Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Įmonės veiklos plėtros galimybių teoriniai aspektaiPlėtros reikšmė įmonės veiklai. Strategijos formavimas ir planavimas. Vyriausybės įtaka įmonės plėtrai. Finansiniai šaltiniai. Ilgalaikio turto svarba įmonės plėtrai. Darbo našumo nauda įmonės plėtrai. Reklamos svarba įmonės plėtrai. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos rezultatai ir jų paskirstymasĮvadas. Bendrieji apskaitos principai. Reikalavimai apskaitos informacijos kokybei. Įmonės veikos rezultato pripažinimas ir apskaičiavimas. Pagrindiniai darbai prieš sudarant metinę finansinę atskaitomybę. Turto ir įsipareigojimų įvertinimas. Nuosavas kapitalas. Įstatinis kapitalas. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos rodiklių paaiškinimas. Akcininkų sprendimai. Pelno (nuostolių) paskirstymas. Dividendai. Teisė į dividendus. Dividendų išmokėjimas. Tantjemos ir premijos. Nuostolių paskirstymas. Aiškinamasis raštas. Pelno mokestis. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos rodiklių nagrinėjimasAktualių vadybininko darbo klausimų kaupimas. Įmonės pradiniai duomenys. Realizavimo vadybininkas. Realizavimo vadybininkas UAB "Vilniaus paruošos". Trumpas atsakymų užrašymas. Įmonės veiklos rodiklių nagrinėjimas. Patirtos naudos įvertinimas. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos strategijos sudarymas: UAB "Ivega" ir KoĮvadas. Įmonės UAB "Ivega" ir Ko analizė. Įmonės charakteristika. Konkurencinė analizė. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių įvardijimas. Aplinkos veiksnių tarpusavio ryšio analizė. ĮĮmonės veiklos vystymosi scenarijaus sudarymas. Optimistinis ir pesimistinis veikslos. vystymosi scenarijai. SWOT analizė. Įmonės veiklos vystymosi trukdžių įvertinimas. UAB "Ivega" ir Ko veiklos strategijos formulavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos tikslai: UAB "Maxima LT"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės veiklos tikslus. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Įmonės tikslų formavimas. Ekonominiai įmonės tikslai. Gamybos tikslai. Pasisekimo ir ekonominiai tikslai. Finansiniai įmonės tikslai. UAB "Maxima LT" veiklos tikslai. Trumpai apie įmonę. Įmonės stiprybės. Įmonės misija ir vizija. Įmonės siekiami tikslai. Išvados Skaityti daugiau
Įmonės verslo etikos valdymasĮvadas. Etikos kodeksas. Bendrosios nuostatos. Sąžiningumas ir objektyvumas. Kompetencija. Santykiai su darbe atliekamomis pareigomis. Santykiai su kolegomis. Įmonės "Baltic source" veikla. Veiklos sritys. Teisiniai reikalavimai. Oficialūs vizitai. Skaityti daugiau
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: AB "Mažeikių nafta"Trumpas įmonės pristatymas. Kiekybinė įmonės rizikos analizė (2003 ir 2004 metų rodikliai). Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Pagrindinės išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: draudimo įmonė "ERGO"Įvadas. Darbo tikslas – remiantis teorine medžiaga ištirti "ERGO" kompanijos verslo riziką ir jos mažinimo galimybes. Apie ERGO. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Skolų ir nuosavybės – ilgalaikio mokumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Investicijų pelningumo analizė. Augimo rodikliai. Įmonių veiklos rizikos. Kokybinė ERGO rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės verslo rizika: UAB "Megrame"Įvadas. Verslo rizikos samprata ir jos rūšys. Verslo rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Verslo rizikos mažinimo būdai. Rizikos paskirstymas tarp projekto dalyvių. Rizikos draudimas. Lėšų rezervavimas nenumatomoms išlaidoms. Verslo rizika ir jos įvertinimas įmonėje UAB "Megrame". Trumpa įmonės UAB "Megrame" charakteristika. Verslo rizika ir jos veiksniai įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės vertinimas pagal 14 Demingo principų: UAB "Čilija"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "Čilija" organizaciją pagal E. Demingo teikiamus ir visuotinai pripažintus kokybės vadybos principus. Jiems neatitikus, pasiūlyti sprendimo būdus defektams pašalinti bei veiklai pagerinti. Visuotinės