Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Įmonės pristatymas: AB "Plasta"Įvadas. AB "Plasta" eksportas. Įmonės tikslai, uždaviniai ir veiklos kryptys. AB "Plasta" gaminiai ir jų ženklinimas. Nauji gaminiai. PEX – b vamzdžiai. Medelių transportavimo maišai. Durpių maišai. Šiukšlių maišai. Dėžės. Statinės. Plėvelės šiltnamiams ir kitiems darbams. Antrinių žaliavų perdirbimas. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis Skaityti daugiau
Įmonės produkcijos analizė: AB "Mažeikių nafta"Mažeikiai - stambus naftos perdirbimo centras Lietuvoje ir Pabaltyje. AB "Mažeikių nafta" - šiuolaikinė, besivystanti įmonė. Nuo žaliavos iki prekinių naftos produktų. Naftos ir jos produktų sandėliavimas ir transportavimas. Valymo įrenginiai. Atmosferos apsauga. Naftos paruošimas perdirbimui. Fiziniai naftos perdirbimo būdai. Vakuuminė mazuto distiliacija. Cheminiai naftos perdirbimo būdai. Katalizinis krekingas. Benzino katalizinis riformingas. Visbrekingas. Šildymo aparatai. Kokybės kontrolės metodai. Sieros kiekio nustatymas benzine ir dyzeliniame kure. Sieros kiekio nustatymas naudojant rentgenogramos spektroskopiją. Frakcinės sudėties nustatymas. Skaityti daugiau
Įmonės produktų analizė: AB "Vilniaus Vingis"Firmos istorija ir specializacija. Produktai. Kreipiamosios sistemos. Kreipiamųjų sistemų tipai. Pakopiniai eilučių transformatoriai. Transformatorių parametrai. Firmos naujienos, perspektyvos ir naujausi gaminiai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkojeĮvadas. Konkurencinės rinkos reikšmė. Konkurencinės įmonės biudžetinės pajamos. Pelno maksimizavimas ir konkurencinės įmonės pasiūlos kreivė. Ribinių kaštų kreivė ir įmonės pasiūlos sprendimai. Įmonės trumpojo laikotarpio sprendimas nutraukti gamybą. Įmonės ilgojo laikotarpio sprendimas išeiti ar įeiti į rinką. Pelno nustatymas konkuruojančiosios įmonės grafike. Pasiūlos kreivė konkurencinėje rinkoje. Trumpasis laikotarpis: rinkos pasiūla su nustatytu įmonių skaičiumi. Ilgasis laikotarpis: rinkos pasiūla su įėjimu ir išėjimu. Kodėl konkuruojančiosios įmonės pasilieka versle, jei padaro nulinį pelną?. Permainos paklausoje ilguoju ir trumpuoju laikotarpiais. Kodėl IL pasiūlos kreivė gali svirti žemyn?. Palyginamoji analizė. Skaidrės (11 psl.). Skaityti daugiau
Įmonės raštvedybaĮvadas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės raštvedybos charakteristika: prekybos nekilnojamu turtu UAB "Miestas"Įvadas. Įmonės charakteristika. Dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europaso gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl išleidimo atostogų. Pareigybės nuostatai. Komercinis pasiūlymas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie darbą. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės raštvedybos sistema: UAB "Toris"Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Bylų sudarymas, nomenklatūra. Išvados ir pastabos. Skaityti daugiau
Įmonės raštvedybos sistemos analizė (2)Įvadas. Trumpai apie įmonę. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Organizacinių dokumentų apyvarta. Tvarkomųjų dokumentų apyvarta. Informacinių dokumentų apyvarta. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Išvados ir pastabos. Skaityti daugiau
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa"Turinys. Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. AB "Kietaviškių gausa" valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvarta. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas ir nomenklatūra. Išvados ir pastabos. Priedų sąrašas. Skaityti daugiau
