Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Europinio politinio mentaliteto ypatybėsĮvadas. Individas ir visuomenė. Požiūris į individą antikoje. Visuomenės idėjos Viduramžiais. Naujųjų amžių visuomenė. Nūdienos pasaulis. Religijos svarba. Religija Antikoje. Viduramžiai – "tikėjimo epocha". Religingumas Naujaisiais laikais. Valdžia. Valdžios samprata Antikoje. Viduramžių valdžios praktika. Valdžia Naujaisiais amžiais. Teisė. Teisės samprata. Antikinė teisė. Teisės svarba Viduramžiais. Išvados. Skaityti daugiau
Europinio politinio mentaliteto ypatumaiĮvadas. Antika. Viduramžiai. Naujieji amžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Europolas – Europos Sąjungos (ES) teisėsaugos organizacijaMisija. Istorija. Įgaliojimai. Nacionaliniai padaliniai. Europolo kompiuterinė sistema (EKS). Darbuotojai. Europolo ryšių palaikymo pareigūnai (ERPP). Valdymas ir kontrolė. Finansavimas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Lietuvos narystei Europole – vieneri. Kontaktai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos anglių ir plieno bendrija – pirmasis Europos integracijos metodasĮvadas. Europos anglių ir plieno bendrija. Keturios pagrindinės Europos anglių ir plieno bendrijos institucijos. Europos anglių ir plieno bendrijos įkūrimas buvo svarbus būsimajai Europos bendrijai dviem aspektais. Išvados. Skaityti daugiau
Europos atsiskaitymo valiutosĮvadas. Naujosios Europos sąjungos valiutos įvedimas. Euro įvedimo eiga. Pirmasis euro įvedimo etapas. Antrasis euro įvedimo etapas. Trečiasis euro įvedimo etapas. Euro įvedimo įtaka rinkai. Euras tarptautiniame kontekste. Mokėjimai euru. Prekių ir paslaugų kainų nustatymas euru. Oficialiosios tarptautinės atsargos eurais. Valiutos kurso stabilumas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos audito rūmaiĮvadas. Audito Rūmų struktūra. Veikla. Biudžeto sudarymas. Europos audito rūmų (EAR) bendradarbiavimas su šalimis kandidatėmis. Europos audito rūmai (EAR) bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Europos BendrijaĮžanga. Europos bendrijos kūrimas. Pradinis kūrimosi etapas 1945 – 1949. Galutinis Europos bendrijos etapas 1950 – 1992. Laisvas asmenų (darbo jėgos) judėjimas. Laisvas prekių judėjimas. Europos sąjungos organizacinė struktūra. Skaityti daugiau
Europos Bendrijos (EB) pirminė teisėĮvadas. Pirminės teisės akto sąvoka. Galiojimo laikas. Taikymo teritorija. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Bendrijos teisėĮžanga. Europos bendrijos teisės prigimtis. Europos bendrijos pamatinės vertybės. Bendrijos teisės principai. Bendrijos teisė jūsų kasdieniniame gyvenime. Valstybių narių tarpusavio susitarimai. Priemonės, kuriomis gali pasinaudot bendrija. Bendrijos teisinės sistemos autonomiškumas. Bendrijos teisės ir nacionalinės teisės sąveika. Bendrijos teisės ir nacionalinės teisės kolizija. Įpareigojamieji teisės aktai. Neįpareigojami aktai. Bendrijos teisės tiesioginis taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos bendrijų evoliucija į Europos sąjungąEuropos studijų kurso rašto darbas. Įvadas. Europos Bendrijos. Europos Bendrijų sąvoka, jų veikla, tikslai ir skirstymas. Europos bendrijų evoliucija į Europos Sąjungą Vieningos Europos Aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos bendrijų evoliucija į Europos Sąjungą (ES)Įvadas ir tikslai. Europos anglių ir plieno bendrija. Euratomas ir Europos ekonominė bendrija. Bendrijos plėtra. Vieningos Europos aktas. Europos Sąjungos (ES) plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
Europos bendrijų institucijosĮvadas. Europos parlamentas. Parlamentas vykdo tris svarbiausias funkcijas. Parlamento darbas yra dalijamas į du pagrindinius etapus. Europos Sąjungos Taryba. Iš viso yra devyneriopos Tarybos. Taryba turi šešis svarbiausius įgaliojimus. Europos Komisija. Europos Komisija vykdo keturias svarbiausias funkcijas. Teisingumo Teismas. Teismas nagrinėja ir sprendžia jame iškeltas bylas. Būdingiausi bylų tipai yra šie. Audito rūmai. Skaityti daugiau
