Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Ekologinės etikos svarba gamtosaugoje (2)Įžanga. Medžių kirtimas. Gaisrų žala. Žmogus gamtoje. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinės katastrofos pasauliniuose vandenyseĮvadas. Nelaimių prevencija. Statistika. Tanklaivio "Prestige" avarija. Tanklaivio "Exxon Valdez" avarija. Tanklaivio "Jessica" avarija. Rusų jūrų gelbėjimo tarnyba. Priedai (nuotraukos). Skaityti daugiau
Ekologinės problemos (3)Žemės ūkio problemos. Žemės gelmių teršimas naftos produktais - aktuali ekologinė problema. Rūgštūs lietūs. Šiltnamio efektas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinės problemos ir jų padariniaiŽmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Žemės tarša. Išvada. Skaityti daugiau
Ekologinės problemos. Vandens užterštumasVanduo. Žmogus ir vanduo. Dažniausios vandens problemos. Vandens filtravimas. Baltijos jūra ir jos tarša. Eutrofikacija ir deguonies deficitas. Potencialiai toksiškas fitoplanktonas. Veiksmai Baltijos jūros būklei gerinti. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Ekologinės žemdirbystės plėtra ir jos problemosĮvadas. Ekologinė žemdirbystė kaip alternatyva tradicinei žemdirbystei. Ekologinės žemdirbystės formavimosi Lietuvoje Prielaidos ir veiksniai. Ekologinės žemdirbystės atsiradimo priežastys. Ekologinių ūkių sertifikavimas. Parama ekologiniams ūkiams. Ekologinės žemdirbystės plėtros problemos ir perspektyvos Lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio plėtra. Ekonominiai ekologinio ūkininkavimo rezultatai. Ekologinės žemdirbystės perspektyvos, Lietuvai integruojantis į Europos sąjungą. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Ekologinės žemdirbystės subtilybėsĮvadas. Ekologinės žemdirbystės esmė ir tikslas. Ekologinės žemdirbystės svarba ir pagrindiniai principai. Ekologinės žemdirbystės ištakos. Ekologinės žemdirbystės plėtra ir tikslai. Ekologinės žemdirbystės subtilybės. Dirvožemis. Sėklos. Sėjomaina. Piktžolės. Tręšimo įtaka ekologiškai auginamai augalininkystės produkcijai. Problemos. Perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologiniai mokesčiai Lietuvos mokesčių sistemojeĮvadas. Tikslas yra informuoti, supažindinti su Lietuvoje taikomais mokesčiais, jų rūšimis. Pateikti informaciją apie ekologinių mokesčių rūšis, tarifus, mokėjimus, mokėtojus (fizinius ir juridinius) ir sankcijų taikymus pažeidus reikalavimus ar jų neįvykdžius. Mokesčių už taršą ir gamtinių išteklių naudojimą esmė ir pagrindinės funkcijos. Mokestis už gamtos išteklius. Gamtos išteklių naudojimo teisė. Ekonominės aplinkos apsaugos mechanizmas. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokesčio mokėjimas. Mokesčio apskaičiavimas. Pakuotės mokestis. Naftos gavybos mokestis. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologiniai rizikos veiksniai įtakojantys nacionalinį saugumąĮvadas. Nacionalinis saugumas. Nacionalinio saugumo koncepcija. Nacionalinio saugumo politika: tikslai, objektai, subjektai. Nacionalinio saugumo rizikos veiksniai. Ekologiniai rizikos veiksniai. Pagrindiniai ekologiniai rizikos veiksniai keliantys grėsmę Lietuvos Nacionaliniam saugumui. Išoriniai ekologiniai rizikos veiksniai. Vidiniai ekologiniai rizikos veiksniai. Atliekos. Paviršinių vandens telkinių tarša. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Ignalinos atominė elektrinė. Būtingės naftos terminalas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologiniai veiksniai, lemiantys miško medžių derėjimą ir sėklų barstymąĮvadas. Ekologiniai veiksniai, lemiantys medžių derėjimą. Klimatiniai veiksniai. Edafiniai veiksniai. Topografiniai veiksniai. Biotiniai veiksniai. Derėjimas stimuluojamas. Veiksniai, lemiantys sėklų barstymą. Skaityti daugiau
