Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Fizinę negalią turinčių žmonių įdarbinimo politika LietuvojeĮvadas. Žmogus su negalia. Integracijos problemos. Profesinė reabilitacija. Socialinė reabilitacija. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Darbo birža. Įdarbinimas. Bedarbių registravimas. Socialinės įmonės. Darbo vietų subsidijavimas. Subsidijų dydžiai. Statistika. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Fizinė taršaĮvadas. Profesinės ligos. Triukšmas. Vibracija. Radiacinis spinduliavimas. Išvada. Skaityti daugiau
Fizinė terapija asmenims su Dauno sindromuTikslas. Uždaviniai. Faktoriai. Įvadas. Fizinė terapija asmenims su Dauno sindromu. Išvados. Skaityti daugiau
Fizinės saviugdos programaĮvadas. Fizinės treniruotės pagrindai. Fizinių ypatybių ugdymas. Vikrumo ugdymas. Greitumo ugdymas. Lankstumo ugdymas. Jėgos ugdymas. Ištvermės ugdymas. Studentų sportinė saviseka. Skaityti daugiau
Fizinės veiklos formos vaikų darželyje ir pradinėje mokyklojeĮvadas. Pedagoginiai reikalavimai vaikų fizinei veiklai. Fizinio ugdymo programa. Fizinio ugdymo organizavimas. Fizinės veiklos formos vaikų darželyje ir mokykloje. Rytinė mankšta. Fizinio ugdymo pratybos ir pamokos. Judrieji žaidimai. Mankštos pertraukėlės. Judriosios pertraukos. Savarankiškas aktyvus vaikų judėjimas. Sporto pratimai ir žaidimai. Pasivaikščiojimai ir išvykos. Sporto šventės. Sveikatos dienos. Sporto pramogos ir judriųjų žaidimų popietės. Fizinio ugdymo reikšmė visapusiškos asmenybės formavimui. Priedai (6). Darbas iliustruotas nuotraukomis (4). Skaityti daugiau
Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektaiĮvadas. Civilinės teisės pagrindai. Civilinės teisės santykis ir jos subjektai. Fizinio asmens teisnumo samprata. Fizinio asmens veiksnumas. Fizinio asmens veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Išvados. Skaityti daugiau
Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumasĮvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų teisnumas. Civilinio teisnumo sąvoka. Civilinio teisnumo turinys. Civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Civilinis teisnumas senovės Romoje. Fizinių asmenų veiksnumas. Civilinio veiksnumo sąvoka. Visiškas, santykinis, dalinis veiksnumas. Visiškas veiksnumas. Santykinis veiksnumas. Dalinis veiksnumas. Civilinio veiksnumo atsiradimas. Emancipacija. Civilinio veiksnumo išnykimas. Civilinis veiksnumas senovės Romoje. Civilinio teisnumo ir veiksnumo neribotumas. Gyvenamoji vieta. Išvados. Skaityti daugiau
Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (2)Įvadas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis teisnumas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo samprata ir atsiradimas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ir veiksnumą įstatymų nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis veiksnumas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu arba ribotai veiksniu. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (3)Įvadas. Teisnumas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Fizinių asmenų civilio teisnumo turinys. Veiksnumas. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Išvados. Skaityti daugiau
Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (4)Įžanga. Fizinių asmenų teisnumas. Civilinio teisnumo samprata. Civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Gimimo ir mirties momentas. Civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų veiksnumas. Civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose numatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Neveiksnių fizinių asmenų nuolatinė gyvenamoji vieta. Gyvenamoji vieta. Išvados. Skaityti daugiau
Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (5)Įvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Fiziniai asmenys, jų teisnumas ir veiksnumas (6)Įvadas. Fizinių asmenų civilinis teisnumas. Civilinio teisnumo samprata. Civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Civilinio veiksnumo samprata ir atsiradimas. Neleistinumas apriboti civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Emancipacija. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu arba ribotai veiksniu. Pripažinimas neveiksniu. Civilinio veiksnumo apribojimas. Gyvenamoji vieta. Išvados. Skaityti daugiau
Fiziniai ir juridiniai asmenysĮvadas. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Fizinių asmenų civilinės teisės. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Bendrosios nuostatos. Juridinių asmenų pasibaigimas ir reorganizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Fiziniai ir juridiniai asmenys – kaip verslo teisės subjektaiĮvadas. Darbo tikslas – atskleisti, fizinių ir juridinių asmenių ypatumus. Verslo (komercinės) teisės subjekto sąvoka. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų samprata. Fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų samprata. Juridinių asmenų teisnumas. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Fizinių ir juridinių asmenų privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Fiziniai ir juridiniai asmenys kaip civilinės teisės subjektaiĮvadas. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Civilinis teisnumas. Civilinio teisnumo turinys. Teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Civilinis veiksnumas. Gyvenamoji vieta. Pripažinimas nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Globa ir rūpyba. Juridiniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Išvados. Skaityti daugiau
Fizinio aktyvumo formos paauglystėjeĮvadas. Fizinis aktyvumas. Dienos režimas. Sveikata ir fizinis aktyvumas. Judėjimas. Fizinio aktyvumo formos. Fizinis pajėgumas ir fizinės ypatybės. Visapusiškos asmenybės ugdymas. Visapusiškas vaikų fizinių galių lavinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Fizinio aktyvumo įtaka vaikų sveikataiĮvadas. Fizinio aktyvumo įtaka vaikų sveikatai. Sveikatos samprata. Fizinis aktyvumas ir vaiko sveikata. Moksleivių sveikatos stiprinimas. Judėjimo aktyvinimo veikla. Veiksniai darantys įtaką vaikų požiūriui į kūno kultūrą ir fizinę sveikatą. Išvados. Skaityti daugiau
Fizinio aktyvumo poveikis nervų sistemaiĮvadas. Fizinis aktyvumas. Fizinės ypatybės. Su CNS susijusių fizinių ypatybių raida ontogenezėje. Judesių valdymas. Nervų sistema. Poveikis nervų sistemai. Išvados. Skaityti daugiau
Fizinio aktyvumo poveikis sąnariamsSąnariai ir jų sandara. Sąnarių klasifikacija. Kas yra lankstumas. Statiškas ir dinamiškas lankstumas. Lankstumo stoka. Raumenų tempimo vaidmuo. Kelio sąnario skausmai. Artritas ir artrozė. Išvados. Skaityti daugiau
Fizinio aktyvumo svarba žmogaus organizmuiFizinio aktyvumo svarba žmogaus organizmui. Fizinio aktyvumo sąvoka. Fizinio aktyvumo kaita ir jo lygiai. Judėjimas mokinio laiko biudžete. Santykis tarp matematinių klasių mokinių fizinio aktyvumo ir matematinių sugebėjimų. Hipokinezija ir mokinių sveikatos pokyčiai. Fizinio aktyvumo formos. Kai kurios fizinio aktyvumo formos. Kūno kultūros pamoka – viena iš fizinio aktyvumo formų. Fizinis aktyvumas, jo reikšmė žmogaus gyvenime. Fizinio aktyvumo būtinumas. Fizinių pratimų įtaka žmogaus organizmui. Fizinis aktyvumas ir sveikata. Moksleivių požiūris į fizinį aktyvumą. Nepamokinio moksleivių fizinio aktyvumo tyrimai. Fizinio aktyvumo priklausomybė nuo mokinių amžiaus. Išvada. Skaityti daugiau
......