Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Įmonės išlaidų klasifikavimas ir išlaidų mažinimo priemonės bei būdaiĮvadas. Įmonės išlaidų klasifikavimas. Išlaidų apibūdinimas ir klasifikavimas. Išlaidų klasifikavimas pagal gamybos apimtį. Išlaidų klasifikavimas pagal įskaitymą į produkcijos savikainą. Produkto (gamybos) ir laikotarpio išlaidos. Gamybos išlaidų elementai. Parduotų prekių savikaina gamybos ir prekybos įmonėse. Produkcijos savikaina, jos reikšmė ir rūšys. Išlaidų mažinimo priemonės bei būdai. Serveris gali sumažinti verslo išlaidas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės išorinė aplinka : UAB "Vadmodus"Įvadas. Trumpa informacija apie įmonę. Įmonės rekvizitai. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Verslo priežiūros institucijų analizė. Skaityti daugiau
Įmonės išorinės aplinkos analizė: restoranas UAB "Brodvėjaus Pica"UAB restorano "Brodvėjaus Pica" išorinės aplinkos analizė. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Pakaitalai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės išorinės aplinkos analizė: trąšų gamybaĮmonės išorinės aplinkos analizė. Trąšų sektoriaus išorinės aplinkos analizė. Ekonominiai veiksniai. Aplinkosauginiai ir ekologiniai veiksniai. Politinė ir teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Demografiniai, socialiniai veiksniai. Galimybės. Grėsmės. 5 jėgų modelis. Tiesioginiai konkurentai. Marketingas. Gamyba. Personalas, darbuotojai. Investicijos ir inovacijos. Potencialūs konkurentai. Pakaitalai. Pirkėjai. Tiekėjai. Strateginių grupių žemėlapis. Įmonės šakos patrauklumas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės išorinės aplinkos strateginė analizė: UAB "Buteka"Įvadas. Tolimosios aplinkos įvertinimas. Vartotojų galios įvertinimas. Tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Pakaitalų pasirodymas. Skaityti daugiau
Įmonės išoriniai ryšiaiĮvadas. Kintanti verslo aplinka. Artimoji aplinka. Tolimoji aplinka. Išorinės aplinkos sudedamųjų dalių kilmė. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdisĮvadas. Įmonės įvaizdžio samprata ir formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdžio esmė bei svarbiausios formavimo ypatybės. Įmonės įvaizdį lemiantys faktoriai. Įvaizdžio formavimo charakteristikos. Palankaus įvaizdžio formavimas. Neutralaus įvaizdžio formavimas. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai ir jų apibūdinimas. Kaip kurti įmonės reputaciją. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdis (2)Įvadas. Įmonės įvaizdžio esmė ir vaidmuo. Įmonės Įvaizdžio lemiantys faktoriai bei pagrindai. Organizacijos įvaizdžio charakteristika. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai bei jų apibūdinimas. Įmonės komunikacijos charakteristika. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdis ir prekės ženklo svarbaĮvadas. Įmonės įvaizdžio kūrimas. Įmonės įvaizdžio formavimo ypatumai. Stilius. Prekės ženklas: funkcijos, rūšys. Prekės identifikavimas, pozicionavimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio formavimasĮvadas. Referato tikslas. Uždaviniai. Dėstymas. Įvaizdis. Kokie pagrindiniai veiksniai lemia gerą arba blogą įmonės reputaciją? Organizacijos įvaizdis. Pagrindas. Kultūra. Identitetas. Profilis. Įvaizdis. Išvados. Literatūros sąrašas (5). Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio kūrimasĮmonės įvaizdis. Kas tai? Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Neutralios įmonės įvaizdis visuomenėje. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai ir jų apibūdinimas. Įmonės komunikacijos charakteristika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės įvaizdžio samprata ir formavimo ypatybėsĮmonės įvaizdžio esmė bei svarbiausios formavimo ypatybės. Įmonės esmė. Atsiminimų blukimas. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai ir jų apibūdinimas. Kultūra. Identitetas. Profilis. Įmonės komunikacijos charakteristika. Skaityti daugiau
