Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Herakleito, sofistų ir Sokrato minčių apie grožį palyginimasĮvadas. Herakleito estetika. Sofistų požiūris į meną. Sokrato estetika. Išvados. Skaityti daugiau
Heraklito filosofijaHerakl(e)ito filosofija. Įvadas. Herakl(e)ito gyvenimas. Visuotinio kintamumo ir pasaulio protingumo teorijos. Epistemologinės ir etinės refleksijos. Herakl(e)ito fragmentai. Išvados. Skaityti daugiau
HeraldikaPratarmė. Heraldikos pagrindai. Skydas. Lietuvos herbo skydai. Spalvos, metalai, kailiai. Spalvos ir metalai. Kailiai. Herbų figūros. Heraldinės figūros. Mobilios figūros. Jungtiniai herbai. Herbų puošyba. Herbų atvaizdai senuosiuose Lietuvos spaudiniuose. Šiuolaikinė heraldika. Skaityti daugiau
Herbertas Klarkas HūverisTrumpa biografija. Kandidatas į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentus. Naujasis prezidentas. Spauda ir prezidentas. Prezidento politinių jėgų susilpnėjimas. Kaip saugomas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas. Krizės kontrastas. Europa nenori mokėti karo skolų. Hūveris grįžta į politiką. Mintys apie H. K. Hūverį. Skaityti daugiau
Herbicido 2,4–D toksiškumas ir rizikos vertinimasToksikologijos referatas. Įvadas. Elemento pagrindinės savybės. Struktūra. Fizikinės – cheminės savybės. Šaltiniai. Poelgis aplinkoje. Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje. Skilimas į dioksinus ir jų žala. Koncentracija aplinkoje, eksponavimas. Dozės efektų vertinimas. Toksikokinetika. Metabolizmas. Efektų vertinimas. Rizikos charakteristika. Pirmoji pagalba. Skaityti daugiau
Hermafrodizmas (dvilytiškumas)Teorija. Hermafrodizmo atvejai. Gydymas. Pavyzdžiai iš praktikos. Tyrimas ir jo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Herpes virusaiHerpes virusai, klasifikacija. HHSV1,2. Paprastoji pūslelinė (herpes simplex). HHV3, Vėjaraupiai. Juostinė pūslelinė. HHV5 Citomegaloviruso infekcija. HHV4, Epšteino-Baro virusinė infekcija. HHV6, Žmogaus Herpes-6 virusinė infekcija. HHV7, Žmogaus Herpes-7 virusinė infekcija. HHV8, Žmogaus Herpes-8 virusinė infekcija. Skaityti daugiau
Heterogeniškumo apraiškos jūsų grupėjeTendencijos. Problematika. Tradicinių ir netradicinių studentų bruožai. "Netradicinio studento" apibrėžtis. Kognityvinių stilių įvairovė. Mokymosi būdai ir stiliai. Grupės organizacijos lygmenys. Skaityti daugiau
Hibridai ir semantizmai verslo vadybos specialybės darbuotojų kalbojeĮvadas. Hibridinės darybos žodžiai. Ištisiniai semantizmai. Daliniai semantizmai. Išvados. Skaityti daugiau
Hidraulinės rišamosios medžiagosApie rišamąsias medžiagas. Rišamųjų medžiagų klasifikacija. Rišamųjų medžiagų gamybos žaliavos. Hidraulinės rišamosios medžiagos. Hidraulinės kalkės. Romancementas. Portlandcementis. Pucolaninis portlandcementis. Šlakinis portlandcementis. Specialieji cementai. Aliuminatinis cementas. Išsiplečiantis cementas. Gipso-cemento pucolaninė rišamoji medžiaga. Skaityti daugiau
