Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Įmonių sauga: "Statoil" degalinėĮvadas. Bendra UAB "Lietuva Statoil" charakteristika. Darbo vietos-vienos Statoil degalinės charakteristika. Darbo aplinkos profesinės rizikos veiksniai ir jų šaltiniai: fiziniai veiksniai; fizikiniai veiksniai; cheminiai veiksniai; biologiniai veiksniai; psichofiziologiniai veiksniai. Rizikos leistinumo nustatymas. Rizikos vertinimas. Rizikos dydžio apskaičiavimas. Rizikos tyrimo išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Įmonių skirstymasĮmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji jų klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualioji (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinė bendrovė. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Skaityti daugiau
Įmonių socialinė atsakomybė ir jos ugdymo metodaiAtsakomybė. Moralinė organizacijos atsakomybė. Moralinė atsakomybė Lietuvoje. Socialinė organizacijos atsakomybė. Organizacijos socialinės atsakomybės istorinė raida. Socialinė atsakomybė kaip socialinis įsipareigojimas. Socialinė atsakomybė kaip socialinė reakcija. Socialinė atsakomybė kaip socialinis jautrumas. Organizacijos socialinės atsakomybės prieštaravimai. Ekonominė organizacijos atsakomybė. Įstatyminė (juridinė) organizacijos atsakomybė. Moralinė organizacijos atsakomybė. Laisvo pasirinkimo organizacijos atsakomybė. K. Davis socialinės atsakomybės modelis. Andrew Carnegie ir jo knyga "Turto Evangelija" ("The gospel of wealth"). Socialinės atsakomybės ir etikos naudojimo būdai. Skaityti daugiau
Įmonių statistika (2)Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Įregistruotų bei išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių dinamika. Dirbančiųjų pasiskirstymas ir jų darbo užmokestis Lietuvos įmonėse. Mažų ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Mažų ir vidutinių įmonių užsienio prekyba. Individuali veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių steigimasĮvadas. Ūkinės bendrijos samprata. Tikrųjų ūkinių bendrijų veikla. Komanditinių ūkinių bendrijų veikla. Ūkinių bendrijų steigimas. Asociacijos samprata. Asociacijos steigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių steigimas. Steigėjai, steigimo dokumentai, įmonių registravimasĮvadas. Įmonė. Įmonininkas. Individuali (personalinė) įmonė. Individualios įmonės steigimas. Įmonės vardo registravimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Kelių mokestis. Akcinės bendrovės steigimas. Steigėjai. Bendrovės steigimo sutartis ir steigimo aktas. Steigiamos bendrovės akcijų pasirašymas ir apmokėjimas. Akcinės bendrovės steigimo ataskaita. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įregistravimas. Ūkinės bendrovės steigimas. Turto įsigijimas iš akcinės bendrovės steigėjo. Įstatymo paskirtis. Tikroji ūkinė bendrija ir komanditinė ūkinė bendrija. Bendrijos steigimas. Ūkinės bendrijos steigimo dokumentai ir registravimas. Bendrijos jungtinės veiklos sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių steigimo tvarka. Įmonės bankrotasĮvadas. Įmonės steigimas. Įmonės registravimas. Įmonių vardų registravimas. Įmonės bankrotas. Tyčinis bankrotas. Įmonės sanavimas. Įmonės likvidavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių strateginis planavimasStrateginio valdymo samprata. Strateginio planavimo tikslai, uždaviniai, esmė ir reikšmė. Skaityti daugiau
Įmonių teisės. Galimos įmonės teisinės formosIndividuali įmonė. Ūkinės bendrijos. Viešoji įstaiga. Akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Įmonės. Įvadas. Išvada. Europos ekonominių interesų grupė. Europos bendrovė. Skaityti daugiau
