Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Europos mokslo ir naujų technologijų etikos grupėĮvadas. Europos mokslo ir naujų technologijų grupės bendra apžvalga. Europos komisijos santykis su Europos mokslo ir naujų technologijų grupe. Europos mokslo ir naujų technologijų grupės opinijų struktūra. Europos mokslo ir naujų technologijų grupės veiklos ryšiai su Lietuvoje veikiančiomis institucijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Europos monetarinė politika ir euro įvedimas LietuvojeĮvadas. Europos monetarinė politika. Euras. Europos centrinis bankas. Europos centrinio banko sistema. Euro privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos monetarinė sistemaĮvadas. Darbo tikslas – apibūdinti Europos Sąjungos monetarinės sistemos susikūrimą, trumpai atskleisti bendros ES (Europos Sąjungos) valiutos atsiradimo priežastis. Europos monetarinės sistemos sukūrimas. Svarbiausi Europos monetarinės sistemos komponentai. Europos piniginis vienetas - ECU. Valiutų keitimo mechanizmas. Nukrypimo indikatorius ir kreditavimo mechanizmas. Euro įvedimas. Euro įvedimo fazės. Euro įvedimo reikalavimai. Euro įvedimo reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Europos naudingosios iškasenos ir jų pasiskirstymasĮvadas. Bendra Europos mineralinių išteklių apžvalga. Nafta. Akmens anglys. Gamtinės dujos. Švedija. Ekonominiai geografiniai rajonai. Gamtiniai ir mineraliniai resursai. Užsienio prekyba. Norvegija. Vokietija. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Parlamentas (EP) (2)Įvadas. Europos parlamentas. Jo rinkimai. Europos parlamento sąvoka. Parlamentinė asamblėja tampa parlamentu. Parlamento rinkimai. Europos parlamento veikla. Europos parlamento funkcijos. Parlamento darbo organizavimas. Plenariniai posėdžiai. Pirmininkavimas, biuras ir pirmininkų konferencija. Politinės frakcijos. Parlamento nuolatiniai komitetai. Didėjanti Europos parlamento politinė įtaka. Bendra užsienio ir saugumo politika. Tarptautiniai susitarimai ir sutartys. Globalizacija. Žmogaus teisių gynimas pasaulyje. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė. Europos ateities konventas. Ar žinote kad... Išvados. Skaityti daugiau
Europos parlamentas (EP) (3)Per keletą dešimtmečių – kelių amžių kelias. Europarlamentarai. Skaityti daugiau
Europos parlamentas (EP) (4)Europos Parlamento sąvoka. Europos Parlamento kompetencijos, įgaliojimai. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Biudžeto valdžia. Vykdomosios valdžios kontrolė. Europos Parlamento galių augimas. Funkcionavimas ir organizacija. Europos Parlamento komitetai. Europos Parlamento nariai ir politinės frakcijos. Skaityti daugiau
Europos parlamentas (EP) (5)Europos Parlamentas. Europos Parlamento įgaliojimai ir kompetencijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Biudžeto valdžia. Vykdomosios valdžios kontrolė. Europos Parlamento galių augimas. Organizacija ir funkcionavimas. Europos Parlamento komitetai. Pagrindinės politinės grupės. Lietuvos atstovai Europos parlamente. Darbo vieta. Europos Parlamento nariai. Europos Parlamento Prezidentai. Skaityti daugiau
Europos parlamentas (EP) (6)Įvadas. Europos parlamento nariai. Europos parlamento nario statusas. Skaidrumas. Kaip dirba Europos parlamentas. Būstinė ir darbo vietos. Pirmininkavimas, biuras ir pirmininkų sueiga. Frakcijos. Parlamento nuolatiniai komitetai. Generalinis sekretoriatas. 2004 - 2007 m. biuras. Frakcijų pirmininkai. Nuolatiniai parlamento komitetai. Europos parlamento įgaliojimai ir vaidmuo. Įgaliojimai leisti įstatymus. Kaip parlamentas ir taryba bendrai priima Europos įstatymus. Įgaliojimai vykdyti biudžeto priežiūrą. Įgaliojimai kontroliuoti. Didėjanti politinė įtaka. Europos parlamentas: jūsų balsas Europoje. Skaityti daugiau
Europos parlamentas ir jo politinis vaidmuoBuveinė ir sudėtis. Europos Parlamento nario vaidmuo. Europos Parlamento vaidmuo. Demokratinė priežiūra. Įstatymų leidžiamoji galia. Pinigų galia. Darbo tvarka. Parlamentas ir jo politinis vaidmuo. Užsienio politika. Globalizacija. Žmogaus teisių gynimas. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Skaityti daugiau
Europos parlamentas ir nacionalinių parlamentų integracijaĮvadas. Europos parlamentas: parlamentinės demokratijos sustiprėjimas. Įstatymų leidžiamosios galios suteikimas Europos parlamentui. Nacionaliniai parlamentai: prisitaikymo strategijos. Nacionalinių parlamentų europinimo pradžia. Nacionalinių parlamentų europinimo strategija. Demokratijos deficito sprendimas valstybėse narėse: Danijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos patirtis. Vieša peržiūra. Viešas svarstymas. Neoficialus bendradarbiavimas ir apėjimas. Bendradarbiavimas formalaus mandato šešėlyje. Lietuvos europarlamentarų galimybės Europos Sąjungos (ES) parlamente. Valdžios padalijimo principas Lietuvos Respublikoje (LR). Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinis aktas. Europos Sąjungos (ES) reikalų svarstymas ir sprendimas Lietuvos Respublikos Seime. Išvados. Skaityti daugiau