HidroelektrinėĮvadas. Hidroelektrinės (Vandens jėgainės). Užtvankos. Hidroelektrinių veikimo principai. Hidroelektrinės schema. Vandens jėgainės pranašumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Hidroenergetika LietuvojeLietuvos upių galia ir mažoji hidroenergetika. Vanduo - energijos nešėjas. Vandens galios tyrinėjimai. Hidroenergetika ir jos perspektyvos. Vanduo. Kauno HE. Pagrindiniai hidroelektrinės duomenys. Hidroelektrinės konstrukcija. Pagrindiniai energetiniai įrenginiai – turbinos. Generatoriai. Svarbiausios hidroelektrinės statybos datos. Prarandam amžinąsias vertybes. Kokia vieta yra skirta hidroelektrinėms Lietuvos energetikos strategijoje? Išvardinkite pagrindines hidroelektrinių keliamas problemas. Kokia nauda iš hidroakumuliacinės elektrinės? Ar Nemuno tvenkimas ties Alytumi yra pateisinamas gamtosauginiu atžvilgiu? Kokia yra hidroelektrinių perspektyva? Ar jūs pritariate mažųjų hidroelektrinių statybai ant upių? Kas turėtų nugalėti šioje kovoje? Ar Nemunas turės hidroelektrinę? Skaityti daugiau
HidroenergijaĮvadas. Hidroelektrinių istorija ir tipai. Hidroenergetiniai ištekliai ir jų panaudojimo perspektyvos Lietuvoje. Įstatymai susyja hidroenergija ir hidroelektrinių statyba. Hidroenergija pasaulyje. Išvada. Skaityti daugiau
HidroištekliaiHidroenergijos savybės. Pasaulio hidroištekliai. Dabartinės ir būsimos hidroenergijos rinkos padėtis. Aplinkos pasikeitimai. Hidroenergetika ir jos perspektyvos. Hidroenergetika: dabartis ir ateities kryptys. Elektroenergetikos ir hidroenergetikos kryptys. Naujos hidroelektrinių planavimo kryptys. Hidroelektrinių konkurencingumo vertinimas. Hidroelektrinių aplinkosaugos ir socialinės kryptys. Hidroenergetikos vystymas Lietuvoje. Vandens galios tyrinėjimai. Hidroenergetikos plėtros Lietuvoje kryptys. Išvados. Skaityti daugiau
HidrolizėHidrolizė, hidratacija, dehidratacija, eterifikacija ir amidinimas. Hidrolizė ir šarminis chlororganinių junginių dehidrinimas. Alkoholių ir fenolių gavimas hidrolizės būdu. Druskų sąveika su vandens jonais. Hidratacijos ir dehidratacijos procesai. Technologinė schema. Acetileno hidratacija. Esterifikacijos procesai. Azoto darinių sintezė ir virtimai. Amidinimas. Anglies nitrojunginių sintezė ir virsmai. Skaityti daugiau
Hidrotechniniai statiniai (2)Hidrotechninių statinių klasifikacija. Užtvankos. Vandens pralaida. Žemių užtvankos. Akmenų ir akmenų-žemių užtvankos. Įvairių medžiagų užtvankos. Kanalų hidrotechniniai statiniai. Laivų šliuzai. Žuvų pralaidos. Vandens ėmyklos. Uždoriai. Skaityti daugiau
Higher education in Lithuania and GreeceIntroduction. Higher education in Lithuania. Number of institutions and their type. Higher education in Greece. Non-university level. University level studies. Tuition and Studies. Duration of Studies. Admission to Higher Education. Differences and similarities between Lithuania and Greece higher education. Conclusions. Skaityti daugiau
Higher education in Poland and LithuaniaIntroduction. Higher education in Poland and Lithuania. Higher education in Poland. Higher education in Lithuania. Comparison. Conclusion. Skaityti daugiau
Higher education in VilniusDarbas anglų kalba apie Vilniaus aukštąsias mokyklas. Introduction. The University of Vilnius. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius Pedagogical University. Vilnius College in Higher Education. Vilnius College of Construction and Design. Vilnius Technical College. Conclusion. Skaityti daugiau
Higiena (2)Įvadas. Bendroji kūno higiena. Odos higiena ir kai kurių odos pakenkimų profilaktika mokykloje. Mūsų rankos. Kojų ir plaukų priežiūra. Dantų priežiūra. Drabužiai ir avalynė. Darbinio mokymo higiena. Higieninis mokymas ir auklėjimas mokykloje. Išvados. Skaityti daugiau
......