Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Gamtai neegzistuoja valstybės sienosĮvadas. Tikslas: patvirtinti teiginį, kad gamtai neegzistuoja valstybės sienos. Uždaviniai: gamtos sąvoka; nustatyti valstybės sienų poveikį gamtai; gamtos panašumai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje; kokie poveikiai iš tiktųjų veikia gamtą. Skaityti daugiau
Gamtinė - geografinė ir ekonominė - teisinė Pasaulinio vandenyno charakteristikaAtlanto vandenyno akvatorijos trumpa gamtinė - geografinė charakteristika. Tiriamo pjūvio gamtinių (dugno) terpių analizė. Geografiniai, geomorfologiniai ir tektoniniai elementai. Krantų tipai. Sedimentacinės sąlygos ir dugno nuosėdų tipai. Klimatinių veiksnių ir sezoninės oro cirkuliacijos analizė. Hidrologinė vandens storymės sezoninė kaita. Temperatūros pasiskirstymas vasario mėn. temperatūros pasiskirstymas rugpjūčio mėn. TS stoties vertikalaus pjūvio temperatūros analizė vasario ir rugpjūčio mėn. Druskingumo pokyčiai vasario mėn. druskingumo pokyčiai rugpjūčio mėn. TS stoties vertikalaus pjūvio druskingumo analizė vasario ir rugpjūčio mėn. Vandens dinamikos įvairovė storymėje. Paviršinių srovių ir giluminės cirkuliacijos charakteristika vasario ir rugpjūčio mėn. Kiti dinaminiai veiksniai. Vandens masių ir struktūros charakteristika. Grafiniai referato priedai. Ekosistemos įvairovė bei biologiniai resursai. Mineraliniai vandenyno resursai pjūvio aplinkoje. Turizmas ir rekreacija (transportas, turistinės galimybės). Jūriniai ir oro susisiekimai bei užterštumo aspektai tiriamajame pjūvyje. Vandenyno gamtosauga ir ekonominiai-teisiniai aspektai. Skaityti daugiau
Gamtinė aplinkaĮvadas. Gamtinių išteklių stoka. Energetinių išteklių kainų svyravimas. Aplinkos taršos didėjimas. Gamtos ištekliai ir jų naudojimas. Gamtos išteklių klasifikacija. Pagrindinės gamtos išteklių naudojimo tendencijos ir dėsningumai. Aplinkos tarša. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Oro tarša. Vietinės regioninės ir pasaulinės oro taršos problemos. Teršiančių medžiagų egzistavimo atmosferoje trukmė. Miestų oro kokybė. Pažemio ozono koncentracijų kitimas. Pasaulinis klimato atšilimas. Vandens naudojimas ir tarša. Vandens naudojimas. Vandens tarša. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Gamtinė aplinka ir taršos problemosĮvadas. Gamtinių išteklių stoka. Lietuvos naudingosios iškasenos. Nafta Lietuvoje. Dolomitas. Klintis. Molis. Smėlis ir žvyras. Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos. Energetinių išteklių kainų svyravimas. Pasaulio pozicija griežtėja. Infliacija. Atkuriamieji energijos šaltiniai. Aplinkos taršos didėjimas. Medžiagų migracija ir kaupimas. Aplinkosauga Lietuvoje. Aplinkos teršimo analizių rezultatai. Aplinkosaugos kontrolė ir tyrimai. Globalinė problema – šiltnamio efektas. Transporto žala atmosferai. Užterštas oras - grėsmė sveikatai. Vandens naudojimas ir tarša. Kaunas - labiausiai užterštas Lietuvos miestas. Miestų oro kokybė. Turim tausoti tai, ką turime. Valstybės institucijų dėmesys aplinkosaugai. Patikslintas valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas. Aplinkos ministerijos misija. Aplinkos ministerijos strateginiai tikslai. Aplinkos ministerija visuomenei. Nauji aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti. Bendrijai svarbios gyvūnų ir augalų rūšys, kurių apsaugai reikalingas specialių saugomų teritorijų steigimas. Didėjantis vartojimas – grėsmė žmonijos išlikimui. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtinė-geografinė vandenyno charakteristikaVandenynų geografija. Užduotis: Ramiojo vandenyno pjūvio Nr. 27 ( pagal 30 ° p. pl nuo 155°r.ilg. iki 120 ° v. Ilg., TS stotis 170° r.ilg.). Įvadas. Ramiojo vandenyno akvatorijos trumpas gamtinis- geografinis aprašymas. Pjūvio gamtinių (dugno) terpių analizė. Geografiniai elementai. Geomorfologinis dugno apibūdinimas. Tektoniniai (geologiniai) elementai. Sedimentacinės sąlygos ir dugno nuosėdų tipai. Klimatinės zonos ir sritys. Hidrologinė vandens storymės sezoninė kaita. Temperatūros pasiskirstymas. Temperatūros pasiskirstymas vasario mėnesį. Temperatūros pasiskirstymas rugpjūčio mėnesį. TS stoties vertikalaus pjūvio temperatūros analizė vasario ir rugpjūčio mėnesį. Druskingumo kaita. Vasario mėnesį. Rugpjūčio mėnesį. TS stoties vertikalaus pjūvio druskingumo analizė vasario ir rugpjūčio mėnesį. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtinės aplinkos ir asmens meninės veiklos sąsajosĮvadas. Gamtinės tematikos vystymasis mene, žengiant per epochas. Priešistorinė dailė. Antikos menas. Viduramžių menas. Naujųjų laikų menas. Gamtos atspindžiai muzikoje. Literatūra ir gamtinė aplinka. Skaityti daugiau
Gamtinės aplinkos rekreacija Rokiškio rajoneĮvadas. Rokiškio rajono rekreacinė infrastruktūra. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos. Pramogų paslaugos. Informavimo paslaugos. Kitos rekreacinės ir turizmo paslaugos. Rekreacinė teritorija. Rekreaciniai ištekliai. Klimatas. Vandenys ir miškai. Gamtos paminklai. 8 lankytini gamtos objektai. Rokiškio rajono kultūriniai ištekliai. Rokiškio rajono sanitarinis-higieninis fonas. Darbo organizavimo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtinės medžiagos panaudojimas ikimokykliniame ugdymeĮvadas. Gamtos poveikis vaiko asmenybės ugdymui. Gamtos poveikis vaiko estetiniam auklėjimui. Gamtos poveikis doroviniam ugdymui. Tautiškumo ugdymas gamta. Gamtos įtaka vaiko sveikatai, pažinimui. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtiniai ir kultūriniai ištekliai druskininkų savivaldybėje bei MerkinėjeĮvadas. Druskininkų savivaldybė bei Merkinė. Gamtiniai ištekliai Druskininkų savivaldybėje bei Merkinėje. Gamtiniai ištekliai Druskininkų savivaldybėje. Gamtiniai ištekliai Merkinėje. Druskininkų savivaldybės bei Merkinės kultūriniai ištekliai. Druskininkų kultūriniai ištekliai. Merkinės kultūriniai ištekliai. Merkinės piliakalnis. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtiniai ir kultūriniai ištekliai Trakų rajoneĮvadas. Tikslas: Išanalizuoti mokslinę literatūrą, siekiant nustatyti gamtinius ir kultūrinius išteklius Trakų rajone. Trakų rajono kultūriniai ištekliai. Trakų rajono gamtiniai ištekliai. Trakų rajono gamtinių ir kultūrinių išteklių įvairovė, pasiekiamumas, apsauga ir informacija apie juos. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtinis determinizmas ir zmogaus laisvėKas yra determinizmas? Determinizmas, indeterminizmas. Finalizmas ir kauzalizmas. Determinizmo problema. Determinizmas socialiniame pažinime. Laisvė. Įvairūs požiūriai į laisvę. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtinių sąlygų kaita prositorėjeĮžanga. Proistorės gamtinės sąlygos. Aplinkos formavimasis ir prisitaikymas. Reljefo kitimas. Holocenas. Proistorė. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtonaudos sąvoka ir gamtos išteklių valdymo metodai, tikslai bei uždaviniaiĮvadas. Gamtonaudos valdymo principas. Gamtonaudos sąvoka ir aplinkos ištekliai. Išsenkantys, neatsinaujinantys energijos ištekliai, jų valdymas ir antrinis perdirbimas. Atsinaujinantys ištekliai. Antrinio panaudojimo išteklių valdymas. Teršalų kontrolės ekonomika. Gamtonaudos valdymas Lietuvoje. Gamtonauda ir aplinkosauga ūkinėje veikloje. Pagrindiniai gamtonaudos politikos principai. Ekonominės gamtonaudos priemonės. Gamtonaudos ir aplinkosaugos valdymo sistema Lietuvoje. Skaityti daugiau
