Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Dyzeliniai degalaiĮvadas. Dyzelinių variklių darbo ypatumai. Dyzelinio variklio maitinimo sistemos schema. Reikalavimai degalų savybėms. Greitaeigių variklių dyzelino svarbiausios savybės. Dyzelino bendrieji rodikliai ir jų nustatymo metodai. Mišinio ruošimas. Degimo kameros ir degalų čiurkšlės formos. Dyzelino klasifikacija. Vidutinio klimato dyzelino klases ir jų rodikliai. Arktinio klimato dyzelino klasės ir jų rodikliai. Skaityti daugiau
Dyzelinio automobilio kuro padavimo sistemaĮvadas. Siurblys. Visarežimis reguliatorius. Paleidimas. Tuščios eigos reguliavimas. Apkrova. Siurblio sureguliavimo varžtai. Inžektoriai. Turbokompresorius. Pakaitinimo žvakė. Skaityti daugiau
Dyzelinių variklių maitinimo sistemaĮvadas. Degiojo mišinio ruošimas. Tiesiogio įpurškimo dyzeliniai varikliai. Netiesiogio įpurškimo dyzeliniai varikliai. Dyzelinių variklių veikimo sandara ir veikimas. Mažo slėgio degalų tiekimo sistemos mazgų konstrukcija. Didelio slėgio degalų tiekimo sistemos mazgų konstrukcija. Purkštuvai. Sistema siurblys-vamzdelis-purkštuvas. "Common rail" sistema. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6). Skaityti daugiau
Dyzelinių variklių problemos, jų sprendimo būdaiJūsų automobilis su dyzeliniu varikliu neužsiveda rytais? Jūsų automobilis su dyzeliniu varikliu pradėjo sunkiai užsivedinėti dieną (karštas)? Jūsų automobilio su dyzeliniu varikliu padidėjęs dūmingumas? Į Jūsų dyzelinio automobilio kuro baką pateko vanduo? Variklis pradėjo nestabiliai dirbti ir uždūmijo šviesiais dūmais? Ateina žiema. Jūsų automobilis su dyzeliniu varikliu. Ką daryti? Skaityti daugiau
Dyzelio maitinimo sistema Common Rail tipoĮvadas. Dyzelinių variklių maitinimo sistema. Common Rail – dyzelio kūrimo revoliucija. Common Rail tipo akumuliatorinė kuro sistema. Common Rail sistema. Servise naudojami specializuoti įrengimai ir įranga variklių, bei jų mazgų remontui Skaityti daugiau
Dizzy GilespieBiografija. Reikšmingiausia D. Gillespie veikla. Bemaž 50 metų Gillespie aktyviai kūrė scenoje. Apdovanojimai. Skaityti daugiau
DMA, pertraukčių sistema, skaičių pateikimo sistemosPertraukimų sistema. Pertraukimai, iššaukiami komanda INT n. Žingsninio režimo pertraukimas. Kontrolinio taško pertraukimas. Įvesties/ išvesties posistemio moduliai. Modulio funkcionavimas. Įvesties/ išvesties modulio struktūra. Programinė įvestis/išvestis. Programinio įvesties/išvesties metodo funkcijos. Įvesties/išvesties komandos. Pertraukčių valdoma įvestis/išvestis. Programinės ir pertraukčių valdomos įvesties/išvesties trūkumai. Tiesioginės kreipties į atmintį mechanizmas. Įvesties/ išvesties kanalų charakteristikos. Dešimtainė skaičiavimo sistema. Dvejetainė skaičiavimo sistema. Dvejetainių skaičių pervedimas į dešimtaine sistemą ir atvirkščiai. Dvejetainių skaičių sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba. Aštuonetainė skaičiavimo sistema. Šešioliktainė skaičiavimo sistema. Skaityti daugiau
DnB NORD banko veikla ir perspektyvosĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti DnB NORD banko veiklą ir perspektyvas. Atlikti anketinę apklausą ir išanalizuoti gautus rezultatus. DnB NORD banko veikla ir perspektyvos. DnB NORD banko istorija. DnB NORD banko veikla. DnB NORD banko perspektyvos. Išvados. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
Dniepro baltaiĮvadas. Dniepro baltai. Kas tai? Dabartinė teritorija. Dniepro baltų kultūros. Dniepro baltų pėdsakais. Dniepro baltai istorinių įvykių verpetuose. Dniepro genčių gyventos teritorijos per laiko prizmę. Įtaka dabartinių lietuviškų salelių susidarymui. Išvados. Skaityti daugiau
