Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Finansinės veiklos analizė: lengvų automobilių platintoja UAB "Autotoja"Įvadas. Darbo tikslas – UAB "Autotoja" įmonės alternatyvių strategijų formavimas bei finansinis įvertinimas penkerių metų laikotarpyje. Įmonės UAB "Autotoja" analizė. Uab "autotoja" charakteristika. UAB "Autotoja" finansinių atskaitomybių analizė. Įmonės balanso horizontali ir vertikali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Įmonės finansinių rodiklių (santykinė) analizė UAB "Autotoja" SWOT analizė. UAB "Autotoja" analizės apibendrinimas ir išvados. UAB "Autotoja" strateginių tikslų formulavimas. UAB "Autotoja" alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. UAB "Autotoja" strategijų rizikos įvertinimas. Optimalios strategijos atranka. Išvados ir komentarai. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: prekyba kilimais, grindų ir sienų dangomis, namų tekstile UAB "Dubingiai"Įvadas. UAB "Dubingiai" teikiamos paslaugos. Įmonės organizacinė struktūra. Ekonominė veikla ir jos efektyvumas. Finansiniai rodikliai. Balanso analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. UAB "Dubingiai" pardavimo savikainos, bendrojo pelno ir veiklos sąnaudų dalis pardavimo pajamose 2005-2007 metais. Priedai (3). Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: UAB "Tekos baldai"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Tekos baldai" finansinę veiklą. UAB "Tekos baldai" veiklos apžvalga. UAB "Tekos baldai" Finansinės veiklos analizė ir perspektyvos. UAB "Tekos baldai" SSGG analizė. UAB "Tekos baldai" balanso struktūros ir dinamikos analizė. UAB "Tekos baldai" pelno (nuostolio) ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. UAB "Tekos baldai" finansinių santykinių rodiklių analizė. UAB "Tekos baldai" mokumo rodiklių analizė. UAB "Tekos baldai" pelno ir pelningumo rodiklių analizė. UAB "Tekos baldai" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. UAB "Tekos baldai" bankroto tikimybės analizė. UAB "Tekos baldai" veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos analizė: UAB Bona Parkett Deutschland GmbHĮvadas. Darbo tikslas – atskleisti įmonės finansinės apskaitos principus pagal tarptautinius apskaitos standartus. UAB Bona Parkett Deutschland GmbH veiklos apibūdinimas. Įmonės misija, tikslai ir vertybės. Įmonės prekių asortimentas. UAB Bona Parkett Deutschland GmbH finansinės veiklos analizė. Įmonės finansiniai ekonominiai rodikliai. Finansinių rodiklių analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos įvertinimas: AB "Rokiškio sūris"Apie įmonę: AB "Rokiškio sūris". AB "Rokiškio sūris" finansinės veiklos (koeficientų) įvertinimas. Pelningumo koeficientai. Bendrasis pardavimo pelningumo koeficientas. Grynasis pardavimo pelningumo koeficientas. Akcinio kapitalo pelningumo koeficientas. Mokumo (likvidumo) koeficientai. Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas (likvidumo koeficientas). Greitojo trumpalaikio mokumo (kritinio padengimo) koeficientas. Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas. Finansų struktūros koeficientai. Bendrasis skolos koeficientas. Ilgalaikių skolų koeficientas. Auksinės balanso taisyklės koeficientas. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Ilgalaikio turto apyvartumo koeficientas. Turto apyvartumo koeficientas. Atsargų apyvartumo koeficientas. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos stiprinimas per pridėtinės vertės vartotojui kūrimąĮžanga. Darbas skirtas paskaitai "Strateginis marketingo valdymas". Marketingas kitų verslo veiklų fone. Marketingo atskaitomybės nustatymas. Verslo vertė. Pridėtinės vertės vartotojui kūrimas. Vartotojo gautos naudos ir išlaidų santykis. Suvokiama vertė. Marketingas valdo suvokiamą vertę. Sąnaudų orientacija. Išskabtavimas – Hollowing – out efektas. Kainos mažinimas. Orientavimasis į vertę. Orientacija į pridėtinę vertę vartotojui. Strateginės temos. Planavimas ir komunikacija. Pridėtinė vertė vartotojui ir ekonominė plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos vertinimas: AB "SEB Vilniaus bankas"Įvadas. Komercinių bankų finansinės veiklos vertinimas. Komercinių bankų finansinės ataskaitos. Finansinės analizės būdai. Bankų veiklą apibūdinantys normatyvai ir rodikliai bei jų interpretavimas. AB SEB Vilniaus banko 2003-2004 metų finansinis veiklos rezultatų vertinimas. Bendroji informacija. Finansinės veiklos rodiklių bei normatyvų skaičiavimas ir vertinimas. Pelningumas ir pelno paskirstymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Finansiniai atsiskaitymai, jų reikšmė ir pagrindinės formosĮvadas. Finansinių atsiskaitymų reikšmė bei įvairovė. Atsiskaitymų formos. Atsiskaitymai (mokėjimai) grynais pinigais. Atsiskaitymai negrynais. Atsiskaitymai mokėjimo reikalavimais (akceptinė atsiskaitymų forma). Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Akredityvinė atsiskaitymo forma. Atsiskaitomieji čekiai. Jų rūšys. Vekseliai. Tarpusavio užskaitymai. Išvados. Literatūros sąrašas (4). Skaityti daugiau
Finansiniai ištekliaiĮžanga. Išteklių sudėtis ir klasifikavimo ypatumai. Finansinių išteklių struktūros ir poreikio nustatymas. Finansinių išteklių struktūros įvertinimas. Finansinių išteklių poreikio nustatymas. Pagrindinės finansinių išteklių politikos kryptys. Finansinių išteklių šaltiniai. Skaityti daugiau
