Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Informacijos visuomenės ir politikos komunikacijos tarpusavio įtakaĮvadas. Politika ir informacija. Informacinė visuomenė ir politinė komunikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Informacijos visuomenės ir politikos komunikacijos tarpusavio įtaka (2)Įvadas. Informacijos visuomenės ideologija ir samprata. Politikos komunikacija. Informacijos visuomenės ir politikos komunikacijos tarpusavio įtaka. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė logistikaĮvadas. Informacinė logistika. Integruota logistikos informacinė sistema (LIS). Informacinės sistemos planavimas. LIS (Logistikos informacinės sistema) poveikis užsakymo vykdymo laikui. Strateginė logistikos informacinė sistema. Logistikos informacinės sistemos struktūros. Logistikos informacinės sistemos kokybės reikalavimai. Išvados Skaityti daugiau
Informacinė rinka ir informacijos menedžmentasInformacijos pasiskirstymas. Informacijos pasiskirstymo reikšmė. Informacinių paslaugų vertinimo kriterijai. Vartotojų poreikiai. Informacinių paslaugų propagavimo poreikis. Laiko aspektas. Informacijos kokybės ir kiekybės sąryšis. Informatyvumas. Grafinė informacija. Informacinių paslaugų diegimas. Informacijos šaltiniai. Vidinių ir išorinių informacijos šaltinių palyginimas. Komercinių duomenų bazių kūrimas. Knygos, pranešimai, konferencijų medžiaga, disertacijos, žurnalai. Patentai. Informacija apie numatomus renginius. Komercinė informacija. Verslo informacijos organizavimas. Online informacinės paslaugos. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė valdymo sistemaĮvadas. Informacijos išteklių vadyba tradiciniu požiūriu. Specializuotas požiūris į informacijos išteklių vadybą. Informacijos srautai. Informacinių sistemų kūrimas. Informacinių sistemų pozicija ir dinamika. Sistemų kūrimo principai. Sąryšio su valdymo objektu principai. Metodologiniai projektavimo principai. Informacijos išteklių formavimo ir naudojimo principai. Kiti principai. Esminiai šiuolaikinės informacijos vadybos filosofijos komponentai. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenėInformacinės visuomenės samprata, informacinės visuomenės koncepciją aiškinančios teorijos, svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos, kiekybiniai ir kokybiniai visuomenės "informaciškumo" kriterijai, Lietuvos informacinės visuomenės plėtra, dabartinė situacija Lietuvoje. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (10)Įvadas. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės iššūkiai švietimui. Informacijos ir komunikacijos technologijos taikymas. Informacinė visuomenė - naujas gyvenimo būdas. Informacinė visuomenė: švietimas ir kalba. Mokslas informacinėje visuomenėje (Lietuvos Mokslininkų Sąjungos suvažiavimą apmąstant). Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (11)Įvadas. Informacinė visuomenė. Kompiuterizacija Lietuvoje. Skaitmeninių technologijų išplitimas ir vartojimas. Lietuvos kelias į informacinę visuomenę: siekiai, prioritetai ir galimybės. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai ir galimos problemos. Informacinės visuomenės plėtra. Ką reglamentuos Informacinės visuomenės paslaugų konvencija? Europos Sąjungos (ES) informacinės visuomenės plėtros planavimo dokumentai. Europos Sąjungos (ES) informacinės visuomenės plėtros finansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (12)Įvadas. Skaitmeninės visuomenės samprata. Skaitmeninė kultūra. Skaitmeninės (informacinės) visuomenės plėtra Lietuvoje. Pagrindiniai skaitmeninės (informacinės) visuomenės plėtros siekiniai. Skaitmeninių technologijų išplitimas ir vartojimas. Kompiuteriai. Internetas. Skaitmeninis raštingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (13)Informacinės visuomenės samprata. Kompiuteris ir informacinė visuomenė. Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Pozityvieji aspektai būtų tokie. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai būtų nagrinėjami tokia tvarka. Informacinės visuomenės perspektyvos. Informacinės visuomenės profesionalumo kriterijai. Problema. Metodologinis pamatas. Bendrieji principai. Modelio konstravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (14)Įvadas. Informacinė visuomenė. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės bruožai. Informacinės visuomenės apibrėžimai. Technologinė samprata. Ekonominė samprata. Profesinė samprata. Erdvinė samprata. Kultūrinė samprata. Informacinės visuomenės plėtra Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (15)Visuomenė. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai. Informacinių technologijų samprata. Informacinių technologijų reikšmė. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (2)Informacinės visuomenės sąvoka. Informacinės visuomenės kūrimas Lietuvoje. Kompiuterinis raštingumas. Pilietinių funkcijų kompiuterinis vykdymas. Informacinės visuomenės samprata ir vertybės. Švietimas ir informacijos visuomenė. Pavojai. Skaitmeninių technologijų išplitimas ir vartojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (3)"Informacinės visuomenės" samprata. "Informacinės visuomenės" koncepciją aiškinančios teorijos. Svarbiausi "informacinės visuomenės" bruožai ir galimos problemos. kiekybiniai ir kokybiniai visuomenės "informaciškumo" kriterijai. Lietuvos "informacinės visuomenės" plėtra. Dabartinė situacija Lietuvoje. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (4)Informacinė visuomenė: dabartis ir perspektyvos. Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinės visuomenės perspektyvos. E. valdžia Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Kokia e.demokratijos ateitis? Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (5)Įvadas. Informacinė visuomenės sąvoka. Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinė visuomenė: švietimas ir kalba. Informacinės visuomenės perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (6)Įvadas. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės nauda kiekvienam. Informacijos visuomenės projekto biuras (ISPO). Paslaugų prieinamumas. Elektroninės Europos iniciatyva. Elektroninė valdžia. Informacinės technologijos Lietuvoje. Informacinė visuomenė valstybėse kandidatėse. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė (8)Informacinė visuomenė, kompiuterio įtaka visuomenei, žmogui. Elektroninė valdžia ir elektroninė demokratija. Informacinių technologijų poveikis visuomenei. Daugiakalbystė. Interneto ir bendravimo elektroniniu būdu etiketas. Nepageidaujami laiškai. Duomenų apsauga ir autorių teisės. Programinė įranga. Virusų veikla ir kovos prieš juos. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos (4)Informacinės visuomenės kūrimo ištakos. Informacinės visuomenės sampratos. Lietuvos nacionalinė informacinės visuomenės plėtros koncepcija. Išvados. Skaityti daugiau
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos: duomenų bazėsDuomenų bazės užpildymas duomenimis. Lentelės sukūrimas. Laukų savybių nustatymas. Laukų savybių sąrašas. Skaitmeninių laukų savybės field size galimos reikšmės. Sąrašo lauko reikšmėms pasirinkti sudarymas. Lauko reikšmių įvedimo savybių sąrašas. Laukų įterpimas ir šalinimas. Pirminio rakto lauko užregistravimas. Lentelės projekto įsiminimas. Duomenų bazės užpildymas duomenimis. Naujų įrašų įvedimas. Įrašų redagavimas. Įrašų išskyrimas. Įrašų perkėlimas ir kopijavimas. Įrašų šalinimas. Lentelės vaizdo atnaujinimas. Lentelių susiejimas. Apribojimų duomenų pilnumui užtikrinti nustatymas. Lentelių duomenų apjungimo taisyklių nustatymas. Navigacijos duomenų bazėje priemonės. Skaityti daugiau
......