Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Darbo sutarties tobulinimo galimybėsĮvadas. Darbo sutarties forma, sutarčių rūšys. Kolektyvinių darbo sutarčių reguliavimo problemos. Darbo sutarčių tobulinimo galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties turinysDarbo vieta. Darbo funkcija. Darbo apmokėjimo sąlygos. Skaityti daugiau
Darbo sutarties turinys ir jos sudarymasTeisiniai darbo santykiai. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties prielaidos. Konkursas. Renkamosios pareigos. Kvalifikaciniai egzaminai. Dokumentai, būtini priimant į darbą. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Garantijos priimant į darbą. Nelegalus darbas. Priėmimo į darbą apribojimai. Darbo sutarties pasibaigimas-jos samprata. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Apribojimai nutraukti darbo sutartį reorganizuojant įmonę. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas (2)Įvadas. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutartisĮvadas. Darbo sutarties požymiai. Darbo sutarties turinys: Darbuotojo darbovietė; Darbo funkcijos; Darbo apmokėjimo sąlygos; Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Priimant į darbą būtini dokumentai. Darbuotojas. Darbdavys. Darbo sutarties pavyzdinė forma. Darbo sutarties pasirašymas. Darbuotojų instruktavimas. Darbuotojų sveikatos tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutartis (2)Darbo sutartis, jos požymiai. Darbo sutarties pasibaigimas-jo samprata. Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Išeitinės pašalpos. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Darbo sutartys (2)Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Terminuotosios darbo sutartys. Kolektyvinės darbo sutartys. Sutarties šalys. Bendrosios nuostatos. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Civilinė sutartis. Civilinių sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Darbo sutartis (3)Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo tvarka. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties rūšys. Darbo sąlygų pakeitimas ir perkėlimas į kitą vietą. Perkėlimo į kitą darbą sąvoka ir rūšys. Darbo sutarties pasibaigimas. Skaityti daugiau
Darbo sutartis (4)Įžanga. Darbo sutarties samprata ir reikšmė. Atvejai, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio valia. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutartis (5)Įvadas. Darbo sutartis. Darbo teisės ir darbo sutarties sąvoka. Darbuotojo ir darbdavio sąvokos. Darbo sutarties turinys ir sąlygos. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutartis (6)Įvadas. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties keitimas. Perkėlimas į kitą darbą darbdavio valia. Perkėlimas į kitą darbą darbuotojo valia. Darbo sąlygų keitimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutartis (8)Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties būtinosios sąlygos. Papildomos darbo sutarties sąlygos. Sąlygų nustatymo ir keitimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutartis, jos rūšysĮvadas. Darbo teisė. Darbo sutarties sąvoka ir darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo tarybos ir profesinės sąjungosĮvadas. Tikslas – supažindinti su darbo tarybomis ir profesinėmis sąjungomis, jų panašumais ir skirtumais. Profesinės sąjungos. Profesinių sąjungų steigimas, veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Profesinių sąjungų teisinis statusas. Profesinių sąjungų veikla, jos garantijos ir turtas. Darbo tarybos teisinis pagrindas. Darbo taryba ir jos sudarymas. Darbo tarybos teisės. Darbdavio įsipareigojimai, susiję su darbo taryba. Galimybė sudaryti kolektyvinę sutartį ir galima nauda darbdaviui. Apibendrinant, pagrindiniai darbo tarybų ir profesinių sąjungų panašumai ir skirtumai. Išnašos. Skaityti daugiau
Darbo teisė (2)Darbas. Darbo stažas. Darbo sutartis. Darbo laikas. Darbo užmokestis ir drausmė. Skaityti daugiau
Darbo teisė (21)Įvadas. Darbo teisės sąvoka, sistema, principai ir metodas. Darbo teisės sistema. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Kolektyvinių darbo santykių subjektai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisė (23)Įvadas. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Terminuota paprastoji darbo sutartis. Termino nustatymas. Terminuotos darbo sutarties nutraukimas. Sezoninė darbo sutartis. Laikinojo darbo sutartis. Papildomas darbas. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutarčių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisė (24)Įžanga. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties keitimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisė (26)Įvadas. Darbo tikslas: aptarti darbo teisę, darbo sutartį ir darbuotojo perkėlimą į kitą darbo vietą. Darbo teisė. Darbo sutartis. Darbuotojo perkėlimas į kitą darbo vietą. Darbo sutarties keitimas. Laikinas perkėlimas į kitą darbą ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Darbuotojo perkėlimas į kitą darbo vietą dėl sveikatos būklės. Darbuotojo perkėlimas į kitą darbo vietą dėl darbuotojo kaltės. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo teisė (3)Darbo teisės istorinė raida. Darbo santykių sąvoka. Darbo teisės subjektai ir turinys. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Darbo teisės ir pareigos tarptautinėje teisėje. bei nacionalinės darbo teisės problemos. Skaityti daugiau
......