Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Gabrielė Petkevičaitė - BitėĮvadas. Biografija. Gabrielės Petkevičaitės – Bitės memorialinė ekspozicija. Išvados. Skaityti daugiau
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės pedagoginė veiklaĮvadas. Pedagoginė veikla. Panevėžio gimnazijoje. Vėl kaime. Paskutiniai darbai. Žmonių atsiminimai apie pedagogę Gabrielę Petkevičaitę–Bitę. Išvados. Skaityti daugiau
Gabūs vaikaiĮvadas. Gabumų, specialiųjų sugebėjimų, talentingumo ir genialumo sąvokos. Mokslinių gabumų charakteristikos. Organizacinių sugebėjimų charakteristikos. Meninių gabumų charakteristikos. Literatūrinių gabumų charakteristikos. Vaidybinių gabumų charakteristikos. Muzikinių gabumų charakteristikos. Mechaninių gabumų charakteristikos. Sportinių gabumų charakteristikos. Išvados. Skaityti daugiau
Gabūs vaikai ir jų mokymosi problemosĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti gabumų identifikavimo bei gabių vaikų ir jų ugdymo problemas mokykloje. Gabūs vaikai ir jų problemos mokykloje. Gabūs vaikai-jų skiriamosios savybės. Kas labiausiai kliudo atsiskleisti gabumams? Svarbiausios gabių vaikų problemos mokykloje. Gabių vaikų ugdymo problemos. Koks mokytojas turėtų ugdyti gabius vaikus. Lyčių skirtumai ir sugebėjimų ypatumai. Kaip ugdyti talentingą vaiką. Mokymo sistemos trūkumai gabių vaikų atžvilgiu ir jų sprendimo variantai. Išvados. Priedai (11 psl.). Skaityti daugiau
Gabus vaikasĮvadas. Gabus vaikas. Koks tai vaikas? Visuomenės nuostatų įtaka. Kokie sunkumai iškyla auginant gabius vaikus. Gabiems vaikams ne visada saugu mokykloje. Kas labiausiai trukdo gabumams atsiskleisti? Pabaiga. Skaityti daugiau
Gains from international trade. Foreign trade balanceDarbas anglų kalba. Tarptautinė prekyba. Introduction. International Trade. Trade Restrictions. Net Exports (Trade Balance). Net Export Function. Asia and Europe recorded higher merchandise export growth than import growth in 2006. World merchandise trade is still characterised by intra-regional flows. Conclusion. Skaityti daugiau
GaisraiGaisrai. Gaisrų tipai. Gaisrų dūmai. Gesintuvų naudojimas. Bendrosios nuostatos. Statistika. Gaisrų priežastys. Išvada. Skaityti daugiau
Gaisrai ir jų priežastysĮvadas. Gaisrai, jų rūšys. Gaisrai ir gelbėjimo darbai 2009 metais. Gaisrų gesinimo būdai. Gaisrų gesinimo priemonės. Pirminės gaisrų gesinimo priemonės. Kilnojamosios gaisro gesinimo priemonės. Stacionarios gaisro gesinimo priemonės. Evakuaciniai keliai. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pagalba. Išvados. Skaityti daugiau
Gaisraviečių apžiūraĮvadas. Padegimų ir priešgaisrinių saugumo taisyklių nusikalstamų pažeidimų tyrimas. Pirminiai tardymo veiksmai. Įvykio vietos apžiūra. Įvykį mačiusių asmenų ir nukentėjusiųjų apklausa. Gaisrų techninė ekspertizė. Nusikalstamų veikų, susijusių su sprogimais, versijos ir tyrimo ypatumai. Tolesnis bylos tyrimas. Liudytojų apklausa. Dokumentų apžiūra ir poėmis. Teismo ekspertizės. Kaltinamojo apklausa. Išvados. Skaityti daugiau
