Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Gamtos išteklių naudojimasGamtos išteklių klasifikavimas. Aplinkos apsauga ir plėtra. Pasaulio Saulės programa (PSP). Energetinių išteklių naudojimas. Lietuvos gamtos ištekliai. Skaityti daugiau
Gamtos išteklių naudojimas (2)Įvadas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Ištekliai yra bendra nuosavybė, ar privati? Bendros nuosavybės išteklių taupymo sunkumai. Privačios nuosavybės ištekliai. Neatkuriamų gamtos išteklių naudojimas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Lietuvos gamtos ištekliai. Naujienos. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtos išteklių naudojimas (3)Įvadas. Gamtos išteklių naudojimas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Išteklių taupymo problemos. Ar ištekliai yra bendra nuosavybė, ar privati? Kodėl laisvoji rinka netaupo bendros nuosavybės išteklių. Neatkuriamų gamtos išteklių naudojimas. Lietuvos gamtos ištekliai. Išteklių taupymas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtos išteklių panaudojimo problemaĮvadas. Senkančių gamtos išteklių problema. Nafta. Akmens anglis. Durpės. Gamtinės dujos. Vanduo. Auksas. Miškai. Gamtos išteklių panaudojimo problema Lietuvoje. Alternatyvos. Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas. Tiesiogiai panaudojama Saulės energija. Vėjo energija. Žemės geoterminė energija. UNESCO gamtos mokslų programa. Makulatūros perdirbimas. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Vandens išteklių apsauga Lietuvoje. Baltijos jūros taršos mažinimas. Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa. Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas. Žemės gelmių naudojimas ir jų apsauga. Švedija keičia energetinę sistemą. "Žaliųjų" valstybių lyderėmis ketina tapti kitos valstybės. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtos įtaka turizmo vystymuisi LietuvojeĮžanga. Labiausiai turistų lankomos vietovės. Užterštumas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtos paminklaiĮvadas. Gamtos paminklai ir saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai. Botaniniai. Geomorfiniai. Hidrografiniai. Hidrogeologiniai. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Gamtos pažinimo mokymo materialinė bazėPratarmė. Trumpa pasaulio pažinimo mokymo materialinės bazės raidos apžvalga. Pasaulio pažinimo vaizdinių mokomųjų priemonių klasifikacija. Natūralios arba daiktinės pasaulio pažinimo mokymo vaizdinės priemonės. Gyvosios gamtos objektai. Negyvosios gamtos objektai. Dirbtinės arba daiktus vaizduojančios vaizdinės priemonės. Plokštuminės vaizdinės mokomosios priemonės. Statinės vaizdinės priemonės. Prietaisai. Skaityti daugiau
Gamtos reiškiniai lietuvių frazeologijoje ir leksikojeĮvadas. Gamtos reiškiniai lietuvių leksikoje. Gamtos reiškiniai lietuvių frazeologijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtos stichijosKlimatologija. Klimato modeliai. Kaip veikia meteorologinė "mašina". Ciklonai ir anticiklonai. Žemės drebėjimai. Baisioji banga. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtos stichijos. Stichijų poveikis aplinkaiGamtos stichijos, jų poveikis aplinkai. Įvadas. Lavinos. Lavinų poveikis aplinkai. Žemės drebėjimai. Žemės drebėjimų poveikis aplinkai. Nuošliaužos. Nuošliaužų poveikis aplinkai. Ugnikalnių išsiveržimai. Ugnikalnių poveikis aplinkai. Išvados. Skaityti daugiau
GamtosaugaOro užterštumas. Dėl jo kylantys pavojai. Cheminiai atmosferos pakitimai. Visuotinis atšilimas. Skaityti daugiau
GandrasLyriniai aprašymai apie gandrus, jų paplitimą, lietuvių požiūrį į gandrus, kuo gandras minta, kiek gandrų yra ir kaip galima juos apsaugoti. Skaityti daugiau
