Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Inovacija (2)

  Įvadas. Inovacijų apibrėžimas. Inovacijų reikšmės. Organizacija – kas tai? Organizacijos vertybės, normos ir elgesio būdai. Novatorius. Smulkiojo verslo plėtra. Diskontuotų pinigų srautų metodas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-03-06
 • Inovacijos (2)

  Įvadas. Inovacija. Inovacinė įmonė ir veikla. Inovacinės veiklos valdymas vakaruose ir Lietuvoje. Inovacinės veiklos politika Lietuvoje. Produkto inovacija. Technologinio proceso inovacija. Organizacinė inovacija. Rinkodaros inovacija. Inovacijų apsauga. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-11
 • Inovacijos Europoje

  Inovacijos Europoje. Kliūtys inovacijoms Europoje. Kelias į inovacinę Europą. Inovacija Lietuvoje. Valdžia Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir diagramomis.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-03-25
 • Inovacijos logistikoje

  Įvadas. Inovacijos ir jų klasifikavimas. Kūrybos procesas. Logistikos centrų sąvoka ir analizė. Logistikos centrų paskirtis. Logistikos centrų funkcijos. Logistikos centrų rūšys. Pagrindiniai logistikos centro elementai. Logistikos centro koncepcijos ir vietos parinkimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2006-04-26
 • Inovacijos logistikoje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti pasiūlymus kaip inovatyviai vystyti logistiką. Logistikos ir inovacijų esmė. Logistikos samprata ir tikslai. Logistikos svarba organizacijoje. Inovacijų reikšmė. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(12 puslapių)
  2010-05-27
 • Inovacijos viešajame administravime

  Viešojo administravimo organizacijų teorijos pagrindų referatas. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kokios inovacijos yra taikomos šiandieniame viešajame sektoriuje. Priežastys, lemiančios naujovių atsiradimą. Inovacijos, taikomos viešajame administravime. Geriausia praktika. Vadovavimo vaidmuo viešajame administravime. Elektroninės viešosios paslaugos. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(15 puslapių)
  2011-03-28
 • Inovacijos, jų klasifikavimas ir taikymas Lietuvoje

  Įvadas. Inovacijų ir inovacijų veiklos samprata. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Inovacijų vadybos aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacinės veiklos aktyvinimo Lietuvoje galimybės. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(19 puslapių)
  2007-02-26
 • Inovacijų finansavimas Lietuvoje

  Įvadas. Parama moksliniams tyrimams. Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių programa. Aukštųjų technologijų plėtros programos. Parama verslui. Savivaldybių parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Valstybės teikiamos finansinės garantijos įmonėms imančioms paskolas. Europos Sąjungos fondų parama. Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir plėtros programos. Europos Sąjungos 6-oji Bendroji Programa. Europos Sąjungos 7-oji bendroji programa. Programa "Eureka". Programa "Cost". Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-09-12
 • Inovacijų ir pokyčių vadyba viešosiose institucijose

  Įvadas. Inovacijos samprata. Inovacijų įgyvendinimas. Planuotas pokytis. Pokyčių proceso modelis. Pokyčių organizavimas. Struktūrinio pokyčio metodas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-28
 • Inovacijų įvairovė. Inovacinės veiklos plėtojimo problemos

  Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacinės veiklos valdymo aktualijos. Inovacinės veiklos valdymo aktualijos Vakarų valstybėse. Inovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo problemų sprendimo prioritetai. Inovacinės veiklos valdymo versle modeliai. Praktikoje taikomų inovacinės veiklos valdymo ir organizavimo charakteristikos. Perspektyvūs inovacinės veiklos valdymo modeliai.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2006-05-04
 • Inovacijų plėtra versle

  Įvadas. Inovacinės veiklos samprata. Inovacijų reikšmė. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Įmonių inovacinė veikla Lietuvoje 2004–2006 m. Inovacinės įmonės. Inovacinių įmonių palyginimas pagal įmonių dydžio grupes. Inovacinių įmonių apyvarta. Informacijos apie inovacijas šaltinių palyginimas 2002–2004 ir 2004–2006m. Įmonės, nutraukusios inovacinius projektus. Veiksniai, trukdantys inovacinei veiklai, 2004–2006 metais. Inovacijų finansavimo šaltiniai. Finansinė valdžios institucijų parama inovacijoms 2004–2006 metais. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-05-04
 • Inovacijų reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Naujo produkto valdymas. Pokyčių valdymas organizacijoje. Inovacinės veiklos plėtros perspektyvos. Intelektinės nuosavybės apsauga. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-01-26
 • Inovacijų rengimas ir įgyvendinimas įmonėse

