Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjunga (ES) (13)

  Įžanga. Kokie yra narystės Europos Sąjungoje pliusai? Kokie yra narystės Europos Sąjungoje minusai? Kas įstojus į Europos Sąjungą laukia ūkininkų? Ar žinote, kad.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-03-13
 • Europos Sąjunga (ES) (14)

  Trumpai apie Europos Sąjungą (ES). Bendrai apie kriterijus stojant į Europos Sąjungą (ES). Politinis stabilumas ir demokratija. Fukcionuojančios rinkos ekonomikos kūrimas. Kriterijai priimant valstybes į Europos Sąjungos (ES) pinigų sąjungą.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2006-03-30
 • Europos Sąjunga (ES) (17)

  Europos sąjungos atsiradimo istorija. Europos sąjungos tikslai. Europos Sąjungos ypatumai. Europos sąjungos valiuta. Šalių – narių bendradarbiavimas ir interesų apsauga. Europos simboliai. Europos Sąjungos (ES) institucijos ir kiti organai. Sprendimų priėmimo procesas. Europos Taryba. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos šalys ir pagrindiniai jų duomenys. Europos Ekonominė Bendrija (EEB) ir Europos Sąjungos(ES) kūrimosi raida (lentelė).
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2006-05-02
 • Europos Sąjunga (ES) (2)

  Istoriniai pagrindai. Ekonominiai pagrindai. Politiniai pagrindai. Teisiniai pagrindai.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-07
 • Europos Sąjunga (ES) (20)

  Europos Sąjungos (ES) atsiradimas. Steigiamųjų sutarčių revizijos. Vieningas Europos aktas. Europos Sąjungos (ES) sutartys. Amsterdamo sutartis. Nicos sutartis. Europos Sąjungos (ES) institucijų sistema. Pagrindinėmis Europos Sąjungos (ES) institucijomis laikomos. Europos Taryba (Ministrų taryba). Europos Komisija. Europos parlamentas (EP). Europos teisingumo teismas (ETT). Pirmosios instancijos teismas. Audito rūmai. Ekonomikos ir Socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos bendrijų sprendimų priėmimo procedūros. Pritarimo procedūra. Laisvas prekių, asmenų ir kapitalo judėjimas. Muitų mokesčių panaikinimas ir muitų sąjunga. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas.
  Politologija, referatas(25 puslapiai)
  2006-10-19
 • Europos Sąjunga (ES) (23)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) istorija. Europos Sąjungos svarbiausios datos. Simboliai. Trumpai apie Europos Sąjungą (ES). Dabartinės ES (Europos Sąjungos) šalys. Išvados.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-27
 • Europos Sąjunga (ES) (24)

  Įžanga. Dėstomoji dalis. Europos Sąjungos (ES) raida viduramžiais. Valstybių bendradarbiavimas pokario Europoje. Europos Bendrijos kūrimasis 1950-1986 metais. Romos sutartis. Vieningos Europos aktas. Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) sukūrimas. Mastrichto sutartis. Europos Bendrijos pagrindiniai principai ir tikslai. Europos Sąjungos (ES) politika Vidurio Rytų Europos (VRE) šalių atžvilgiu. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2006-11-28
 • Europos Sąjunga (ES) (26)

  Europos Sąjungos(ES) institucijos ir sprendimų priėmimas. Europos Sąjungos struktūra. Europos Sąjungos institucijų lentelė. Europos Sąjungos institucijos. Europos viršūnių taryba. Taryba. Komisija. Europos Parlamentas (EP). Teisingumo teismas. Audito rūmai. Ombudsmenas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Pirmos instancijos teismas. Bendrųjų reikalų taryba.
  Politologija, referatas(37 puslapiai)
  2007-03-15
 • Europos Sąjunga (ES) (28)

  Įžanga. Europos Sąjunga (ES) – taikos garantas. Taika. Saugumas. Laisvas prekių judėjimas. Muitų sąjunga. Fitosanitarinė kontrolė. Lietuvos narystės Europos Sąjungos (ES) privalumai ir trūkumai laisvo prekių judėjimo srityje. Šalys kandidatės. Turkija. Kroatija. Europos Sąjungos (ES) šalys. Bulgarija. Kipras. Suomija. Rumunija.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-04-10
 • Europos Sąjunga (ES) (32)

