Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Įmonės marketingo elementai: šokolado, kavos ir traškučių gamyba "Kraft Foods Lietuva"Prekė. Prekių klasifikavimas. Vartojimo prekių klasifikavimas. Prekės gyvavimo ciklas. Prekės identifikavimas. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: buitinės technikos ir elektronikos prekyba UAB "Topo centras"Įvadas. UAB "Topo centras" misija. Įmonės tikslai. Charakteristika. Įmonės perspektyvų tyrimas. Palankios aplinkybės. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Tiekėjų analizė. Įmonės marketingo strategija. Konkurencijos pranašumo pasiekimo strategijos. Pozicionavimo strategijos. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: kaimo turizmas UAB "Varliukas"Įvadas. Darbo tikslas – sudaryti rinkodaros planą baidarių nuomos, dviračių nuomos ir kempingo paslaugoms. Rinkodaros komplekso elementai (4P). Rinkodaros koncepcija. Mikro aplinkos elementai. Makro aplinkos elementai. Anketa. Rinkos segmentavimas. Vartotojo elgesio faktoriai. Paslaugų charakteristika. Prekių kainų nustatymo politika. Paslaugų pateikimo politika. Prekių rėmimo politika. Konkurentų analizė. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: mėsos perdirbimas UAB "Biovela"Įmonės charakteristika. Produkto charakteristika. Prekė. Kainodara. Gaminio paskirstymas. Išorinės aplinkos analizė. Vartotojai. Konkurentų analizė. Rinkos analizė. Aplinkos analizė. Vidinė analizė. Veiklos analizė. Strateginiai veiksniai. SWOT (SSGG) analizė. Rinkodaros strategijos formavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo planas: prekybos ir distribucijos įmonė "Sanitex"Santrauka. Situacijos analizė. Vidaus veiksmų analizė. Išorės veiksnių analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Tikslinės rinkos parinkimas. Marketingo programa. Veiksmų planas. Kontrolė. Išvados, rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo tyrimas: AB "Vilniaus pergalė"Įvadas. Marketingo komplekso elementas prekė. AB "Vilniaus Pergalė" asortimento analizė. Prekės įpakavimas. Prekių asortimento pelningumo analize. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo tyrimas: kepykla UAB "Gardėsis"Įvadas. Situacijos analizė. UAB "Gardėsis" charakteristika. Tyrimo metodika. Problemos formulavimas. Marketingo aplinka. Stebiamasis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodo parinkimas ir imčių atranka. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo veiklos analizė: AB "Umega"Įvadas. AB "Umega" veiklos apibūdinimas. AB "Umega" makro ir mikro aplinkos tyrimas. AB "Umega" makroaplinkos tyrimas. AB "Umega" mikroaplinkos tyrimas. AB "Umega" SWOT analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos apibūdinimas, dydis, augimo tempai. Įmonės prognozės. Tikslinė rinka. Vartotojų apklausa. Konkurentų analizė. AB "Umega" pagrindiniai konkurentai. Konkurentų siūlomos prekės. Konkurentų vartotojai. Konkurentų privalumai ir trūkumai lyginant su įmone AB "Umega". Sritys, keliančios daugiausia rūpesčių. Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Prekių paskirstymo analizė. Rėmimo komplekso analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo veiklos analizė: siuvimo bendrovė UAB "Kornelija"Įvadas. Įmonės "Kornelija" apibūdinimas. Marketingo tarnybos organizacinė struktūra. Marketingo tikslas. Marketingo tarnybos organizacinė struktūra. Marketingo padalinio darbuotojų funkcijos. Mikro ir makro aplinkos veiksniai, įtakojantys UAB "Kornelija" veiklą. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės "Kornelija" marketingo programa. Gaminamos produkcijos asortimentas. Kainų nustatymo metodai ir kainų strategijos. Prekių paskirstymo kanalai. Bendrovės taikomi rėmimo veiksmai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės marketingo veiklos analizė: UAB "X"Įvadas. UAB "X" veiklos apibūdinimas. Rinkos tyrimas. Rinkos apibūdinimas, dydis. Įmonės prognozės. Vartotojų apklausa. Konkurentų analizė. UAB "X" pagrindiniai konkurentai. Konkurentų privalumai ir trūkumai lyginant su įmone UAB "X". Įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekių asortimento formavimas. Kainodaros politika. Rėmimo komplekso analizė. Išvados. Priedai (1). Anketos klausimai. Skaityti daugiau
