų ekonominė esmė. Bendrosios ir grynosios investicijos. Investicijų formos. James Tobin’o q investicijų teorija. Investicijų paklausos kreivė. Pagrindiniai įstatymai, reglamentuojantys investicijas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Lietuva - tarp šykščiausių investuotojų į mokslinius tyrimus. Išvados. Priedai (1).
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2009-04-24
 • Investicijų rizika

  Įvadas. Rizikos kaip sistemos interpretacija. Paveiktinumo ir rizikos vertinimo pagrindai. Pagrindinės sąvokos. Sprendimų priėmimas ir rizika. Naujausių problemos sprendimų kritinis įvertinimas. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Darbo apmokėjimas. Kainodara. Kreditavimas. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Tinklo analizė. Grafų teorija. Sprendimų medis. Tikimybių teorija. Matematinis programavimas. Blokinis programavimas. Jautrumo analizė. Regresinė ir koreliacinė analizė. Lošimų teorija. Imitacinis modeliavimas. Scenarijų analizė. Euristiniai metodai. Ekspertiniai vertinimai. Masinio aptarnavimo teorija. Valdymo sprendimų rizikos sumažinimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Finansai, referatas(30 puslapių)
  2008-01-01
 • Investicijų rizika ir grąža

  Įvadas. Darbo tikslas: teoriniu aspektu išnagrinėti ir aptarti investicijų riziką ir grąžą, susipažinti su investicijomis, investicinės rizikos ir grąžos esme ir reikšme, rūšimis, įvertinimo būdais. Investicijų esmė ir rūšys. Investicijų esmė. Investicijų rūšys. Finansinių investicijų rizika. Finansinių investicijų rizikos samprata. Rizikos valdymas. Finansinių investicijų rizikos rūšys. Vertybinių popierių rūšys ir rizika. Investicijos esant neapibrėžtumui. Investavimo rizika ir rizikos premija. Rizikos vengimas. Grąžos ir rizikos kriterijus. Portfelio teorija. Portfelis iš vieno rizikingojo ir vieno nerizikingojo aktyvo. Tolerancija rizikai ir portfelio pasirinkimas. Grąžos priklausomybė nuo rizikos. Projekto rizika ir jos valdymas. Rizikos ir neapibrėžtumo sąvokų analizė. Atsakomieji veiksmai rizikos veiksniams. Investicijų rizikos mažinimo priemonės. Investicijų rizikos ir grąžos santykis. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2010-01-18
 • Investicinė rizika ir jos vertinimas

  Įvadas. Finansinė rizika ir jos vertinimas. Rizikos rūšys. Finansinės rizikos rūšys. Rizikos valdymas. Finansinės rizikos vertinimo būdai. Tikėtinas pelnas. Jautrumo analizė. Rizikos įvertinimas naudojant diskonto normą. Scenarijaus metodas (rizikos įvertinimas imitaciniu modeliavimu). Sprendimų medžio metodas. Monte – Karlo imitacinis modelis. Rizikos mažinimo būdai. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2008-02-20
 • Investicinės teisės reglamentavimo pagrindiniai aspektai

  Įvadas. Investicijos. Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė esmė ir formos. Investicijų formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Investicijų reglamentavimas Lietuvoje. Investicijų teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Investicijų teisinis statusas. Investicijų rūšys. Investavimo būdai. Investuotojų teisės ir investicijų apsauga. Investuotojų teisės. Investuotojų teisių garantijos. Investicijų apsauga atlygintino paėmimo atveju. Investavimo ypatumai. Investavimo sritys. Investavimas laisvosiose ekonominėse zonose. Investavimas įsigyjant nekilnojamąjį turtą. Investavimas gamtos ištekliams eksploatuoti. Valstybinė investavimo politika. Valstybinė investicijų politika. Investavimo skatinimas. Valstybės investicijų reguliavimas. Tarptautinės sutartys. Lietuvos respublikos investicijų įstatymo tikslingumo. Pateikiame argumentus dėl investicijų įstatymo tikslingumo. Investavimo užsienyje (Italijoje). Investavimas. Kodėl turėtume investuoti? Užsienio investicijų reguliavimas. Vietinio verslo steigimas. Atstovo biuras ir skyriai. Verslo papročiai. Verslo rizikos sėkmė. Verslo planas. Verslo sumanymas. Įmonės tikslai. Sunkumai ir uždaviniai. Verslo įmonių kūrimas. Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymas. Naujos įmonės valdymas. Produkcijos gamybos kaštų skaičiavimas. Draudimas. Verslo įmonės finansinės veiklos vertinimas. Alternatyvios įmonės veiklos finansavimo rūšys. Lizingas, faktoringas. Verslo mokesčiai. Įdarbinimas. Ar aš sugebėsiu pasamdyti tinkamus darbuotojus? Darbo valandos. Atstovai rinkoje. Kokie jie turėtų būti? Išvados.
  Finansai, referatas(40 puslapių)
  2007-06-12
 • Investicinės veiklos teisinis reguliavimas

  Įvadas. Investicinės veiklos sąvokos. Investicijų rūšys. Investicijų ekonominė esmė. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-27
 • Investiciniai fondai

  Kas yra investicinis fondas. Kodėl žmonės investuoja į investicinius fondus. Investicinių fondų atsiradimas ir jų įtaka. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Iš kur kilo poreikis steigtis investicinėms bendrovėms Lietuvoje. Investicinių fondų rūšys. Investiciniai fondai Lietuvoje. Išlaidos ir mokesčiai. Klasifikavimas pagal investavimo objektus. Investicinių fondų sąrašas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2005-06-03
 • Investiciniai fondai Lietuvoje

  Įvadas. Investicinių fondų atsiradimas. Investicinių fondų rūšys. Investicinių bendrovių struktūra. Uždaro tipo investicinės bendrovės. Atviro tipo investicinės bendrovės. Savitarpio fondų analizė. Kai kurios kitos fondų rūšys. Išlaidos ir mokesčiai. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Poreikis steigtis investicinėms bendrovėms. Investicinių fondų klasifikavimas Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2007-05-21
Puslapyje rodyti po