Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Inovacija (2)Įvadas. Inovacijų apibrėžimas. Inovacijų reikšmės. Organizacija – kas tai? Organizacijos vertybės, normos ir elgesio būdai. Novatorius. Smulkiojo verslo plėtra. Diskontuotų pinigų srautų metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijos (2)Įvadas. Inovacija. Inovacinė įmonė ir veikla. Inovacinės veiklos valdymas vakaruose ir Lietuvoje. Inovacinės veiklos politika Lietuvoje. Produkto inovacija. Technologinio proceso inovacija. Organizacinė inovacija. Rinkodaros inovacija. Inovacijų apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijos EuropojeInovacijos Europoje. Kliūtys inovacijoms Europoje. Kelias į inovacinę Europą. Inovacija Lietuvoje. Valdžia Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir diagramomis. Skaityti daugiau
Inovacijos logistikojeĮvadas. Inovacijos ir jų klasifikavimas. Kūrybos procesas. Logistikos centrų sąvoka ir analizė. Logistikos centrų paskirtis. Logistikos centrų funkcijos. Logistikos centrų rūšys. Pagrindiniai logistikos centro elementai. Logistikos centro koncepcijos ir vietos parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijos logistikoje (2)Įvadas. Darbo tikslas – pateikti pasiūlymus kaip inovatyviai vystyti logistiką. Logistikos ir inovacijų esmė. Logistikos samprata ir tikslai. Logistikos svarba organizacijoje. Inovacijų reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijos viešajame administravimeViešojo administravimo organizacijų teorijos pagrindų referatas. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kokios inovacijos yra taikomos šiandieniame viešajame sektoriuje. Priežastys, lemiančios naujovių atsiradimą. Inovacijos, taikomos viešajame administravime. Geriausia praktika. Vadovavimo vaidmuo viešajame administravime. Elektroninės viešosios paslaugos. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijos, jų klasifikavimas ir taikymas LietuvojeĮvadas. Inovacijų ir inovacijų veiklos samprata. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Inovacijų vadybos aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacinės veiklos aktyvinimo Lietuvoje galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijų finansavimas LietuvojeĮvadas. Parama moksliniams tyrimams. Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių programa. Aukštųjų technologijų plėtros programos. Parama verslui. Savivaldybių parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Valstybės teikiamos finansinės garantijos įmonėms imančioms paskolas. Europos Sąjungos fondų parama. Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir plėtros programos. Europos Sąjungos 6-oji Bendroji Programa. Europos Sąjungos 7-oji bendroji programa. Programa "Eureka". Programa "Cost". Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijų ir pokyčių vadyba viešosiose institucijoseĮvadas. Inovacijos samprata. Inovacijų įgyvendinimas. Planuotas pokytis. Pokyčių proceso modelis. Pokyčių organizavimas. Struktūrinio pokyčio metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijų įvairovė. Inovacinės veiklos plėtojimo problemosInovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacinės veiklos valdymo aktualijos. Inovacinės veiklos valdymo aktualijos Vakarų valstybėse. Inovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacinės veiklos valdymo versle modeliai. Praktikoje taikomų inovacinės veiklos valdymo ir organizavimo charakteristikos. Perspektyvūs inovacinės veiklos valdymo modeliai. Skaityti daugiau
