Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Įmonės finansinė analizė: AB "Gubernija" (3)AB "Gubernija" ekonominė padėtis. Bendrovės veiklos apžvalga 2006 m. Bendroves konkurentai. Rizikos veiksniai. Vertybiniai popieriai. AB "Gubernija" finansinės būklės analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Finansinių veiklos rezultatų analizė. Veiklos planai ir prognozės. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Kauno tiekimas"Įvadas. AB "Kauno tiekimas" trumpa charakteristika. AB "Kauno tiekimas" finansinė analizė. Horizontali AB "Kauno tiekimas" analizė. Vertikalioji AB "Kauno tiekimas" analizė. Santykinių rodiklių lyginimas. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės rodikliai. Finansinis prognozavimas. Nenuostolingo lūžio taško skaičiavimas bei grafinis vaizdavimas. Gamybinio sverto skaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Klaipėdos baldai"Įmonės pristatymas. Istorija. Pasiekimai. Pardavimai. Ekologija. AB "Klaipėdos baldų" 2000 – 2002 metų balanso horizontali analizė. AB "Klaipėdos baldų" nuosavybės ir įsipareigojimų horizontali analizė. AB "Klaipėdos baldų" turto horizontali analizė. AB "Klaipėdos baldų" 2000 – 2002 metų pelno (nuostolio) horizontali analizė. AB "Klaipėdos baldų" 2000 – 2002 metų balanso vertikali analizė. 2000 – 2002 metų nuosavybės ir įsipareigojimų vertikali analizė. 2000 – 2002 metų turto vertikali analizė. AB "Klaipėdos baldų" 2000 – 2002 metų pelno (nuostolio) vertikali analizė. AB "Klaipėdos baldų" 2000 – 2002 metų finansinių rodiklių skaičiavimas. Bankroto diagnostika. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Pieno žvaigždės"Įžanga. Santykinių rodiklių analizė. Finansiniai rodikliai. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2001-2002 m.). Horizontalioji balanso analizė (2001-2002 m.). Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2001-2002m.). Pelningumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Pelno analizė. Du Ponto analizė. Rizikos ir bankroto rodiklių analizė. Gamybos ritmingumo analizė. Gaminių asortimento analizė. Finansinis prognozavimas ir papildomo kapitalo poreikio nustatymas. Lūžio momento analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Stumbras" (2)Įvadas. Apie įmonę. Praktinė dalis. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos turto grąžai analizė. Veiksnių įtakos nuosavo kapitalo grąžai analizė. Veiksnių įtakos panaudoto kapitalo grąžai analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo apskaičiavimas ir analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Atsargų apyvartumas. Duomenys "Z" apskaičiuoti. Bankroto tikimybės apskaičiavimas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus degtinė" (2)Įvadas. Darbo objektas: AB "Vilniaus degtinė" 2004-2006 metų veiklos ataskaita. Įmonės veikla. Įžanginė finansinė analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Veiklos rezultatų analizė. Pelningumo rodiklių ir veiksnių įtakos analizė. Veiksnių įtakos pardavimų pelningumui pagal grynąjį pelną analizė. Veiksnių įtakos turto grąžai analizė. Veiksnių įtakos nuosavo kapitalo grąžai analizė. Veiksnių įtakos panaudoto kapitalo grąžai analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo apskaičiavimas ir analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Duomenys "z" apskaičiuoti. Bankroto tikimybės apskaičiavimas. Išvados ir siūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: alkoholinių gėrimų gamyba AB "Stumbras"Įvadas. Darbo tikslai: remiantis AB "Stumbras" finansine atskaitomybe, atliksiu 2007–2008 metų. Trumpalaikio turto likvidumo, galimybių padengti trumpalaikius įsipareigojimus analizę ir finansinės būklės įvertinimą. Įmonės charakteristika. Horizontalioji finansinė analizė. AB "Stumbras" balanso ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Mokumo ir likvidumo sąvokų interpretavimas. Trumpalaikio mokumo analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. AB "Stumbras" grynojo apyvartinio kapitalo apskaičiavimas ir analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. AB "Stumbras" trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. AB "Stumbras" santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Bendrasis trumpalaikis mokumas 2007-2008 metais. Skubaus (kritinio) mokumo koeficientas 2007-2008 metais. Absoliutaus (didžiausio) mokumo koeficientas AB "Stumbras" bankroto tikimybės nustatymas. Išvados. Galutinė išvada ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: baldų gamyba UAB "Dainiaus baldai"Įvadas. Darbo tikslas – ištirti bei išanalizuoti įmonės pagrindinius veiklos rodiklius. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinio padidėjimo (sumažėjimo) rodiklis. Vidutinis absoliutinis padidėjimo (sumažėjimo) rodiklis. Didėjimo (mažėjimo) tempo rodiklis. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempo rodiklis. Padidėjimo (sumažėjimo) tempo rodiklis. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempo rodiklis. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinio padidėjimo (sumažėjimo) rodiklis. Vidutinis absoliutinis padidėjimo (sumažėjimo) rodiklis. Didėjimo (mažėjimo) tempo rodiklis. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempo rodiklis. Padidėjimo (sumažėjimo) tempo rodiklis. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempo rodiklis. Vidutinio lygio rodiklis. Pagrindiniai vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Kiekybinis prognozavimas. Mechaninis ("Įtempto siūlo") metodas. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį didėjimo tempą. Ir vidutinį absoliutinį padidėjimą. Eksponentinis dinaminės eilutės išlyginimas. Slankiųjų vidurkių metodas. Paprastas intervalų sustambinimas ir apibūdinimas vidurkiais. Indeksai. Paprastas vidurkinis kainų indeksas. Paprastas agregatinis kainų indeksas. Vidutinis aritmetinis kainų indeksas. Svertiniai indeksai. Reiškinių tarpusavio ryšių analizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos koeficientas. Elastingumo koeficientas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: prekyba statybinėmis ir apdailos medžiagomis "Nartas"Įvadas. Darbo tikslas: pateikti finansinės analizės teorinius pagrindus, remiantis konkrečiu atveju, atskleisti finansinių rezultatų bei finansinių operacijų efektyvumo analizės metodus ir būdus. Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansų analizės reikšmė ir uždaviniai. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Trumpalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto analizė. Darbo rodiklių analizė. Finansų analizės šaltiniai.Analizės būdai. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Įmonės bendra apžvalga: komercinė firma "Nartas". Firmos "Nartas" pagrindinė veikla - mažmeninė ir didmeninė prekyba statybinėmis bei apdailos medžiagomis, baldais, buitine technika, sienų ir grindų dangomis, chemijos bei elektros prekėmis, įrankiais, elektros ir telekomunikaciniais laidais bei kabeliais. Firmos "Nartas" horizontalioji finansinė analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Įmonės darbo rodiklių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: reklaminių medžiagų prekyba UAB "Oracal lipnioji plėvelė"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti UAB "Oracal lipnioji plėvelė" 2007-2009 metų finansinę būklę, remiantis įmonės balanso bei pelno-nuostolio ataskaitos duomenimis. UAB "Oracal lipnioji plėvelė". Metinė 2007-2009 metų ataskaita. UAB "Oracal lipnioji plėvelė" finansinė analizė. Santykinių rodiklių analizė. Finansinio statuso rodiklių analizė. Turto apyvartumo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: UAB "Jaunystė"Įvadas. Horizontalioji analizė. Horizontalioji UAB "Jaunystė" balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. UAB "Jaunystė" vertikalioji balanso analizė. Aktyvų struktūros diagramos. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto struktūrinio kitimo diagramos. Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų struktūros diagramos. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Finansinės analizės rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: UAB "Linas Nordic"Įvadas. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės vertikali finansinė analizė. UAB "Linas Nordic" horizontali finansinė analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Finansinės analizės išvados. Planinių finansinių ataskaitų sudarymas. Skaityti daugiau
