Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Europos Standartizacijos Komiteto veiklaĮvadas. Europos standartizacijos istorija ir reglamentavimo struktūra. Europos standartizacijos komitetas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliaisĮvadas. Pavojingų krovinių samprata. Pavojingų krovinių vežimo dalyviai, jų atsakomybė. Pagrindiniai pavojingų krovinių vežimo dalyviai. Kiti pavojingų krovinių vežimo dalyviai. Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas. Vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius. Pavojingų krovinių pakavimas 8 Dokumentai. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu LR. Išvados. Skaityti daugiau
Europos šalių geografinių mokyklų palyginamoji charakteristikaVokiškos geografijos mokykla. Geografijos mokslo struktūra. Fizinė geografija. Socialinė geografija. Geoinformatika. Regioninė geografija. Angliška geografijos mokykla. Rusiška geografijos mokykla. Prancūziškoji geografijos mokykla. Išvados. Skaityti daugiau
Europos šalių kultūriniai ypatumai ir ugdymasĮvadas. Kultūros ir ugdymo sociologinis aspektas. Kultūra. Ugdymas. Europos šalių kultūriniai skirtumai. Vidurio Europos kultūra: Lenkija. Keltų kultūra: Airija. Frankų kultūra: Prancūzija. Germanų kultūra: Vokietija. Beniliukso kultūra: Nyderlandai. Šiaurės Europos kultūros: Švedija, Danija ir Norvegija. Suomija. Viduržemio jūros kultūra: Italija. Iberų (pirėnų) kultūra: Ispanija. Anglosaksų kultūra: Anglija. Išvados. Skaityti daugiau
Europos šalių mokesčių sistemų palyginamoji analizėĮvadas. Mokesčių sistemos. Europos šalių mokesčių sistemos. Prancūzijos mokesčių sistema. Vokietijos mokesčių sistema. Didžiosios Britanijos mokesčių sistema. Italijos mokesčių sistema. Austrijos mokesčių sistema. Suomijos mokesčių sistema. Belgijos mokesčių sistema. Lietuvos mokesčių sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Europos TarybaSantrumpų sąrašas. Tarybos struktūra. Bendrųjų reikalų taryba. Ekofinas. Europos anglių ir plieno bendrija. Euratomas. Romos sutartis. Sprendimų priėmimas. Pirmininkavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Taryba (2)Įvadas. Lietuva – Europos Tarybos narė. Lietuva ir Europos Taryba šiandien. Išvados. Skaityti daugiau
Europos taryba, ryšys su kiekviena šalimi - Europos sąjungos (ES) nareĮvadas. Teorinė darbo dalis. Internet paieškos sistemų apžvalga. Tarptautinės ir nacionalinės paieškų sistemos: privalumai, trūkumai. Pasirinktų paieškos instrumentų pagrindimas. "Surask" ir "Altavista" pristatymas. Lietuviškos paieškos sistemos analizė - Surask. Altavista paieškos sistemos analizė. Analitinė darbo dalis. Darbo temos aktualumas. Europos sąjungos (ES) Tarybos samprata, darbo principai ir tikslai. Europos sąjungos (ES) Tarybos vieta institucijų "medyje". Europos sąjungos (ES) Tarybos ryšiai su šalimis narėmis. Išvados. Skaityti daugiau
Europos teatro istorija nuo XIX amžiausPrancūzijos ir Anglijos teatras XIX amžiaus pirmoji pusė. Melodrama. Pantomima. Ibsenas ir Čechovas. Absurdo teatras. Skaityti daugiau
Europos užimtumo strategija, Šengenas ir Lietuvos švietimas įstojus į Europos Sąjungą (ES)Daugiau ir geresnių darbo vietų visiems. Europos užimtumo strategija. Tinkamumas darbui. Verslumas. Prisitaikymas. Lygios galimybės. Kaip praktiškai laikomasi Europos užimtumo strategijos? Šengenas, kas tai? Teisė laisvai keliauti. Šengeno valstybės. Šengeno erdvės saugumas. Šengeno bendradarbiavimas ir Lietuva. Kokie pokyčiai įvyks Lietuvos švietimo sistemoje įstojus į Europos Sąjungą (ES)? Skaityti daugiau
Europos vadovų tarybaĮvadas. Europos vadovų taryba. Kada įkurta. Kas jai vadovauja. Balsavimo tvarka. Užduotys ir atsakomybė. Sprendimų priėmimo procedūros. Reikšmė kitoms Europos sąjungos institucijoms. Įnašas į integraciją. Dalis istorinių įvykių. Išvados. Skaityti daugiau
Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio institucijų asociacija (EAICY)Įvadas. Apie EAICY (Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio institucijų asociaciją). EAICY istorija. EAICY veikla. Konferencijos, mokymai, seminarai. Mainai tarp vaikų ir jaunuolių bei tarp profesionalų. Europos vaikų ir jaunimo laisvalaikio institucijų asociacijos (EAICY) įstatai. EAICY Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos valiuta — eurasECU – euro priešistorė. Euras – naujoji Europos Sąjungos (ES) valiuta. ECU perėjimas prie euro. Euro įvedimo fazės. Pasirengimas euro įvedimui. Svarbiausios teisinės euro įtvirtinimo priemonės. Grynieji eurai. Euro įvedimo įtaka. Investicijos ir finansinės operacijos euru. EPS valiutos siejimas su Lietuva. Skaityti daugiau
Europos valstietijos raida viduramžiaisĮvadas. Europos valstietija Ankstyvaisiais viduramžiais. Valstietijos padėtis viduramžių klestėjimo laikotarpiu. Valstietijos padėtis vėlyvaisiais viduramžiais. Išnašos. Skaityti daugiau
Europos verslo tobulumo modelis ir pasauliniai vertinimo kriterijai vadybos srityjeĮvadas. Nacionalinio kokybės prizo eiga. Nacionalinio kokybės prizo konkurso tikslai. Nacionalinio kokybes prizo konkurso prizo analizė. 2006 metų Nacionalinio kokybes prizo įteikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos vidaus vandienys, jų tarša, panaudojimas ir apsaugaĮvadas. Europos vidaus vandenys. Vandens tarša. Skaityti daugiau
Europos vieningumo ir tautinio identiteto problemaĮvadas. Europos Sąjunga – nuo idėjos iki realybės. Traumuotos tautos taikosi. Kokia yra R. Schumano pamoka? Europos tautinio identiteto problema. Kodėl civilizaciniai veiksniai? Geografinė Europa. Politinės Europos suvienijimas. Ekonominis bendradarbiavimas ir Europos integracija. Egzistencinis bei socialinis Europos civilizacinio identiteto aktualumas. Antagonizmas tarp civilizacijų. Skiriamieji Europos identiteto bruožai. Šiapusinio pasaulio teigimas. Dvasinės ir žemiškos valdžios atskyrimas. Teisinė valstybė. Demokratija. Klasikinis paveldas. Jėgų balansas versus dominavimas. Europos civilizacinio identiteto reikšmė istorijos eigoje. Europos integracija ir Islamas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos vienuolynų atsiradimasDiplominio darbo tikslas, uždaviniai, metodai. Europos vienuolynų atsiradimas, jų istorijos bruožai. Vienuolynai ankstyvaisiais viduramžiais. Vėlyvųjų viduramžių laikotarpiu. Vienuolijos Lietuvoje. Vienuolijų atsiradimas ir raidos iki XX amžiaus. Apžvalga. Žymiausi Lietuvos vienuolynai ir kultūra. Pokyčiai vienuolijų istorijoje XX amžiaus III dešimtmetyje. Vienuolijos ir jų gyvenimo bruožai šiuolaikinėje Lietuvoje. Ką sužinome, bendraudami su šiuolaikiniais vienuoliais. Šiuolaikinė spauda apie vienuolynus ir vienuolius. Brolis Astijus – šiuolaikinė asmenybė Lietuvos vienuolių istorijoje. Kelionės į šiuolaikinius vienuolynus. Bažnyčia, tikėjimas, sportas – neatsiejama žmonijos egzistavimo dalis. Išvados. Šiuolaikinių Lietuvos vienuolių požiūris į kūno kultūrą ir sportą anketinės apklausos pagalba. Skaityti daugiau
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondasOrientavimo dalis. Investicijos į žemės ūkio valdas. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Žemės ūkio produktų perdirbimo bei rinkodaros gerinimas. Kaimo vietovių pritaikymas ir plėtra. Miškų ūkis. LEADER+ pobūdžio priemonė. Mokymas. Kita veikla susijusi su žuvininkyste. Garantijų dalis. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas. Pieno kvotos. Nacionalinė parama. BŽŪP prekybos mechanizmų administravimas. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisėsĮvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių istorinė raida. Bendra žmogaus teisių istorinė raida. Žmogaus teisių istorinė raida Lietuvoje. Žmogaus teisių klasifikavimas. Politinės žmogaus teisės. Žmogaus teisių garantijos. Išvados. Skaityti daugiau
......