Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

DopingasKas yra dopingas? Istorija. Kodėl draudžiamas? Kontrolė. Dopingo metodai. Nuomonės. Dabartis ir ateitis. Skaityti daugiau
Dopingo poveikis ir žala organizmuiĮvadas. Dėstymas. Kodėl dopingas draudžiamas? Etinės priežastys. Medicininės priežastys. Sporte. Visuomenėje. Išvados. Skaityti daugiau
Doplerio reiškinys ir pritaikymasDoplerio reiškinys arba Doplerio efektas. Doplerio reiškinio pritaikymas praktikoje. Doplerio reiškinio panaudojimas automobilinėje technikoje. Doplerio reiškinio panaudojimas meteorologijoje. Doplerio reiškinio panaudojimas medicinoje. Echolokacija. Doplerio reiškinys astronomijoje. Skaityti daugiau
Dorybės fenomenas pilietiškumo sampratojeĮvadas. Dorybės kilmė, jos raida asmenybėje Dorybės kilmė. Dorybės raida asmenybėje. Pagrindinės dorybės būdingos piliečiui. Gerumas. Žmoniškumas. Teisingumas. Sąžiningumas. Pareigingumas. Darbštumas. Drausmingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Dorybės ir laimės sąlytis Kanto "Praktinio proto kritikoje"Įvadas. Imanuelis Kantas. Etikos apibrėžimas. Dorybė. Laimė. Išvados. Skaityti daugiau
Dorinio auklėjimo tradicijos ir jų tęstinumasDorinis auklėjimas. Dorinis ugdymas. Mokyklos vaidmuo doriniame auklėjime. Dorinis auklėjimas – kūno paklusnumo sielai tradicija. Dorinis auklėjimo problemos dabartiniu laikotarpiu. Išvados. Skaityti daugiau
Dorinio ugdymo problemosĮvadas. Dorinis ugdymas. Tikslai, nuostatos. Ugdytinos vertybinės nuostatos. Dorinis ugdymas dabartiniu laikotarpiu ir problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Dorinis auklėjimasDorinimo mokslas ir jo savybės. Dorinimo tikslai. Etinis auklėjimas. Dorinimo turinys. Santykiai su dvasine kultūra. Santykiai su socialinėmis priedermėmis. Dorinio išsiauklėjimo lygiai. Dorinimo metodai ir formos. Dorovinio išsiauklėjimo pažinimas. Dorovinių žinių įsisavinimas. Racionalus žinių pagrindimas. Emocinis žinių išgyvenimas. Motyvų kovos valdymas. Laisvas dorovinis apsisprendimas. Dorovinis elgesys ir jo sunkumų įveikimas. Dorovinio gyvenimo organizavimas. Skaityti daugiau
Dorinis ugdymas - imperatyvus charakterio ir dvasinis ugdymasĮvadas. Gero charakterio suvokimas ir jo ugdymas Filosofo I. Kanto dorovinio charakterio aspektai. Lietuvių filosofo J. Šliūpo teiginiai apie dorovinį auklėjimą. Dorovinio auklėjimo veiksniai, pagal J. Šliūpą. Atsakomybės ugdymas M. Buberio ir E. Levino mąstymu. Dorinis ugdymas dabartinėje mokykloje. Išvados. Skaityti daugiau
Dorovė ir socialinė atsakomybėĮvadas. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodas. Dorovės istorijos raida. Atsakomybės samprata etikoje. Verslo socialinė atsakomybė. Verslo socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Išvados. Skaityti daugiau
Dorovės samprataDorovės samprata. Dorovės sąvoka. Dorovės kilmė kaip mokslinė problema. Dorovinės vertybės. Skaityti daugiau
Dorovės sąvokaĮžanga. Dorovės esmė. Dorovės sąvoka. Dorovė – visuomeninės sąmonės forma. Doroviniai santykiai. Dorovės kilmė. Dorovės kilmė kaip mokslinė problema. Dorovės atsiradimo prielaidos. Dorovės susiformavimas. Dorovės raida. Pirmykštės visuomenės dorovė. Pagrindinė dorovės funkcija. Išvados. Skaityti daugiau