Gamtos apsaugaPasaulinės ekologinės problemos. Pasaulinė rūšių apsauga. Gamtos apsaugos politika. Akcija dėl Lietuvos kraštovaizdžio. Konkretūs patarimai kaip saugoti aplinką. Automobilis. Vanduo. Energija – elektros srovė, dujos, šildymas. Dažai, lakai, klijai. Šiukšlės ir atliekos. Pusiausvyra pavojuje. Trumpas ekologijos žodynėlis. Anglies dioksidas. Anglies monoksidas. Asbestas. Atmosfera. Baterijos. Benzolas. Chloro angliavandeniliai. Fluorchlorangliavandeniliai. Formaldehidas. Išmetamosios dujos. Katalizatorius. Nitritai. Ozonas. Pesticidai. Rūgštūs lietūs. Rūkymas. Sieros dioksidas (SO2). Sunkieji metalai. Šiltnamio efektas. Triukšmo poveikis. Skaityti daugiau
Gamtos apsaugos organizacijos LietuvojeĮvadas. Lietuvoje egzistuojančios aplinkos apsaugos organizacijos. Valstybinės aplinkos apsaugos organizacijos Lietuvoje. Valstybinės aplinkos apsaugos raida. Aplinkos apsaugos ministerija. Aplinkos ministerijos uždaviniai. Seimo Gamtos apsaugos komitetas. Seimo gamtos apsaugos komiteto rengiami dokumentai. Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centras. Pagrindinė veikla. Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba. Tarpvyriausybiniai bendradarbiavimo susitarimai aplinkos apsaugos srityje. Tarpinstituciniai bendradarbiavimo susitarimai. Nevalstybinės aplinkos apsaugos organizacijos. Lietuvos gamtos fondas. Gamtosauginis švietimas. Veiklos sritys. Aplinkosaugos politikos ir valdymo programa. Gamtosaugos ir gamtotvarkos programa. Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa. Ekologinio švietimo programa. Baltijos kranto ir Kuršių marių apsaugos programa. Aplinkosauginio švietimo fondas. Fondo tikslas. Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) programos. Mėlynosios vėliavos programa. Programa Miškas ir mokykla. Jaunųjų aplinkosaugos žurnalistų programa. Žaliojo rakto programa. Gamtosauginių mokyklų programa. Lietuvos žaliųjų judėjimas. Žaliųjų judėjimo istorinė apžvalga. Pagrindiniai žaliųjų judėjimo nuveikti darbai. Žemei reikia draugų. Pagrindinės Lietuvos žaliųjų judėjimo veiklos sritys. Kaip gali prisidėti prie Lietuvos žaliųjų judėjimo ir jiems padėti. Lietuvos ornitologų draugija. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtos apsaugos problemos Lietuvoje (susijusios su chemijos pramone)Užterštumo raida. Pramonės tarša. Kenksmingos medžiagos Lietuvoje (lentelė). Oro tarša Lietuvoje. Pavojus miškams. Chemijos gamyklos. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Herbicidai. Insekticidai. Skaityti daugiau
Gamtos galia - fitoterapijos poveikis žmogaus organizmuiĮvadas. Nepažintoji homeopatija. Homeopatijos skirtumas nuo tradicinio gydymo. Šio gydymo būdo privalumai. Gydymo vaistiniais augalais ypatumai. Kaip nugalėti sinusitą. Šaltalankis. Mango stebuklai. Receptai. Avokadas – vitaminų šaltinis. Kiviai – vitamino C "bombos". Papartis. Vaistažolių arbatos gydo. Sultys. Citrinos. Medus. Kaip pašalinti nemalonų burnos kvapą. Galvos skausmas. Karpos. Gripas. Sloga. Stiprina plaukus. Gydo pleiskanas. Stabdo plaukų slinkimą. Jei sutriko virškinimas. Skaityti daugiau
Gamtos ir žmogaus apsaugos sąveikaBendrieji biologijos, gamtos ir žmogaus sąveikos dėsniai. Atmosferos užterštumas. Dažniausiai pasitaikančios problemos: Gaisrai, Automobiliai, Sąvartynai, Mažėjantys pievų plotai. Gamtos apsauga: Draustiniai, Rezervatai. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Gamtos ir žmogaus ilgaamžiškumo paslaptysIlgaamžiškumo paslaptys- ar mums lemta jas atskleisti? Neįtikėtino ilgaamžiškumo apraiškos tolimuose Žemės kampeliuose. Taršos ir ilgaamžiškumo sąsajos. Gamtos ir žmogaus ryšys. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Gamtos ištekliai ir jų sudėtisGamtos ištekliai. Naudingos iškasenos. Vandens ištekliai. Svarbiausios naudingosios iškasenos. Nafta. Gamtinės dujos. Anglys. Geležies rūda. Spalvotųjų metalų rūdos. Brangakmeniai. Pasaulinio vandenyno turtai. Mineraliniai ištekliai. Didėjantis gamtos išteklių poreikis. Skaityti daugiau
......