Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Finansų teisės ypatumai ir ryšys su kitomis teisės šakomisĮvadas. Tikslas - pateikti finansų teisės sampratą, aptarti finansų teisės dalyką ir metodus, jos vietą Lietuvos Respublikos teisės sistemoje, ypatumus ir ryšį su kitais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sąvoka. Finansų teisės dalykas. Finansinių teisinių santykių dalyviai. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ryšys su kitomis teisės šakomis. Finansų teisė – Konstitucinė teisė. Finansų teisė – Administracinė teisė. Finansų teisė – Civilinė teisė. Finansų teisė – Baudžiamoji teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Finansų valdymasĮvadas. Kas yra finansų valdymas? Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Finansų valdymo tikslas. Finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos. Finansinės ataskaitos ir jų turinys. Sąskaitų balansų lentelė. Pelno ir pinigų srautų ataskaita. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Pinigų finansinis valdymas. Finansinis prognozavimas. Trumpalaikio turto valdymas. Trumpalaikio turto finansavimas. Ilgalaikio turto ir nuosavybės finansinis valdymas. Ilgalaikio turto finansinis valdymas. Investicinių projektų įvertinimo būdai. Skaityti daugiau
Finansų valdymas (3)Įvadas. Įmonių strateginis planavimas. Įmonės plėtra. Finansinė analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo efektyvumo rodikliai. Finansinio įsiskolinimo valdymo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės rinka. Įmonės finansinė analizė. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Trumpalaikis turtas. Savininkų nuosavybė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Grynasis pelnas. Likvidumas. Finansiniai įsiskolinimai. SSGG analizė. Įmonės strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Finansų valdymas: UAB "Beta"Įvadas. Bendroji įmonės charakteristika. Įmonės veiklos ir rezultatų analizė. Įmonės "Beta" balanso vertikalioji analizė. Pagrindinių finansinių rodiklių nustatymas. Pelningumo rodiklių nustatymas. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Finansų valdymas: UAB "Senasis Tomas"Anotacija. Trumpa UAB "Senasis Tomas" charakteristika. Įmonėje naudojamos buhalterinės apskaitos programos. "STEKAS – apskaita". Pilot2000. Apskaitos sistema Pilot 2000. Darbo užmokesčio apskaitos sistema PILOT2000. Ilgalaikio turto apskaitos sistema. Autotransporto apskaitos programa PILOT2000. Pirminiai dokumentai. Specialieji apskaitos dokumentai. Kasos pajamų orderis. Sąskaita-faktūra ir PVM sąskaita-faktūra. Pavyzdinės (patvirtintos) formos dokumentai. Laisvos formos apskaitos dokumentai. Dokumentai pildomi. Atskaitomybės formos. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio būdai, rūšys ir sistemos. Atlyginimų priskaitymas ir išmokėjimas. Pirkimų ir pardavimų apskaita. Pirkimų apskaita. UAB "Senojo Tomo" tiekėjai. Pardavimų apskaita. Išvada. Skaityti daugiau
Finansų valdymo strategijaĮvadas. Finansų valdymo esmė. Biudžeto formavimas. Kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymas. Sąnaudų valdymas. Atsargų valdymas. Finansavimo strategija. UAB "X" finansinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Finikiečiai ir jų indėlis į žmonijos civilizacijąĮvadas. Gyventojai. Ekonomika ir prekyba. Raštas. Išvados. Skaityti daugiau
Finų kalbos. Finų kalbų santykis su baltų kalbomisFinų kalbos ir jų santykis su baltų kalbomis. Įvadas. Finų kalbos, jų skirstymas bei istoriniai ryšiai su baltais. Baltų kalbų įtaka finams. Pabaltijo finų kalbos. Pavolgio finų kalbos. Permės finų kalbos. Lapiai. Finų kalbų poveikis baltų kalboms. Išvados. Skaityti daugiau
Firma "Knauf"Darbas vokiečių kalba apie firmą "Knauf". Weltweiter Lieferant für Baustoffe. Profil. Rohstoffversorgung. Partnerfirmen. Frankreich. Südeuropa. Osteuropa. Asien. USA. China. Südamerika. Zurück zu mehr Natur. Skaityti daugiau
Firminis stilius: prekyba kompiuterių komponentais ACMEĮvadas. ACME įmonių grupė - tai gamyba ir prekyba informacijos laikmenomis, prekyba kompiuterių komponentais ir aksesuarais, kino filmų platinimas. Firmos ženklas. Firmos vardas. Pagrindiniai firminio stiliaus elementai ACME įmonėje. ACME firminis stilius. Firminis šriftas. Firmos spalva. Firmos šūkis. Internetinė svetainė. Vėliavos. Reklamos suvenyrai ir dovanos. Rašikliai. Balionai, kepuraitės ir lipdukai. Puodukai, stikliukai ir kiti suvenyrai. Transporto priemonių apipavidalinimas. Kiti firminio stiliaus elementai. ACME reklamos funkcijos ir efektas. Išvados. Skaityti daugiau
