Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Įmonių analizė ir įmonių kaštų sudėtisFirma ir jos gamybos kaštai, Firmos samprata ir pagrindiniai jos tipai, Trumpas laikotarpis ir ilgas laikotarpis firmos veikloje, Kaip apskaičiuojami bendrieji, vidutiniai ir ribiniai kaštai, Firmos elgsena oligopolinėje rinkoje, Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių apsirūpinimo darbuotojais procesasĮvadas. Darbuotojų paieškos esmė. Žmonių išteklių planavimas. Darbuotojų verbavimas. Verbavimas už organizacijos ribų. Verbavimas organizacijos viduje. Kandidatų atranka. Vadovų atranka. Darbuotojų socializacija (adaptavimas). Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Mokymo programos. Tobulinimo programos. Darbuotojų veiklos vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių asociacijos ir jų veikla LietuvojeĮvadas. Asociacijos samprata, nepelno organizacija. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos įstatai. Viešbučių ir restoranų asociacijos struktūra. Asociacijos veiklos tikslai. Asociacijos 2005-2006 metų veiklos planas. Asociacijos teikiama informacija. Asociacijos organizuojami renginiai. Kaip tapti nariu. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių auditasAudito reikšmė ir būtinumas. Audito planavimas. Esmė ir būtinumas. Audito planavimo schema. Audito organizavimas. Audito organizavimo etapai. Audito procedūros. Audito darbo dokumentai. Audito išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių bankrotas (3)Įžanga. Teisės aktai reglamentuojantys įmonių bankroto procesą. Bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas ne teismo keliu. Supaprastintas bankroto procesas, bankroto bylos nutraukimas, taikos sutartis. Bankroto proceso finansavimas. Įmonės administratoriaus veiklos analizė. Verslo administratorių asociacijos organizaciniai. Aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių bankrotas (4)Santrauka. Įžanga. Bankroto samprata. Įmonės bankroto bendriniai dalykai. Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. Bankroto bylos kėlimo pagrindai. Įmonės bankroto procedūra. Bankroto procesas. Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas teisme. Neteisminės bankroto procedūros taikymas. Supaprastintas bankroto procesas. Bankrutuojančios įmonės administratorius. Tyčinis bankrotas. Taikos sutartis. Įmonės reorganizavimas. Bankrutuojančios įmonės likvidavimas. Akcinė bendrovė "Ekranas". Įmonės veikla ir ateities planai. Bankroto paskelbimo priežastys. Priemonės bankroto padariniams likviduoti. Atleistų darbuotojų ateitis. Skaityti daugiau
Įmonių bankrotas (6)Įvadas. Tikslas: Ištirti įmonių bankroto ekonominius ir teisinius aspektus, atlikus Lietuvos bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių statistinę analizę. Bankroto samprata. Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių skaičiaus dinamika. Įmonės nemokumas. Įmonės kreditoriai. Bankroto bylos kėlimo motyvai, iniciatoriai. Teisminis ir neteisminis bankroto bylos nagrinėjimas. Supaprastinta bankroto procedūra. Tyčinis bankrotas. Bankroto bylų baigtys. Turto pardavimas ir kreditorių reikalavimų tenkinimas. Garantinio fondo paskirtis ir tikslai. Įmonių bankrotų pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių ekonomika (2)Įmonė - ekonominio proceso pagrindas. Įmonė kaip sistema. Vidinė įmonės struktūra. Įmonės aplinka. Įmonės tikslų sistema. Įmonių klasifikavimas. Įmonių tipai. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Verslo organizavimo formų privalumai ir trūkumai. Valstybinė įmonė. Bendra (mišri) įmonė. Skaityti daugiau
Įmonių ekonomika (3)Apibūdinkite, kas yra verslas ir kokias funkcijas atlieka verslas? Ko reikia, kad įmonė veiktų? Žinome įmonės partnerius: skolintojus, akcininkus, tiekėjus, klientus, darbuotojus, valstybę. Paaiškinkite, ką duoda kiekvienas partneris įmonei ir ką jis gauna mainais. Ką privalo daryti pati įmonė, kad gerai veiktų? Žinoma, kad: a) įrenginio įsigijimo kaina 8000 lt. b) Transportavimo išlaidos sudarė 5 proc. kainos; c) Sumontavimo ir derinimo išlaidos 1200 lt; d)Metinė amortizacijos norma 20 proc.; e) Demontavimo išlaidos 40 lt; f) Likvidumo pajamos 200 lt; g) Normatyvinis eksploatacijos laikotarpis 5 metai. Apskaičiuoti įrenginio 1. pilnąją pradinę vertę; 2. metinius amortizacinius atskaitymus; 3. likutinę vertę ir fizinį nusidėvėjimo procentą po 4 metų eksploatacijos; 4. likvidacinę vertę po normatyvinės eksploatacijos trukmės. Apibūdinkite trumpalaikį turtą ir nurodykite jo struktūrą. Panelė J.Lapytė šeštadieniais dar dirba firmoje "Švara", kur ji moko merginas amato. Šį darbą ji laiko nepagrindiniu. Rugsėjo mėnesį jai apskaičiavo 400 lt darbo užmokesčio. Kiek ji gaus grynųjų (atskaičius pajamų ir socialinio draudimo mokesčius)? Kokios darbo apmokėjimo sistemos paplitę Lietuvoje? Pagal kokią sistemą gaunate atlyginimą Jūs? Paaiškinkite kuo skiriasi ir kaip nustatomas nominalus ir realus įmonės darbo laikas? Tarkime, ponas