Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Europos centrinis bankas (ECB) ir jo funkcijosĮvadas. Europos centrinių bankų (ECB) sistema. Pagrindiniai Europos centrinių bankų sistemos uždaviniai ir tikslas. Pinigų politika. Kainų stabilumas – apibrėžimas. Kainų stabilumo nauda. Europos centrinių bankų (ECB) pinigų politikos strategija. Europos centrinių bankų (ECB) pinigų politikos strategijos vaidmuo.Dviejų ramsčių principas. Europos centrinio banko vaidmuo. Išvados. Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) ir jo teisinis statusas. Europos centrinio banko ir valstybių narių centrinių bankų santykiaiĮvadas. Pirmoji dalis. Europos centrinio banko (ECB) teisinis statusas. Europos Pinigų sąjungos istorinė raida. Europos Pinigų sąjungos veiklos pagrindai. Europos Centrinio Banko (ECB) veiklos teisiniai pagrindai. Banko santykiai su kitomis Sąjungos institucijomis. Antroji dalis. Europos centrinio banko ir valstybių narių centrinių bankų santykiai. Funkcinis nepriklausomumas. Institucinis nepriklausomumas. Asmeninis nepriklausomumas. Finansinis nepriklausomumas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Europos centrinių bankų sistema (2)Įvadas. Europos centrinių bankų sistema. Vaidmuo. Nepriklausomybė. Institucinė nepriklausomybė. Finansinė nepriklausomybė. Asmeninė nepriklausomybė. Funkcinė nepriklausomybė. Tikslų siekimas. Viešumas. Valdymas. Pinigų politika. Strategija. Principai. Atviros rinkos operacijos. Nuolatinio skolinimosi priemonės. Privalomos atsargos. Pinigų politikos derinimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos dailė XIX amžiaus pabaiga – XX amžiaus pradžiaĮvadas. Temos dėstymas. Romantizmas. Romantizmas Lietuvoje. Istorizmas. Modernas. Impresionizmas. Simbolizmas. Realizmas. Neoimpresionizmas. Postimpresionizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos idėjaĮvadas. Europos idėja graikų politinėje filosofijoje. Kanto "Amžinosios taikos" ir "Paneuropos" idėja. Europos sąjungos istorija. Europos Sąjungos sukūrimas. Europos Sąjungos (ES) plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
Europos įmonių konkurencingumasĮvadas. Europos įmonių konkurencingumo privalumai. Stiprus įsitraukimas į globalizaciją. Didelė kontinentinė rinka. Pinigų sąjunga. Reformatoriška Lisabonos ambicija. Europos įmonių konkurencingumo ydos. Nepakankamas verslumo palaikymas. Neįveikiami trukdžių brūzgynai. Ekonominės sąjungos silpnybė. Struktūrinių reformų deficitas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos integracijos prielaidos, Europos Bendrijos (EB) susikūrimas ir evoliucija į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Integracijos sąvoka. Europos integracijos prielaidos ir pagrindinės priežastys. Europos Bendrijų sąvoka. Europos bendrijų susikūrimas, skirstymas, jų veikla, tikslai ir tarpusavio sąveika. Europos bendrijų evoliucija į Europos Sąjungą: tarpvyriausybinės konferencijos, integracijos sutartys, jų tikslai. Vieningos Europos Aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos integracijos prielaidos, Europos Bendrijos (EB) susikūrimas ir evoliucija į Europos Sąjungą (ES) (2)Įžanga. Istorinės Europos integracijos prielaidos ir pagrindinės priežastys. Europos bendrijų susikūrimas bei jų veiklos ir tarpusavio sąveikos pobūdis. Nesutarimai tarp Jungtinės karalystės ir Prancūzijos. Sumaištis Bendrijoje. Europos Bendrijų (EB) raida devintajame dešimtmetyje. Europos Sąjungos gimimas bei raida. Ekonominės Europos integracijos prielaidos ir pagrindinės priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Europos istorija, tautų istorijosĮvadas. Sampratos. Dichotomijos. Kas mes esame? Senovės Roma. Senovės Graikija. Romos ir Graikijos valdžia Antikos laikotarpiu. Europa žydų istorijoje. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Europos knyga XVI - XVII amžiuje. Žymiausios leidėjų dinastijosĮvadas. Spaudos apžvalga XVI – XVII amžiuje. Žymiausios leidėjų dinastijos: Aldai, Etjenai, Plantenai, Elzevyrai. Aldų leidykla. Stefanų (Etjenų) leidykla. Plantenų leidykla. Elzevyrų leidykla. Išvados. Skaityti daugiau