kokybės samprata. Įmonė UAB "Čilija". Įmonės vertinimas pagal 14 E. Demingo principų. Laikykis pastovaus tikslo nuolat tobulinti produktą ar paslaugą. Įsisavink naują filosofiją. Liaukis priklausęs nuo masinių patikrinimų. Liaukis vertinęs verslą vien pagal kainą etiketėje. Nuolat gerink gamybos bei paslaugų sistemą. Įdiek šiuolaikinius mokymo darbo vietoje metodus. Įvesk vadovavimą. Atsikratyk baimės. Sulaužyk barjerus, skiriančius funkcinių sričių personalą. Atsisakyk šūkių, pamokymų ir uždavinių darbuotojams. Panaikink kiekybines kvotas. Pašalink kliūtis, trukdančias didžiuotis darbu. Įdiek veiksmingą lavinimo ir mokymo programą. Veik, kad įgyvendintum pakeitimus. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės vidaus kontrolėĮvadas. Požiūris į įmonės vidaus kontrolę. Įmonės vidaus kontrolė. Vidaus kontrolės samprata. Pagrindiniai vidaus kontrolės bruožai. Vidaus kontrolės atlikimo veiksmų seka. Rekomenduojamas vidaus kontrolės modelis. Skirtingų ūkio sektorių vidaus kontrolės reglamentavimas Lietuvoje. Vidaus kontrolės reglamentavimas finansų sektoriuje. Vidaus kontrolė viešajame sektoriuje. Vidaus kontrolės reglamentavimo prielaidos akcinėse bendrovėse. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės vidinė aplinka: UAB "Almeida"Įvadas. Organizacijos vidaus aplinka. Vidinių veiksnių sistema. Įmonės "Almeida" vidinė aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės vidinė ir išorinė aplinka: UAB "Gama"Teoriniai išorinės ir vidinės įmonių aplinkos aspektai. Išorės veiksnių analizė. Vidaus veiksnių analizė. UAB "Gama" išorinės aplinkos analizė. Organizacijos išorinės aplinkos šalutinių veiksnių analizė. Organizacijos išorinės aplinkos tiesioginių veiksnių analizė. Konkurencinės aplinkos analizė. UAB "Gama" vidinės aplinkos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės vidinė ir išorinė komunikacija: AB "Lietuvos energija"Įvadas. Teorinių informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės padalinių funkcijos. Įmonės vidinės komunikacijos. Įmonės išorinės komunikacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės vidinės ir išorinės aplinkos įvertinimas: UAB "Mažeikių automobilių keliai"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. Įmonės struktūra. Įmonės naudojama technologija ir personalas. Išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai ir netiesioginio poveikio veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės vidinės ir išorinės aplinkos įvertinimas: UAB "Valdonas"Įvadas. UAB "Valdonas" trumpa charakteristika. UAB "Valdonas" tikslai bei valdymo struktūra. UAB "Valdonas" technologija bei personalas. UAB "Valdonas" išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai. UAB "Valdonas" išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės vieta ūkyjeĮvadas. Įmonės samprata. Pelno ir nepelno sektoriai. Įmonių klasifikacija. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Ne pelno organizacijų rūšys. Ūkio subjektų teisinė bazė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės vietos parinkimasĮvadas. Mažmeninės įmonės steigimas ir vietos svarba. Gamybos pajėgumų išsidėstymo tikslai. Vietos parinkimo veiksniai. Darbo kaina. Žemės kaina. Energijos kaina. Transporto kaina. Bendruomenės veiksniai. Darbo įgūdžiai. Vietos tinkamumas. Vietos įvaizdis. Patogumas klientams. Sprendimo dėl gamybos išsidėstymo lygiai. Vietos parinkimo sprendimo priėmimo metodai. Naujos rinkos pasirinkimas. Rinkos tyrimai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės. Įmonių rūšysIndividuali įmonė. Ūkinės bendrijos. Viešoji įstaiga. Akcinė bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Įmonės. Įmonių rūšys. Išvada. Skaityti daugiau
Įmonių akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriaiAkcijos. Akcijų rinkos kaina. Akcijų emisija. Akcijų pelningumas. Obligacijos. Jų nominali vertė. Obligacijų pajamos. Obligacijų rinkos kaina. Obligacijų apmokėjimas. Vekseliai. Naujos vertybinių popierių rūšys. Opcionai (teisės). Varantai. Forvardiniai kontraktai ir ateities sandorių rinkos. Lizingas. Skaityti daugiau
......