  Organizaciniai pokyčiai ir pakeitimai. Inovacijos. Inovacijų ir pasipriešinimo joms valdymas. Pasipriešinimo šaltiniai. Organizacinis vystymas. Pokyčių proceso modelis. Pokyčio procesas. Organizacinio vystymo tipai. Struktūros ir strategijos derinimas. Planavimo organizacijose svarba. Organizacijos planų hierarchija. Kodėl reikalingas planuotas pokytis. Informacijos technologijų (IT) svarba. Personalas ir jo įtaka permainų vadybai. Apibendrinimai ir išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-06-15
 • Inovacijų skatinimas ir plėtra

  Inovacijų padėtis ir jų skatinimas Europoje ir Lietuvoje. Padėtis Europos Sąjungoje. Padėtis Lietuvoje. Inovacijų versle programa. Programos tikslai, jų įgyvendinimo strategija ir prioritetai. Programos uždaviniai trejų metų laikotarpiui. Programos valdymas. Aukštųjų technologijų programa. Bendros nuostatos ir esama situacija. Technologijų plėtra. Programos įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2005-09-27
 • Inovacijų strategijų formavimas

  Įvadas. Strategijų formavimas. Strategijos pagal formavimo tipus skirstomos. Strategijų formavimas pagal modelius skirstomas... Inovacijų samprata. Inovacijų strategijos ir jų formavimas. Gyvavimo ciklo stadijos. Inovacijų strategijų finansavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-11
 • Inovacijų taikymas transporto įmonių valdyme

  Inovacinės įmonės. Paramos inovacijoms paslaugos. Inovacijų marketingas ir vadybos kultūros kėlimas. Inovacijų versle rėmimas. Inovacinė veikla įmonėse. Inovacijų padėtis ir jų skatinimas Europoje ir Lietuvoje. Padėtis Europos Sąjungoje. Padėtis Vidurio ir Rytų Europoje. Padėtis Lietuvoje. Valstybės lygis. Inovacijų propagavimas ir rėmimas. Paramos inovacijoms paslaugos. Informacija. Įmonių lygis. Inovacijų formavimas ir įgyvendinimas. Transporto infrastruktūra: pagerinti tinklus ir sistemas. Efektyvumas. Pervežimo būdų pusiausvyra. Prieinamumas. Tolydumas. Inovacijų skatinimas. Transporto įmonių statistika. 2000 metų statistika. 1998-2003 metų statistika. Naujovės. Balnai. Kombinuoti vežimai. Tachografai. Elektroniniai tachografai. "Linavos" pristatoma naujovė (Navigacinė sistema). Palydovinės navigacijos veikimas. Tikslumas. Apsaugos sistemos.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-01-12
 • Inovacijų valdymas

  Įvadas. Inovacijos samprata. Organizacijos inovacijų valdymas. Pokyčių samprata. Organizacijos pokyčių valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-12-13
 • Inovacijų valdymas ir inovacijos valdyme

  Įžanga. Pagrindinės sąvokos. Įmonės vadovų vaidmuo naujo produkto vystyme. Įmonės vizijos paskleidimas. Produkto vystymo proceso nustatymas. "Pamokslavimas" apie greičio svarbą. Greito produkto vystymo barjerų identifikavimas ir nugalėjimas. Strateginės svarbos projektų funkcinių komandų sukūrimas. Komandų įgalinimas. Projektų portfelio valdymas. Ankstyvas produkto funkcijų nustatymas. Kūrybingumo skatinimas. Biurokratijos minimizavimas. Rinkos poreikių identifikavimas. Išteklių suteikimas. Pagrindinių projektų šalininkų turėjimas. Padalinių vadovų vaidmenys. Inovacijų versle programa. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-09-14
 • Inovacinė įmonės veikla ir jos įvertinimas

  Inovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos Lietuvoje. Inovacinės veiklos valdymo įmonėje esmė. Inovacinės veiklos valdymo ypatumai paslaugų sferos įmonėse. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-05
 • Inovacinė įmonės veikla ir jos įvertinimas (2)

  Įvadas. Tyrimo tikslas – ištirti inovacinę įmonės veiklą ir jos vertinimą. Inovacijų ir inovacinės veiklos samprata. Inovacinės veiklos įmonėje analizė. Įmonės vadovų vaidmuo inovacijos vystymo procese. Inovacinės veiklos valdymo versle funkcijos. Inovacinės veiklos įmonėje vertinimas. Inovacinės veiklos plėtros analizė. Inovacinės veiklos valdymo palyginamoji analizė. Teorinės dalies ir inovacinės veiklos analizės apibendrinimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2008-10-01
Puslapyje rodyti po