Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Elastingumo teorija (3)Elastingumas. Elastingumo sąvoka. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Paklausos elastingumą lemiantis veiksniai. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Skaityti daugiau
Elastingumo teorija (5)Įvadas. Grafinė elastingumo išraiška. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos, išlaidos. Paklausos ir pasiūlos elastingumo veiksniai. Paklausas elastingumas ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas. Pasiūlos elastingumas, jo skaičiavimas. Elastingumo teorijos praktinis taikymas. Valstybinė kainų kontrolė. Elastingumo poveikis mokesčių efektui. Išvados. Skaityti daugiau
Elastingumo teorija (8)Įvadas. Elastingumo teorija. Elastingumo koeficientas. Elastingumo formos. Elastingumo teorijos analizė. Paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Elastingumą sąlygojantys veiksniai. Paklausos elastingumą sąlygojantys veiksniai. Pasiūlos elastingumą sąlygojantys veiksniai. Praktinis elastingumo teorijos taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Elastingumo teorija ir jos svarbaĮvadas. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jo kreivė. Paklausos veiksniai. Paklausos pokyčiai. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumas. Faktoriai, veikiantys paklausą. Išvados. Vartotojų elgsena. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Įtakos grupė. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Pirkėjų ir klientų psichologiniai tipai. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Skaityti daugiau
Elektra (5)Kas yra elektra, jos atsiradimas. Kūnų įsielektrinimas, įelektrintų kūnų sąveika. Elektros srovės samprata, elektros srovės kryptis. Elektrinės grandinės dalys, elektrinė schema. Elektros srovės poveikis. Elektros laidininkai ir izoliatoriai. Elektros srovės pavojus. Taupykime elektros energiją ir saugokime gamtą. Skaityti daugiau
Elektra ir jos gaminimo būdaiSantrauka. Įvadas. Elektros išradimas ir pagrindinės sąvokos. Elektros išradimas. Pagrindinės sąvokos. Elektros energijos gaminimo būdai. Atominė elektrinė. Vėjo jėgainės. Vandens energijos elektrinė (hidroelektrinė). Saulės energija. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
ElektrifikavimasĮvadas. Užduoties analizė. Šiuo projektu siekiama išspręsti statomo individualių gyvenamųjų namų kvartalo elektrifikavimą. Skaičiuojamųjų apkrovų nustatymas. Apkrovų centro nustatymas ir transformatorinės pastatymo vietos parinkimas. Tinklo schemos parinkimas. Tinklo apkrovų skaičiavimas. Transformatoriaus, jo apsaugų ir transformatorinės parinkimas. Linijų laidų skerspjūvio parinkimas ir patikrinimas pagal leistinus įtampos nuostolius. 0,4 kV tinklo komutacinių ir apsaugos aparatų parinkimas ir patikrinimas. Darbų sauga ir aplinkos apsauga. Specifikacija. Skaityti daugiau
Elektrinės LietuvojeĮvadas. Elektrinių rūšys. Bendri duomenys. Pirmosios elektrinės Lietuvoje istorija. Ignalinos atominė elektrinė. Praeitis ir dabartis. Ignalinos AE veikimo principas. Ignalinos atominės elektrinės apšvitos rodikliai 2004 m. Kauno Hidroelektrinė. Techniniai duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Elektrinės Lietuvoje (2)Didžiausios Lietuvos elektrinės yra. Pirmoji elektrinė Lietuvoje. Ignalinos atominė elektrinė. Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Kokia HAE suprojektuota: statinių charakteristikos. Aukštutinio baseino atraminės sienos statymas. Aukštutinio baseino vaizdas šiandien. Skaityti daugiau
Elektriniai aparataiBendrieji duomenys. Reversoriai. Mašinisto kontroleriai. Technine kontrolerio KB – 0801 charakteristika. Relė. Laiko relė. Skaityti daugiau
Elektriniai maisto virimo katilaiĮvadas. Elektriniai maisto virimo katilai. Elektrinių maisto katilų skirstymas. Plačiau apie elektrinius katilus. Sekcinis – modulinis maisto virimo katilas "KPESM – 60 m". Virimo katilai Metos viking. Maisto virimo katilų eksploatavimas ir darbo sauga. Išvados. Skaityti daugiau
Elektriniai matavimo prietaisaiĮvadas. Elektrinių matavimo prietaisų naudojamas galingumas. Elektrinių matavimo prietaisų skirstymas. Elektrinių matavimų prietaisų matuokliai. Šuntai ir priešvaržės. Srovės ir įtampos matavimas. Magnetoelektriniai ampermetrai ir voltmetrai. Elektromagnetiniai ampermetrai ir voltmetrai. Elektrodinaminiai ir ferodinaminai ampermetrai ir voltmetrai. Galingumo matavimas. Elektros energijos matavimas. Varžos matavimas. Universalus elektrinis matavimo prietaisas. Ometrai. Neelektrinių dydžių matavimas elektriniais metodais. Reostatinis keitiklis. Indukcinis keitiklis. Vibracinis dažnomatis. Išvados. Skaityti daugiau
