Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Darbo sutarčių rūšys (3)Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuotos darbo sutartys. Terminuotos darbo sutartys. Laikinosios darbo sutartys. Sezoninės darbo sutartys. Dėl papildomo darbo ir antraeilių pareigų darbo sutartys. Darbo sutartys su namudininkais. Darbo sutartys patarnavimo darbams. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarčių rūšys (4)Įžanga. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Darbo sutarties termino nustatymas. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitų darbo sutarties rūšių ypatumai. Darbo sutarties vykdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties keitimasĮvadas. Darbo sutarties vykdymo samprata. Darbo sutarties keitimas. Darbuotojo pareiga pačiam atlikti jam pavestą darbą. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbdaviui nevykdant savo įsipareigojimų. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas (2)Įvadas. Darbo teisė. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas (4)Įvadas. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas (5)Įvadas. Darbo sutarties nutraukimas išbandymo laikotarpiu. Terminuotos darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Atsiskaitymas su atleidžiamu iš darbo darbuotoju. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu. Ar darbdavys privalo patenkinti darbuotojo prašymą. Įspėjimo terminas ir jo skaičiavimas. Darbuotojo teisė atšaukti prašymą. Atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas (7)Įvadas. Darbo teisė. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl ekonominių ir technologinių priežasčių. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas pagal teismą. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas (8)Įvadas. Darbo sutarties pasibaigimo samprata. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindų klasifikavimas. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojų pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojų iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas dėl pagrindų. Darbo sutarties pasibaigimas dėl tam tikrų aplinkybių. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotojų tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas (9)Įvadas. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės sąlygos. Darbuotojo perkėlimas į kitą darbą. Svarbios priežastys, leidžiančios nutraukti darbo sutartį nesant darbuotojo kaltės. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai ir garantijos tam tikrų kategorijų darbuotojams. Atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyvaĮvadas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimo pagrindas. Darbo sutarties nutraukimo priežastys. Darbo sutarties nutraukimo tvarka. Priežastys dėl kurių negali būti nutraukta darbo sutartis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva esant darbuotojo kaltės. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltėsĮvadas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimo pagrindas. Darbo sutarties nutraukimo priežastys. Darbo sutarties nutraukimo tvarka. Priežastys dėl kurių negali būti nutraukta darbo sutartis. Darbo kodekso darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės komentaras. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltėsĮvadas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Svarbios priežastys, susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais sugebėjimais, jo elgesiu darbe. Ekonominės, technologinės priežastys ar darbovietės struktūriniai pertvarkymai ir panašios svarbios priežastys kaip darbo sutarties nutraukimo pagrindas. Ekonominės priežastys. Technologinės priežastys. Kitos panašios priežastys. Gamybinės priežastys. Įstatymo numatytos bendrosios garantijos darbuotojams, atleidžiamiems darbdavio, kai nėra darbuotojų kaltės. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą (DK 130 str.). Kito darbo siūlymas. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (2)Įvadas. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Darbo santykių reguliavimo būdai ir ypatybės. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (3)Summary. Įvadas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Garantijos tam tikrų kategorijų darbuotojams. Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams auginantiems vaikus. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams. Garantijos darbuotojų atstovams. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Išeitinės išmokos dydis. Atsiskaitymo su atleidžiamuoju darbuotoju tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimo pagrindaiĮvadas. Darbo sutarties pasibaigimo samprata. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindų klasifikavimas. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas dėl pagrindų, nepriklausančių nuo šalių valios. Darbo sutarties pasibaigimas dėl tam tikrų aplinkybių. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties nutraukimo sąlygos ir apribojimaiĮvadas. Darbo sutarties pasibaigimo (nutraukimo) samprata. Darbo sutarties pasibaigimas (nutraukimas). Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės (be įspėjimo). Darbo sutarties nutraukimas esant kitoms priežastims. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties pasibaigimasDarbo sutartis. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas. Atleidimas iš darbo. Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Skaityti daugiau
Darbo sutarties pasibaigimas (2)Įvadas. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu (DK 125 str.). Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties samprata ir turinys (2)Įvadas. Darbo sutarties samprata ir turinys. Darbo sutarties samprata. Darbo sutarties turinys ir darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sudarymo tvarka pagal darbo kodeksą ir atskirus įstatymus. Darbo sutarties prielaidos. Konkursas. Renkamosios pareigos. Kvalifikaciniai egzaminai. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutarties sudarymasĮvadas. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties forma. Darbo sutarčių rūšys. Invalidų įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
......