Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Galvos smegenų traumų KT diagnostikaGalvos smegenų trauma. Galvos smegenų traumų diagnostika kompiuterinės tomografijos būdu. Kompiuterinė tomografija. Tankio pokyčių grupės. Atskirų traumų diagnostika. Skaityti daugiau
Gamyba ir aplinkosaugaĮvadas. Nuo žaliavų iki šiukšlių. Aplinkos tarša išgaunant ir paruošiant žaliavas. Aplinkos tarša gaminant pusfabrikačius. Produktų gamybos ir vartojimo sąlygota aplinkos tarša. Aplinkos tarša, tvarkant panaudotus produktus. Transporto sąlygojama aplinkos tarša. Naujų veiksnių būtinybė. Ciklinė ūkinė veikla, atliekų perdirbimas ir panaudojimas. Ciklinės ūkinės veiklos galimybės. Įvairovės našta. Atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimui reikalingos lėšos Lietuvoje. Geresnis produktų panaudojimas. Pilnai išnaudoti techninį produkto gyvavimo laiką. Produkto dalių naudojimas etapais. Panaudoto produkto perdavimas kitiems vartotojams. Ilgaamžių produktų gaminimas. Produkto pagerinimas ir modernizavimas. Pilnas produktų panaudojimas ir teisingas apipavidalinimas. Švaresnė gamyba: sisteminis požiūris. Švaresnės gamybos apibrėžimas. Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas ir kompetencija Lietuvoje. EMAS įgyvendinimo perspektyvos Lietuvos įmonėse, įdiegusiose aplinkos apsaugos vadybos sistemas pagal ISO 14001 standartą. Pirmoji realizuota NEFCO švaresnės gamybos investicija Lietuvoje. Būsimoji veikla toliau diegiant ir skleidžiant švaresnės gamybos požiūrį Lietuvos pramonėje. Aplinkos ministerija. Ekonominės aplinkosaugos priemonės. Aplinkos ministerijos vaidmuo ir veiklos uždaviniai. Svarbios aplinkosauginės priemonės. Lietuvos aplinkos apsauga 2003m. 2004 metų aplinkos ministerijos veiklos prioritetinės kryptys pagal temas. Lietuvos aplinkosauga Europos Sąjungoje. Išvados. Skaityti daugiau
Gamyba ir gamybos veiksniaiReferatas "Gamyba ir jos veiksniai". Įvadas. Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos funkcija. Žemė. Darbas. Kapitalas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamyba ir gamybos veiksniai (2)Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos sroviškumas. Gamybos proceso organizavimo sąvoka. Gamybos proceso rūšys. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso lankstumas. Skaityti daugiau
Gamyba ir kaštaiĮvadas. Kaštai. Gamyba. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos sroviškumas. Gamybos proceso organizavimo sąvoka. Gamybos procese rūšys. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso lankstumas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamyba ir marketingasGamyba. Žemė. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Darbas. Kapitalas. Marketingas. Rinka. Vertė. Kaina. Lengvatinių kainų formavimas. Reklama. Skaityti daugiau
Gamyba. Gamybos veiksniaiĮvadas. Gamybos funkcija. Izokvantos. Ribinė techninė substitucijos norma. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Bendrasis, vidutinis ir ribinis produktai bei jų tarpusavio priklausomybė. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Gamybos masto grąža. Išvados. Skaityti daugiau
Gamyba. KaštaiĮžanga. Gamybos veiksniai. Gamybos esmė. Gamybos funkcija. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnys – žemė. Gamybos veiksnys – kapitalas. Gamybos veiksnys – darbas. Darbo samprata. Gamybos ciklo sąvoka ir vaidmuo. Kaštai. Alternatyvūs kaštai ir pelnas. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpiai. Trumpojo laikotarpio gamybos funkcija. Trumpojo laikotarpio gamybos rezultatai. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Trumpojo laikotarpio bendrieji kaštai. Vidutiniai trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio ribiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Gamybos funkcija ilguoju laikotarpiu. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Ekonomija dėl gamybos mastų. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp ilgojo ir trumpojo laikotarpio kaštų. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinė praktika: mašinų gamybaRuošinių gamybos būdai. Paruošimo skyriaus įrengimai. Pagrindinių metalo pjovimo staklių technologinės galimybės, naudojama technologinė įranga, derinimas. Naudojama technologinė įranga. Metalo pjovimo procesai ir įrankiai. Abrazyvinių įrankių tipų žymėjimo indeksai. Gaminių kontrolės priemonės ir metodai. Plokščių paviršių formos kontrolė. Cilindrinių paviršių formos ir matmenų kontrolė. Sriegio matavimai. Kūginių kampų ir paviršių matavimas. Paviršiaus šiurkštumo kontrolė. Transporto organizavimas. Darbo sauga įmonėje. Individualios apsaugos priemonės ir jų panaudojimas. Darbo sauga suvirintojams. Darbo apsaugos instrukcija autošaltkalviams, šaltkalviams – remontininkams. Darbo apsaugos instrukcija suvirintojams. Darbo apsaugos instrukcija vairuotojams. Saugumo technikos instrukcija tekintojams. Darbo apsaugos instrukcija dirbantiem gręžimo staklėmis. Darbo apsaugos instrukcija šaltkalviui - suvirintojui. Darbo apsaugos instrukcija aptarnaujantiems sandėlius. Darbo apsaugos instrukcija dirbant pernešamais apsaugos instrumentais. Darbo apsaugos instrukcija kalviams. Darbo apsaugos instrukcija valytojams. Elektrosauga ir priešgaisrinė sauga. Gamybos ekologija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gamybinė praktika: mažmeninė ir didmeninė prekyba statybinėmis ir apdailos prekėmis AB "Viti"Asortimentas. Organizacinė struktūra. Įmonės situacijos analizė ir taikomi įvairūs. sprendimo metodai. Žinoti prekių kokybės reikalavimus ir gebėti įvertinti produkto kokybę. Žinoti bendruosius apskaitos principus ir gebėti taikyti praktinėje veikloje. Įvertinti įmonės atliekamų rinkos tyrimų būklę. Įmonės valdymo modelis. Įmonės finansavimo metodai. Išmanyti materialinių išteklių srautų judėjimo organizavimą. Įmonės apyvartinio kapitalo būklė. