Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Darbuotojų sauga ir sveikata (2)Darbo tema. Darbo tikslas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Skaityti daugiau
Darbuotojų sauga ir sveikata: mažmeninė prekyba UAB "Mega"Įvadas. Susipažinimas su UAB "Mega". Profesinės rizikos vertinimo nuostatai UAB "Mega". Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinė kontrolė. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai. Darbuotojų pareigos. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje (2)Įvadas. Įmonės gamybinė veikla ir rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Įvertinti ar darbo aplinka, darbo priemonės įmonėje atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Elektrosauga įmonėje. Priešgaisrinė sauga. Lietuvos Respublikų institucijų dokumentai reglamentuojantys saugų ir sveiką darbą analizuojamai įmonei (įstatymai, higienos normos, kodeksai). Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje: UAB "Mantinga"Įvadas. Įmonės gamybinė veikla ir rizikos faktoriai. Gamykla. Minikepyklos. UAB "Mantinga" rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Darbuotojų mokymas, instruktavimas, atestavimas įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėje. Vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė įmonėje. Nelaimingų atsitikimų tyrimas ir apskaita. Profesinės rizikos vertinimas įmonėje. Apsauga nuo elektros. Priešgaisrinė sauga. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas: trąšų ir azoto junginių gamybos įmonėje UAB "ARVI"Įvadas. Darbo metu išanalizuota UAB "ARVI" ir ko įmonės būklė saugaus ir sveiko darbo požiūriu. Įmonės gamybinė veikla. Įmonėje egzistuojantys rizikos faktoriai. Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje. Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje. Darbo laiko trukmė. Poilsio laikas. Įvertinti ar darbo aplinka atitinka DSS teisės aktų nustatytus reikalavimus. Elektrosauga įmonėje. Priešgaisrinė sauga įmonėje. Lietuvos respublikos institucijų dokumentai reglamentuojantys saugų ir sveiką darbą. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) analizė autoserviseĮvadas. Darbo tikslas – darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) būklės analizė autoserviso įmonėje ir inžinerinių sprendimų suprojektavimas rizikos veiksniui pašalinti ar sumažinti. Darbo tikslas ir uždaviniai. Analitinė dalis. Bendras įmonės apibūdinimas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės technologiniai procesai ir įrenginiai. Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) analizė. DSS valdymo schema įmonėje. Įsakymai dėl paskyrimo eiti pareigas ir pareiginės instrukcijos. Padalinių vadovų atsakomybė. Vidaus tvarkos taisyklės. Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) įvadinės instrukcijos ir instruktavimas darbo vietose. Darbuotojų sveikatos tikrinimas, vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė, darbuotojų saugos ir sveikatos atstovavimo būdai, saugos ir sveikatos priemonių planavimas. Profesinės rizikos vertinimas ir darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) būklės pasas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos 2004 – 2008 metais. Projektinė dalis. Kenksmingų ir pavojingų rizikos veiksnių įvertinimas autošaltkalvio darbo vietoje. Priemonių darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) būklei gerinti, kenksmingų ar pavojingų veiksnių poveikiui sumažinti parinkimas. Vadybinės darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) prevencijos priemonės. Priemonių kenksmingų ar pavojingų veiksnių poveikiui sumažinti parinkimas. Fizikinio veiksnio poveikio pašalinimo techninis sprendinys. Kompresoriaus prieštriukšminių priemonių parinkimas. Nagrinėjamo objekto aprašymas. Triukšmo pašalinimo sprendinys. Kopmpresoriaus triukšmo lygių nustatymas. Garsą izoliuojančių gaubtų skaičiavimas. Skaičiavimų išvados. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo tvarka darbo vietojeBendrosios nuostatos. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų turinio taisymas. Apskaita. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Darbuotojų, kurie darbdavių susitarimu siunčiami laikinam darbui į kitą įmonę, atlieka kontrolės funkcijas, patarnavimo darbus ir paslaugas kitose įmonėse, instruktavimo tvarka. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nagrinėjimasĮvadas. Įstatymo paskirtis ir sąvokos. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Atskirų darbuotojų grupių saugos ir sveikatos garantijos. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos. Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos išsaugojimas Aušros Zaliauskaitės viešojo maitinimo įmonėje "Paragauk"Įvadas. Darbų saugos organizavimas tame objekte. Įmonės veiklos ir steigimo dokumentai. Įsakymas dėl pareigų pasiskirstymo. Darbuotojų mokymas, atestavimas saugos darbe klausimais. Darbo vietos ir joms reikalingos instrukcijos. Potencialiai pavojingų įrengimų ir darbų aprašymas. Sveikatos profilaktinio patikrinimo dokumentai maitinimo įstaigose. Bendrieji darbų saugos reikalavimai įmonėje. Ekologiniai reikalavimai. Bendrieji elektrosaugos reikalavimai. Darbo vietų higieninio įvertinimo protokolai. Priešgaisrinė sauga. Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų ir avarijų tyrimo tvarka. Struktūrinė atsakomybės schema. Darbdavių bei darbuotojų pareigos ir teisės. Pareigybinės instrukcijos. Konkrečios darbo technologijos analizė darbų saugos požiūriu. Pagrindinės darbo operacijos. Darbo priemonės ir darbuotojai. Kenksmingi ir pavojingi veiksniai šiose operacijose ir pavojingos darbo priemonės. Darbų saugos instrukcijos konkretiems darbuotojams. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėjeBendrosios nuostatos. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų turinio taisymas. Apskaita. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Darbuotojų, kurie darbdavių susitarimu siunčiami laikinam darbui į kitą įmonę, atlieka kontrolės funkcijas, patarnavimo darbus ir paslaugas kitose įmonėse, instruktavimo tvarka. Instruktavimo darbo vietoje instrukcijos rekomenduojama struktūra ir turinys. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas LietuvojeĮvadas. Darbuotojų saugos ir sveikatos samprata. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbo organizavimas Lietuvos įmonėse. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija įmonėje. Instruktažai, jų rūšys, instrukcijų ruošimas, pravedimas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas LietuvojeAktualumas. Tikslas: Išanalizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą Lietuvoje Uždaviniai. Žmogaus saugos samprata, reikšmė ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija įmonėje. Darbdavių pareigos ir teisės. Darbuotojų pareigos ir teisės. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto veiklaĮvadas. Bendros nuostatos ir įmonės tarnybos steigimo tvarka. Įmonės saugos ir sveikatos specialisto funkcijos. Įmonės tarnybos specialisto pareigos ir teisės. Kvalifikaciniai reikalavimai įmonės tarnybos specialistui. Išvados. Priedai (2) Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonės kelionių agentūroje "Keliautojas"Įvadas. Bendros žinios apie įmonę. Kelionių agentūra "Keliautojas". Saugos darbe organizavimas įmonėje "Keliautojas". Saugos darbe mokymas ir instruktavimas. Saugos ir sveikatos reikalavimai įmonės darbo vietoms. Pavojingų veiksnių poveikio prevencinės priemonės. Civilinės saugos esmė ir uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemonės savitarnos restorane "Bella"Įvadas. Įmonės veikla bei veiklos rūšies rizika. Saugos darbe organizavimo įmonėje sistema. Darbuotojų mokymas ir instruktavimas saugos ir sveikatos darbe klausimais 6 Saugos ir sveikatos reikalavimai įmonei bei darbo vietoms. Civilinės ir gaisrinės apsaugos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymasĮvadas. Bendrosios nuostatos. Tikslas ir paskirtis. Sąvokos ir apibrėžimai. Politika. DSS politika įmonėje. Darbuotojų dalyvavimas. Valdymo organizavimas. Atsakomybė. Kompetencija ir mokymas. DSS vadybos sistemos dokumentacija. Planavimas ir įgyvendinimas. Pradinė analizė. Sistemos planavimas, kūrimas ir įgyvendinimas. DSS tikslai. Pavojų prevencija. Vertinimas. Veiksmingumo monitoringas ir matavimai. Nelaimingų atsitikimų darbe, sveikatos sutrikimų bei susirgimų profesinėmis ligomis ir jų poveikio DSS būklei tyrimas. Auditas. Vadovybinė analizė. Veiksmai gerinimui pasiekti. Prevencijos ir koregavimo veiksmai. Nuolatinis gerinimas. Skaityti daugiau
Darbuotojų skaičiaus nustatymo būdaiDarbuotojų skaičiaus nustatymo būdai. Bendrasis personalo poreikis. Papildomasis poreikis. Papildomojo poreikio padengimo šaltiniai. Papildomo poreikio padengimo variantai. Skaityti daugiau
Darbuotojų skaičiaus, sudėties ir struktūros analizėĮvadas. Darbuotojų skaičiaus, sudėties analizė. Darbuotojų struktūros analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbuotojų skatinimas sveikatos priežiūros įstaigoseĮvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas. Darbo vietų vertinimas ir pastovaus darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbuotojų asmeninio indėlio ir kintamojo darbo užmokesčio nustatymas. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Skaityti daugiau
Darbuotojų skatinimo vaidmuo vadybojeĮvadas. Motyvacija. Darbuotojų skatinimas. Motyvacijos esmė. Darbo motyvacija. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Skatinimo vaidmuo darbuotojų vadyboje. Dešimt būdų darbuotojams skatinti. Išvados. Skaityti daugiau
......