Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Ekologija ir etikaĮvadas. Ekologija ir etika. Ekologinės problemos aktualumas. Ekologinė etika. Ekologinės etikos atsiradimas. Ekologinės etikos uždaviniai ir funkcijos. Ekologinių-etinių nuostatų ugdymas ir švietimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologija ir gamtos apsaugaEkologija ir gamtos apsauga Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos. Vandens apsauga. Oro apsauga. Dirvožemio apsauga. Buitinių atliekų tvarkymas. Apsauga nuo fizikinės taršos. Gamtinių išteklių ir kraštovaizdžio apsauga. Kokia turėtų būti aplinkos apsaugos ir ekologijos ateitis. Skaityti daugiau
Ekologija ir gamtos apsauga LietuvojeĮvadas. Vandens apsauga. Oro apsauga. Dirvožemio apsauga. Buitinių atliekų tvarkymas. Apsauga nuo fizikinės taršos. Gamtinių išteklių ir kraštovaizdžio apsauga. Kokia turėtų būti aplinkos apsaugos ir ekologijos ateitis. Skaityti daugiau
Ekologija LietuvojeĮvadas. Ekologiniai tyrimai Lietuvoje. Tadas Ivanauskas. Ričardas Kazlauskas. Vytautas Jurgis Valenta. Edmundas Lekevičius. Romualdas Kazimieras Lekevičius. Stanislovas Sinkevičius. Pranas Mierauskas. Skaityti daugiau
Ekologija: vanduo, oras ir atliekosĮvadas. Vanduo – gyvybės šaltinis. Kaip atskirti švarų vandenį? Oras. Kaip spręsti šias problemas? Atliekos. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Ekologija. Civilinė ir darbo saugaEkologija. Įvadas. Augalų evoliucija. Augalų įvairovė planetoje. Augimo būdai. Augalų amžius. Augalų prisitaikymas. Augalų grupės. Samanūnai. Induočiai. Išvados. Civilinė ir darbo sauga. Įvadas. Elektrotechninis personalas ir jam keliami reikalavimai. Profesinė liga ir jos tyrimas. Darbuotojo teisės ir pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologijos metodaiĮvadas. Ekologinis monitoringas. Lauko stebėjimų planavimas. Stebėjimo vietos parinkimas. Aplinkos fonas. Socialinis – ekonominis monitoringo kriterijus. Lauko stebėjimų optimizacijos uždavinys. Ekologinio monitoringo tikslas, pagrindiniai uždaviniai. Ekologinio monitoringo struktūra ir objektai. Integruotas ekosistemų monitoringas. Ekologinės informacijos sistema. Eksperimentas. Eksperimento vieta ekologiniuose tyrimuose. Eksperimento tipai. Reikalavimai eksperimentams. Klasikinio eksperimento pavyzdys ir reikšmė. Modeliavimas. Ekologinio modeliavimo vystymasis. Modeliavimo etapai. Modelių klasifikacija. Modelių tipai ir charakteristikos. Aprašomieji modeliai. Fizikiniai modeliai. Simboliniai modeliai. Imitaciniai (procedūriniai) modeliai. Modelių panaudojimas. Sprendimo procesas ir modelių vaidmuo. Bendra sisteminio tyrimo schema. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologijos samprataĮvadas. Aplinkos apsaugos sektorių strategija. Lietuvos aplinkos apsaugos veiksnių strategijos koncepcija. Strateginiai tikslai, jų įgyvendinimo veiksmai ir svarbiausios priemonės. Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo būtinybė. Regioninių komunalinių atliekų tvarkymo sistemų, apimančių atliekų surinkimą, pervežimą, rūšiavimą ir saugų šalinimą, diegimas. Įvedimas administracinių ir ekonominių priemonių, skatinančių antrinių žaliavų, tarp jų – pakuočių atliekų atskirą surinkimą, panaudojimą ir perdirbimą. Aplinkos apsaugos tikslų ir veiksmų įtaka kitiems ūkio sektoriams. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka pramonės sektoriui. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka energetikai. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka transporto sektoriui. Aplinkos apsaugos tikslų ir reikalavimų įtaka žemės ūkiui. Personalo rengimas. Priedas: referate naudojamų terminų žodynas. Skaityti daugiau
Ekologinė atsakomybėMoralinė atsakomybė sąveikoje su gamta. Ekologinė atsakomybė. Gamtos apsauga. Ekologinė etika. Skaityti daugiau
Ekologinė etikaMoralinė atsakomybė. Ekologinė atsakomybė. Laisvės sampratos genezė. Gamtos apsaugos sąvoka. Gamtosaugos plėtotės uždaviniai. Gamtos filosofija. Ekologinės atsakomybės turinys. Ekologinės pareigos sąvoka. Skaityti daugiau
