Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Filosofija apie tai, koks turi būti mokytojasĮvadas. Mokytojas idealizmo filosofijoje. Mokytojas realizmo filosofijoje. Mokytojas rytų mąstysenos filosofijoje. Pragmatizmas ir mokytojo samprata. Rekonstrukcionizmas ir mokytojo samprata. Biheviorizmas ir mokytojo samprata. Egzistencializmas, fenomenologija ir mokytojo samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Filosofija ir medicinaĮvadas. Medicina- ne tik žinių sistema. Medicinos ir filosofijos santykio problema. Medicinos ir filosofijos santykio problema: istorinis-loginis aspektas. Filosofinės antikos medicinos teorijų prielaidos. Mokslinės medicinos ištakos. Teoriniai Hipokrato mokymo principai. Galeno medicinos samprata. Viduramžių įtaka medicinai. Renesanso medicina. Paracelso medicinos filosofija. Dekartas apie mediciną. XIX - XX amžiaus medicininio mąstymo paradigmų kaita: nuo biomedicinos prie sociomedicinos. Postmodernizmo įtaka medicininiam mąstymui. Pagrindiniai medicininio mąstymo poslinkiai XX amžiaus antroje pusėje. Skaityti daugiau
Filosofija ir metodasĮžanga. Filosofija ir jos supratimas. Filosofija ir metodas. Skaityti daugiau
Filosofija ir mokslasFilosofija ir mokslas. Antika. Viduramžiai. Naujieji laikai. Filosofijos ir mokslo skirtumai. Kas sieja filosofiją ir mokslą? Išvados. Skaityti daugiau
Filosofija ir mokslas (2)Įvadas. Filosofijos ir mokslo santykis. Modernus mokslas. Išvados. Skaityti daugiau
Filosofija ir mokslas antikojeĮžanga. Antika. Antikinė filosofija. Antikos mokslas. Natūrfilosofija ir mokslas. Materializmas. Sofistai ir skeptikai. Klasikiniai mąstytojai. Poaristotelinės mokyklos. Neoplatonizmas. Ekonominė padėtis antikoje. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Filosofija ir poezijaHansas Georgas Gadameris. Filosofija ir poezija. Filosofija ir hermeneutika. Filosofija ir literatūra. Skaityti daugiau
Filosofija ir religija (2)Įžanga. Platonas: Dievas yra gėrio priežastis. Aristotelis: Dievas – nejudantis Judintojas. Dievas neturi veido ar kitų išorinių reiškimosi formų. Augustinas: savęs pažinimas yra Dievo pažinimas. Tomas Akvinietis: Dievas – neišmatuojama Būtis, Tiesa ir Gėris. Dievo buvimo įrodymų problema. Immanuelis Kantas: Dievas kaip reguliatyvioji idėja. Sorenas Kierkegaard'as: Dievas nenužengia į mases. Dievas – "žmogaus išgalvota hipotezė". Išvados. Skaityti daugiau
Filosofija ir religija. Teocentrinė būties samprata krikščioniškoje filosofijojeĮvadas. Krikščioniškosios filosofijos šaltiniai ir laikotarpiai. Tikėjimas ir krikščioniškoji filosofija. Krikščioniškoji ir graikų filosofija. Krikščioniškosios filosofijos laikotarpiai. Šv. Augustino teocentrinė metafizika. Sielos pažinimas. Dievo viršenybe pasaulio atžvilgiu. Sielos viršenybė kūno atžvilgiu. Šv. Tomo Akviniečio pažiūros ir būties teorija. Būties teorija. Dievo teorija. Moralės filosofija. Išvados. Skaityti daugiau
Filosofija ir sofistaiSofistai. Protagoras ir sofistai. Sokratas. Etinės Sokrato pažiūros. Sokrato logika. Sofistų ir Sokrato mokiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Filosofija kaip literatūraĮvadas. Tikslas – atskleisti filosofijos kaip literatūros fenomeną, pasitelkiant į pagalbą Platono dialogus. Filosofija kaip literatūra. Filosofija kaip literatūra kitų filosofų akimis. Filosofiniai Platono stiliaus aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Filosofija kaip meilė išminčiaiKas yra filosofija. Antikos filosofija. Filosofija kaip meilė išminčiai. Protagoras ir sofistai. Sokratas. Platonas. Aristotelis. Filosofijos ištakos. Filosofija ir klausimas. Išvados. Skaityti daugiau
Filosofija LietuvojeTautinio sąjūdžio filosofija. Vydūnas. Modernioji filosofija (XX amžiaus pirmoji pusė). Stasys Šalkauskis. Antanas Maceina. Skaityti daugiau
Filosofija Vilniaus UniversiteteĮvadas. Kas yra filosofija? Filosofija Vilniaus universitete XVI–XIX amžiais. Išvados. Skaityti daugiau
Filosofijos atsiradimas. Gėris ir blogisĮvadas. Filosofijos atsiradimas ir jos mitologinės ištakos. Filosofija ir pasaulėžiūra. Gėris ir blogis. Gera ar bloga valia? Gėris ir blogis Stoikų etikoje. Platono gėris ir blogis. Išvados. Skaityti daugiau
Filosofijos atsiradimo kilmė ir prielaidosĮvadas. Žodžio filosofija kilmė. Ką graikams reiškė filosofija? Filosofijos kilmė. Filosofijos atsiradimo šaltiniai. Išvada. Skaityti daugiau
Filosofijos esmėĮvadas. Hiuserlio nesėkmė. Filosofijos ir mokslo išsiskyrimas. Metodo negalimybės filosofijoje. Filosofija kaip mokslo objektas. Asmeninis filosofijos pobūdis. Filosofijos ir mokslo būsena istorijoje. Filosofija kaip interpretacija. Interpretacijos objektas. Interpretacijos esmė. Interpretacijos tiesa. Interpretacinis filosofavimo pobūdis. Būtybė kaip kūrinys. Filosofija kaip įvykis. Skaityti daugiau
Filosofijos ir mokslo santykisFilosofijos samprata. Filosofijos ir mokslo santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Filosofijos ir mokslo santykis (2)Įvadas. Filosofija – mokslo lopšys. Mokslo ir filosofijos suklestėjimo priežastys Antikoje. Talio, Pitagoro, Aristotelio mokslinis įnašas. Filosofijos ir mokslo skirtumai bei panašumai Antikoje. Filosofija ir mokslas pohelenistinėje epochoje (iki naujųjų amžių). Mokslo ir filosofijos vystymosi tendencijos viduramžių ir Naujųjų amžių sandūroje. Filosofijos ir mokslo bruožai, susiformavę Naujaisiais amžiais. Mokslas ir filosofija XX amžiuje. Išvados. Skaityti daugiau
Filosofijos ir mokslo santykis (3)Įvadas. Filosofija ir mokslas. Daiktinis mokslo pobūdis. Asmeninis filosofijos pobūdis. Filosofija ir mokslas istorijos tėkmėje. Išvados. Skaityti daugiau
......