Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Darbo teisė (5)Įvadas. Bendroji dalis. Ypatingoji dalis. Kolektyviniai darbo santykiai. Individualūs darbo santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisė (6)Darbo teisė. Darbas. Darbo teisė Lietuvoje. Darbo sutartis. Darbo sutarties rengimo metu iškilusios problemos. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties forma ir jos tvarka. Nelegalus darbas. Priėmimo į darbą ribojimai ir įsidarbinimo garantijos. Darbo sutarties keitimas. Perkėlimas į kitą darbą darbdavio valia. Prastova. Darbo sąlygų keitimas. Darbo sutarties pasibaigimas Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisė Europos anglių ir plieno bendrijoje ir EuroatomeĮvadaṣ. Paryžiaus sutartis. Darbo teisė anglių ir plieno bendrijoje. Romos sutartis. Darbo teisė Euroatome. Europos Bendrijų tikslai ir uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisė ir šaltiniaiDarbo teisės sąvoka. Darbo teisės objektas. Darbo teisės šaltiniai. Teisės šaltinių hierarchija. Norminių aktų galiojimas laiko, erdvės, subjektų atžvilgiu. Darbo teisės šaltinių ypatybės. Skaityti daugiau
Darbo teisės dalykas ir sąvokosĮvadas. Darbo sutarties sąvoka. Darbo teisė Lietuvoje. Darbo sutarties forma ir jos sudarymas. Nelegalus darbas. Priėmimas į darbą ir garantijos. Darbo sutarties šalys. Darbo sutartis. Darbo sutarties pasibaigimas. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės santykis su kitomis teisės šakomisĮvadas. Teisės šakos ir jų sąveika. Darbo teisės ir civilinės teisės ryšiai. Darbdavio atsakomybė už darbuotojui padarytą žalą. Materialinė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės santykis su kitomis teisės šakomis (3)Įvadas. Darbo teisės ir socialinio aprūpinimo teisės palyginimas. Darbo teisės ir civilinės teisės palyginimas. Darbo teisės ir administracinės teisės palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės sąvoka, santykiai, objektai ir subjektaiĮvadas. Darbo teisės sąvoka. Teisiniai darbo santykiai. Teisinių darbo santykių sąvoka. Teisinių darbo santykių subjektai. Teisinių darbo santykių turinys. Teisinių darbo santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Darbo teisės objektas. Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektų klasifikacija. Darbuotojas kaip darbo teisės subjektas. Darbdaviai. Darbuotojų kolektyvas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės sąvoka, sistema, principai ir metodasĮvadas. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės sistema. Darbo teisės principai. Asociacijų laisvė. Laisvė pasirinkti darbą. Valstybės pagalba asmenims įgyvendinanti teisę į darbą. Darbo teisės subjektų lygybė. Saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymas. Teisingo mokėjimo už darbą principas. Visų formų priverstinio ir privalomo darbo draudimas. Darbo santykių stabilumas. Darbo įstatymų bendrumas ir jų diferenciacija pagal darbo sąlygas ir darbuotojų psichofizines savybes. Kolektyvinių derybų laisvė siekiant suderinti darbuotojų, darbdavių ir valstybės interesus. Darbo teisės metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės sąvoka, uždaviniaiĮvadas. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės uždaviniai. Skaityti daugiau
Darbo teisės sąvoka, uždaviniai (2)Darbo teisės sąvoka ir uždaviniai. Darbo teisės objektas ir metodas. Saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymas. Visų formų priverstinio ir privalomojo darbo draudimas. Darbo santykių stabilumas. Darbo teisės sistema. Pagrindiniai uždaviniai. Skaityti daugiau
Darbo teisės subjektaiĮvadas. Darbo teisės subjektų samprata ir klasifikacija. Darbuotojas kaip darbo teisės subjektas. Darbdavys kaip darbo teisės subjektas. Darbo teisės subjektai atstovaujantys darbuotojams. Darbo teisės subjektai, atstovaujantys darbdaviams. Mišrūs darbo teisės subjektai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės subjektai (3)Įvadas. Darbo teisės subjektai. Civilinės teisės samprata, dalykas ir metodas. Viešojo valdymo subjektai. Skaityti daugiau
Darbo teisės subjektai (5)Įvadas. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Profesinės sąjungos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės subjektai, jų teisinė padėtisĮvadas. Darbo teisės subjektų samprata ir klasifikacija. Darbuotojas kaip darbo teisės subjektas. Darbdavys kaip darbo teisės subjektas. Darbo teisės subjektai atstovaujantys darbuotojams. Darbo teisės subjektai, atstovaujantys darbdaviams. Mišrūs darbo teisės subjektai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės subjektų lygybėĮvadas. Lygybė. Lygybės samprata. Lygybė darbe nepaisant rasės, tautybės ir kilmės skirtumų pagal Lietuvos įstatymus. Europos sąjungos įstatymai reglamentuojantys lygybę darbe. Institucijos reguliuojančios darbo santykius. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės subjektų lygybės nepaisant jų lytiesĮvadas. Lyčių lygybė istorijoje. Įstatymai ir moterų teisės. Lyčių lygybės problema šiandien. Lyčių nelygybės priežastys šiandien. Karjeros galimybės. Lyčių nelygybė: Lietuva ir Europos sąjunga. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisės šaltiniaiĮvadas. Teisės šaltinių hierarchija. Norminių aktų galiojimas laiko, erdvės, subjektų atžvilgiu. Darbo teisės šaltinių ypatybės. Lokalieji norminiai aktai. Darbo teisės vienovė ir diferenciacija. Išskirtinė norminių aktų priėmimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaita (4)Įvadas. Apskaita, jos vaidmuo ir reikšmė. Apskaitos tarnyba įmonėje. Apskaitininko profesijos samprata. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio organizavimas, formos ir rūšys. Pagrindiniai darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Darbo laiko apskaita. Atsiskaitymų su įmonės darbuotojais sintetinė apskaita. Vidutinis atlyginimo apskaičiavimas. Atostoginių apskaičiavimas. Darbuotojų materialinis skatinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo užmokesčio apskaitos kompiuterizavimasĮvadas. Užmokesčio už darbą organizavimas. Darbo užmokesčio kompiuterizavimas. Informacijos klasifikatorių rengimas. Pradinės kintamosios informacijos paruošimas. Kompiuterizuotos duomenų bazės normatyvinių žinynų formavimas. Automatizuotos pradinės informacijos dorojimas. Rezultatinės informacijos formavimas ir naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
......