Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Darbuotojų teisės ir pareigosLietuvos darbo rinkos struktūra. Darbuotojo ir darbdavio santykiai priimant ir atleidžiant iš darbo. Įdarbinimo garantijos. Darbo sutarties sudarymas. Atleidimas iš darbo. Darbuotojų teisės. Darbuotojų pareigos. Etikos kodeksas. Etinės problemos susijusios su darbuotojais. Etinės problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo. Etinės problemos, kylančios dėl firmos domėjimosi privačiu darbuotojų gyvenimu. Etinių problemų kilimas dėl įsipareigojimo saugoti firmos paslaptis. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų teisės ir pareigos (2)Įvadas. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Įdarbinimo garantijos. Darbuotojų diskriminacija Lietuvoje. Darbo sutarties pasirašymas. Atleidimas iš darbo. Darbuotojų teisės. Darbuotojų pareigos. Interviu. Analizė, įvertinimas ir apibendrinimas surinktos informacijos. Skaityti daugiau
Darbuotojų testavimas ir anketavimasĮvadas. Testavimas ir anketavimas. Pagrindinės sąvokos. Knygų apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų vadyba ir organizavimas (2)Įvadas. Darbo tikslas – Išanalizuoti darbuotojų vadyba, paieška, atranką ir darbuotojų profesinės veiklos vertinimą. Darbuotojų vadyba. Organizacijos kultūros vaidmuo darbuotojų vadyboje. Darbuotojų paieška. Personalo paieškos procesą lemiantys veiksniai. Pagrindiniai personalo paieškos būdai, jų privalumai ir trūkumai. Vidinių šaltinių privalumai ir trūkumai. Išorinių šaltinių privalumai ir trūkumai. Darbuotojų atranka. Darbuotojų atrankai naudojami įvairūs būdai. Darbuotojų atrankos pokalbiai ir jų organizavimas. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų valdymo procesasĮvadas. Įmonės profilis. Darbuotojų valdymo politika ir vadybos aktualumas įmonei. Valdymas. Organizacijos valdymo struktūra (OVS). Personalo poreikio planavimas. Potencialių darbuotojų atranka. Kodėl reikia atidžiai atrinkti kandidatus. Darbuotojų paieškos-atrankos procesas. Atrankos organizavimas. Norinčių įsidarbinti darbuotojų įvertinimas. Gyvenimo aprašymo (CV) atranka. Interviu su potencialiais darbuotojais. Testavimas. Rekomendacijų tikrinimas. Konfidencialios derybos. Tinkamo kandidato suradimas ir atsakomybė. Samdos apibūdinimas. Personalo ugdymo sistemos apibūdinimas. Personalo motyvavimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų veiklos vertinimo problemosĮžanga. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Personalo profesinės veiklos vertinimo tikslai ir kriterijai. Personalo vertinimo metodai. Pareiginiai nuostatai - personalo žinių ir sugebėjimų vertinimo pagrindas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų verbavimas ir atranka (2)Įvadas. Darbuotojų verbavimas. Darbuotojų atranka. Anketinių duomenų ir rekomendacijų analizė. Testavimas. Pokalbis. Priėmimas bandomajam laikotarpiui. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų vertybinės orientacijos: vadovasĮvadas. Vadovo kompetencija bei sugebėjimai. Vadybos dorovės normos. Išplaukiančios iš vadovo padėties organizacijoje. Iš vadovo tikslo siekimo pavaldinių pastangomis. Dorovė vadovui. Vadovavimo veiklos ypatybės. Gero vadovo asmenybinės savybės. Veiklos motyvai. Vadovo orientacijos. Taisyklės neformaliems santykiams su pavaldiniais palaikyti. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų vertinimasĮvadas. Veiklos ir kompetencijos vertinimo uždaviniai. Dialogas – pagrindinė darbuotojų vertinimo sistemos dalis. Darbuotojų vertinimo praktinio taikymo sunkumai. Darbuotojų vertinimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų vertinimas (2)Įvadas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų vertinimo tikslai ir uždaviniai. Darbuotojų vertinimo organizavimas. Darbuotojų vertinimo kriterijai. Darbuotojų vertinimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų vertinimo kriterijų ypatumai įvairiuose versluoseĮvadas. Dėstymas. Vertinimo turinis. Konkrečių darbo rezultatų vertinimas. Asmeninių ir dalykinių savybių vertinimas. Kriterijų klasifikacija. Kriterijų reikšmingumas. Svarbiausi kriterijai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų vertinimo svarba ir praktinio taikymo sunkumaiĮvadas. Dėstymas. Darbuotojų įvertinimo esmė. Neformalus vertinimas. Formalus sisteminis vertinimas. Personalo vertinimo tikslai ir uždaviniai. Kas turėtų vertinti? Kolegų vertinimas. Vertinimo komitetai. Įsivertinimas. Pavaldinių vertinimas. 360 laipsnių grįžtamasis ryšys. Darbuotojų vertinimo metodai. Kaip efektyviau vertinti darbuotojus. Dažniausiai pasitaikiusios darbuotojų vertinimo klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Darybiniai sinonimai ir jų nagrinėjimasĮvadas. Svarbiausios sąvokos. Darybinių sinonimų sąvoka, vieta tarp kitų sinonimų. Darybiniai sinonimai ir variantai. Darybiniai sinonimai ir polisemija. Darybiniai sinonimai ir stilius. Išvados. Šaltiniai (9). Skaityti daugiau