Įmonių tinklaiĮvadas. Įmonių tinklų įvairovė. Įmonių tinklo samprata. Įmonių tinklo formos. Įmonių susijungimų tipai. Tinklinė įmonių struktūra. Santykių dalyviai. Santykių palaikymo tikslai. Santykius sąlygojantys veiksniai. Susitarimai tarp įmonių. Įmonių tinklo perspektyva. Atskiros organizacijos kaip tinklo perspektyva. Integruotos organizacijos kaip tinklo perspektyva. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių tipai (2)Įvadas. Akcinių bendrovių kūrimas. Akcinės bendrovės steigėjai. Bendrovės. Bendrovės įstatai. Akcijos, jų rūšys. Bendrovės valdymo organai. Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba. Bendrovės valdyba. Bendrovės administracija. Revizorius. Bendrovės likvidavimo priežastys. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. AB "Stumbras" valdymo principai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Įmonių tipai ir jų veiklos ypatybėsĮmonių rūšys ir jų klasifikavimas. Individualios įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės. Įmonių tikslai, įmonių valdymo funkcijos. Įmonių planai. Įmonių kontrolė, įmonių valdymo organai ir organizacinė valdymo struktūra. Įmonių ir jų steigėjų teisės, pareigos ir apribojimai įmonėms. Įmonėms taikomos sankcijos, bendrosios įmonių steigimo taisyklės. Patentai, licencijos. Mokesčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių tipai ir jų veiklos ypatumaiĮvadas. Įmonių grupavimo esmė ir principai. Juridiniai įmonių tipai. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Skaityti daugiau
Įmonių tipai Lietuvoje. Dokumentai, reikalingi įmonėms įsteigtiĮvadas. Įmonės samprata ir įmonių klasifikavimas. Įmonių rūšys Lietuvoje. Įmonės, turinčios fizinio asmens statusą. Individualioji (personalinė) įmonė (IĮ). Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB). Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės (AB). Kooperatinės bedrovės. Žemės ūkio bendrovės. Valstybinės įmonės. Dokumentai, pateikiami steigiant įmones. Dokumentai, pateikiami steigiant akcinę bendrovę. Dokumentai, pateikiami steigiant žemės ūkio bendrovę. Dokumentai, pateikiami registruojant kooperatinę bendrovę. Dokumentai, pateikiami steigiant tikrąją ūkinę bendriją ir komanditinę ūkinę bendriją. Dokumentai, pateikiami steigiant individualią įmonę. Dokumentai, pateikiami steigiant valstybės ar savivaldybės įmonę. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių valdymasĮvadas. Įmonių valdymo metodai. Gamybiniai techniniai valdymo metodai. Ekonominiai – socialiniai valdymo metodai. Administracinių (organizacinių) metodų taikymas. Psichologiniai valdymo metodai. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymo funkcijos. Valdymo personalas. Įmonių valdymo organai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių valdymo funkcijosĮvadas. Teorinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Koordinavimas. Vadovavimas ir motyvacija. Kontrolė. Išvados. Praktinė dalis. Informacija apie įmonę. Įmonės analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių veikla ir kaštaiĮvadas. Įmonė ir jų formos. Įmonių organizavimas. Įmonių kūrimas. Įmonių tikslai. Įmonės valdymas. Kaštai. Kaštų apibrėžimas ir jų svarba įmonės valdyme. Vidutiniai ir ribiniai kaštai. Bendrieji, pastovieji ir kintamieji kaštai. Trumpo laikotarpio kaštų kreivės. Kaštų minimizavimas. Ilgo laikotarpio kaštai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių veiklos rizikos rūšių nustatymasĮvadas. Įmonių veiklos rizikos rūšių nustatymas. Veiklos rizikos apibūdinimas ir jos vertinimo būtinumas. Veiklos rizikos rūšių klasifikavimas. Rizikingiausių veiklos sričių ir rizikos lygio nustatymas. Įmonių veiklos vertinimo sistemos. UAB įmonės veikla. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių, užsiimančių nekilnojamojo turto veikla, vadybaĮvadas. Nekilnojamojo turto įstatymo paskirtis ir mokesčio mokėtojai. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos. Nekilnojamojo turto vertinimas. Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas, mokėjimo tvarka ir deklaravimas. Skaityti daugiau
ImperializmasĮvadas. Pagrindinės imperializmo varomosios jėgos. Nacionalinių valstybių rungimasis dėl valdžios. Nacionalizmas. Krikščioniška misija ir socialdarvinizmas. Išvados. Skaityti daugiau
......