Ekologinė gyvulininkystėEkologinė gyvulininkystė: gyvulių veisimas, laikymas, priežiūra, šėrimas ir gydimas ekologiniame ūkyje. Galvijai auginami ir mėsai. Yra išskirti 4 galvijų laikymo būdai jų nerišant. Šiek tiek apie palaidą laikymo būdą. Norint karves laikyti pririštas. Pagal ekologinio ūkininkavimo taisykles. Ganomų galvijų higiena. Veršiavimosi patalpa. Kiaulės. Tvartų vidaus įranga. Dedeklių vištų laikymas. Mėsinių viščiukų auginimas. Apskritai apie gyvulių auginimą ir laikymą. Tvartų kreikimas. Gyvulių odos priežiūra. Odos valymas. Gyvulių plovimas. Gyvulių maudymas. Kanopų, nagų ir ragų priežiūra. Gyvulių mocionas. Musių naikinimas. Graužikų naikinimas. Šėrimas. Karvių šėrimas. Kiaulių šėrimas. Paukščių lesinimas. Vaistai ir preparatai, leidžiami vartoti be apribojimų. Riboto vartojimo vaistai. Gyvulių pastatų ir įrangos priežiūros ir dezinfekavimo medžiagos. Skaityti daugiau
Ekologinė gyvulininkystė (2)Įvadas. Galvijų fiziologiniai ypatumai. Ekologinės gyvulininkystės taisyklės Lietuvoje. Pašarai, jų cheminė sudėtis ir maistingumas. Sultingieji pašarai. Vaistingieji augalai. Skaityti daugiau
Ekologinė kriminologija ir architektūrinė kriminologijaĮžanga. Ekologinė kriminologija. Architektūrinė kriminologija. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinė regiono situacijaTai Visagino taršos aprašymas. Atominės elektrinės. IAE saugumas: IAE saugumo gerinimo programa; Kolektyvinė dozė; IAE saugumas lyginant su kitomis atominėmis elektrinėmis; Ekologinės IAE uždarymo pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinė teisė (5)Įvadas. Tarptautinė aplinkos apsaugos teisė. Ekologinės teisės reguliavimas Lietuvoje. Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. Teisinė atsakomybė už žalą aplinkai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinė teisinė atsakomybėEkologinė teisinė atsakomybė. Ekologinis teisės pažeidimas. Atskiros atsakomybės rūšys. Skaityti daugiau
Ekologinė žemdirbystė LietuvojeEkologinė žemdirbystė Lietuvoje. Ekologija "užsikrečia" ir Lietuva. Ekologinio ūkio sertifikavimas. Pradėti ekologišką ūkininkavimą – labai sunku. Ūkiuose - ypatinga švara. Ekologiški produktai - sveikesni. Ekologinio žemės ūkio plėtra Lietuvoje. Ekologinio žemės ūkio stipriosios pusės. Ekologinio žemės ūkio silpnosios pusės. Ūkininkavimas be chemikalų. Dirvos priežiūra. Ūkininkavimo būdai. Ekologinis ūkininkavimas – perspektyvus verslas ar socialinė parama? Skaityti daugiau
Ekologinė žemdirbystė Lietuvoje (2)Įvadas. Žemdirbystės epocha. Subalansuota plėtra ir žemės ūkio ekologizavimas. Ekologinis gyventojų sąmoningumas. Ekologinės žemdirbystės samprata. Žemdirbystės neekologiškumas. Pastangos ekologinei žemdirbystei išsaugoti. Gamtinę aplinką tausojanti kaimo plėtra: utopija ar realybė. Tausojančios ir ekologinės žemdirbystės palyginimas. Kaimo plėtros 2000 – 2006 m. planas. Aplinkai nežalingai žemdirbystei – Europos parama. Aplinkai nežalinga žemdirbystė. Augalai ir chemikalai. Gyvuliai – dirvožemio išsaugojimo dalis. Dėmesys ir laukinei gamtai. Ekologinė žemdirbystė – tausojanti plėtra žemės ūkyje. Kas ji – tausojanti plėtra? Kelias, kuriuo ėjome…Kelias, kuriuo eisime?..Dirbančių žemės ūkyje skaičius. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Ekologinės etikos priešistorėPožiūris į gamtą nuo senovės iki viduramžių. R. Descartes`as apie gamtą kaip valdymo objektą. J.J. Rousseau ir civilizacijos kritika. Amerikos transcendentalizmas ir R. Emersono neoidealizmas. Žmogaus ir gamtos dermės idealas. H.D. Thoreau kūryboje. L. Tolstojaus panmoralizmas. N. Fiodorovo kosmizmas. Skaityti daugiau
Ekologinės etikos svarba gamtosaugojeGamtos vertė žmogaus egzistavime. Gamtos grožio suvokimas ir žmogaus auklėjimas. Gamtosaugos atsiradimas ir tolesnė jos plėtotė. Žmonių elgesys gamtoje. Išvados. Skaityti daugiau
......