Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Demografija (3)Įžanga. Demografija. Gyventojų skaičius ir jo kitimo tendencijos. Gyventojų dinamika. Sveikata ir ligos. Amžius ir senėjimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Demografinė analizė: Švenčionių rajonasĮvadas. Gimstamumas. 2000 metų gimstamumo suvestinė. Mirtingumas. 2000 metų mirčių suvestinė. Gyventojų amžiaus struktūros analizė. Seno amžiaus rajono gyventojų struktūros dinamika. Migracija. Darbo rinka. Skaityti daugiau
Demografinė aplinka ir jos poveikis visuomenei bei įmonių veiklaiDemografinė aplinka ir jos poveikis visuomenei bei įmonių veiklai. Įvadas. Demografinės aplinkos nagrinėjimas teoriniu požiūriu. V. Pranulio, F. Kotler ir T.S. Bronnikovos požiūriai demografinės aplinkos aspektu. Išvados. Skaityti daugiau
Demografinė politika. Valstybės šeimos politika. Valstybės gyventojų užimtumo politikaĮvadas. Demografinė politika. Natūralus gyventojų judėjimas. Senėjimas. Kitų demografinių rodiklių kaita. Priežastys. Valstybės šeimos politika. Šeimos politikos formavimosi socialinės, ekonominės prielaidos. Lietuvos šeimos politikos formavimo konceptualūs pagrindai. Tikslai. Valstybės gyventojų užimtumo politika. Lietuvos vykdoma užimtumo politika. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos, problemos. Pagrindiniai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės. Gyventojų skaičiaus prognozavimas. Gyventojų skaičiaus prognozės Lietuvos statistikų akimis. Prieštaringos demografų prognozės. Ilgalaikė JT gyventojų skaičiaus prognozės. Išvados. Skaityti daugiau
Demografinė situacija LietuvojeĮvadas. Demografija. Demografinė situacija Lietuvoje. Gimstamumo tendencijos. Mirtingumas. Natūralus prieaugis. Gyventojų skaičiaus dinamika. Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai. Migracijos tendencijų įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Demografinės aplinkos pokyčių tendencijos pasaulyje ir LietuvojeĮvadas. Tikslas – Susipažinti su demografinės aplinkos pokyčiais pasaulyje ir Lietuvoje. Demografinės aplinkos pokyčių tendencijos pasaulyje. Gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos. Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai. Demografinės aplinkos pokyčiai Lietuvoje. Demografinės charakteristikos Lietuvoje. Lietuvos demografinė statistika. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Demografinės politikos priemonės, jų įtaka gyventojų skaičiui skirtingose pasaulio valstybėseĮvadas. Demografinės politikos priemonės. Gimstamumo ir natūraliojo gyventojų prieaugio skatinimas. Gimstamumo ir natūraliojo prieaugio ribojimas. Padėtis Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Demografiniai iššūkiai ir politikos atsakasĮvadas. Diskusijų gyventojų ir raidos klausimais raida. Pasaulio ir Europos pokyčių panorama. Gyventojų ir visuomenės raidos iššūkiai. Tarptautinės konferencijos gyventojų ir raidos klausimais veiksmų programos įgyvendinimas: pasiekimai ir iššūkiai. Gimstamumas ir motinystė žemo gimstamumo šalyse: padėties gerinimas. Sergamumas, mirtingumas ir reprodukcinė sveikata: sunkumai perėjimo (besivystančiose) šalyse. Tarptautinė migracija: valdymo ir integracijos propagavimas. Tarptautinio bendradarbiavimo propagavimas ir plėtra. Skaityti daugiau
Demografinių procesų veiksniai ir jų valdymo galimybės valstybės lygmenyjeĮvadas. Teisiniai dokumentai įtakojantys demografinius procesų veiksnius. Gimstamumo tendencijos Lietuvoje. Mirtingumas. Migracija. Neigiami socialiniai veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