Firmos ilgu laikotarpiu negaunančios ekonominio pelnoKokios firmos ilgu laikotarpiu negauna ekonominio pelno ir kodėl? Įvadas. Kas yra firma. Ilgasis laikotarpis. Kaštai. Eksplicitiniai kaštai. Implicitiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Tobulos konkurencijos rinka. Pusiausvyra ilguoju laikotarpiu. Monopolinė konkurencija. Išvada. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Firmos įvaizdžio kūrimasĮvadas. Įmonės – firmos įvaizdis. Įvaizdžio formavimas – keitimas. Įvaizdžio kūrimo medeliai. Įvaizdžio kūrimo sritys. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Firmos kompiuterinio tinklo įrengimasProjekto apibūdinimas. Projekto veiklos. Projekte naudojamų darbo ir materialiųjų resursų sąrašas. Resursų priskyrimas veikloms (darbams). Projekto kaštai. Projekto kritinis kelias. Projekto bazinis planas, projekto vykdymo analizė. Rūšiavimas, filtrai, grupavimas MS Project 2003. Projekto rizikos valdymas. MS Project 2003 ataskaitos. Projekto pagrindinė informacija. Projekto kritiniai darbai. Pradėtos vykdyti veiklos. Projekto biudžetas. Konkrečiam darbuotojui priskirtos veiklos. Skaityti daugiau
Firmos pasiūlaĮvadas. Pasiūla. Pasiūla, pasiūlos kitimo veiksniai, rinkos pusiausvyra. Pasiūlos elastingumas. Firmos pasiūla. Rinkos aplinka. Grynoji konkurencija. Išimtis. Ilgo laikotarpio pasiūla. Išvados. Skaityti daugiau
Fiscal policyDarbas anglų kalba. Fiskalinė (monetarinė) politika ir jos priemonių bei uždavinių analizė. Introduction. The aim of this paperwork is to analyze the main tools of fiscal policy as well as its targets in order to prove the importance of fiscal policy in state governance seeking to maintain stable and developing economy. Tools of fiscal policy. Discretionary fiscal policy. Non – discretionary fiscal policy. Targets of fiscal policy. Problems implementing fiscal policy. Convergence program of Lithuania. Convergence program of Lithuania of 2007. Evaluation of financial situation and activities of Lithuania. Conclusions. Skaityti daugiau
Fiskalinė (mokesčių) politika LietuvojeFiskalinė politika. Kas tai? Valstybės mokesčiai. Statistiniai mokesčių duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Fiskalinė ir monetarinė politika LietuvojeĮvadas. Fiskalinės politikos disciplina. Fiskalinės politikos įvertinimas. Visiško užimtumo biudžetas. Monetarinės ir fiskalinės politikos. Kuri iš jų yra svarbesnė, valdant visuminę paklausą? Monetarinė politika ir palūkanų norma. Pinigų kiekis ir paklausa jam. Monetarinė politika. Monetarinis požiūris. Kiekybinė pinigų teorija. Kodėl pinigų apyvartos greitis turėtų būti stabilus? Pinigų paklausa. Monetaristų abejonės dėl fiskalinės politikos. Atvejis, kada įmanoma drauge panaudoti fiskalinę ir monetarinę politikas. Skaityti daugiau
Fiskalinė politika (3)Darbo tikslas: susipažinti su valstybės vaidmeniu ekonomikoje, susipažinti su fiskaline politika, susipažinti su valstybės biudžetu, susipažinti su nedarbu ir infliacija, susipažinti su užimtumo teorijomis ir principais. Fiskalinė politika. Pagrindinis fiskalinės politikos tikslas. Valstybės biudžetas. Fiskalinė politika kaip priemonė ekonomikai stabilizuoti. Nedarbas ir valstybės vaidmuo. Išvados. Skaityti daugiau
Fiskalinė politika (4)Įvadas. Fiskalinė politika. Valstybės fiskalinė politika. Tikslinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika: savaiminiai stabilizatoriai. Valstybės fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžeto lygtis. Mokesčių sistema. Mokesčių funkcijos ir savybes. Lafero kreivė. Mokesčiai Lietuvoje. Mokesčių sistemos tobulinimas. Lietuvos fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įvertinimo kriterijus. Svarbiausios problemos. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą reikšmė. Fiskalinė nauda. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Fiskalinė politika (5)Įvadas. Ribojimai ir pasirinkimo galimybės. Fiskalinė decentralizacija: prieštaringas procesas. Išvados. Skaityti daugiau
......