Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Europos žmogaus teisės konvencijos ir Lietuvos Respublikos (LR) suderinamumasĮvadas. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija, kurią priėmė Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja. Pastabos dėl teisių deklaracijos nuostatų. Lietuvos ratifikuotų Tarptautinės Darbo Organizacijos konvencijų perkėlimas į nacionalinę darbo teisę. Tarptautinės Darbo Organizacijos pagalba šalims narėms. Išvados. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijaĮvadas. 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos priėmimas. Konvencijoje įtvirtintos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Europos žmogaus teisių konvencijos mechanizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymas Lietuvos Respublikos teisėjeĮvadas. Teisės archyvai. Žmogaus apsauga. Konvencija. Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Apsaugos Konvencijos taikymas Lietuvos Respublikos teisėje. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT)Istorija. 1950 metų Europos žmogaus teisių konvencija. Tolesnė raida. Europos žmogaus teisių teismas. Teismo struktūra. Teismo procesas. Bendrosios nuostatos. Priimtinumo sąlygos. Esmės nagrinėjimas. Nutarimai. Bylos nagrinėjimo Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) schema. Europos žmogaus teisių teismas ir Lietuva. Skaityti daugiau
Eurovaliutų rinka pasaulinės kapitalo rinkos konteksteĮvadas. Eurovaliutos rinka. Pasaulio valiutos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) doleris. Euras. Jena. Svaras sterlingų. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Eurovision song contestHistory. Rules. Judging. Hosts. Winners. Facts and Figures. Skaityti daugiau
EutanasiaDarbas ispanų kalba apie eutanaziją teisės filosofijos aspektu. Noción. Definición de la eutanasia. Sufrimiento, tratamiento del dolor y eutanasia. Aspectos legales y jurídicos de la eutanasia. ¿En qué consiste el testamento vital? Elementos para una evaluación de las éticas. Argumentos en contra la eutanasia. Argumentos a favor la eutanasia. Organizaciones para la eutanasia. Conclusiones. Skaityti daugiau
EutanazijaŽmogaus gyvybės apsauga: nuo Antikos iki Naujųjų laikų. Eutanazija šiuolaikinėje visuomenėje. Neoficialioji eutanazija Lietuvoje. Eutanazija Olandijoje. Aktyvioji ir pasyvioji eutanazija. Skaityti daugiau
Eutanazija (2)Eutanazijos terminas. Ginčai dėl eutanazijos. Eutanazijos problema. Eutanazijos poreikis. Už ar prieš. Skaityti daugiau
Eutanazija (3)Įvadas. "Eutanazijos" žodžio kilmė, jos formos ir rūšys. UŽ ar PRIEŠ eutanaziją. Rūpinimasis mirštančiaisiais. Gyvybės vertė. Aktyviosios eutanazijos ir savižudybės su pagalba legalizavimo pavojai. Išvados. Skaityti daugiau
Eutanazija (4)Įvadas. Žmogaus gyvybės apsauga. Eutanazija šiuolaikinėje visuomenėje. Neformalioji eutanazija Lietuvoje. Eutanazija kitose šalyse. Aktyvioji ir pasyvioji eutanazija. Išvados. Argumentai už ir prieš. Skaityti daugiau
Eutanazija (5)Įvadas. Eutanazijos istorija: nuo Antikos iki šių dienų. Eutanazija Lietuvoje. Eutanazija Olandijoje. Pasyvioji ir aktyvioji eutanazija. Išvados. Skaityti daugiau
Eutanazija (6)Įvadas. Eutanazija ir jos rūšys. Požiūriai į eutanaziją. Humanistinis požiūris. Krikščionių požiūrį lemiantys veiksniai. Lietuvos žmonių požiūris. Eutanazija savo noru, argumentai "už" ir "prieš". Baigtinė išvada. Skaityti daugiau
Eutanazija (9)Laisvanoriška ir nelaisvanoriška eutanazija. Pasyvioji ir aktyvioji eutanazija. Pagrindiniai teiginiai už eutanaziją. Pagrindiniai teiginiai prieš eutanaziją. Skaityti daugiau
Eutanazija: argumentai už ir priešEutanazija. Koks medikų požiūris į eutanaziją. Kokiais kriterijais ir kokiu principu vadovaujantis galima atrinkti žmonių grupes eutanazijai? Kas turi tam teisę? Ar kančia turi prasmę? Argumentai už eutanaziją. Argumentai prieš eutanaziją. Išvados. Skaityti daugiau
Eutanazija. Eutanazijos legalizavimasMetodologinė programos dalis. Nesutarimai dėl eutanazijos nuo antikos laikų. Paciento numarinimas. Aktyviosios eutanazijos pateisinimas. Numarinimo intencionalumas ir dvigubo efekto doktrina. Asistuojama savižudybė ir aktyvi eutanazija. Eutanazija katalikiškosios etikos požiūriu. Pagrindinės katalikiškosios etikos nuostatos. Aktyviosios eutanazijos ir savižudybės su pagalba legalizavimo pavojai. Olandijoje eutanazijos legalizavimas kaip logiška išvada. Procedūrinė programos dalis. Hipotezių patikrinimas. Skaityti daugiau
Eutanazijos samprata ir jos rūšys. Argumentai "už" ir "prieš"Įvadas. Eutanazija ir jos rūšys. Argumentai už ir prieš. Katalikų Bažnyčios požiūris į eutanaziją. Eutanazijos istorinė raida. Utilitaristinis požiūris. Eutanazijos problema pasaulio valstybėse. Eutanazijos problema Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
EutrofikacijaĮvadas. Pagrindinės žinios apie ežerus. Nykstančių ežerų apibūdinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Evakuacijos planavimas, organizavimas, vykdymasEvakuacijos keliai. Laiptai. Išėjimai. Apšvietimas. Evakuacijos kelių plotis. Lentelės. Skaityti daugiau
Evangelijoje pagal Joną pateikti Jėzaus naudoti simboliai, atskleidžiantys jį patįJėzaus ženklų, stebuklų apibūdinimas Jono Evangelijoje. Septynių simbolių, atskleidžiančių Jėzų apibūdinimas. Antrasis simbolis. Trečiasis simbolis. Penktasis simbolis. Šeštasis simbolis. Septintasis simbolis. Išvados. Skaityti daugiau
......