Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Fiskalinė politika (7)Įvadas. Fiskalinės politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas - fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Lietuvos fiskalinės politikos analizė. Surinktų pajamų analizė. Pajamos iš pridėtinės vertės mokesčio. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Akcizai. Kiti mokesčiai. Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos. Ekonominių rodiklių projekcijų skaičiavimo prielaidos. Ekonominės raidos rizikos aspektai. Prekių ir paslaugų rinkos. Vartotojų kainos. Darbo rinka. Naudojami ekonominių rodiklių projekcijų rengimo metodai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Fiskalinė politika (9)Įvadas. Valstybinio biudžeto analizė. Multiplikatoriaus panaudojimas fiskalinėje politikoje. Vyriausybės išlaidų ir investicijų multiplikatorius. Mokesčių multiplikatorius. Subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Atviros ekonomikos multiplikatorius. Ilgalaikio recesinio tarpsnio skaičiavimas ir mažinimas. Recesinis (nuosmukio) tarpsnis. Ilgalaikio recesinio tarpsnio mažinimas. Fiskalinės politikos priemonių panaudojimas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Fiskalinė politika ir jos įgyvendinimo problemosĮvadas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonių naudojimas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Laiko problema. Politikos pinklės, besistengiant subalansuoti kasmetinį biudžetą. Fiskalinės politikos įvertinimas-visiško užimtumo biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Fiskalinė politika ir jos įrankiaiĮvadas. Fiskalinė politika. Svarbiausios problemos. Valstybės biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Fiskalinė politika LietuvojeĮvadas. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčių sistema. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Išvados. Skaityti daugiau
Fiskalinė sistema LietuvojeĮvadas. Istorija. Fiskalinė politika atkūrus nepriklausomybę. Fiskalinės politikos našumas. Išvados. Skaityti daugiau
Fiskalinė vyriausybės politikaĮvadas. Fiskalinė vyriausybės politika. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Kaip fiskalinė politika įtakoja visuminę paklausą. Vyriausybės išlaidų pasikeitimai. Multiplikatoriaus efektas. Išstūmimo efektas. Mokesčių keitimas. Automatiniai stabilizatoriai. Kaip fiskalinė politika įtakoja visuminę pasiūlą. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Terminai. Išvada. Skaityti daugiau
Fiskalinės bei monetarinės politikos derinysFiskalinės bei monetarinės politikos derinys. Įvadas. Prekių rinka ir IS kreivė. Pinigų rinka ir LM kreivė. Monetarinė politikos poveikis. Fiskalinės politikos poveikis. Fiskalinės politikos multiplikatoriaus priklausomybė nuo monetarinės reakcijos. Monetarinės ir fiskalinės politikos derinys. IS-LM modelio panaudojimas stabilizavimo politikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Fiskalinės politikos esmė ir tikslaiFiskalinės politikos priemonės. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Problemų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Fiskalinės politikos esmė ir tikslai (2)Įvadas. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti, kokia yra fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Fiskalinė politio. Valstybės fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos mokesčių sistema. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės biudžeto deficito finansavimo priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Fiskalinės politikos priemonės, jos įgyvendinimo problemos, ribojimai ir pasirinkimo galimybėsĮvadas. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Ribojimai ir pasirinkimo galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Fizika LietuvojeĮvadas. Daugiaelektroninių atomų teorijos kūrėjas. Povilas Brazdžiūnas. Lietuvos fizikai. Fizikos atsiradimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Fizikinė tarša ir apsauga nuo jos (3)Įvadas. Triukšmas aplinkoje ir jo poveikis žmogaus sveikatai. Triukšmo šaltiniai. Triukšmo poveikis sveikatai. Nespecifinis triukšmo poveikis sveikatai. Kai kurių triukšmo šaltinių keliamas triukšmo lygis. Triukšmo tyrimai Šiaulių mieste. Triukšmo mažinimo priemonės. Inžinerinės priemonės. Europos sąjungos direktyvos triukšmui mažinti. Triukšmo valdymo politikos įgyvendinimas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Fizikinės jėgosPamąstymai apie jėgą. Tamprumo jėga. Visuotinės traukos jėga. Sunkio jėga. Kūno svoris. Nesvarumas. Su pagreičiu judančio kūno svoris. Sunkio jėgos veikiamo kūno judėjimas: kūnas juda vertikaliai. Trinties jėga. Rimties trintis. Slydimo trinties jėga. Trinties jėgos veikiamo kūno judėjimas. Skaityti daugiau
Fizikinių reiškinių modeliavimasModeliavimo samprata. Modeliavimas Mathcad programa. Kietieji kūnai. Šiluminis judėjimas kietuose kūnuose. Kietųjų kūnų savitoji (molinė) šiluma. Šiluminis kietųjų kūnų plėtimasis. Šiluminis kietųjų kūnų laidumas. Kvantinių būsenų tankis. Fizikinių reiškinių modeliavimas. Kieto kūno molinės šilumos priklausomybė nuo temperatūros. Būsenų tankio priklausomybė nuo energijos. Išvados. Skaityti daugiau
Fizikos mokslo raida LietuvojeFizikos mokslo plėtojimas Lietuvoje. Povilas Brazdžiūnas. Pagrindinės akademiko Adolfo Jucio gyvenimo ir veiklos datos. Skaityti daugiau
Fizikos raida LietuvojeĮvadas. Koks fizikos žinių lygis yra šių dienų abituriento galvoje? Astrofizika Lietuvoje. Vidaus sistemų taikymas. Branduolio fizika Lietuvoje. Kodėl mums reikalinga branduolio fizika? Priešistorė. Skaityti daugiau
Fizikos raida Lietuvoje. Mechanika ir optika XVII amžiujeDarbo tikslas. Optika (istorija). Prietaisų taikymas optikoje. Fotografija (technologija). Mechanika (istorija). Išvados. Skaityti daugiau
Fizinė aplinkaĮvadas. Fizinė aplinka. Stichinės, gamtinės nelaimės. Oro užterštumas. Triukšmas. Vibracija. Grybeliai. Atliekų tvarkymas. Oro jonizacija. Elektrinis ir magnetinis laukai. Saulės spinduliuotė. Išvados. Skaityti daugiau
Fizinė negaliaĮžanga. Statistiniai duomenys. Socialinio darbuotojo tikslai ir funkcijos. Klientas. Žmonių su fizine negalia teisinė padėtis Lietuvoje. Socialinės paslaugos žmonėms su fizine negalia. Ligonių kasos. "Nugalėk save". Lietuvos invalidų draugija. Lietuvos kurčiųjų draugija. Tarptautinės neįgaliųjų žmonių sporto organizacijos. Neįgaliųjų sporto organizacijos Lietuvoje. "Mažoji Guboja". Lankyta įstaiga. Fizioterapijos ir reabilitacijos centras. Apibendrinimas. Priedai (4). Skaityti daugiau
......