Europos kokybės vadyba švietimo institucijoseĮvadas. Kokybės vadyba švietime. Visuotinės kokybės vadyba. Kokybės vadyba su ISO 9000. Europos kokybės vadybos fondo sistema. Europos kokybės vadyba. Pagrindinės kokybės vadybos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Europos kolonizacija XVI - XVIII amžiusEuropos kolonizacija 16 - 18 amžius. Europa – civilizacijos centras (įvadas į Europos kolonizacijos periodo pasekmes). Kultūrinė takoskyra. Didieji geografiniai atradimai (Europos kolonizacijos pradžia). Ekonominė ekspansija Europoje XVI amžiuje. Europos kolonizacijos periodiškumas. Ispanija ir Portugalija. Ispanijos ir Portugalijos kolonijinė sistema. XIX amžius – Vakarų Europa kolonizuoja Azija ir Afriką. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Komisija (EK)Europos Komisijos funkcijos. Europos Komisijos veikla. Naujų teisės aktų siūlymas. Europos sąjungos politikos ir biudžeto vykdymas. Europos sąjungos teisės įgyvendinimas. Atstovavimas Europos Sąjungos (ES) tarptautinėje arenoje. Kaip organizuojamas komisijos darbas. Bendrijos politikos iniciatorė. Vykdytojo funkcija. Bendrijos sutarčių sergėtoja. 2004 – 2009 metų Europos Komisijos nariai. Skaityti daugiau
Europos Komisija (EK) (3)Įžanga. Europos komisija. Istorinė raida. Pagrindai. Komisijos veikla. Naujų teisės aktų siūlymas. ES politikos ir biudžeto vykdymas. Europos Sąjungos (ES) teisės įgyvendinimas. Atstovavimas tarptautinėje arenoje. Komisijos darbo organizavimas. Administracinė struktūra. Dabartinė komisijos sudėtis. Komisijos santykiai su kitomis Europos Sąjungos (ES) institucijomis. Europos komisijos galios. Komisijos dydis ateityje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Komisijos (EK) kontrolės funkcijos įgyvendinimasĮvadas. Europos Bendrijų (EB) institucijų raida ir bendra charakteristika. Europos sąjungos (ES) institucijų funkcijos tarpusavio santykiai. Komisija (EK). Komisijos funkcijos. Pirminės ir antrinės Europos bendrijų teisės kontrolė. Komisijos darbo organizavimas ir metodai. Skaityti daugiau
Europos konventas ir Europos sąjungos konstitucijaĮvadas. Europos konventas. Konvento sukūrimo priežastys. Konvento sudėtis ir struktūra. Konvento tikslai. Sutarties dėl konstitucijos Europos sąjungai projektas. Konstitucinės Sutarties projekto rengimo Konvente procesas. Sutarties dėl Konstitucijos Europai reikšmė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Europos kultūra: Ispanija, Graikija, ItalijaKultūra. Europos kultūros zonos. Ispanija. Graikija. Elada-Europos kultūros lopšys. Graikija. Italija. Dabartinė Italija. Drabužiai. Vaišės. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Europos Laisvos Prekybos Asociacijos (EFTA) šalysĮvadas. ELTA pristatymas. Europos laisvos prekybos asociacija. Norvegija. Naftos gavyba. Politikos sistema. Ateitis. Norvegijos ekonominių rodiklių apžvalga. Norvegijos eksportas yra didesnis už importą. Europos sąjungos klausimas. 1994 metais nusprendė, jog nenori stoti į Europos Sąjungą (ES), tačiau nuolat prisideda prie jos biudžeto. Apibendrinimas. Islandija. Energetika. Žvejyba. Turizmas. valstybės skola. Europos sąjungos klausimas. Kiti rodikliai. Inovacinė veikla. Partneriai. Apibendrinimas. Šveicarija. Bankininkystė. Mašinų gamyba ir metalo apdirbimas. Tikslioji mechanika. Chemijos pramonė. Transportas. Ekonominiai ryšiai. Priklausomybė nuo Europos Sąjungos (ES). Šveicarijos santykiai su Europos Sąjunga (ES). Apibendrinimas. Lichtenšteinas. socialinė aplinka. Eksportas. Importas. Nacionalinis konkurencingumas. Pasiskirstymas pagal sektorius. Švietimas. Socialinė apsauga. Bendradarbiavimas. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos laisvosios prekybos asociacija (EFTA)Įvadas. Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) raida. Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) institucijos. Taryba. Konsultacinis ir parlamento narių komitetai. Sekretoriatas. Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) teismas. Europos ekonominė erdvė. Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) pasiekimai. Lietuvos ryšiai su Europos laisvosios prekybos asociacija (EFTA). Išvados. Skaityti daugiau
Europos literatūraLiteratūros reiškimo būdai. Siužetai. Baladė. Tragedija. Klasikinė komedija. Satyra. Literatūros istorija ir literatūrinis kanonas. Pirmoji lietuviška knyga ir pirmoji grožinės literatūros knyga. Knyga ar kompiuteris. Skaityti daugiau
......