Do children need two parents?Darbas anglų kalba. Tiriamasis darbas: Ar vaikams reikalingi du tėvai?. "Do children need two parents?". Introduction. Methodology. Literature review. A high divorce rate in Britain. Fathers provide a look at the world of men; mothers, the world of women. What parents must and must not do after the divorces. Statistics. Results / findings. Conclusions. Appendix (2 psl.). Skaityti daugiau
Dokumentacija įmonės steigimuiĮvadas. Įmonių rūšys. Verslo įstatymai. Įmonių registravimas. Reikalingi dokumentai registruojant įmonę. Skirtingų įmonių rūšių steigimo dokumentacija. Individualios įmonės (IĮ) steigimas. Ūkinės bendrijos steigimas. Uždarosios akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės steigimas. Kooperatinės bendrovės steigimas.Žemės ūkio bendrovės steigimas. Licencijos. Išvados. Skaityti daugiau
DokumentaiĮvadas. Teorinė dalis. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Trumpumo, tikslumo, aiškumo principas. Komercinių laiškų tekstų ypatumai. Santrumpos dokumentuose. Protokolų, aktų, įsakymų tekstų struktūros ypatumai. Praktinė dalis. Dalykinis raštas. Raštas-paklausimas. Tarnybinis pranešimas. Aktas. Įsakymas. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentas mano gyvenimeĮvadas. Asmeniniai dokumentai. Informaciniai dokumentai. Elektroniniai dokumentai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Dokumentas mano gyvenime (2)Dokumentotyros referatas. Dokumentas. Buitinių dokumentų grupė. Gimimo liudijimas. Spaudinys. Moksleivio pažymėjimas. Lietuvos respublikos piliečio pasas. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas. Vairuotojo pažymėjimas. Brandos atestatas. Padėkos raštas. Lietuvos junior achievement diplomas. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. Studijų sutartis. Banko kortelė. Mokymo ir informaciniai dokumentai. Mokslo – populiarieji dokumentai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Dokumentinio proceso ypatumaiĮvadas. Dėstomoji dalis. Dokumentinio proceso esmė ir reikšmė. Rašytinių įrodymų reikšmė. Dokumentinio proceso etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentinio proceso ir teismo įsakymo išdavimo proceso lyginamoji analizėĮvadas. Dokumentinis procesas. Reikalavimai, dėl kurių gali būti pareiškiami ieškiniai dokumentinio proceso tvarka. Preliminaraus sprendimo priėmimas. Atsakovo prieštaravimai. Bylos eiga teismui juos priėmus. Teismo įsakymo išdavimo esmė ir leistinumas. Teismo įsakymo išdavimas ir pranešimas skolininkui. Bylos eiga skolininkui pareiškus prieštaravus. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentinio proceso reikšmė ir bylų nagrinėjimo šia tvarka ypatumaiĮvadas. Dokumentinis procesas, bylų nagrinėjimo ypatumai. Leistinumas. Preliminarus sprendimas. Atsakovo prieštaravimai ir tolesnė bylos eiga. Dokumentinio proceso ir teismo įsakymo skirtumai. Dokumentinio proceso reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentinis akredityvasĮvadas. Akredityvo ištakos, sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Dokumentinio akredityvo ištakos. Akredityvo sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Akredityvo sutarties dalyviai, jų pareigos ir atsakomybė. Akredityvo dalyviai. Akredityvo dalyvių pareigos ir atsakomybė. Akredityvo įkainiai. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentinis paveldas muziejų fonduoseĮvadas. Dokumentinio paveldo sąvoka. Lietuvos muziejų fondai. Projektas Lietuvos muziejų archyvų fondai. UNESCO programa pasaulio atmintis. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų apsaugos spaudos būdaiĮvadas. Foniniai elementai dokumentuose. Mikrotekstas. Brūkšniniai elementai. Dvipusio sutapatinimo ženklas. Giljošiniai elementai. Paslėpti vaizdai ir simboliai. Spaudos būdai. Ofsetinė spauda. Iškilioji spauda. Metalografinė spauda. Orlovo spauda. Trafaretinė spauda. Asmens dokumentų pavyzdžiai, Lietuvos Respublikos Pasas. Vairuotojo pažymėjimas. Asmens tapatybės kortelė. Išvados. Skaityti daugiau
......