Finansiniai rodikliaiĮvadas. Apie kompanijas. Mokumo rodikliai/pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Finansiniai sprendimai, jų formavimas ir priėmimasSantrauka. Įvadas. Finansiniai sprendimai. Investavimo sprendimai. Finansavimo sprendimai. Finansinių sprendimų formavimas ir priėmimas. Investavimo sprendimų formavimas ir priėmimas. Finansavimo sprendimų formavimas ir priėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansiniai šaltiniaiĮvadas. Finansavimo šaltiniai. Verslo įmonės finansavimo politika. Išorinis finansavimas. Vidinis finansavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Finansinė atskaitomybė. Finansiniai rodikliai. Investicinių galimybių įvertinimas ir įmonės finansinės veiklos kontrolė. Audito būtinumas ir reikšmė. Finansinis planas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansiniai teisiniai santykiai (2)Įvadas. Finansiniai teisiniai santykiai. Finansinių teisnių santykių sąvoka. Bendrieji finansinių teisnių santykių požymiai. Finansinio teisinio santykio prielaidos. Finansiniai teisiniai faktai kaip finansiniai teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo pagrindas. Finansinių teisinių santykių struktūra. Finansinių teisinių santykių objektas. Finansinių teisinių santykių subjektas. Finansinių teisinių santykių turinys. Finansinių teisinių santykių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinio planavimo samprata ir reikšmė įmonės veiklaiĮvadas. Finansinio planavimo samprata. Finansinio planavimo vieta įmonės veikloje. Finansinės prognozės ir planai: tapatumai ir skirtumai. Finansinis planas – įmonės strateginio plano dalis. Finansinis planavimas – svarbiausia verslo plano dalis. Verslo plano ir finansinio plano sąryšis. Finansinio plano dalys. Projekto kaina, finansavimo šaltiniai. Prognozuojamo pelno (nuostolių) ataskaita. Sąskaitų balansų lentelė. Grynųjų pinigų srautų prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinis auditasĮvadas. Audito raida. Finansinis auditas. Finansinės analizės uždaviniai. Valstybinis finansinis auditas. Valstybinio finansinio audito tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinis įstaigos veiklos vertinimasFinansinis įstaigos veiklos vertinimas. Įmonių finansų valdymas. Įmonių finansų bendras supratimas. Įmonių finansų organizavimo principai. Įmonių finansų tarnybos, jų funkcijos. Įmonių finansiniai ypatumai. Finansinės ataskaitos, jų sudarymo tikslai. Finansų valdymo elementai. Rizikos įvertinimas. Kaip laiko veiksnys lemia finansinius skaičiavimus? Trumpalaikio turto valdymas. Kapitalas, turtas, trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto finansavimas. Finansinio rezultato valdymas. Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos finansinis rezultatas. Pelningumo rodikliai. Atsiskaitymų tvarkymas. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais tvarka. Mokėjimo pavedimai. Inkasiniai pavedimai. Akredityvai. Čekiai. Vekseliai. Debeto pavedimas. Banko (debeto, kredito) kortelė. Iš anksto apmokėta banko kortelė. Ne banko kortelė. Kreditavimas. Bankai ir kreditai. Specialiosios kredito institucijos. Overdraftas (kredito perviršis). Hipoteka. Palūkanos ir jas lemiantys veiksniai. Skaityti daugiau
Finansinis verslo vertinimasVertinimo tikslai. Vertinimo principai. Finansinių koeficientų reikšmė. Finansinės analizės rūšys. Pelno analizė ir vertinimas. Išlaidų ir lūžio (nenuostolingumo) taškas. Kapitalo planavimo pagrindai. Verslo jautrumo analizė– pesimistinių, labiausiai tikėtinų ir optimistinių prognozių sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinių institucijų įtaka finansų rinkaiĮvadas. Finansinės institucijos. Finansinės institucijos sąvoka. Finansų institucijų klasifikacija. Finansinių institucijų įtaka finansų rinkai. Finansų institucijų vaidmuo Lietuvos finansų rinkoje. Centrinio banko įtaka finansų rinkoms. Neramumai Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) finansų sektoriuje. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinių rodiklių analizė: UAB "Lietuvos energija"Įvadas. Darbo tikslas – Išanalizuoti akcinės bendrovės "Lietuvos energija" finansinę - ūkinę veiklą. Uždarosios akcinės bendrovės "Lietuvos energija" pristatymas. Horizantalioji ir vertikalioji finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės balanso analizė. Įmonės balanso horizontalioji analizė. Įmonės vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizės. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Finansinių rodiklių prognozavimas ir analizė. AB "Lietuvos energija" pardavimų apimties prognozavimas. Išvados. Preidas (1 psl.) Skaityti daugiau
Finansinių rodiklių analizė: UAB "Vilkyškių pieninė"Įvadas. Įmonės charakteristika. UAB "Vilkyškių pieninė" finansinės veiklos analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) vertikalioji ir horizontalioji analizė. Santykinių finansinių rodyklių analizė. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. SWOT analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Priedai (UAB "Vilkyškių pieninė" balansas 1999–2002 metus). Skaityti daugiau
......