Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos analizė: sportas, pramogos ir verslas UAB "Forum Palace"

  Įvadas. UAB "Forum Palace" kryptis, asortimentas, tikslai. UAB "Forum Palace" misija ir vizija. Rinkos struktūra. SWOT analizė. UAB "Forum Palace" išorinė aplinka. Makro aplinka. Mikro aplinka. UAB "Forum Palace" darbuotojų motyvacija. UAB "Forum Palace" motyvavimo metodai. Karjeros galimybės. UAB "Forum Palace" struktūra ir darbuotojų funkcijos. UAB "Forum Palace" struktūra. Organizacija. Išvados ir siūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(21 puslapis)
  2006-11-22
 • Įmonės veiklos analizė: sporto studija UAB "Fankas"

  Įvadas - trumpas įmonės pristatymas. Industrijos analizė. Įmonės veiklos aprašymas. Sporto studijos "Fankas" valdymo struktūra. Personalo struktūra. Darbuotojų atliekamos pareigos. Darbinio gyvenimo kokybė. Marketingas: prekės politika, pardavimų priemonės, kainodara. Investiciniai projektai, naujovių diegimas. Vidiniai ir išoriniai ryšiai su sportu. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-23
 • Įmonės veiklos analizė: transporto paslaugų įmonė

  Įvadas. Piniginių lėšų judėjimas. Debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų apskaita. Pardavimų ir atliktų paslaugų pajamų, kitų pajamų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Gamybos ir veiklos sąnaudų apskaita. kapitalo, rezervų atidėjimų, dotacijų ir subsidijų, finansinių rezultatų apskaita. Atskaitomybė ir mokesčiai. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2007-02-14
 • Įmonės veiklos analizė: UADB "Seesam Lietuva"

  Įvadas. Apie UADB "Seesam Lietuva". Istorija. Draudimo rūšys. Fiziniams asmenims. Juridiniams asmenims. Smulki portfolio struktūra. Kiekvienos draudimo rūšies kitimas. UADB "Seesam Lietuva" portfelio palyginimas su Respublikos ne gyvybės draudimo portfeliu. Draudimo įmonės finansinių rodiklių analizė. Sudarytos ir nutrauktos sutartys. Surinktų įmokų analizė. Vidutinės įmokos ir išmokos analizė. Nuostolingumas pagal kiekvieną draudimo rūšį. Nuostolingumas pagal kiekvieną draudimo rūšį Respublikos lygiu. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(19 puslapių)
  2009-03-18
 • Įmonės veiklos analizė: viešbutis "Labanoras"

  Įvadas. Viešbučio "Labanoras" veiklos apžvalga. Pagrindiniai viešbučio tikslai ir uždaviniai. Valdymo struktūra ir personalas. Viešbučio paslaugos. Viešbučio pagrindinės priemonės ir priežiūra. Viešbučio "Labanoras" ateities planai ir perspektyvos. Išvados. Priedai (2).
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2007-04-05
 • Įmonės veiklos aprašymas ir jos organizacijos tvarkomieji dokumentai: AB "Baltija"

  Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvarta ir aprašymas. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Bendrieji reikalavimai. Gaunamų dokumentų priėmimas ir tvarkymas. Siunčiamųjų ir vidaus dokumentų tvarkymas. Ryšys su faksu. Dokumentų kiekio apskaita. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(18 puslapių)
  2007-02-01
 • Įmonės veiklos aprašymas: kepykla-parduotuvė UAB "Alytaus duona"

  Įvadas. UAB "Alytaus duona" veiklos aprašymas. Tikslai ir uždaviniai. Pirkėjų apklausa ir analizė. Parduotuvės UAB "Alytaus duona" pirkėjų apklausa. Prekių asortimentas, laikymas, ženklinimas. Prekių asortimentas. Gaminių laikymo ypatumai. Prekių įpakavimas ir ženklinimas. Kainų politika. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2008-03-07
 • Įmonės veiklos aprašymas: UAB "Constructus"

  Kliento partneris. Pranokti lūkesčius. Misija. Vizija. Tikslai. Kliento poreikiai - svarbiausia. Puiki vadovų rengimo programa. "Pokyčių tarpininko" rolė ir vaidmuo. Bendrieji principai. Santykiai su darbuotojais. Verslo etika. Aplinkosauga. Statybos departamentas. Visos statybos paslaugos. Jūsų projektams – pridėtinė vertė. Speciali sistema "Constructus" darbo stilius. Aplinkosaugos vizija. Aplinkosaugos politika. Aplinkosaugos strategija. Aplinkosaugos darbas. Su aplinkosauga susijusios veiklos stebėjimas. Cheminės medžiagos. Dirvožemio valymas. Atliekos ir jų perdirbimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Įmonių aprašymai, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-08
 • Įmonės veiklos aprašymas: vandens tiekimas UAB "Vilniaus vandenys"

  Vadovų veiksmai, personalo planavimas, žmonių žinių ir kompetencijos identifikavimas, Žmonių ir organizacijos bendravimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(8 puslapiai)
  2005-03-07
 • Įmonės veiklos apžvalga: UAB "Lietuvos eksporto importo draudimas"

  Pagrindiniai įmonės faktai. UAB "Lietuvos eksporto importo draudimas" misija. UAB "Lietuvos eksporto importo draudimas" veiklos apžvalga. Teikiamos paslaugos. Prekinio kredito draudimas. Finansinio kredito draudimas. Investicijų užsienyje politinės rizikos draudimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(13 puslapių)
  2005-11-28
 • Įmonės veiklos apžvalga: UAB "Nelss"

  Anotacija. Automobiliai. Automobilių servisas. Kėbulų remontas. Automobilių plovimas. Atsarginės dalys.
  Įmonių aprašymai, referatas(16 puslapių)
  2006-05-17
 • Įmonės veiklos dokumentai: UAB "Vėsa"