Europos parlamento rinkimų tvarka, struktūra ir funkcijosĮvadas. Europos parlamento rinkimų tvarka. Europos parlamento struktūra. Politinės frakcijos. Parlamentiniai komitetai . Europos parlamento delegacijos. Politiniai organai. Pirmininkų sueiga. Biuras. Vienas pirmininkas, keturiolika pavaduotojų. Kvestoriai. Generalinis sekretoriatas. Europos parlamento funkcijos. Teisės aktų leidimo galia. Teisė tvirtinti Europos Sąjungos biudžetą. Demokratinė kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Europos pinigų sistema. Jos privalumai, funkcionavimo sunkumaiĮvadas. Europos pinigų integracijos priešistorė. Europos pinigų sistemos sukūrimas. Valiutų kurso mechanizmas. Europos piniginio bendradarbiavimo fondas. Europos valiutos vienetas. Europos pinigų sistemos funkcionavimo sunkumai. Europos pinigų sistemos privalumai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos policijos kodekso taikymas LietuvojeDalykinė etika. Etikos kodeksai. Europos policijos etikos kodekso taikymas Lietuvoje. Diskrecinės valdžios būtinybė. Reali diskrecinės valdžios kontrolė. Diskretinė valdžia ir prielaidos ja naudotis. Išnašos. Skaityti daugiau
Europos politinės kultūros ypatumaiĮvadas. Kontinentinė politinė kultūra pagal G. Almondą ir S. Verbą. Politinės kultūros struktūra. Interesų grupių veikla kontinentinės Europos šalyse. Postsovieticus: Vidurio ir Rytų Europos politinė kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Europos regioniniai skirtumaiĮvadas. Europos geografiniai ir gamtiniai ekstremumai. Europos paviršius. Europos naudingosios iškasenos. Europos klimatas. Upės ir ežerai. Gyventojai ir miestai. Tautos ir religijos. Šiaurės Europa. Norvegija. Švedija. Danija. Vakarų Europa. Prancūzija. Didžioji Britanija. Beniliukso gyventojai ir miestai. Vokietija. Šveicarija. Pietų Europa. Viduržemio gyventojai ir ūkis. Pietų Europos turizmas. Slovakija. Lietuva, Latvija. Estija. Rytų Europa. Ukraina. Rusija. Europos regionų skirtumai ir jų susidarymo priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjunga — pasaulinės rinkos dalyvisĮvadas. Europos sąjunga – pasaulinės rinkos dalyvis. Rinkos samprata ir funkcijos. Europos sąjungos (ES) prekybos politika. Pasaulinės prekybos tendencijos 1958-2006 metais. Europos sąjungos prekybos ryšiai pasaulyje. Eksportas ir importas į ukrainą. Eksportas ir importas į JAV. Eksportas ir importas į lotynų Ameriką. Eksportas ir importas į Rusiją. Eksportas ir importas į Azijos šalis. ekonominiai ryšiai su pietų Afrika. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES)Europos Sąjunga – kas tai yra? Europos Sąjunga (ES) šiandien. Europos Sąjungos šalys ir šalys kandidatės įstoti į Europos Sąjungą (ES). Dažniausi Lietuvos piliečiams kylantys klausimai. Stojimo į Europos Sąjungą (ES) nauda Lietuvai ir jos piliečiams. Įžymių žmonių pasisakymai apie Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą (ES). Referendumas dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą (ES). Referendumo rezultatai. Trumpai apie referendumus kitose šalyse. Apklausos rezultatai. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) – pasaulio rinkos dalyvisEuropos Sąjunga. Europos Sąjunga (ES) samprata ir vaidmuo pasaulio valstybių atžvilgiu. ES vykdoma prekybos politika. Europos Sąjungos (ES) rinkos kūrimas. Rinkos samprata, esmė ir funkcijos. ES vidaus rinkos kūrimas. ES bendros rinkos kūrimas ir prekybiniai santykiai su kitais regionais ir valstybėmis. Bendra rinka. Prekybiniai santykiai, jų esmė. Prekybiniai JAV ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Prekybiniai Japonijos ir ES santykiai.Prekybiniai Kinijos ir Indijos santykiai su Europos Sąjunga (ES). Prekybiniai Lotynų Amerikos ir Meksikos santykiai su Europos Sąjunga (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (12)Europa po Pirmojo pasaulinio karo. Europa po Antrojo pasaulinio karo. Vakarų Europos integracijos pradžia. Europos Sąjunga šiandien. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos komisija. Europos Sąjungos taryba. Europinė taryba. Europos Parlamentas (EP). Europos teismas. Europos Taryba (ET). Kuo skiriasi Europos Taryba ir Europos Sąjunga (ES). Europos simboliai. Europos jaunimo forumas. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES). Europos Sąjungos programos, vykdomos Lietuvoje. Jaunimas Europai. Socrates. Leonardo da Vinci. Europos Sąjungos šalys-narės. Skaityti daugiau
......