Įmonės finansinės būklės analizėĮvadas. Įmonės finansinės analizės vieta ir reikšmė. Požiūris į finansinę analizę. Analizės rūšys. Įmonės finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Įmonės finansinės būklės įvertinimas. Balanso struktūros ir dinamikos įvertinimas. Įmonės finansinio stabilumo analizė. Balanso likvidumo analizė. Analizės organizavimas. Įmonės veiklos aktyvumo finansinė analizė. Analizės rezultatai ir jų įforminimas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinės būklės analizė: UAB "Evadenta"Įvadas. Darbo tikslas – remiantis 2007-2009 metų balansu bei pelno (nuostolio) ataskaita išanalizuoti UAB "Evadenta" finansinę būklę. UAB "Evadenta" horizontalioji analizė. UAB "Evadenta" vertikalioji analizė UAB "Evadenta" finansinė analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Stabilumo rodikliai. Įmonės finansų valdymo problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Įmonės finansinės būklės analizė: UAB "Tamro"Įvadas. UAB "Tamro" aprašymas. Glausta istorija. Įmonės veiklos rūšys. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai įtakojantys įmonės finansinę būklę. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Finansų struktūros rodiklių analizė. Įsiskolinimų ir viso turto santykio faktorinė analizė. SWOT analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės finansinės būklės įvertinimasLikvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Skaityti daugiau
Įmonės finansinės būklės įvertinimo būdaiĮvadas. Finansinės analizės reikšmė ir uždaviniai. Įmonės finansinės būklės įvertinimo būdai. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. SWOT analizė. Du Ponto analizė. Krypties analizė. Santykinių rodiklių reikšmė ir jų klasifikavimas. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės finansinės ir ūkinės veiklos analizė: vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų valymas UAB "Vilniaus vandenys"UAB "Vilniaus vandenys" balansas. UAB "Vilniaus vandenys" pelno (nuostolio)ataskaita. Įvadas. UAB "Vilniaus vandenys" finansinės veiklos analizė 2003 – 2004 metais. UAB "Vilniaus vandenys" balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizės. UAB "Vilniaus vandenys" balanso horizontalioji analizė. UAB "Vilniaus vandenys" balanso vertikalioji analizė. UAB "Vilniaus vandenys" pelno (nuostolio)ataskaitos horizontalioji analizė. UAB "Vilniaus vandenys" pelningumo rodiklių analizė. UAB "Vilniaus vandenys" mokumo rodiklių analizė. UAB "Vilniaus vandenys" apyvartumo rodiklių analizė. UAB "Vilniaus vandenys" pelnas, tenkantis 1 akcijai. UAB "Vilniaus vandenys" bankroto tikimybės nustatymas pagal E. Altmaną "Zeta modelis". Finansinio sverto nustatymas. Išvados ir pasiūlymai. UAB "Vilniaus vandenys" ūkinės veiklos analizė 2003 – 2004 metais. UAB "Vilniaus vandenys" darbuotojų skaičiaus analizė. UAB "Vilniaus vandenys" įmonės darbuotojų struktūra. UAB "Vilniaus vandenys" darbo našumo analizė. UAB "Vilniaus vandenys" darbininkų skaičiaus ir darbo našumo įtaka pagamintai produkcijai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės finansinės veiklos vertinimas: UAB "Autotransportas"Įvadas. Literatūros analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Balansas. Santykinių rodiklių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Įmonės finansinių rodiklių įvertinimas ir jų analizė: UAB "Ribenos prekyba"Įvadas. UAB "Ribenos prekyba" veikla. UAB "Ribenos prekyba" istorija. UAB "Ribenos prekyba" veiklos apžvalga. UAB "Ribenos prekyba" organizacinė struktūra. UAB "Ribenos prekyba" finansinių duomenų apžvalga. UAB "Ribenos prekyba" dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. UAB "Ribenos prekyba" prognozė 2006 – 2007 metams. UAB "Ribenos prekyba" duomenų tarpusavio ryšių ir jų glaudumo analizė. UAB "Ribenos prekyba" veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
......