Darius ir GirėnasDarius ir Girėnas - Stepono Jucevičiaus ir Stasio Girčiaus gyvenimas. Skaityti daugiau
Darnaus ekonomikos vystymosi rodikliaiĮvadas. Darbo tikslas: susipažinti su ekonometrija, darnaus vystymosi samprata ir atlikti nustatytus uždavinius. Ekonometrijos naudojimas ekonomikoje, jos istorija. Makroekonominių rodiklių naudojimas darnumui ir gerovei matuoti. Darnus vystymasis. Darnus vystymasis Lietuvoje. Darnaus vystymosi prioritetai. Darnaus vystymosi principai. Darnaus vystymosi strategijos tikslai, jų įgyvendinimo apžvalga. Rodiklių naudojimas darniam ekonomikos vystymuisi įvertinti. Darnaus vystymosi rodiklių apžvalga. Aplinkos būklės rodikliai. Ekonomikos vystymosi rodikliai. Socialinio vystymosi rodikliai. Regionų vystymosi rodikliai. Išvados. Priedai. (1). Skaityti daugiau
Darnaus vystymosi istorija Baltijos regioneĮvadas. Baltijos regiono ekostrategijos - žmogiškoji istorija ir aplinkos pokyčiai. Ankstyvasis ekopliuralizmas Šiaurėje. Rytų-vakarų modelis. Multikultūrinė Šiaurė. Išteklių naudojimas Baltijos regiono salose. Ankstyvosios visuomenės ir jų įtaka aplinkai. Pirmosios aplinkosaugos diskusijos. Darnus vystymasis. Aplinkosaugos raidos istorija ir darna. Darnaus vystymosi tendencijos: Europos Sąjunga (ES), Baltijos regionas ir Lietuva. Aplinkosauga Europos Sąjungoje (ES). Aplinkosauga Baltijos regione. Aplinkosauga Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darnus vystymasis BrazilijojeGeografinė padėtis ir jos reikšmė ekonominio išsivystymo planas. Brazilijos federacinės respublikos gyventojai. Ūkis ir jo struktūra. BVP, jo struktūra, kitimas ir priežastys. Gamybos organizavimas. Ekonomikos raidos svarbiausi bruožai. Gyvenimo lygis. Pramonė, jos struktūra ir geografinis išdėstymas. Bioprodukcinis ūkis. Transportas. Brazilijos užsienio prekybos mastai ir struktūra (pagal produkciją ir prekybos partneres). Brazilijos ekonominiai regionai. Skaityti daugiau
Darnus žemės ūkis Baltijos regioneĮvadas. Darnaus žemės ūkio plėtra Baltijos regione (referavimo dalis). Atsinaujinančio žemės ūkio svarba. Žemės naudojimas, ūkio struktūra ir žemės ūkio produktai Baltijos valstybėse. Estijos žemės ūkio struktūra. Latvijos žemės ūkis. Lietuvos žemės ūkio ypatumai. Ūkininkavimo įtaka aplinkai. Ekologinis ūkininkavimas ir jo specifiškumas. Maistingų medžiagų perdirbimas. Žemės ūkis be pesticidų. Derlius ekologiniame ūkininkavime. Naudinga žemės ūkio praktika. Maistingų medžiagų cirkuliacija. Dirvožemiai. Gyvulių tankis. Pesticidai. Darni Baltijos regiono plėtra ekologinio ūkininkavimo aspektu. Ekologinis ūkininkavimas ir jo plėtros priežastys. Ekologinio ūkininkavimo plėtros tendencijos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Ekologinis ūkininkavimas Latvijoje. Ekologinis ūkininkavimas Estijoje. Ekologinis ūkininkavimas Lietuvoje. Baltijos regiono valstybių – Latvijos, Estijos ir Lietuvos – ekologinio ūkininkavimo palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darnusis vystymasis ir ekonomikaĮvadas. Koks yra tinkamas ekonomikos dydis? Darnaus vystymosi koncepcijos. Ekonominio augimo ir vystymosi sampratų skirtumai. Aplinkos Kuznets kreivė. Ekonominiai darnaus vystymosi instrumentai. Makroekonominių rodiklių naudojimas darnumo matavimui. Išvados. Naudotų sąvokų žodynėlis. Skaityti daugiau
Daržovės (2)Įvadas. Daržovių klasifikacija. Daržovių cheminė sudėtis. Vanduo. Angliavandeniai. Azotinės medžiagos. Riebalai. Rauginės medžiagos. Skoninės medžiagos. Spalvinės medžiagos. Mineralinės medžiagos. Vitaminai. Daržovės – vaistas. Virškinimas. Kaip vyksta virškinimas. Kokios žarnų gleivinės medžiagos dalyvauja virškinime. Kas toliau vyksta storojoje žarnoje. Kaip virškinamas maistas, ir kokiomis keliais keliauja atskiros maisto medžiagos. Baltymų kitimas organizme. Daržovių išsaugojimo ir apdirbimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
......