DemokratijaĮvadas. Demokratija senajame ir šiuolaikiniame pasaulyje. Antika. Šiandiena. Demokratijos samprata ir pagrindiniai jos bruožai. Sąvokos apibūdinimas. Demokratijos teorijos. Realistiškesnė visuomenė. Šios teorijos klausimą galima suformuluoti šitaip: kaip reikia tvarkyti valstybę, kad prastų valdytojų būtų galima atsikratyti be kraujo praliejimo, be prievartos? Demokratinė tendencija. Sukurti geriausią iš visų galimų sistemų. Prigimtinės lygybės idėja. Demokratija kaip maksimaliai įmanomos laisvės sąlyga. Bendroji laisvė. Apsisprendimo laisvė. Moralinė autonomija. Demokratinio proceso teorija. Politinės santvarkos prielaidos. Demokratinio proceso kriterijai. Balsavimo lygybė sprendžiamojoje fazėje. Demokratijos sėkmės sąlygos. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (10)Įvadas. Demokratijos istorija. Demokratinis režimas. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (11)Įvadas. Demokratijos istorija. Parlamentų atsiradimas. Demokratija ir piliečių laisvė. Demokratijos principai. Demokratija ir diktatūra. Tiesioginė ir atstovaujamoji demokratija. Demokratijos etapai Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (12)Įvadas. Demokratijos samprata ir kilmė. Antikinė demokratija. Keturi šių dienų demokratizavimo etapai. Tiesioginė demokratija. Atstovaujamoji demokratija. Demokratinis rėžimas. Demokratinė politinė kultūra. Demokratijos trūkumai ir problemos. Lietuvos kelias į demokratiją. Ar gali demokratija susinaikinti? Ir kaip išlaikyti šią santvarką? Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (13)Įvadas. Kas yra demokratija? Demokratijos istorija. Demokratijos principai. Laisvė, lygybė ir demokratija. Demokratinės minties prieštaringumai. Demokratinės minties atradimai ir praradimai. Koks pilietinių, politinių teisių ir demokratijos sąryšis? Demokratijos trys pagrindinės idėjos - principai. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (14)Demokratija. Įvadas. Demokratijos apibūdinimas. Demokratija – politinio gyvenimo forma. Empirinės demokratijos teorijos. Demokratėjimo etapai ir jų bruožai. Demokratinė tendencija - sukurti geriausią iš visų galimų sistemų. Demokratijos sėkmės sąlygos. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (15)Įvadas. Kas yra demokratija? Klasikinė demokratija. Jos raida bei teorija. Antikos demokratijos bruožai. Demokratijos bruožai. Demokratijos etapai ir jų bruožai. Pagrindinės šiuolaikinės demokratijos pakraipos. Demokratijos "pliusai". Skaityti daugiau
Demokratija (16)Įvadas. Demokratijos samprata. Modernioji demokratijos prigimtis ir jos aiškinimas. Demokratėjimo etapai ir jų bruožai. Šiuolaikinės demokratijos esmė. Prokapitalistinė demokratija pieš bendradarbiavimo demokratiją. Demokratijos išsigimimo pavojai. Demokratizacijos patikimumas. Ar gali demokratija susinaikinti? Filosofų požiūris į demokratiją. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (17)Įvadas. Demokratijos sampratos evoliucija. Tiesioginė ir atstovaujamoji demokratija. Demokratija Lietuvoje. Mintys apie demokratiją. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (18)Įvadas. Demokratijos istorija. Demokratijos samprata. Demokratijos kilmė. Demokratijos savybės. Teigiamoji demokratijos pusė. Neigiama demokratijos pusė. Tradicinė ir šiandienė demokratija. Tradicinė demokratija. Šiandieninė demokratija. Šiandieninės ir tradicinės demokratijos palyginimas. Demokratijos modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (2)Demokratijos istorija. Demokratijos formos. Parlamento atsiradimas. Demokratija ir piliečių laisvė. Demokratijos principai. Demokratinė autonomija. Demokratijos patrauklumas. Autonomijos principas. Klasikinės XX (20) amžiaus demokratijos teorijos paveldas. Demokratija: dvilypis procesas. Demokratijos etapai Lietuvoje. Išvados. Abėcėlinė rodyklė. Skaityti daugiau
......