Įmonės materialiųjų išteklių valdymo ypatumai: fotografijos paslaugos UAB "Fotoexpress"Įvadas. Valdymo esmė. Materialiųjų išteklių planavimas. Pasiruošimas planuoti. Materialiųjų išteklių organizavimas. Aktyvinimas ir vykdymas. Išteklių kontrolė. Valdymo funkcijų klasifikavimas pagal autorių nuomones. Materialiųjų išteklių ypatumai. Materialiųjų išteklių vadyba įmonėje UAB "Fotoexpress". Naudojami ištekliai. Materialūs ištekliai. Technologiniai ištekliai. Finansiniai ištekliai. Žmogiškųjų išteklių sąsaja su materialiaisiais. Organizacijos materialiųjų išteklių planavimas. Įmonės materialiųjų išteklių organizavimas. Organizacijos veiklos skatinimas siekiant išteklių taupymo. Organizacijos materialiųjų išteklių kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės mikro ir makro aplinkos tyrimas: UAB "Baltpark" viešbutisUAB "Baltpark" viešbutis. "BaltPark" makroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. BaltPark mikroaplinka. Skaityti daugiau
Įmonės mokamų mokesčių apskaita: laikraščio leidybaĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti, įvertinti ir padaryti atitinkamas išvadas apie "N" įmonės mokesčių mokėjimą, bei pateikti mokesčių trūkumus ir pasiūlymus jiems gerinti. Literatūros apžvalga. Įmonės mokami mokesčiai ir jų tobulinimas. Įmonės mokami mokesčiai valstybei. Įmonės mokami mokesčiai savivaldybei. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės mokesčiai: UAB "Eltus"Įvadas. Tikslas – įsitikinti ar teisingai apskaičiuoti mokesčiai, atsižvelgiant į pajamų ir sąnaudų pripažinimo principo teisingą taikymą. Mokesčių sąvokos ir apibūdinimai. Mokesčių esmė. Fizinių ir juridinių asmenų mokami mokesčiai Lietuvoje. Lietuvos mokesčių sistemą sudarantys mokesčiai. UAB "Eltus" veiklos pristatymas. UAB "Eltus" įmonės mokami mokesčiai. Pelno mokestis. Garantinio fondo įmokos. Mokestis už aplinkos teršimą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). PVM tarifai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės organizacinė kultūra: "SEB Vilniaus bankas"Organizacijos kultūros teoriniai pagrindai. SEB Vilniaus banko organizacinė kultūra. Organizacijos istorija. Misija, vizija ir vertybės. Darbdavio vaidmuo. Darbuotojų vaidmuo. Etika ir darni plėtra. Skaityti daugiau
Įmonės organizacinė sandara ir valdymo principai: AB "Kėdainių grūdai"Įžanga. Įmonės pristatymas. Įmonės (organizacijos) valdymo ir organizacinė struktūros. Veiklos planavimas ir organizavimas. Organizacinės sandaros ir valdymo struktūros tobulinimo siūlymai. Tikimybiniai veiklos rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės organizacinė sandara ir valdymo struktūra: UAB "Commercial Union Lietuva Gyvybės draudimas"Įvadas. Bendri "Commercial union" draudimo bruožai, kurie būdingi visoms organizacijoms. Organizacijos tipas. Aplinka, gyvavimo ciklo etapas, tikslai. Organizacijos sandara. Draudimo "Commercial Union Lietuva" valdymas. Draudimo "Commercial Union Lietuva" veiklos tobulinimo pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės organizacinė sandara ir valdymo struktūra: valstybinė įmonė "Oro navigacija"Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė sandara. Valdymo struktūros. Valdymo sistema. Valdymo sistemos techninė sandara. Organizacinės sandaros ir valdymo struktūros tobulinimo pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės organizacinė struktūra ir valdymasVerslo organizavimo referatas. Įvadas. Darbo tikslas – ištirti, išanalizuoti įmonės organizacines struktūras ir įmonių valdymą, taikyti teorines žinias nagrinėjant praktinius klausimus. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės organizacinis projektavimas. Darbo vietų projektavimas. Įmonių organizacinis valdymo struktūros ir jų parinkimo motyvai. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organizacinės struktūros. Valdymo specifika priklausomai nuo įmonės teisinės formos. Funkcijų delegavimas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės organizavimas ir valdymas: UAB "A-komanda"UAB "A - komanda" steigimas. Įvadas. Teorinė dalis. Įmonių rūšys. Įmonės kūrimo technologija. Įmonių registravimas. Valdymas, kontrolė, atsakomybė. Praktinė dalis. UAB "A-Komanda" įstatai. AB "A-Komanda" steigimo sutartis. Finansinė dalis. Veiklos balansas. Bendrosios išvados. Skaityti daugiau
......