  Įvadas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Bendrosios rinkos priežiūros padalinys. Informacijos skleidimas: paslauga pilietiniai visuomenei. Bendrosios Europos Sąjungos (ES) politikos kryptys. Europos Sąjungos pilietybė ir socialinė politika. Bendroji žemės ūkio politika. Bendroji prekybos politika. Bendroji transporto politika. Bendroji vidaus rinkos politika. Aplinkos apsaugos politika. Struktūrinė politika. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2007-12-14
 • Europos Sąjunga (ES) (4)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) kūrimosi istorija. Europos Sąjungos sutartis. Europos Sąjunga. Kas tai? Lietuvos integracija ir įstojimas į Europos Sąjungos (ES). Europos Sąjungos (ES) organai (įstaigos). Europos komisija (EK). Europos komisijos funkcijos. Europos komisijos galios. Komisijos santykiai su kitomis Europos Sąjungos (ES) institucijomis. Ministro taryba. Europos Parlamentas (EP). Europos parlamento įgaliojimai ir kompetencijos. Europos parlamento komitetai. Sprendimo priėmimo procesas. Europos investicijų bankas. Europos Sąjungos (ES) teismas. Audito rūmai. Funkcijos. Ombudsmenas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas. Europos Sąjungos institucijos. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2005-06-09
 • Europos Sąjunga (ES) (5)

  Europos Sąjunga (ES). Kodėl Europa vienijasi? Euras. Bendroji rinka. Bendroji užsienio ir saugumo politika.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-07
 • Europos Sąjunga (ES) (8)

  Bendrija. Sąjunga. Pilietybė. Parlamentas. Valdžia. Teisė. Teismas. Policija. Biudžetas. Bankas. Pinigai. Kalbos. Konventas.
  Politologija, referatas(19 puslapių)
  2005-11-30
 • Europos Sąjunga (ES) besikeičiančiame pasaulyje

  Įvadas. Kūrimo istorija. Europos Sąjungos (ES) plėtra: istorinė galimybė. Narystės Europos sąjungoje sąlygos. Plečiantis privalu išvengti naujų kliūčių. Valstybės narės ir kandidatės. Europos sąjunga besikeičiančiame pasaulyje. Geresnės ekonominės perspektyvos dabartinėms narėms. Saugesnė Europa. Efektyvesnė kova su tarptautiniu nusikalstamumu. Aplinkos apsauga. Griežtesni branduolinės saugos reikalavimai. Kaimynystės politika. Europos vaidmuo pasaulinėje arenoje.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-03-17
 • Europos Sąjunga (ES) ir jos privalumai

  Europos Sąjunga (ES). Europos sąjunga šiandien. Europos Sąjungos veikla. Tikslai. Principai. Ypatumai. Piliečių teisės. Penkios Europos Sąjungos (ES) institucijos, kurių kiekviena atlieka savitą vaidmenį. Europos Sąjungos (ES) dokumentai. Europos Sąjungos institucijos. Europos Sąjungos privalumai.
  Politologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-12-07
 • Europos Sąjunga (ES) ir Lietuvos konkurencijos politika

  Europos Sąjunga (ES) ir Lietuvos konkurencijos politika. Europos Sąjunga (ES) konkurencijos politika – prieštaravimai ir kompromisai. Užsienio prekybos rėžimo pasikeitimas Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Vartotojai. Kaip nagrinėjami vartotojų ginčai Europos Sąjungoje (ES). Skundo pateikimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-05-16
 • Europos Sąjunga (ES) ir žmogaus teisių gynimas

  Įvadas. Žmogaus teisės ir jų plėtra. Žmogaus teisių plėtra. Ginamų žmogaus teisių katalogas. Žmogaus teisės Europos Sąjungoje (ES). Europos Sąjunga (ES). Europos konstitucija ir piliečiai. Europos taryba — organizacija, ginanti žmogaus teises. Europos žmogaus teisių konvencija. Žmogaus teisių apsaugos sistema. Politinių ir pilietinių teisių plėtra. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-06-05
 • Europos Sąjunga (ES): nauda ir praradimai

  Įvadas. Trumpai apie Europos Sąjungą. Darbo jėgos judėjimo padariniai. Eksporto plėtra. Laisvas prekių judėjimas. Prekyba su trečiosiomis šalimis. Standartai ir kokybės užtikrinimas. Inovacijų skatinimas. Europos Sąjunga (ES) 6-oji bendroji mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programa. Euro įvedimas. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-25
 • Europos Sąjunga (ES): nuo susikūrimo ir šių dienų

  Įvadas. Pokarinės integracijos Europoje istorija. Kas yra Europos Sąjunga (ES)? Tikslai. Principai. Ypatumai. Svarbiausios sutartys. Valstybės narės ir kandidatės. Kalbos. Piliečių teisės. Simboliai. Sprendimų priėmimas. Teisės aktai. Pagrindinės Europos integracijos datos. Išvada.
  Politologija, referatas(25 puslapiai)
  2007-04-19
 • Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos organizacinė struktūra

  Europos Sąjunga. Europos Sąjungos organizacinė struktūra. Europos Komisijos delegacija Lietuvoje. Lietuvos dalyvavimas Europos Sąjungos vidaus rinkoje: laisvas prekių judėjimas.
  Politologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-23
Puslapyje rodyti po