Dorovės, moralės, etikos ir moralės sampratosĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti dorovės, moralės, etikos ir moralės filosofijos sąvokas ir jų tarpusavio sąsajas. Dorovės samprata. Etikos samprata. Moralės samprata. Etikos ir moralės santykis ir tikslai. Etikos kaip mokslo pagrindimas. Etikos santykis su kitomis mokslo šakomis. Moralės, etikos ir moralės filosofijos tarpusavio ryšys. Išvados. Skaityti daugiau
Dorovinis auklėjimas pagal Šalkauskį ir JovaišąĮvadas. Pagal Šalkauskį. Dorinimo tikslai. Tolimesni ir artimesni dorinimo tikslai. Objektyviniai ir subjektyviniai dorinimo tikslai. Tiesioginiai ir netiesioginiai dorinimo tikslai. Etinis auklėjimas (pagal L. Jovaišą). Dorinimo turinys. Santykiai su dvasine kultūra. Dorybės vykdant tiesos sakymo priedermes. Dorybės vykdant teisingumo priedermes. Santykiai su socialinėmis priedermėmis Dorybės vykdant patikimumo priedermes. Dorybės vykdant pareigos priedermes. Dorinio išsiauklėjimo lygiai. Dorinimo metodai ir formos. Dorovinio išsiauklėjimo pažinimas. Dorovinių žinių įsisavinimas. Racionalus žinių pagrindimas. Emocinis žinių išgyvenimas. Motyvų kovos valdymas. Laisvas dorovinis apsisprendimas. Dorovinis elgesys ir jo sunkumų įveikimas. Dorovinio gyvenimo organizavimas. Skaityti daugiau
Dorovinis auklėjimas šeimojeĮvadas. Tikslas: Išsiaiškinti, kaip yra suprantama dorovinė ir socialinė atsakomybė šiuolaikinėje visuomenėje. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodas. Dorovės istorijos raida. Atsakomybės samprata etikoje. Verslo socialinė atsakomybė. Verslo socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Išvados. Skaityti daugiau
Dorovinių vertybių pobūdisĮvadas. Tikra ir nekintanti vertybė. Vertybių yra pats žmogus-asmuo. Vertybės pagal M. Schelerį. Vertybių skirstymas. Scheleris nustato tokią vertybių grupių hierarchiją. Vertybių reikšmė. Dorovinė vertybė yra elgesio dorybė. Išvados. Skaityti daugiau
Dorovinių vertybių problema žmogaus gyvenimeKas yra vertybės? Adomas Jakštas "Pikto problema". Vertybių problema Vladislovo Tatarkevičiaus etikoje "Gėris arba vertybė". Priedermė ir teisė būti laimingam. Sąžinės problema "Sąžinės kilmė. Fridrichas Nyčė". Antanas Maceina "Sąžinės problema". Išvados. Skaityti daugiau
DOS operacinės sistemosĮvadas. Pagrindinės žinios apie MS DOS. Pirmoji MS DOS versija. MS DOS vystymasis. Suderinimas ir tinkamumas su kiekvienu kompiuteriu. Ko nebuvo galima patobulinti. Darbas su keliomis programomis vienu metu. MS DOS ir Windows reikalavimai procesoriaus našumui ir atminties talpai. Vartotojo Interfeisas. OS suderinamumas. MS DOS komandų aprašymas su paaiškinimais ir pavyzdžiais. Kaip patekti į DOS aplinką ir iš jos? DOS komandos. Skaityti daugiau
Dotacijų ir subsidijų samprata. Dotacijų rūšysĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Dotacijų ir subsidijų pripažinimas. Dotacijos ir subsidijos. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Dotacijų ir subsidijų panaudojimas. Informacijos apie dotacijas ir subsidijas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
DovanojimasDovanojimas ar davimas. Dovana ir duotybė. Gyvenimas. Kūnas kaip dovana. Laisvė. Dovanos Laikas. Kaltė. Tikėjimas kaip dovana. Dovanos tarpasmeninis kontekstas. Dovanos priėmimo problema. Dovanojimo lygiai. Dovanojimo lygiai. Dovana psichoterapijoje. Skaityti daugiau
......