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės įmonės biudžeto sudarymasĮvadas. Biudžetai. Biudžetų esmė. Biudžetų reikšmė. Biudžetų sudarymas. Biudžetų sudarymo politika ir principai. Biudžetų sudarymo etapai. Biudžetų tikslai ir funkcijos. Biudžetų tikslai. Biudžetų funkcijos. Gamybinės įmonės biudžetų sistemų sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės įmonės raidos etapaiĮvadas. Įmonė. Įmonininkas. Individuali (personalinė) įmonė. Įmonės steigimas. Įmonės vardo registravimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Mokesčiai. Akcizo mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Kelių mokestis. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės įmonės veiklos modelisGamins ir pardavinės trijų rūšių gaminius: užuolaidas, lovatieses ir pagalvėlių užvalkalus. Įvadas. Įmonės veiklos modeliavimas. Įmonės apibūdinimas. Vertės grandinė produktams. Procesų modelis parduodamiems produktams. Tiekėjai. Pagrindiniai veiklų centrai. Administraciniai veiklų centrai. Kaštų apskaitos sistemos modeliavimas. Kaštų objektai ir jų apskaitos tikslai. Produktų tiesioginių (kintamų) kaštų struktūra. Kaštų centrų hierarchinė schema. Ilgalaikis turtas, jo vertė ir nusidėvėjimo apskaita veikų centruose. Pastoviųjų (laikotarpio) kaštų struktūra kaštų centruose Veikų kaštų struktūra. Veikų kaštų veiksniai. Veiklos biudžetų modeliavimas. Produktų pardavimo programa ir kainodara. Įmonės departamentų atskaitomybė ir pajėgumų derinimais. Tiesioginio darbo laiko ir kaštų planavimas produktams. Tiesioginių medžiagų poreikio, atsargų ir kaštų planavimas produktams. Kitų kintamų kaštų planavimas produktams ir kaštų centrų biudžetai. Kaštų centrų paskirstymo normų skaičiavimas. Produktų kaštai ir kontribucija. Produktų pelningumo įvertinimas. Įmonės pelno/nuostolio bazinis biudžetas. Išvados. Priedai(9). Skaityti daugiau
Gamybinio ūkio atsiradimas ir sklaidaĮvadas. Gamybinio ūkio sampratos atsiradimas ir sklaida. Prielaidos gamybiniam ūkiui atsirasti. Žemdirbystė pradžia Artimuosiuose Rytuose. Gamybinio ūkio paplitimas Europoje. Gamybinio ūkio pradžia Europoje ir Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinio ūkio pradžia LietuvojeĮvadas. Gamybinio ūkio pradžia Lietuvoje. Gyvulininkystė. Žemdirbystė. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinio ūkio pradžia neoliteNarvos kultūros ištakos ir buvusios sąlygos gamybiniam ūkiui formuotis. Narvos kultūros gyventojų ūkis. Narvos kultūros gyventojų ūkio raida ankstyvajame ir viduriniajame neolite. Narvos kultūros ūkio raida vėlyvajame neolite – senajame žalvario amžiuje. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinių įmonių realizavimo strategijos formavimas: naftos telkinių paieška AB "Geonafta"Įvadas. Gamybinių įmonių realizavimo strategijos formavimas. Strateginis planavimas. Ilgalaikiai tikslai ir jų formulavimas. Verslo komerciniai tarpininkai. Išteklių šaltiniai. Pateikimo kanalai. AB "Geonafta" veikla bei jos produkcijos realizavimo organizavimas. AB "Geonafta" įkūrimas. AB "Geonafta" veikla. AB "Geonafta" produkcijos realizavimas. AB "Geonafta" realizavimo tobulinimo galimybė. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinių ir prekybinių įmonių atsargų apskaitos ypatybės: UAB "X"atsargų apskaitaĮvadas. Trumpalaikis turtas. Atsargų esmė ir apibūdinimas. Atsargų priėmimas, pajamavimas ir išdavimas. Atsargų įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte. Atsargų įkainojimas. FIFO metodas. LIFO metodas. Konkrečių kainų metodas. Svertinio vidurkio metodas. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos metodai. Atsargų inventorizacija. Praktinė dalis: Atsargų apskaita įmonės "x" pavyzdžiu. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos elementų taikymas logistikos proceseGamybos proceso esmė. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos specializavimas. Gamybos sroviškumas. Gamybos mechanizavimas bei automatizavimas. Gamybos operacijos. Gamybos proceso lankstumas. Gamybos integravimas. Gamybos fazės. Gamybos tipai. Gamybos lygiai. Darbo pasidalijimas. Gamybos planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos ir valdymo struktūrų bei darbo vietos projektavimasValdymo struktūros. Linijinio tipo struktūra. Funkcinio tipo struktūra. Linijinio štabinio tipo struktūros. Linijinio funkcinio tipo struktūros. Programinio tikslinio tipo struktūros. Struktūros parinkimas. Gamybos struktūros projektavimas. Įmonės gamybos struktūros tipai. Darbo vietos projektavimas. Skaityti daugiau
......