Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Globalisation

  Introduction. Globalisation. What is globalisation and when did it begin? International organizations. Anti-globalization. What is wrong with globalisation. What is good about globalisation. The scorecard on globalization. Conclusion. Annexes (vocabulary).
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2006-04-20
 • Globalisation (2)

  Darbas anglų kalba. Globalizacija. Introduction. The main part. When did globalisation begin? Who are the players?Thinkers. Economic globalization. Conclussion.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-28
 • Globalizacija (10)

  Įvadas. Valstybės sąvoka ir raida. Valstybės funkcijos. Valstybės galia. Globalizacija. Globalizacijos "bruožai". Globalizacijos keliami iššūkiai valstybei. Globalizacijos grėsmė valstybės funkcijoms ir galiai. Išvados.
  Politologija, referatas(22 puslapiai)
  2007-11-13
 • Globalizacija (2)

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos veiksniai. Globalizacijos veiksnių įtaka konkurencingumui. Tarptautinio verslo formos. Tarptautinių įmonių vaidmuo. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-23
 • Globalizacija (3)

  Globalizacijos paaiškinimas (globalizacijos sąvoka). Globalizacijos formos. Jėga. Globalizacija kultūroje ir ekonomikoje. Tautiškumas ir globalizacija. Globalizacijos nauda ir žala. Globalizacijos pasekmės. Kas vyksta Lietuvoje? Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-09-18
 • Globalizacija (6)

  Globalizacijos reikšmė, raida ir įtaka. Formos. Charakteristikos. Europos Sąjunga ir pasaulio ekonomika. Kam naudinga globalizacija? Globalizacijos teigiamos - neigiamos savybės. Teigiamos pasekmės. Neigiamos pasekmės. Išvados.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-30
 • Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos parametrai. Požiūriai į globalizaciją. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir globalizacija. Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą ir prekyba. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-09-30
 • Globalizacija ir tarptautiniai santykiai

  Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija ir uždarumas. Globalizacija ir integracija. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2005-12-08
 • Globalizacija ir valdymas

  Įvadas. Globalizacija. Ką reiškia globalizacija? Globalizacija ir konkurencingumas. Tarptautinių įmonių poveikis šalims šeimininkėms. Tarptautinių įmonių poveikis savoms šalims. Globalinis verslas. Kaip organizacijos tampa tarptautinėmis. Kultūrų globalizacija. Valdymas. Valdymo funkcijų istorija. Valdymo organizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-12-01
 • Globalizacija ir valdymas (4)

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacija ir konkurencingumas. Vyriausybės įtaka konkurencingumui. Tarptautinių įmonių poveikis savoms šalims ir šalims šeimininkėms. Organizacijų tapimas tarptautinėmis. Valdymo funkcijų istorija. Valdymo organizavimas. Vadovai ir jų išankstinis nusistatymas. Hofstede'o tyrimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-05-18
 • Globalizacija ir vartotojai: etiniai globalios rinkos iššūkiai

  Įvadas. Globalizacija ir vartotojai: etiniai globalios rinkos iššūkiai. Globalizacijos problemos. Vartotojų teisių gynimo ir nepasitenkinimo atgaminimas. Vartojimo ir gamybos perkėlimas. Kultūrinis suvienodėjimas. Naujos pasipriešinimo formos. Vartotojų suverenumas. Etinis vartotojiškumas. Susilaikomasis vartotojiškumas. Susilaikomojo vartotojiškumo iššūkis. Link susilaikomojo vartotojiškumo. Produkto susigrąžinimas. Paslauga vietoj produkto. Produkto pasidalijimas. Paklausos mažinimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-17
 • Globalizacija pasaulio ūkyje