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: lauko video reklamos paslaugos UAB "Actual City Media"Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. UAB "Actual City Media" valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema. Gautų dokumentų apyvartos schema. Parengtų dokumentų apyvartos schema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: UAB "Rivona"Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sutvarkymas – nomenklatūra. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės reklamos organizavimasĮvadas. Reklamos planavimas. Auditorijos tyrimai, reklamos tikslų nustatymas. Rinkos tyrimai, reklamos strategijos formavimas. Reklamos organizavimo būdai. Biudžeto sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rėmimo elementų naudojimas rinkoje: sporto klubas "Geležiniai žmonės"Organizacijos charakteristika. Organizacijos numatytų veiklų rūšys, jų charakteristika. Rėmimo elementai. Asmeninis pardavimas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Populiarinimas. Skaityti daugiau
Įmonės rėmimo komplekso analizė: UAB "Žygio batai"Įvadas. "Žygio batai" charakteristika. Rėmimo komplekso analizė. Reklama. Pardavimų skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės restruktūrizavimasĮmonės restruktūrizavimas. Įmonės restruktūrizavimo etapai. Įmonės restruktūrizavimo inicijavimas. Restruktūrizavimo bylos iškėlimas teisme. Įmonės restruktūrizavimo plano rengimas. Įmonės restruktūrizavimo plano įgyvendinimas. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas. Restruktūrizavimo planas. Įmonės įsipareigojimų vykdymas ir valdymas restruktūrizavimo metu. Administratorius. Restruktūrizavimo proceso pabaiga. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodara: UAB "Raleksa"Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros orientacija (koncepcija). Kokie mikroaplinkos elementai įtakoje įmonę? Kokie makroaplinkos elementai įtakoje įmonės veiklą? UAB "Raleksa" konkurentai. Įmonių išdėstymas geografinių principu. Konkurentų gaminamos produkcijos gaminamų prekių patekimo metodai ir pateikimo strategija. Konkurentų taikoma prekių rėmimo politika. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys. Rinkos segmentavimas. Kokie vartotojo elgesio (išorės ir vidaus)faktoriai turės įtakos mūsų įmonės prekių pirkimui? Z prekės apibūdinimas. Prekių asortimentas. Prekės identifikavimo strategija. Prekės įpakavimas. Prekės gamybos nutraukimo priežastys. Kainos nustatymo strategija. Prekės pateikimo strategija. Rėmimo strategija. Įmonės SSGG analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodariniai veiksniai: UAB "Senukai""Ataskaita apie UAB "Senukai" rinkodarinius veiksnius". Įvadas. Prekių įvairovė. Svarbiausios "Senukų" prekių grupės. Prekių kokybė. Asortimentas. Prekės ženklas. Kaina. Rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros analizė: prekyba apdailos medžiagomisĮvadas. Įmonės apibūdinimas. Įmonę veikiančios aplinkos. Makroaplinka. Mikroaplinka. Rinkodaros komplekso elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros kanalų analizė: UAB "Alantas"Analitinė dalis: Įmonės ir jos prekių charakteristika, Įmonės rinkodaros kanalai ir jų struktūra, Marketingo komplekso elementų strategijos, Paskirstymo tikslai, Rinkodaros kanalo dalyviai ir jų atliekamos funkcijos, Veiksniai, darantys įtaką prekių paskirstymui, Rinkos veiksniai, Prekės veiksniai, Įmonės veiksniai, Tarpininkų veiksniai, Konkurencijos veiksniai, Analitinės dalies išvados ir rekomendacijos. Projektinė dalis: Prekių paskirstymo tikslai ir užduotys, Paskirstymo strategija, Alternatyvios rinkodaros kanalo struktūros, Alternatyvių kanalų įvertinimas, Optimalus rinkodaros kanalas, Tarpininkų pasirinkimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės rinkodaros komplekso elementų analizė: AB "Malsena"Įmonės įkūrimas ir istorija. Prekė. Žaliavos ir medžiagos. Prekės gyvavimo ciklas. Prekių asortimentas. Prekių konkurentabilumas. Naujų prekių kūrimas. Prekės identifikavimas. Prekės įpakavimas. Patrauklumas esamai vartotojų rinkai. Kaina. Kaina ir jos kryptys. AB "Malsena" kainų nustatymo tikslai. AB "Malsena" produkcijos kainynas. Prekių pateikimas. Paskirstymas ir jo kanalai. AB "Malsena" logistika. Rėmimas. AB "Malsena" rėmimo tikslai. AB "Malsena" reklama ir jos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
......