Gaisrinė saugaĮvadas. Referato tikslas – išanalizuoti gaisrinės saugos ypatumus. Degimas. Gaisrų priežastys, prevencija. Gaisrų skaičius kitimo dinamika. Neatsargus elgesys su ugnimi. Padegimas. Sprogimai. Būtiniausios gaisrų gesinimo priemonės. Gaisrų gesinimo priemonės. Pagrindiniai degimo nutraukimo principai. Gesinamosios medžiagos ir jų veikimas gesinant. Gesinamosios medžiagos. Gaisrinės saugos reikalavimai, misija ir strateginiai tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Gaisrinės saugos pagrindai ir pirmoji pagalba gaisro atvejuApsaugos nuo gaisro priemonės. Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės. Evakuaciniai keliai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui. Gyventojų veiksmai kilus gaisrui. Pirmoji pagalba esant nudegimams. Elektros trauma. Nurodymai avarijos atveju. Skaityti daugiau
Gaisro gesinimo priemonėsĮvadas. Putų gesintuvai. Angliarūgštės gesintuvai. Miltelių gesintuvai. Paprastasis ir automatinis gaisrinis vandentiekis. Priešgaisrinės signalizacijos. Skaityti daugiau
Gaisro gesinimo priemonės (2)Darbo tikslas, uždaviniai, teorinė dalis. Įžanga. Gaisrų klasės. Profilaktinės priemonės. Kaip elgtis gaisro metu. Pagalba nukentėjusiems. Darbo eiga. Angliarūgštės gesintuvai. Putų gesintuvai. Milteliniai gesintuvai. Priešgaisrinio vandentiekio įrenginiai. Priešgaisrinės signalizacijos sistemos. Evakuacijos ir saugos ženklai. Savikontrolės klausimai ir atsakymai. Skaityti daugiau
Gaisro gesinimo taktika. Žmonių gelbėjimas gaisro metuĮžanga. Pagrindiniai prasidėjusio gaisro gesinimo būdai. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų gesinimas. Evakuacijos keliai gaisro metu. Gaisrai ir gelbėjimo darbai 2005 m. per 10 mėn. Gaisrų skaičiaus kitimo dinamika per š. m. pirmąjį pusmetį. Gaisruose žuvusių, traumuotų ir išgelbėtų žmonių skaičius per 2005m. pirmąjį pusmetį. Išvados. Skaityti daugiau
Gaisro ir gesinimo priemonėsĮvadas. Angliarūgštės gesintuvai. Putų gesintuvai. Milteliniai gesintuvai. Paprastasis gaisrinis vandentiekis. Automatinis gaisrinis vandentiekis. Priešgaisrinės signalizacijos sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Gaisrų gesinimo būdai ir priemonėsĮvadas. Kas yra gaisras. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Gaisrinis vandentiekis. Gesintuvų rūšys, veikimo principai ir naudojimas. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
GalaktikaMūsų galaktika. Galaktikų Tipai. Didysis Magelano Debesis. Mažasis Magelano Debesis. Galaktikų spiečiai. Paukščių Takas. Andromedos ūkas. Galaktikos diskas. Galaktikos magnetinis laukas. Galaktikos sukimasis. Aktyviosios galaktikos. Skaityti daugiau
Galaktikos (2)Galaktika. Hablo seka. Elipsinės galaktikos. Spiralinės galaktikos. Netaisyklingos galaktikos. Galaktikų spalvos. Žvaigždės formavimasis. Išvados. Skaityti daugiau
Galaktikos (3)Galaktikos. Trys pagrindines galaktikų klasės. Spiralinės galaktikos. Mažo skaisčio, arba anemiškosios, spiralinės galaktikos. Lęšinės galaktikos. Elipsinės galaktikos. Netaisyklingosios galaktikos. Melsvosios kompaktiškosios nykštukinės galaktikos (žymimos simboliu dBC). Pekuliariosios galaktikos. Skaityti daugiau
Galaktikos (5)Galaktika. Hablo seka. Elipsinės galaktikos. Spiralinės galaktikos. Netaisyklingos galaktikos. Galaktikų spalvos. Žvaigždės formavimasis. Išvados. Skaityti daugiau
......