Inovacijų plėtra versleĮvadas. Inovacinės veiklos samprata. Inovacijų reikšmė. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Įmonių inovacinė veikla Lietuvoje 2004–2006 m. Inovacinės įmonės. Inovacinių įmonių palyginimas pagal įmonių dydžio grupes. Inovacinių įmonių apyvarta. Informacijos apie inovacijas šaltinių palyginimas 2002–2004 ir 2004–2006m. Įmonės, nutraukusios inovacinius projektus. Veiksniai, trukdantys inovacinei veiklai, 2004–2006 metais. Inovacijų finansavimo šaltiniai. Finansinė valdžios institucijų parama inovacijoms 2004–2006 metais. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Inovacijų reikšmė šiuolaikinėje visuomenėjeĮvadas. Naujo produkto valdymas. Pokyčių valdymas organizacijoje. Inovacinės veiklos plėtros perspektyvos. Intelektinės nuosavybės apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijų rengimas ir įgyvendinimas įmonėseOrganizaciniai pokyčiai ir pakeitimai. Inovacijos. Inovacijų ir pasipriešinimo joms valdymas. Pasipriešinimo šaltiniai. Organizacinis vystymas. Pokyčių proceso modelis. Pokyčio procesas. Organizacinio vystymo tipai. Struktūros ir strategijos derinimas. Planavimo organizacijose svarba. Organizacijos planų hierarchija. Kodėl reikalingas planuotas pokytis. Informacijos technologijų (IT) svarba. Personalas ir jo įtaka permainų vadybai. Apibendrinimai ir išvados. Skaityti daugiau
Inovacijų skatinimas ir plėtraInovacijų padėtis ir jų skatinimas Europoje ir Lietuvoje. Padėtis Europos Sąjungoje. Padėtis Lietuvoje. Inovacijų versle programa. Programos tikslai, jų įgyvendinimo strategija ir prioritetai. Programos uždaviniai trejų metų laikotarpiui. Programos valdymas. Aukštųjų technologijų programa. Bendros nuostatos ir esama situacija. Technologijų plėtra. Programos įgyvendinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijų strategijų formavimasĮvadas. Strategijų formavimas. Strategijos pagal formavimo tipus skirstomos. Strategijų formavimas pagal modelius skirstomas... Inovacijų samprata. Inovacijų strategijos ir jų formavimas. Gyvavimo ciklo stadijos. Inovacijų strategijų finansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijų taikymas transporto įmonių valdymeInovacinės įmonės. Paramos inovacijoms paslaugos. Inovacijų marketingas ir vadybos kultūros kėlimas. Inovacijų versle rėmimas. Inovacinė veikla įmonėse. Inovacijų padėtis ir jų skatinimas Europoje ir Lietuvoje. Padėtis Europos Sąjungoje. Padėtis Vidurio ir Rytų Europoje. Padėtis Lietuvoje. Valstybės lygis. Inovacijų propagavimas ir rėmimas. Paramos inovacijoms paslaugos. Informacija. Įmonių lygis. Inovacijų formavimas ir įgyvendinimas. Transporto infrastruktūra: pagerinti tinklus ir sistemas. Efektyvumas. Pervežimo būdų pusiausvyra. Prieinamumas. Tolydumas. Inovacijų skatinimas. Transporto įmonių statistika. 2000 metų statistika. 1998-2003 metų statistika. Naujovės. Balnai. Kombinuoti vežimai. Tachografai. Elektroniniai tachografai. "Linavos" pristatoma naujovė (Navigacinė sistema). Palydovinės navigacijos veikimas. Tikslumas. Apsaugos sistemos. Skaityti daugiau
Inovacijų valdymasĮvadas. Inovacijos samprata. Organizacijos inovacijų valdymas. Pokyčių samprata. Organizacijos pokyčių valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacijų valdymas ir inovacijos valdymeĮžanga. Pagrindinės sąvokos. Įmonės vadovų vaidmuo naujo produkto vystyme. Įmonės vizijos paskleidimas. Produkto vystymo proceso nustatymas. "Pamokslavimas" apie greičio svarbą. Greito produkto vystymo barjerų identifikavimas ir nugalėjimas. Strateginės svarbos projektų funkcinių komandų sukūrimas. Komandų įgalinimas. Projektų portfelio valdymas. Ankstyvas produkto funkcijų nustatymas. Kūrybingumo skatinimas. Biurokratijos minimizavimas. Rinkos poreikių identifikavimas. Išteklių suteikimas. Pagrindinių projektų šalininkų turėjimas. Padalinių vadovų vaidmenys. Inovacijų versle programa. Išvados. Skaityti daugiau
Inovacinė įmonės veikla ir jos įvertinimasInovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo įmonėje esmė. Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėse. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Inovacinė įmonės veikla ir jos įvertinimas (2)Įvadas. Tyrimo tikslas – ištirti inovacinę įmonės veiklą ir jos vertinimą. Inovacijų ir inovacinės veiklos samprata. Inovacinės veiklos įmonėje analizė. Įmonės vadovų vaidmuo inovacijos vystymo procese. Inovacinės veiklos valdymo versle funkcijos. Inovacinės veiklos įmonėje vertinimas. Inovacinės veiklos plėtros analizė. Inovacinės veiklos valdymo palyginamoji analizė. Teorinės dalies ir inovacinės veiklos analizės apibendrinimai. Išvados. Skaityti daugiau
......