Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Europos Sąjungos (ES) teisiniai aktai, reglamentuojantys organinių atliekų tvarkymą ir perdirbimąĮvadas. Atliekos. Pagrindinis aplinkosauginio ženklinimo tikslas. Europos Sąjungos (ES) teisiniai aktai. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) transporto politika ir jos įtaka Lietuvos tarptautinių krovinių vežėjamsĮvadas. Darbo tikslas. Atskleisti Europos Sąjungos (ES) transporto politikos ypatumus ir jos įtaką Lietuvos tarptautinių krovinių vežėjams. Europos Sąjungos (ES) transporto politika. Europos Sąjungos (ES) politikos įtaka Lietuvos transporto sistemai. Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais. Europos Sąjungos (ES) transporto politikos įtaka Lietuvos tarptautinių krovinių vežėjams. Europos Sąjungos (ES) reguliuojančių normų įtaka transporto efektyvumui. Pagrindinės transporto rūšys ir jų raida Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Geležinkeliai. Kelių transportas. Oro transportas. Jūrų transportas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) užsienio politikaĮvadas. Europos politinis bendradarbiavimas. Mastrichto sutartis ir BUSP atsiradimas. Amsterdamo sutarties pakeitimai. BUSP įgyvendinimas ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) užsienio ryšiaiUžsienio ryšiai ir Ekonominė Bendrija (EB)/Europos Sąjunga (ES). Bendrijos kompetencija sudarinėti tarptautines sutartis. Prekyba. Priemonės. Vystymą remiantis bendradarbiavimas. Susitarimai apskritai: tarybos, komisijos ir parlamento vaidmuo. Sutarčių sudarymo procedūros. Prekybiniai susitarimai. Asociacijos sutartys. Sutartys dėl įstojimo. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) užuomazgos (iki 1958 metų)Įvadas. Pirmieji integracijos projektai ir tautų sąjunga. Paneuropa. Poreikis suvienyti Europą. Hagos kongresas ir Europos tarybos įsivaizdavimas. Pokario integracija. Europos integracija politikos srityje. Europos Taryba. Europos integracija gynybos srityje. Europos integracija ekonomikos srityje. Maršalo planas ir ekonominis bendradarbiavimas. Kokią pagalbą gavo Europos valstybės. R. Šumano deklaracija ir EAPB įkūrimas. Integraciniai įvykiai vidurio bei rytų europoje. Europos sąjungos užuomazgų apžvalga. Priedas (1). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) valiuta ir LietuvaĮvadas. Lietuvos kelias euro įvedimo link. Euro nauda Lietuvai. Lietuvos ekonomika pastaraisiais metais. Lietuvos ūkio augimas. Infliacijos lygis šalyje. Euro įvedimas 2007 metais sausio 1 dieną. Euro įvedimo ateitis Lietuvoje. Kada bus įvestas euras? Infliacijos prognozės ateityje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) valiutos vienetas euras: perspektyvos ir pavojai Lietuvos ekonomikaiĮvadas. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) bendroji valiuta – euras. Lietuvos kelias euro įvedimo link. Euro įvedimas Lietuvoje. Svarbiausi darbai rengiantis įvesti eurą. Euro teikiama nauda. Prekybos didėjimas dėl kliūčių jai sumažinimo. Palūkanų lygių supanašėjimas. Kainų skaidrumas. Euro įvedimo minusai. Ekonomikos politikos priemonių praradimas. Nedidelė verslo ciklų koreliacija. Gyvenimo su nedidelėmis palūkanomis pavojai. Vienkartinės išlaidos dėl euro įvedimo. Kainų kilimas dėl euro įvedimo. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) vartojimo išlaidų pagal produktų grupes pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos (ES) narėse palyginamoji analizėĮvadas. Bendras vidaus produktas (BVP). Vartojimo išlaidų pagal produktų grupes pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos (ES) narėse palyginamoji analizė. Vartojimo išlaidos – iš viso. Vartojimo išlaidos maisto prekėms ir nealkoholiniams gėrimams. Alkoholiniai gėrimai, tabakas ir narkotikai. Drabužiai ir avalynė. Namų ūkio išlaidų rodikliai. Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro išlaidų rodikliai. Būsto apstatymo, namų ūkio įrangos ir kasdienės namų priežiūros rodikliai. Išlaidos, skirtos sveikatai. BVP vienam gyventojui, išreikštas perkamosios galios standartu (PGS). Vartojimo išlaidų rodikliai. Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro išlaidų rodiklių analizė. Būsto apstatymo, namų ūkio įrangos ir kasdienės namų priežiūros rodiklių analizė. Sveikatos išlaidų rodiklių analizė. BVP vienam gyventojui, išreikšto perkamosios galios standartu (PGS), rodiklių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) veiklaBendros erdvės sienos. Kur geriau: užsienyje ar Lietuvoje? Europos Sąjungos (ES) veiklos apibūdinimas? Socialinis matmuo. Užimtumo politika. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkaĮvadas. Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkos kūrimas. Pagrindiniai vidaus rinkos principai. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Kliūčių laisvam judėjimui šalinimas. Fizinės kliūtys (sienų kontrolė). Techninės kliūtys. Techninių kliūčių šalinimas paslaugų sektoriuje. Techninių kliūčių šalinimas laisvo asmenų judėjimo sektoriuje. Mokesčių kliūtys. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos agrarinė rinkaĮvadas. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir bendrosios žemės ūkio rinkos susiformavimas. Bendra žemės ūkio rinka. BŽŪP reformos. BŽŪP pasekmės. Žemdirbių patiriamos pasekmės. Vartotojų patiriamos pasekmės. Užsienio šalių patiriamos pasekmės. Žemės ūkio produktų rinkos reguliavimas. Europos Sąjungos agrarinės politikos įtaka Lietuvos žemės ūkiui. PHARE programa. SAPARD programa. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Europos sąjungos bendrasis biudžetasĮvadas. Biudžetas. Europos Sąjungos bendrasis biudžetas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos bendrovių teisė (pagal trečiąją Tarybos direktyvą 78/855/EEB ir šeštąją Tarybos direktyvą 825/891/EEB)Įžanga. Europos Sąjungos bendrovių teisė. Trečioji Tarybos direktyva, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalimi, dėl akcinių bendrovių jungimo. Taikymo sritis. Prijungimas. Sujungimas. Prijungimas prie bendrovės, kuri turi ne mažiau kaip 90 proc. prijungiamos bendrovės akcijų. Kiti veiksmai prilyginami bendrovių jungimui. Šeštoji Tarybos Direktyva, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl akcinių bendrovių skaidymo. Skaidymas įgyjant. Skaidymas steigiant naujas bendroves. Skaidymas vykdant teisminės institucijos priežiūrą. Kitos, skaidymui prilyginamos, procedūros. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos biudžeto formavimo šaltiniai ir biudžeto struktūraĮvadas. Europos Sąjungos biudžetas: šaltiniai ir išlaidos. Europos Sąjungos biudžeto sudarymo procedūra: svarstymas, tvirtinimas ir paskirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos ekonominės erdvės plėtraĮvadas. Kas yra Europos Ekonominė Erdvė? Europos ekonominės erdvės plėtros istorija, dabartis ir perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos institucinė sandaraĮvadas. Europos parlamentas. Europos sąjungos taryba. Europos komisija. Teisingumo teismas. Audito rūmai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos kainų didėjimas. Bulgarijos nekilnojamo turto rinkos apžvalgaRinkos apžvalga. Europos Sąjungos kainų didėjimas. Bulgarijos NT rinkos apžvalga. Santrauka. Įvadas. Varomieji veiksniai Bulgarijos NT rinkoje. NT valdymo sektorius: bendras supratimas ir prognozės. Gyvenamasis turtas. Komercinis turtas. Poilsio vietos ir pramonės turtas. Agrokultūrinė žemė. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos moksliniai tyrimai ir technologijosĮvadas. Tyrimai ir technologijos. Europos sąjungos 6FP programa. Metodai. Prioritetinių tyrimų kryptys. Integruotieji projektai. Eureka ir cost programos. Lietuvos prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kryptys. Tyrimų finansavimas Europoje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos pagrindaiĮžanga. Istoriniai pagrindai. Ekonominiai pagrindai. Politiniai pagrindai. Teisiniai pagrindai. Pabaiga. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos pagrindinės institucijosĮžanga. Europos Sąjungos pagrindinės institucijos. Jų funkcijos, kompetencija bei sudėtis schematiškai. Europos Viršūnių Taryba. Europos Viršūnių Tarybos darbas. Europos Komisija. Europos Komisijos darbas. Europos Parlamentas. Europos Parlamento darbas. Teisingumo Teismas. Teisingumo Teismo darbas. Europos audito rūmai. Skaityti daugiau
......