Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Development of technology and social lifeDarbas apie technologijų raidą ir jų įtaką žmonių gyvenimui (anglų kalba). The influence of technology on the human mind. Changing attitudes toward technology (the history of technology). Effects of technology. Positive Effects. Negative Effects. The nature and guidance of technology. Skaityti daugiau
Dėvėtų padangų utilizavimasĮvadas. Naudotų padangų pagrindiniai perdirbimo būdai. Gumos atliekos – sukamųjų cemento klinkerio degimo krosnių kuras. Susmulkintomis gumos atliekomis modifikuotas betonas. Asfaltbetonio mišinių modifikavimas susmulkintos gumos atliekomis. Gumos atliekos – izoliacinių mastikų žaliava. Gumos atliekos hermetikų gamyboje. Išvados. Skaityti daugiau
DeviacijaĮvadas. Kampas esantis tarp kompasinio ir magnetinio meridianų vadinamas magnetinio kompaso deviacija. Tiriamoji dalis. Deviacijos naikinimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Deviacija ir socialinė kontrolėĮvadas. Socialinės deviacijos samprata. Deviacijos apibrėžimas. Deviacijos funkcijos ir pasekmės. Deviacijos tipai. Deviacijos priežasčių aiškinimas. Pagrindiniai deviaciniai reiškiniai visuomenėje. Socialinės kontrolės samprata. Socialinės kontrolės būdai. Socialinės normos. Socialinės sankcijos. Savikontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Deviacija: tipai ir mitaiĮvadas. Deviacijos funkcijos ir pasekmės. Deviacija pagal E. Durkheimą. Simbolinės sąveikos ir socialinės kontrolės teorijos. Deviacijos tipai. Išvados. Skaityti daugiau
Deviantinis elgesysĮvadas. Kas yra deviantinis elgesys? Veiksnių, nulemiančių paauglių devintinį elgesį, grupės. Išvados. Skaityti daugiau
Deviantinis elgesys - prostitucijaĮžanga. Prostitucija senovėje. Prostitucijos priežastys. Prostitutes pagal prostitucijos veiklos priežastis galima būtų suskirstyti į tris grupes. Formos. Gatvės. Dirbančios taip vadinamose agentūrose. Eksportas į kitas šalis. Paslaugos vartotojai. Seksualinės prievartos, smurto pasekmės. Įstatymai. Pagalba. Išvados. Skaityti daugiau
DezinfekcijaDezinfekcijos tikslas. Profilaktinė dezinfekcija. Židininė dezinfekcija . Dezinfekavimo būdai. Dezinfektologas. Teises, pareigos, kompetencija ir astsakomybė. Dezinfektologo teisės. Dezinfektologo pareigos. Dezinfektologo kompetencija. Dezinfektologo atsakomybė. Skaityti daugiau
Dezinfekcijos esmėĮvadas. Dezinfekcijos esmė. Dezinfekavimo būdai. Dazinfekcijos metodai. Dezinfekavimo medžiagos. Cheminių dezinfekuojančių medžiagų grupės. Aplinkos dezinfekavimas. Išvados. Skaityti daugiau
DHTMLKas yra DHTML. Style objektas. Dinaminis HTML puslapio turinys. Animacija. Įvykių apdorojimas. Filtrai. Skaityti daugiau
Diabetinė retinopatijaDiabetinė retinopatija. Epidemiologija. Klinikinis tyrimas. Diagnostika. patogenezė. Klinikinė eiga. Prognozė ir komplikacijos. Diferencinė diagnostika. Gydymo principai. Medikamentinis diabetinės retinopatijos gydymas. Diabetinės retinopatijos gydymas lazeriu. Vitrektomija. Profilaktika. Skaityti daugiau
Diabetinės pėdos slaugaĮvadas. Diabetinės pėdos išsivystymo faktoriai. Diabetinės pėdos klasifikacija. Neuropatinė diabetinė pėda. Neuroišeminė diabetinė pėda. Diabetinės pėdos infekcijos klasifikacija ir pasekmės. Diabetinės pėdos gydymas ir slauga. Pacientų mokymas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Diagnostinės metodikos validumasĮvadas. Validumo rūšys. Turinio validumas. Išorinis validumas. Modelinis validumas. Faktorinis validumas. Konstrukcinis validumas. Empirinis validumas. Validumo kriterijaus problema. Išvados. Skaityti daugiau
Diagnozės atskleidimas pacientuiĮvadas. Vėžio diagnostika. Ligos atskleidimas ir tiesos sakymas. Ar visuomet ligonis turi viską žinoti apie savo ligą? Ligonio reakcija sužinojus diagnozę. Tarpasmeninių santykių pokyčiai. Pagalba ir savipagalba. Savipagalba. Pagalba. Šeimos ir artimųjų vaidmuo diagnozavus ligą. Socialinio darbuotojo vaidmuo diagnozavus ligą. Kaip pora gali padėti sau įveikti psichologinę naštą? Išvados. Skaityti daugiau
Diagramų kūrimo paketas "Dia"Įvadas. Programos versijos. Diagramų tipai. Referato tikslas. Referato uždaviniai. Dėstymas. Darbo pradžia. IDEF0 modelių kūrimas Dia priemone. Funkcinis blokas. Rodyklės. Skaidymas. Tekstas. Diagramos pavyzdys. E-R modelių kūrimas Dia priemone. Esybės. Atributai. Ryšys. Diagramos pavyzdys. Chronogramų kūrimas Dia priemone. Chronogramos pavyzdys. Vartotojo taikomųjų uždavinių (Use Case) modelio kūrimas. Panaudos atvejų diagramos. Veiklų diagramos. Bendradarbiavimo diagramos. Sekų diagrama. Klasių diagrama. Būsenų diagramos. Komponentų diagrama. Paskirstymo diagrama. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Didaktika - mokymo mokslas ir menasĮvadas. Mokymo praktika kaip menas (pedagogika). Pedagoginio pašaukimo reikšmė mokymo sėkmei. veiksmingas mokymas ir jį lemiančios sąlygos. Mokytojo raidos modeliai. Skaityti daugiau
Didaktika — mokymo mokslasĮvadas. Mokymo teorijos raida. Žymiausieji užsienio didaktai. Mokymo turinio raida. Mokymo turinys senosios kultūros šalyse. Viduramžių ir vėlesnių laikų mokyklos mokymo turinys. Mokymo uždaviniai. Didaktikos turinys. Mokymo teorija — mokslas ir menas. Šiuolaikinės didaktikos samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Didaktinių žaidimų panaudojimo galimybės matematiniams vaizdiniams formuoti ikimokykliniame amžiujeĮvadas. Didaktinių žaidimų samprata. Didaktinių žaidimų svarba matematikos mokymo procese. Didaktiniai žaidimai, formuojantys matematinius vaizdinius. Išvados. Skaityti daugiau
Didaktinių žaidimų poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymuiĮvadas. Ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas. Paskirtis. Žaidimo svarba vaikystėje. Žaidimas. Jo rūšys. Didaktiniai žaidimai. Didaktinių žaidimų reikšmė. Didaktinių žaidimų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Didelės savivaldybės pranašumai ir trūkumaiĮvadas. Darbe bandyta atskleisti bendrą savivaldybės apibrėžimą, apibūdinti savivaldybių funkcijas bei trumpai paliesti savivaldybių trūkumus, išskiriant dideles savivaldybes. Savivaldybė. Savivaldybių funkcijos. Didelės savivaldybės privalumai bei trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
......