Ekologinis pėdsakasĮvadas. Ekologinis pėdsakas. Ekologinio pėdsako kritika. Iššūkiai ir tikslai. Mūsų požiūris į išteklių suvartojimą. Valstybių ekologiniai pėdsakai. Regionų ekologinio pėdsako analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis socialinio darbo modelisĮvadas. Dėstymas. Sisteminis socialinio darbo modelis. Apklausa. Problemos tyrimas. Sutarties sudarymas. Planavimas ir veikla. Įvertinimas ir užbaigimas. Socialinio darbo principai. Ekologinis socialinio darbo modelis. Teorinė apžvalga. Teorinis pagrindimas. Priimtinumo sritys. Įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis takas Aklojo ežero ekosistemojeĮvadas. Ekologinio tako planas. Pirma stotelė. Blindė. Antra stotelė. Paprastasis žaltys. Trečia stotelė. Kiminai. Ketvirta stotelė. Laumžirgiai. Pelkinė puriena. Penkta stotelė. Pilkoji antis. Šešta stotelė. Mažoji kūdrinė varlė. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis ugdymas (2)Įvadas. Ekologinio ugdymo ypatumai miesto ir kaimo mokyklose. Įvadas. Popamokinio ekologinio ugdymo veiklos programos tikslai ir uždaviniai. Veiklos programa skirstoma i dešimt dalių. Jeigu ekologinio ugdymo programa bus sėkmingai įgyvendinta, bus pasiekti tokie laimėjimai. Informacinių technologijų taikymas pasaulio pažinimo pamokose. Įvadas. Išvados. Gamtotyros metodo įtaka trečios klasės moksleivių gamtamokslinei kompetencijai ir nuostatoms pasaulio pažinimo pamokų atžvilgiu. Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo išvados. Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje: moksleivių patirtis, vertinimai ir nuostatos. Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodika ir tiriamųjų charakteristika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigojeĮvadas. Gamtosauginis ugdymas vaikų darželyje: turinys ir principai. Mokyti pažinti gamtą, ugdyti šeimininkišką požiūrį į ją. Mokyti emocionaliai pažinti gamtą. Praktinė gamtosauginė veikla. Tėvų gamtosauginis švietimas. Medžių pažinimas per savaitę. Skaityti daugiau
Ekologinis ūkininkavimasĮvadas. Ekologinis ūkininkavimas – kas tai? Nuo istorijos iki dabartinių laikų. Ekologinio žemės ūkio poreikis. Pagrindiniai ekologinio žemės ūkio tikslai. Mokslinis interesas. Ekologinės garantijos. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Ekologinis žemės ūkis (2)Įvadas. Ekologinio žemės ūkio samprata. pagrindiniai ekologinio žemės ūkio tikslai, principai ir reikalavimai. Ekologinio žemės ūkio plėtra. Ekologinis žemės ūkis Europos Sąjungoje. Ekologinio žemės ūkio vystymasis Lietuvoje. Ekologiškų produktų sertifikavimas. Ekologinės žemės ūkio produkcijos rinka. Ekologinių ūkių paplitimas Lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio prognozės. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis žemės ūkis (3)Įvadas. Alternatyvus žemės ūkis. Ekologinis žemės ūkis. Ekologinio žemės ūkio motyvacija. Reikalavimai ekologiniam žemės ūkiui. Ekologinis žemės ūkis Lietuvoje. Pasaulio ekologinis ūkis. Tradicinio ir ekologinio žemės ūkio palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis žemės ūkis LietuvojeĮvadas. Ekologinis žemės ūkis Lietuvoje. Ekologiškos produkcijos Lietuvoje ypatumai. Taisyklės ekologinio ūkio srityje. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis ženklinimasĮvadas. Darbo objektas – ekologinis ženklinimas ir į jį įeinantys ekologinio ženklinimo simboliai. Ekologinio ženklo samprata ir paskirtis. Ekologinio ženklo nauda. Ekologiniai ženklai. Vokietijos Mėlynasis Eko angelas. Europos Sąjungos ekologinis ženklas "Gėlė". Europos Sąjungos ekologinio ženklo ypatumai. Europos Sąjungos ekologinio ženklo suteikimas. Energy star. "Energy star" istorija. Lietuviškas ekologinis ženklas. Pasaulinis Ekologinio Ženklinimo Tinklas (GEN). PEŽT misija. Anoniminė apklausa "Ekologiški produktai ir jų ženklinimas". Pokalbis su T. Demikiu (VšĮ "Ekoagros"). Išvados. PowerPoint pristatymas (21 skaidrė). Skaityti daugiau
......