V. įkūrė viešbutį, kurį sudaro 3 padaliniai: miegamieji, restoranas, konferencijų salė. Per metus realizavimo įplaukos sudaro 250000lt (miegamųjų korpusas – 90000lt, restoranas – 110000lt, konferencijų salė – 50000lt). Pastovios išlaidos sudarė 45000lt, kintamos išlaidos sudarė 150000 lt. (miegamasis korpusas 30000lt., restoranas – 70000lt, konferencijų salė – 50000lt). Apskaičiuokite: -Viešbučio nenuostolingų pardavimų mastą (lūžio tašką). Nubraižyti grafiškai. -Apskaičiuokite kiekvieno padalinio pelningumo rodiklius ir pavaizduokite grafiškai pelno lūžio tašką. Prekeivis, pirkęs prekes už 4000 lt jas pardavė su 15 proc. antkainiu. Kaip jam sekėsi prekyba, jei be 15,25 proc. pajamų mokesčio, kitos išlaidos sudarė 650 lt? Skaityti daugiau
Įmonių ekonominiai tikslai ir veiklos formosĮvadas. Įmonių veiklos formos. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Valstybės ir savivaldybės įmonės. Įmonės ekonominiai tikslai. Socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai. Gamybos tikslai. Optimali gamybos apimtis ir struktūra. Optimali rinkos dalis. Gamybos ir sandėliavimo gamybinių pajėgumų sutikimas su gamybos apimtimi. Realizavimo būdų optimizavimas. Pasisekimo tikslai. Realizavimo apimties didinimas. Gamybos išlaidų mažinimas. Pelno ir rentabilumo didinimas. Dividendų normos didinimas. Finansiniai tikslai. Mokumas. Likvidumo rezervų dydis ir struktūra. Finansų struktūra. Investicijų bei finansavimo programų apimtis ir struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių finansaiFinansų analizės esmė. Produkcijos asortimentas. Gamybos ritmingumas. Lūžio taškas. Įmonės ūkinės veiklos rodikliai ir jų apskaičiavimo metodika. Įmonės ūkinės veiklos analizė. Gaminių asortimento analizė. Nenuostolingo lūžio taško analizė. Išvada. Skaityti daugiau
Įmonių finansavimo galimybės ir problemos Lietuvoje (2)Įvadas. Investicijų vaidmuo įmonėje. Investicijų finansavimo šaltiniai. Ilgalaikis finansavimas. Nuosavybė. Paskolos. Overdraftas. Kredito perviršio paslauga. Finansavimas panaudojant vekselius. Eurovekselių (nif) išleidimas. Lizingas. Pirkimas išsimokėtinai. Faktoringas. Sąskaitų diskontavimas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvai. Naujos įmonės finansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių finansavimo galimybės LietuvojeĮvadas. Pagrindines verslo organizavimo formos. Įmonių rūšys. Pinigų srautai ir jų vertės kitimas laike. Projekto pinigų srautai. Infliacijos įtaka pinigų srautams. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Naudos - kaštų santykio metodas. Projekto balansas. Ūkinės finansinės veiklos analizė. Įmonės finansinių išteklių balanso formavimas. Investicijų efektyvumo analizė. Įmonės finansinio stabilumo, likvidavimo bei atsiskaitymų būklės analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių finansų valdymasĮvadas. Finansų valdymo terminas. Finansų valdymo funkcijos. Finansų valdymo sprendimai. Įmonės finansų valdymo organizacinė struktūra. Finansų valdymo tikslai. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonių grupavimo esmė ir principaiĮmonių grupavimo esmė ir principai. Juridiniai įmonių tipai. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai). Skaityti daugiau
Imonių ir organizacijų turto draudimasĮvadas. Įmonių ir organizacijų turto draudimas. Įmonių ir organizacijų turto draudimas UADB "Seesam Lietuva" draudimo bendrovėje. Įmonių ir organizacijų turto draudimas AAS "Gjensidige baltic" draudimo bendrovėje. Įmonių ir organizacijų turto draudimas AB "Lietuvos draudimas" draudimo bendrovėje. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių kaštai, jų apibūdinimas ir nustatymaiĮvadas. Kaštų esmė. Trumpojo laikotarpio kaštai. Pastovieji, kintamieji ir bendrieji kaštai. Vidutiniai ir ribiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp ilgo ir trumpo laikotarpio kaštų. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių klasifikavimasĮmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Įmonių klasifikavimas: Pagal dydį, Pagal veiklos pobūdį, Pagal teisines formas. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonė. Skaityti daugiau
Įmonių konkurencingumo palyginimas: "flyLAL" ir "airBaltic"Trumpa "flyLAL" ir "airBaltic" apžvalga. Lėktuvų parkas. Kainų palyginimas. Veiklos efektyvumas. Paslaugų kokybė. Skaityti daugiau
Įmonių konkurencinis pranašumasĮvadas. Tyrimo tikslas – įvardinti konkurencinio pranašumo šaltinius siuvimo pramonėje, remiantis šiuolaikinėmis konkurencijos strategijomis. Konkuravimo strategijų esmė. Konkuravimo strategijų klasifikavimas. Pozicionavimas. Konkuravimo strategijų rūšys pagal M.E. Porterį. Konkuravimo strategijos pagal įmonių padėtį rinkoje. Persekiotojų (pretendentų į lyderius) strategijos. Sekėjų strategijos. Nišų užpildytojų strategijos. Įmonės konkurencinės situacijos analizė. Pagrindiniai siuvimo pramonės šakos ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
......