Elektrinis laidumasĮvadas. Metalų krūvininkų prigimtis. Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros ir jos aiškinimas. Superlaidumas. Energijos juostų modelis. Savasis puslaidininkių elektrinis laidumas ir jo priklausomybė nuo temperatūros. Priemaišinis puslaidininkių laidumas ir jo priklausomybė nuo temperatūros. Skaityti daugiau
Elektrinis traukinysĮvadas. Elektrinis traukinys. Elektrinio traukinio sandara. Kėbulas. Stabdžių sistema. Pneumatiniai įrengimai. Vaizdo stebėjimo sistema. Valdymo sistema. Valdymo sistemos komplektas. Gaisrinė signalizacija ir gaisro gesinimo sistema. Pagrindiniai elementai. Traukinio valdymo sistema. Saugos įrenginiai. Variklio tepimo sistemos paskirtis ir veikimo principas. Variklio tepimo sistemos paskirtis. Variklio tepimo sistemos veikimo principas. Variklio tepimo sistemos galimi tipai, konstrukciniai ypatumai, galimos schemos ir konstrukcijų aprašymas. Variklio tepimo sistemos tipų pagrindiniai privalumai ir trūkumai. Pasiūlymai konstrukcijai patobulinti. Išvados. Skaityti daugiau
Elektrinių grandinių su netiesiniais elementais skaičiavimo principaiElektrinių grandinių skaičiavimas. Schemos sudarymas. Sudaroma apibendrintoji operatorinė grandinių schema. Pradinių sąlygų suradimas. Nesudėtingų elektrinių grandinių skaičiavimas. Reikšminės sąvokos. Testas. Skaityti daugiau
Elektrinių ir magnetinių laukų poveikis žmogaus organizmuiĮvadas. Elektrinio ir magnetinio laukų fizikinės savybės. Elektromagnetinių laukų poveikis. Magnetinio lauko poveikis. Biologinis elektromagnetinio lauko poveikis. Dozes, intensyvumai. Vėžiniai susirgimai. Elektromagnetinio lauko poveikis atskiroms žmogaus organizmo sistemoms. Centrinė nervų sistema. Endokrininė sistema. Kraujo sistema. Imunologinės reakcijos. Širdies ir kraujagyslių sistema. Kvėpavimo sistema. Virškinimo sistema. Poveikis akims. Katarakta. Reprodukcinė sistema. Gydimas elektromagnetiniais laukais. Elektroterapija. Magnetoterapija. Elektromagnetinių laukų terapija. Išvados. Skaityti daugiau
Elektrinių kontaktų medžiagos ir jų savybėsElektrinių kontaktų medžiagos. Varis. Aliuminis. Auksas. Sidabras. Volframas. Nikelis. Kobaltas. Paladis. Indis. Bimetalinės medžiagos. Lydmetaliai. Terminiai bimetalai. Skaityti daugiau
Elektrische EnergietechnikDarbas vokiečių kalba. Elektros energija. Elektrische Energietechnik. Was ist Elektrische Energietechnik? Windenergie. Skaityti daugiau
Elektrocheminės analizės metodų klasifikacijaElektrocheminės analizės metodų klasifikacija. Konduktrometrinė analizė. Tirpalų elektrinis laidumas. Aparatūra ir analizės atlikimas. Aukštadažnis titravimas. Metodo taikymas. Potenciometrinė analizė. Metodo pagrindai. Aparatūra ir analizės atlikimas. Lyginamieji elektrodai. Indikatoriniai elektrodai. Atrankiniai jonų elektrodai. Elektrovaros jėgos matavimas. Atominė spektrinė analizė. Atominės emisinės spektrinės analizės metodas. Atominės absorbcinės spektrinės analizės metodas. Atominės fluorescensinės analizės metodas. Molekulinė absorbcinė spektrinė analizė. Ultravioletinio ir regimojo spektro molekulinė absorbcinė spektrinė analizė. Fotometrinės analizės metodas. Infraraudonojo spektro molekulinė absorbcinė spektrinė analizė. Artimojo ir tolimojo infraraudonojo spektro molekulinė absorbcinė spektrinė analizė. Metodo taikymas. Elektrogravimetrinė ir kulonometrinė analizė. Elektrogravimetrinės analizės metodai. Aparatūra ir analizės atlikimas. Kulonometrinės analizės metodai. Chromatografija. Liuminescensinė analizė. Metodo taikymas. Nefelometrinė ir turbidimetrinė analizė. Metodo taikymas. Cheminės analizės metodų apžvalga. Skaityti daugiau
ElektroforezėĮvadas. Elektros srovė. Omo dėsnis. Metalų elektrinis laidumas. Amperimetrai ir voltmetrai bei jų jungimas. Amperimetro ir voltmetro ribų plitimas. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Kas atsitinka, kai elektros srovė teka kūnu. Biomedicininės elektronikos metodai ir prietaisai klasifikuojami medicininiu aspektu. Kintama elektros srovė. Gydymas nuolatine elektros srove. Gydymas impulsinėmis srovėmis. Elektrosauga. Išvados. Skaityti daugiau
......