Garantija, laidavimas - kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Darbo sutartis: sąvoka, subjektai, darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties rūšys. Išbandymo terminas priimant į darbąĮvadas. Darbo tikslas – apžvelgti garantiją, laidavimą ir darbo sutartį. Laidavimas. Laidavimo sutarties samprata. Laidavimo atsiradimo pagrindai. Laidavimu užtikrinamos prievolės ir laidavimo sutarties forma. Laiduotojo atsakomybė. Laidavimo pabaiga. Garantija. Garantijos samprata, forma ir garanto prievolės ribos. Banko garantija. Banko garantijos pabaiga. Išvados. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Garantijos ir kompensacijos darbuotojams darbo užmokesčio srityjeĮvadas. Darbo užmokesčio teisinis reguliavimas. Teisingas darbo apmokėjimo nustatymas. Darbuotojo teisė į lygų apmokėjimą už vienodos vertės darbą ir apsaugą nuo diskriminacijos. Teisė į informavimą apie naujai įvedamas arba pakeičiamas senas darbo apmokėjimo sąlygas. Teisė laiku gauti (išmokėti) darbo užmokestį. Dokumentai, susiję su darbo užmokesčiu (atsiskaitant). Teisės į išskaitas iš darbo pajamų ribojimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais darbe. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką. Kompensacijos už darbą, kuris susijęs su važinėjimu. Sezoninių darbų apmokėjimas ir darbo apmokėjimo garantijos, sustabdžius darbo sutarties vykdymą. Apmokėjimas už viršvalandinį ir naktinį darbą ir apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Darbo apmokėjimas atsisakius dirbti, įstatymų numatytais atvejais. Apmokėjimas atsisakius dirbti, įstatymų numatytais atvejais. Darbo apmokėjimas nušalinus nuo darbo. Darbo apmokėjimas, nesusijęs su pagrindiniu darbu. Apmokėjimas vykstant streikui. Atskirų darbuotojų grupių garantijos. Darbuotojų, auginančių vaikus, garantijos. Nėščių moterų garantijos. Motinystės sauga. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Garbės ir orumo gynimasĮvadas. Asmens garbės ir orumo gynimas. Orumo ir garbės sąvoka. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (preambulė). Lietuvos Respublikos konstitucijos (preambulė). Pažeidimai žiniasklaidoje. Juridinių asmenų dalykinės reputacijos gynyba. Neturtinė žala. Asmens garbės ir orumo gynimas. Duomenys. Informacija. Nuomonė. Faktas. Civilinio kodekso taikymas ginant garbę ir orumą. Išvados. Skaityti daugiau
GarsasGarsas. Infragarsas. Triukšmas ir vibracija. Aidas. Garso stiprumas. Ultragarsas. Viršgarsinis trenksmas. Rezonansas. Pūga slopina triukšmą. Tonas. Garso tembras. Ar tik oras yra garso laidininkas? Garso stipris. Garsumas. Garso bangos. Skaityti daugiau
Garsažodinių refrenų įvairovė lietuvių tautosakojeĮvadas. Garsažodiniai refrenai dainose. Nuo gamtos garsų mėgdžiojimų iki refreninių dainų. Sutartinių refrenai. Kitos garsažodinės refreninės dainos. Išvados. Pamokos projektas: Garsažodžių įvairovė lietuvių tautosakoje. Klasė: 11-12. Pamokos tikslai. Pasirengimas pamokai. Pamokos eiga. Lentelė: pamokos dalys, mokytojo veikla, mokinių veikla, mokymo uždaviniai. Priedai (5 psl.) Skaityti daugiau
Garsių Lietuvos pedagogų veiklaĮvadas. Vydūno pedagoginė ir filosofinė veikla. Jono Laužiko pedagoginė veikla. Stasio Šalkauskio pedagoginė veikla. Antano Maceinos pedagoginė veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Garso "B" įtvirtinimas žodžiuose, rišlioje kalbojeKalbos korekcijos darbas. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Garso įtvirtinimas pagal eilėraštį. Baigiamasis darbas. Skaityti daugiau
Garso galiaĮžanga. Hermetinė filosofija. Rezonansas. "Plaukimas su srove". Panašumas. Garsas ir gydimas. Garsas kaip "Sąmonės bangos nešėjas". Žmogaus balsas. Mokslas ir muzika. Lambdoma. Išvados. Skaityti daugiau
......