Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomikos augimo teorijos

  Įvadas, tikslai ir uždaviniai. Probleminė dalis. Ekonomikos augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikio augimui charakteristika. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė. Pagrindinės ekonominio augimo teorijų grupės. Keinsistinė kryptis. Lietuvos ekonomikos augimo proceso analizė. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(18 puslapių)
  2008-02-19
 • Ekonomikos augimo veiksniai

  Įvadas. Lietuvos ekonomikos prognozės. Lietuvos ekonomikos augimo proceso analizė. Augimo procesas. Pagrindiniai ekonomikos augimo veiksniai.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-03
 • Ekonomikos augimo veiksniai (2)

  Įvadas. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo veiksniai. Gyventojai. Valstybės skola. Eksportas. Gamtiniai ištekliai. Technologinė pažanga. Taupymas. Ekonominė krizė Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2009-03-28
 • Ekonomikos ciklai šiuolaikinėje ekonomikoje

  Realaus ekonominio ciklo teorija. Realioji bendroji paklausa ir realioji bendroji pasiūla. Realaus ekonominio ciklo modelis. Fiskalinės politikos poveikis realaus ekonominio ciklo modelyje. Technikos bei technologinių gamybos pasikeitimų poveikis realaus ekonominio ciklo modelyje. Nedarbo priežastys realaus ekonominio ciklo teorijoje. Pinigų neutralumo vaidmuo realaus ekonominio ciklo teorijoje. Darbo užmokesčio ir kainų lankstumas realaus ekonominio ciklo teorijoje. Išvada.
  Ekonominės teorijos, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-22
 • Ekonomikos faktoriai

  Įžanga. Vyriausybiniai pirkimai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Mokesčiai Lietuvoje. Atskirų mokesčių reikšmė formuojant šalies mokestines įplaukas. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Turto mokesčių ydos. Muito mokestis - protekcionizmas be sienų. Akcizo mokestis. Funkciniai mokesčiai mažina perskirstymą. Lietuvoje biudžetas lenkia ekonomiką. Valstybės skolos. Biudžeto reformos esmė ir prasmė. Siūlomi valstybės biudžeto sistemos principai. Finansavimo tikslingumas. Aplinkosauga ūkinėje veikloje. Vidaus prekybos apžvalga. Atlyginimų politika ir pajamų paskirstymas. Fiskalinės politikos priemonių panaudojimas. Nediskretinė fiskalinė politika: savaiminiai stabilizatoriai. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Problemų analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2006-11-13
 • Ekonomikos istorijos raida

  Ekonomikos teorijos istorija. Ekonominė mintis Antikos laikais. Ekonominė mintis Viduramžiais. Merkantilizmas. Klasikinė ekonomika. Socialistinės ekonominės kryptys. Ekonomikos teorijos raidos apibendrinimas. Lietuvos ekonomikos istorijos raida.
  Ekonominės teorijos, referatas(12 puslapių)
  2006-04-07
 • Ekonomikos mokslas. Ekonomikos mokslo perspektyvos Lietuvoje

  Ekonomikos mokslas ir jo perspektyvos Lietuvoje. Įvadas. Ekonomikos mokslo atsiradimas ir raida Lietuvoje. Nuo Vilniaus universiteto įkūrimo iki nepriklausomybės atgavimo 1918m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Ekonomikos mokslo perspektyvos Lietuvoje: išvados ir prognozės.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-11
 • Ekonomikos mokslo esmė ir jos tikslai

  Ekonomikos mokslo esmė problemos ir tikslai. Ekonomika. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos problemos ir tikslai. Nacionalinis produktas ir jo matavimas. Užduotys. Sprendimai.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-02
 • Ekonomikos mokslo ypatybės

  Įvadas. Ekonomikos mokslo objektas ir funkcijos. Ekonomikos sistema. Ekonomikos mokslų dėsniai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Mišri ekonomika. Ekonomikos mokslo raida. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(22 puslapiai)
  2008-10-10
 • Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje

  Įžanga. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje XVI – XVII amžiuje. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje XVI – XVII amžiuje. Reformacinio judėjimo atstovų ekonominės pažiūros. Buržuazinės ekonominės minties formavimasis kalvinistų pažiūrose (A. Volanas ir J. Abramavičius). Ekonominė mintis Vilniaus akademijoje. Baudžiavos klausimas kaip esminė ekonominė problema XVI - XVII amžių autorių darbuose. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto raida. Lietuvos ekonominė politika 1918–1940. Petras Šalčius (1893-1958). Albinas Rimka (1886–1944). Vladas Jurgutis (1885-1966). Domas Cesevičius (1902-1986). Dzidas Budrys (1903–1971). Lietuvos ekonomikos mokslo dabartinė būklė.
  Ekonominės teorijos, referatas(26 puslapiai)
  2005-12-12
 • Ekonomikos paradoksai

  Įvadas. Hotelingo paradoksas. Giffen paradoksas. Smito vertės paradoksas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-17
 • Ekonomikos perspektyvos

  Įvadas. Ekonominės plėtros retrospektyva. Lietuvos ekonomikos vizija. Geopolitinė Lietuvos situacija. Makroekonominiai plėtotės rezultatai. Rinkos mechanizmų tobulinimas. Ekonomikos augimo veiksnių plėtotė. Valstybės misija keliant ekonomiką ir plėtojant jos struktūrą. Ekonomikos reforma. Individualių gebėjimų ugdymas. Paskatos.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-04-21
 • Ekonomikos poreikiai: esmė, klasifikacija ir realizavimas

  Įvadas. Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomika ir jos funkcijos. Poreikio samprata. Poreikių sistemą ir juos savybės. Poreikių savybės. Poreikių sistema. Poreikiai ir paklausa. Gėrybės samprata. Ekonominė sistema. Pagrindiniai ekonomikos bruožai. Ūkinės veiklos (ekonomikos) esmė. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(10 puslapių)
  2006-11-28
 • Ekonomikos problemos

  Įvadas. Ekonomika. Ekonomikos problemos. Ekonomikos problemos Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-10
 • Ekonomikos problemos (2)

  Pagrindinės ekonominės problemos. Ekologinės problemos. Gamtos ištekliai. Gamtos išteklių klasifikavimas. Energetiniai gamtos ištekliai. Globalinės problemos. Globalinės pasaulio energetikos problemos. Demografinė žmonijos problema. Globalinės žemės ūkio ir maisto problemos. Globalinė atliekų problema.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-03
 • Ekonomikos problemos ir tikslai (2)

  Įvadas. Ekonomikos problemos. Lietuvos ekonomikos problemos. Ekonomikos tikslai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-09-30
 • Ekonomikos problemos ir tikslai (3)

  Įvadas. Ekonomikos tikslai. Ekonominių tikslų tarpusavio ryšiai. Ekonomikos problemos. Ekonomikos problemos Lietuvoje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-09-30
 • Ekonomikos reikšmė

  Įvadas. Poreikiai. Ekonominė veikla. Ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema. Ekonomikos tikslai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-23
 • Ekonomikos samprata

  Įvadas. Ekonomikos samprata. Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos mokslo ištakos. Ekonomikos mokslo objektas. Ekonomikos dėsniai. Ekonomikos sistemos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-07
 • Ekonomikos specialistų rengimo sistema Lietuvoje

  Įvadas. Ekonomikos mokslo ištakos ir raida. Dabartinės mokslo institucijos, rengiančios ekonomikos specialistus. ISM vadybos ir ekonomikos universiteto studijų sistema. Kauno technologijos universiteto ekonomikos specialistų rengimo sistema. Vilniaus universiteto ekonomikos specialistų rengimo sistema. Ekonomikos specialistų rengimo sistemos Lietuvoje trūkumai. Lietuvos ekonomikos mokslo ir studijų reformos kryptys. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(13 puslapių)
  2008-04-07
Puslapyje rodyti po