Įmonės įvertinimas marketingo požiūriu: kavinė-baras "Kaukazietiški patiekalai"Įvadas. Vartotojų poreikių tyrimas. Kavinės- baro "Kaukazietiški patiekalai" lankytojai ir jų poreikis. Lankytojų poreikių ir lūkesčių tenkinimas. Lankytojų poreikių tenkinimo gerinimas. Kavinės-baro "Kaukazietiški patiekalai" veiklos palyginimas su konkurentais. Rinkos pasikeitimas per ateinančius 2-3 metus. Kavinės-baro "Kaukazietiški patiekalai" paslaugų teikimo vietos fizinės aplinkos įvertinimas. Kavinės-baro "Kaukazietiški patiekalai" aplinka. Kavinės-baro "Kaukazietiški patiekalai" aplinkos privalumai. Kavinės- baro aplinkos trūkumai. Įsivaizduojamos maitinimo įmonės aplinka. Maitinimo įmonės įvaizdis. Paslaugų kainodara. Įmonės kainų politika. Įmonės kainodaros tikslai ir uždaviniai. Konkurentų teikiamos paslaugos. Kavinės-baro "Kaukazietiški patiekalai" taikomos nuolaidos. "Kaukazietiškų patiekalų" reklamos strategijos kūrimas. Kavinės- baro "Kaukazietiški patiekalai" teikiamų paslaugų priemonės. Kavinės- baro "Kaukazietiški patiekalai" reklamos kampanija . Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės įvertinimas pagal pelną ir rentabilumąĮvadas. "X" įmonės veiklos efektyvumo įvertinimas pagal pelną ir rentabilumą. "X" įmonės pelnas. "X" įmonės rentabilumas. Praktinė dalis. "X" įmonės pelno apskaičiavimas. "X" įmonės rentabilumo apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kapitalasKapitalo rinkos vystymasis. Kapitalo samprata. Kapitalo formos, rūšys ir jų ypatybės. Finansinis, realusis ir žmogiškasis kapitalai. Žmogiškasis kapitalas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo koncepcija. Pagrindinės investavimo į žmogiškąjį kapitalą rūšys. Žmogiškojo kapitalo vertinimo ir panaudojimo Ypatybės šiuolaikinėmis sąlygomis. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Savivaldybių įmonių kapitalas. Savivaldybės įmonės finansai. Kapitalo investicijos. Atskiri kapitalo rinkos vystymosi aspektai. Užsienio investuotojų vaidmuo. Globalizacijos įtaka. Vietiniai investuotojai ir jų dalyvavimas rinkoje. Ateities perspektyvos ir efektyvių politikų įgyvendinimas. Investuotojai. Įmonės. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kapitalo investicijų valdymasĮvadas. Kapitalo investicijų specifika. Turto investicinės vertės nustatymo principai. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Projekto pinigų srautų nustatymas. Investicijų projektų rizikos vertinimas. Kapitalo efektyvumo analizė. Investicijų efektyvumo analizė. Uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kokybės sistema: UAB "Kraitenė"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės gaminama produkcija. RVASVT privalumai. RVASVT sistemos taikymas ir kliūtys ją įgyvendinant. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kokybės vadyba: UAB "Tuvlita"Įvadas. UAB "Tuvlita" veiklos sritys. Kelių transporto priemonių valstybinė apžiūra. Techninė ekspertizė, vertinimas. Konsultavimas: darbuotojų sauga ir sveikata, elektrosauga, priešgaisrinė ir civilinė sauga, mokymai. UAB "Tuvlita" kokybės vadyba ir narystė. UAB "Tuvlita" paslaugų kokybė. Teigiamos pusės. Neigiami aspektai. Paslaugų kokybės tobulinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kolektyvinė sutartisĮvadas. Įmonės kolektyvinė sutartis ir jos sudarymo sritis. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimas ir svarstymas. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir galiojimo trukmė. Nesutarimų ir ginčų, kylančių sudarant ir vykdant įmonės kolektyvinę sutartį, sprendimo tvarka. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės kolektyvinės sutarties šalys, turinys ir sudarymo tvarkaĮmonės kolektyvinės sutarties sąvoka ir paskirtis. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės darbuotojų kolektyvas ir jo atstovai derybose. Kita kolektyvinių derybų šalis – darbdavys. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyvinės sutarties prievolinė ir norminė dalys. Bendro pobūdžio reikalavimai ir nuostatos. įmonės kolektyvinės sutarties turiniui. Įmonės kolektyvinės sutarties pagrindiniai skyriai. Įmonės kolektyvinės sutarties susidarymo tvarka. Projekto rengimas. Projekto svarstymas ir priėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
......