Europos bendrovė - geriausia verslo forma įmonėms veikiančioms keliose Europos sąjungos šalyseĮvadas. Ištakos. Europos bendrovės steigimas. Buveinės perkėlimas. Europos bendrovės valdymas. Darbuotojų dalyvavimas valdant bendrovę. Europos bendrovės privalumai. Europos bendrovės trūkumai. Europos bendrovių skaičius. Europos bendrovių pavyzdžiai. Ecoteq Se. Galleria di Brennero Brennerbasistunnel Se. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Europos bendrovėsĮvadas. Europos bendrovė. Bendrovės steigimas ir registravimas. Holdingo SE steigimas. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Europos bendrovės perkėlimas. Bendrovės likvidavimas, nemokumas ir mokėjimų nutraukimas. Europos bendrovė Lietuvoje. Europos bendrovės steigimas Lietuvoje. Lietuviškos Europos bendrovės valdymas ir pertvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos centrinio banko (ECB) funkcijosEuropos centrinių bankų sistema. Pokyčiai centrinėje bankininkystėje. Tikslas ir pareigos. Pagrindiniai uždaviniai. Europos centrinis bankas. Vaidmuo. Nepriklausomybė. Atsakingumas. Tikslų siekimas. Viešumas. Valdymas. Europos centrinio banko (ECB) funkcijos. Pinigų emisijos funkcija. Bankų banko funkcija. Valstybės banko funkcija. Ekonomikos reguliavimo funkcija . Valiutų valdybos funkcija. Patarėjo funkcijos. Finansinių įstaigų (tarp jų ir bankų) priežiūros funkcija. Pinigų spausdinimo funkcija. Išvados. Skaityti daugiau
Europos centrinio banko (ECB) ir Lietuvos Banko palyginimasEuropos Centrinio Banko (ECB) ir Lietuvos Banko palyginimas funkciniu požiūriu. Europos Sąjungos (ES) centrinis bankas. Monetarinės politikos vidinio ir išorinio stabilumo kontrolė. Valstybės bankas. Bankų priežiūra. Bankas bankams. Valiutos emisija. Užsienio valiutų rezervo tvarkymas. Aukso ir valiutų atsargų vadyba. Skaityti daugiau
Europos centrinio banko (ECB) pinigų politikos bei atliekamų operacijų apžvalga ir vertinimasEuropos centrinis bankas. Europos centrinio banko įsteigimas. Europos centrinio banko tikslai. Europos centrinių bankų sistema bei Europos centrinis bankas. Europos centrinio banko (ECB) valdymo organai. Veiklos skaidrumas. Europos centrinio banko (ECB) mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemas. Europos centrinio banko (ECB) mokėjimų sistema. Europos centrinio banko (ECB) bendra mokėjimų sistemų priežiūros politika. Europos centrinio banko (ECB) Teisiniai bankų priežiūros aspektai. Europos centrinio banko (ECB) dabartinė bankų priežiūra. Bankų priežiūros komitetas. Europos centrinio banko (ECB) euro zonos atstovavimas už jos ribų. Europos centrinio banko (ECB) kompetencija ir atstovavimas. Teisinis pagrindas. Tarptautinės institucijos ir forumai. Europos forumai. Europos centrinio banko (ECB) reikalavimai Lietuvos bankui. Lietuvos pasirengimo narystei Europos sąjungoje programa. Euro įvedimas Lietuvoje. Europos centrinio banko (ECB) privalomųjų atsargų bazė. Europos centrinio banko (ECB) likvidumo valdymo funkcija. Trumpalaikių palūkanų stabilizavimo priemonė. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Europos centrinio banko funkcijos (2)Įvadas. Europos centrinio banko vaidmuo, buveinė ir sudėtis. Tvarka. Buveinė ir sudėtis. Vaidmuo. Kaina. Kainų stabilumo tikslas. Kainų matavimo konceptualieji klausimai. Pinigų politikos perdavimo mechanizmas. Efektyvumo prielaidos. Pinigų politikos strategija ir principai. Atvirosios rinkos operacijos. Nuolatinio skolinimo priemonės. Minimalios privalomosios atsargos. Pinigų politikos derinimas Lietuvoje. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB)Įvadas. Europos centrinis bankas (ECB). Vaidmuo. Nepriklausomumas. Atsakingumas. Viešumas. Struktūra. Europos centrinių bankų sistema. Tikslas ir pareigos. Pagrindiniai uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) (2)Įvadas. Europos centrinių bankų sistema. Pagrindiniai Europos centrinių bankų sistemos uždaviniai ir tikslas. Europos centrinio banko vaidmuo. Europos centrinio banko nepriklausomumas. Europos centrinio banko viešumas. Europos Centrinių Bankų Sistemos (ECBS) kapitalas. Europos Centrinio Banko (ECB) funkcijų pasidalijimas. Europos Centrinio Banko (ECB) ryšiai su Europos Sąjungos (ES) institucijomis ir organais. Išvados. Skaityti daugiau
......