Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Darbo užmokesčio diferenciacija ir ją sąlygojantys veiksniaiDarbo tikslas. Įvadas. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokestis. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinio darbo užmokesčio rūšys. Mišri darbo apmokėjimo sistema. Mėnesinio apmokėjimo sistema. Apmokėjimas už apyvartą. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Kvalifikacija. Darbo sąlygos. Atsakomybė. Monopolizacija. Darbo užmokesčio valstybinis reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniaiĮvadas. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo užmokesčio skirtumai. Diferenciacijos teorijos. Vidiniai ir išoriniai diferenciavimo veiksniai. Subjektyvūs ir objektyvūs diferenciacijos veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio dinamika Lietuvoje (2)Įvadas. Tikslas yra susipažinti su darbo užmokesčiu bei jo dydžiu bei paanalizuoti minimalaus ir vidutinio darbo užmokesčio dinamiką Lietuvoje. Darbo užmokestis ir jo tikslai. Darbo užmokesčio klasifikacija. Darbo užmokesčio formos. Minimalus darbo užmokestis ir jo dinamika Lietuvoje. Vidutinis darbo užmokestis ir jo dinamika Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio formosĮvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Darbo užmokesčio modeliai. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės apmokėjimo už darbą formos atmainos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio formos (2)Įvadas. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės apmokėjimo už darbą formos atmainos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio formos ir darbo užmokesčio bruožai LietuvojeĮvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės apmokėjimo už darbą formos atmainos. Darbo apmokėjimo reguliavimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio formos ir sistemosDarbo užmokesčio formos ir sistemos. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškasis darbo užmokesčio modelis. Japoniškasis darbo užmokesčio modelis. Vakarų Europos šalių darbo užmokesčio modelis. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Darbo užmokestis ir jo dydis. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis ir organizavimas įmonėje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Papildomas darbo apmokėjimas. Vidutinis darbo užmokestis ketvirtąjį 2006m. ketvirtį padidėjo. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio statistinis tyrimasSantykinių dydžių skaičiavimas. Vidurkių ir variacijų skaičiavimas. Dinamikos eilučių indikatoriai. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo indikatoriai. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio teisinis reguliavimasĮvadas. Darbo apmokėjimo sąvoka ir struktūra. Darbo apmokėjimo funkcijos ir sistemos. Teisingas darbo apmokėjimo nustatymas. Minimalus darbo užmokestis. Darbuotojo teisė į lygų apmokėjimą už vienodos vertės darbą ir apsaugą nuo diskriminacijos. Teisė laiku gauti (išmokėti) darbo užmokestį. Teisė į išskaitų iš darbo pajamų ribojimą. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką. Apmokėjimas už viršvalandinį ir naktinį darbą. Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Darbo apmokėjimas nušalinus nuo darbo. Skatinimas ir nuobaudos. Apmokėjimas už atostogas. Vidutinis darbo užmokestis. Apmokėjimas už prastovos laiką. Darbo apmokėjimas įmonės nemokumo ir bankroto atvejais. Atlyginimo išieškojimas neteisėto atleidimo iš darbo atvejais. Išieškojimas įmonės bankroto atveju. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio teisinis reguliavimas (2)Įvadas. Darbo užmokesčio samprata ir reglamentavimas. Minimalaus darbo užmokesčio nustatymas. Apmokėjimo sistemos. Mokėjimo tvarka. Išskaitų vykdymas. Garantijos ir kompensacijos. Teisinė atsakomybė. Darbo užmokesčio reglamentavimas anksčiau ir dabar. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio tvarka įmonėjeĮvadas. Darbo užmokesčio esmė. Darbo apmokėjimo prognozavimo principai rinkos ekonomikos sąlygomis. Darbo užmokesčio formos ir rūšys. Darbo laiko ir išdirbimo apskaita. Pagrindinio užmokesčio apskaičiavimas. Papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis (10)Įvadas. Darbo užmokesčio esmė ir formos. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo apmokėjimo organizavimas. Priemokos ir papildomas darbo užmokestis. Darbo apmokėjimo lėšos. Darbo užmokesčio lygiai. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį Darbo laiko apskaita ir laikinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vienetininkų išdirbio dokumentai ir vienetinio darbo laiko skaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Atlyginimų analitinė apskaita, jų registravimas ir sąnaudų paskirstymas. Neatsiimto (deponuoto) uždarbio apskaita. Bruto ir neto darbo užmokesčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis (3)Įvadas. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Tradicinės darbo užmokesčio formos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis (4)Darbo apmokėjimo sistemos samprata ir klasifikacija. Darbo užmokesčio samprata ir reglamentavimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo apmokėjimo sistemos. Prastova. Garantijos ir kompensacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis (6)Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis (7)Įvadas. Pagrindiniai darbo užmokesčio organizavimo principai, modeliai. Darbo užmokestis. Garantijos ir kompensacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis (8)Atlyginimai. Darbo dėsniai. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo užmokestis ir darbo našumas. Darbo užmokestis už atliktą darbą. Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis ir darbo užmokesčio diferenciacija"Darbo užmokestis ir jo diferenciacija". Įvadas. Socialinė-ekonominė bei teisinė darbo apmokėjimo samprata rinkos ekonomikos sąlygomis. Darbo apmokėjimo sąvoka ir struktūra. Darbo apmokėjimo funkcijos ir sistemos. Teisingas darbo apmokėjimo nustatymas. Minimalus darbo užmokestis. Darbo apmokėjimo nustatymo teisiniai pagrindai. Imperatyvusis darbo apmokėjimo reguliavimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais darbe. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką. Apmokėjimas už valandinį ir naktinį darbą. Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Vidutinis darbo užmokestis. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą, sukurtą darbo metu. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą pagal civilinės teisės normas. Apmokėjimas už intelektinės nuosavybės objektą pagal darbo teisės normas. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis ir jį lemiantys veiksniaiĮvadas. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokestis darbo rinkoje. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Mūsų ekonomikos virtuvė. Veiksniai, lemiantys darbo užmokesčio lygį. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokestis ir jį sąlygojantys veiksniaiĮvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Pagrindiniai apmokėjimo už darbą organizavimo principai. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio tikslai. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo sistemos sudėtis. Organizavimas įmonėje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
......