  Teorinė dalis. Pareigybės nuostatai. Dokumentai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Prašymas dėl pažymos išdavimo ankstesnėje darbovietėje (surašyta ranka). Pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl dokumentų nurašymo komisijos sudarymo. Įsakymas dėl Rasos Akulevičiūtės nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Komercinė sutartis. Atsakomasis raštas. Tarnybinis pranešimas tarnybinio finansavimo. Protokolas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Bylų perėmimo aktas. Archyvo pažymėjimas.
  Raštvedyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-10
 • Įmonės veiklos dokumentai: UAB "Vėtra"

  Dokumentų blankai. Blankai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Asmenų reikalų raštai. Prašymas privataus asmens dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Curriculum vitae (anglų kalba). Motyvacinis laiškas. Prašymas įmonės darbuotojo dėl atostogų. Tvarkomieji dokumentai. Įsakymas dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo. Įsakymas dėl Dovilės Chadišaitės priėmimo į darbą. Įsakymas dėl Dovilės Chadišaitės perkėlimo į kitas pareigas. Įsakymas dėl Dovilės Chadišaitės atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl Julijos Krapaitės nemokamų atostogų. Organizaciniai dokumentai. UAB "Vėtra" įstatai. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Tiekimo sutartis. Informaciniai dokumentai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Balanso aiškinamasis raštas. Pasiūlymas(anglų kalba). Atsakymas į pasiūlymą (anglų kalba). Rekomendacija. Tarnybinis pranešimas. Protokolas. Protokolo išrašas. Patikrinimo aktas. Nurašymo aktas. Bylų perdavimo ir perėmimo aktas. Pažyma apie gautas pajamas. Pažyma apie griežtos apskaitos dokumentus ar pan. Archyvo pažymėjimas. Mokėjimo pavedimas.
  Raštvedyba, referatas(44 puslapiai)
  2007-06-22
 • Įmonės veiklos ekonominiai rodikliai: siuvimo įmonė UAB "Vilnelė"

  Įvadas. UAB "Vilnelė" metinė gamybos apimtis. Gamybos programai būtinų įrengimų poreikis. Medžiagų ir išlaidų metinei gamybos programai įgyvendinti poreikis. Būtinų medžiagų poreikis ir išlaidos. Einamosios maksimalios ir vidutinės medžiagų atsargos. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetinio įkainio už pagamintą produkciją apskaičiavimas. Pagrindinių darbininkų pagrindinio darbo užmokesčio per metus, papildomo darbo užmokesčio, atostoginių ir metinių socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui ir visai gamybos programai. Ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Elektros energijos poreikis gamybai ir gamybos patalpų apšvietimui (metams). Netiesioginės gamybos išlaidos. Kiekvieno gaminio gamybinė savikaina ir pardavimo kaina. Per metus parduotos produkcijos savikaina. Metinės pardavimo pajamos. Metinės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-02-14
 • Įmonės veiklos ir perspektyvų analizė: viešbutis "Turnė"

  Įvadas. Viešbučio "Turnė" Šiauliuose veiklos krypčių analizė. Viešbučio "Turnė" darbuotojų veikla. Viešbučio "Turnė" lankytojų aptarnavimo principai. Priėmimo skyriaus struktūra ir jo veiklos analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(11 puslapių)
  2006-05-19
 • Įmonės veiklos ir valdymo funkcijų analizė

  Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-02-09
 • Įmonės veiklos įvertinimai (rodikliai)

  Įvadas. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-29
 • Įmonės veiklos kokybė: UAB "ASG – Aukštaitijos skardos gaminiai"

  Įvadas. UAB "ASG – Aukštaitijos skardos gaminiai" pristatymas. Teikiamos papildomos paslaugos. UAB "ASG – Aukštaitijos skardos gaminiai" ateities tikslai. UAB "ASG – Aukštaitijos skardos gaminiai" ateities tikslai. Visuotinės sistemos integracija. Keturiolika E. W. Demingo principų. 14 E. W. Demingo kokybės vadybos programos punktų. Keturiolikos E. W. Demingo principų ir 10 J. M. Jurano kokybės gerinimo žingsnių palyginimas. UAB "ASG – Aukštaitijos skardos gaminiai" veiklos įvertinimo, remiantis keturiolika E. W. Demingo kokybės vadybos programos punktų tyrimo analizė. UAB "ASG – Aukštaitijos skardos gaminiai" veiklos įvertinimo, remiantis keturiolika E. W. Demingo kokybės vadybos programos punktų tyrimo apibendrinimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-04-16
 • Įmonės veiklos planavimas (4)

  Planavimas. Jo uždaviniai ir tikslai. Verslo įmonių planų rengimas. Situacijos įvertinimas. Alternatyvų išaiškinimas. Visapusiškas alternatyvų įvertinimas. Apsisprendimas (sprendimo priėmimas). Planų rūšys. Strateginis planavimas. Verslo planas. Verslo firmos pristatymas. Rinkos apibūdinimas. Verslo organizavimas. Finansinis planavimas. Verslininkas. Pagrindinės verslo plano dalys. Informacijos poreikis planavime. Operatyvusis gamybos planavimas. Gamybos išlaidų planavimas. Informacijos šaltiniai (4)
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-10-17
 • Įmonės veiklos planavimas (7)

  Darbo tikslas išanalizuoti šią temą teoriškai, pateikti praktinių žinių, išsiaiškinti, koks planavimas taikomais mano pasirinktoje įmonėje, kokie planavimo etapai, kokie skirtumai tarp teorijos ir praktikos. Planavimas, jo rūšys, planavimo etapai. Įmonės veiklos planavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
Puslapyje rodyti po