  Globalizacija pasaulio ūkyje. Globalizacijos procesas, teigiamos ir neigiamos pasekmės. Galima išskirti tris pagrindinius globalizacijos veiksnius. Šiuolaikinių tarptautinių ekonominių santykių ypatumai globalizacijos procese. Nacionalinio ekonominio saugumo problema.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-10-27
 • Globalizacija: Globalizacijos samprata. Konkurencingumas. Tarptautinio verslo rizikos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Globalizacija. Globalizacijos formos. Globalizacija ir konkurencingumas. Tarptautinis verslas. Tarptautinio verslo rizikos. Rizikos rūšys ir jų analizė. Tarptautinio verslo rizikos sprendimo būdai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-03-04
 • Globalizacija: pasekmės žmogui. Europos sąjungos (ES) aplinkosaugos politika

  Įvadas. Globalizacija ir aplinka. Aplinkos globalizacijos formos. Globalizacija ir bendrai naudojama gamtinė aplinka. Globalizacija, ištekliai, demografija ir persiliejama. Tarpvalstybinis teršimas ir tarptautinė ekonomika. Svarbiausios globalinės problemos. Pasaulinis atšilimas, ozono sluoksnio plonėjimas ir jūrinė aplinka. Tautų susipynimas ir sienų nepripažįstanti tarša. Europos sąjungos (ES) aplinkosaugos politika. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2008-03-03
 • Globalizacija. Globalinis verslas

  Ką reiškia globalizacija? Globalizacija ir konkurencingumas. Globalizacija ir jos priešininkai. Tarptautinės įmonės. Globalinis verslas. Kultūrų globalizacija. Transnacionalinės korporacijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-05-18
 • Globalizacija. Globalizacijos poveikis Lietuvai ir socialinei aplinkai

  Įvadas. Globalizacija. Globalizacijos apibrėžimas ir jos reikšmė. Globalizacijos pobūdis ir tendencijos. Ekonomikos globalizacija. Ekonominės globalizacijos esmė ir tendencijos. Globalizacija ir antreprenerystė. Konvergencijos reikšmė globalizacijoje. Globalizacijos įtaka Lietuvai. Globalizacijos ir posocialistinės transformacijos įtaka Lietuvai. Globalizacijos poveikis Lietuvos ekonomikai. Globalizacijos poveikis Lietuvos pramonės įmonėms. Globalizacijos poveikis Lietuvos smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Globalizacijos poveikis Lietuvos žemės ūkiui. Globalizacijos poveikis Lietuvos finansiniam sektoriui. Globalizacijos įtaka užimtumui ir nedarbo lygiui Lietuvoje. Globalizacijos poveikis socialinei aplinkai. Globalizacijos teigiami ir neigiami socialiniai padariniai. Išvados.
  Politologija, referatas(24 puslapiai)
  2008-06-11
 • Globalizacija. Samprata ir pasekmės

  Įvadas. Kas yra globalizacija? Globalizacijos matmenys. Diskusijos dėl globalizacijos. (požiūriai). Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija - griaunanti jėga ar naujos galimybės? Finansinės globalizacijos apibūdinimas. Finansinę globalizaciją paskatinę veiksniai. Globalizacijos poveikio vertinimas. Finansinės globalizacijos poveikis rinkoms. Globalizacijos poveikis mūsų gyvenimui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-02-23
 • Globalizacijos įtaka Lietuvos švietimo kaitai

  Įvadas. Globalizacijos sąvokos prasmė ir kaita. Sociologijos švietimo sampratos esmė. Švietimo kaita užsienio šalyse. Švietimo globalizacija Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2005-12-18
 • Globalizacijos įtaka socialinei apsaugai

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos įtakos. Globalizacija ir glokalizacija. Globalizacija ir socialinė apsauga. Globalizacija ir socialumas. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-24
 • Globalizacijos įtaka valstybių ekonominiam ir politiniam gyvenimui

  Įvadas. Pagrindinė dėstomoji/tiriamoji dalis. Globalizacijos įtaka šalių ekonomikai Teigiami globalizacijos veiksniai šioje sferoje. Neigiami globalizacijos padariniai šioje sferoje. Globalizacijos įtaka prekių kainoms ir kokybei. Globalizacijos įtaka politikai. Apibendrinimas/Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-10-18
Puslapyje rodyti po