Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Įėjimo į užsienio rinkas būdai. EksportasĮvadas. Ryšių su užsieniu formos. Įmonės įėjimas į užsienio rinkas. Eksportas. Eksporto operacijų organizavimas. Eksportas per tarpininkus vidaus rinkoje. Eksportas pagal kontraktą su užsienio pirkėju. Eksportas per atstovus užsienyje. Išvados. Skaityti daugiau
Ieškinio senaties samprataIeškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties taikymas. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Sutrumpintų ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Pavyzdys. Skaityti daugiau
Ieškinio senaties samprata bei taikymasIeškinio senaties samprata bei taikymas. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties sustabdymas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams bei sutrumpintų terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Įgyjamosios senaties samprata. Daikto valdymas, kaip įgyjamosios senaties sąlyga. Išvados. Skaityti daugiau
Ieškinio senaties taikymo ypatumaiĮvadas. Ieškinio senaties taikymo reikšmė. Ieškinio senaties taikymo ypatybės. Ieškinio senaties taikymo sąlygos. Ieškinio senaties taikymo bruožai. Ieškinio senaties taikymas keičiantis ją reglamentuojančioms įstatymų normoms. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Ieškinio senaties taikymo samprata ir sąlygosIeškinio senaties termino sąvoka ir terminų rūšys. Ieškinio senaties termino sąvoka. Ieškinio senaties terminų rūšys. Ieškinio senaties taikymas ir sąlygos. Ieškinio senaties termino eiga ir pabaiga. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino eigos nutraukimas. Ieškinio senaties termino atnaujinimas. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Skaityti daugiau
Ieškinio senaties terminasĮžanga. Terminas. Termino pradžia. Termino pabaiga. Termino teisinė reikšmė. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties taikymas. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams. Išvados. Skaityti daugiau
Ieškinio senatisĮvadas. Ieškinio senaties sąvoka. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties sustabdymas. Ieškinio senaties nutraukimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ieškinio senatis (2)Įvadas. Ieškinio senaties teoriniai aspektai. Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties taikymo ypatumai Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Lietuvos Respublikos teismų praktika, taikant ieškinio senatį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai. Išvados. Skaityti daugiau
Ieškinio senatis civilinėje teisėjeĮvadas. Ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties terminai Lietuvoje. Ieškinio senaties pasibaigimas ir atnaujinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ieškinio senatis civilinėje teisėje (2)Įvadas. Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino pradžia ir pabaiga. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino pasibaigimas. Ieškinio senaties termino pasibaigimo pasekmės. Išvados. Situacija. Skaityti daugiau
Ieškovo ir atsakovo procesinės teisės ir pareigosĮvadas. Civilinio proceso šalių sąvoka. Šalių esminiai bruožai. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Ieties metimasĮvadas. Ieties metimo istorinė apžvalga. Ieties metimo technika. Mokymo metodika. Treniruotės pagrindai. Skaityti daugiau
Ievos Simonaitytės gyvenimas ir kūryba KlaipėdojeĮvadas. Gyvenimas ir kūryba Klaipėdoje. Ievos Simonaitytės publicistika. Išvada. Išnašos. Skaityti daugiau
ĮgaliojimasĮvadas. Įgaliojimas ir jo įforminimas. Perįgaliojimas. Įgaliojimo rūšys. Įgaliojimas yra vienašalis sandoris. Įgaliojimas turi būti rašytinis. Įgaliojimui, išduodamam atstovauti juridiniam asmeniui, be bendrųjų reikalavimų, taikomi ir specialūs reikalavimai. Prokūra. Kas yra prokūra ir kada ji yra išduodama? Prokūros registravimas. Prokūros forma ir apribojimai. Skaityti daugiau
Įgaliojimų delegavimas, jo vieta ir reikšmė gamybos proceseĮvadas. Atstovavimas ir įgaliojimas. Įgaliojimas yra vienašalis sandoris. Įgaliojimas turi būti rašytinis. Įgaliojimui, išduodamam atstovauti juridiniam asmeniui, be bendrųjų reikalavimų, taikomi ir specialūs reikalavimai. Civilinio kodekso ištrauka. Prokūra. Prokūros tikslas. Prokūros forma ir apribojimai. Nota bene. Skaityti daugiau
Įgaliojimų paskirstymasĮvadas. Darbuotojų įgaliojimai; Darbuotojų įgaliojimų svarba. Darbuotojų įgaliojimo lygiai. Atsakomybė už asmeninę veiklą. Kaip parengti įstaigos dokumentus- Įgaliojimą. Įgaliojimų paskirstymas tarp Bendrijos ir valstybių narių: išimtinė, konkuruojanti, paralelinė jurisdikcija. Įgaliojimų pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Įgimtas vaiko alkoholinis sindromasVaisiaus alkoholinis sindromas. Alkoholio poveikis vaisiui. Alkoholio vartojimo trukmė. Kaip alkoholis pasiekia vaisių. Vaikas sergantis alkoholiniu vaisiaus sindromu. Sindromų grupės būdingos alkoholiniui vaisiaus sindromui. Prevencija. Priedai (2). Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Įgimtos asmenybės užuomazgos ir temperamentasTemperamentas. Bendrasis apibūdinimas. Temperamento pagrindų aiškinimai. Astenikai. Piknikai. Atletikai. Viscerotonikas. Somatotonikas. Cerebrotonikas. Intravertai. Ekstravertai. Atskirų temperamento tipų psichologinės charakteristikos. Sangvinikas. Cholerikas. Flegmatikas. Melancholikas. Temperamento įtaka veiklai ir jo kitimo galimybės. Skaityti daugiau
Ignalinos AE uždarymo problemaKaip bus uždaroma Ignalinos AE. Pinigai. Padariniai. Kodėl sutiko uždaryti vieną Ignalinos AE bloką? Kuo bus pakeista Ignalinos AE? Išvados. Skaityti daugiau
Ignalinos atominė elektrinėAtominės elektrinės uždarymas – priežastys, vykdymas, pasekmės. Ko nori žmonės? Kaip bus uždaroma? Pinigai. Padariniai. Skaityti daugiau
......