Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Darbo apmokėjimas (3)Įvadas. Darbo užmokesčio esmė ir formos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo apmokėjimo sistemos samprata ir kvalifikacija. Darbo užmokesčio sistemos. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Darbo apmokėjimo organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimas (4)Įvadas. Darbo vertinimas ir apmokėjimas. Pagrindiniai darbo vertinimo aspektai bei darbo užmokestį lemiantys veiksniai. Svarbiausi apmokėjimo už darbą organizavimo principai. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškasis darbo apmokėjimo modelis. Japoniškasis darbo apmokėjimo modelis. Vakarų Europos šalių darbo apmokėjimo modelis. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Premijavimo sistemos. Individualaus ir kolektyvinio premijavimo sistemos. Premijavimas pagal dalyvavimo pelnuose sistemas. Skatinimas dividendais. Papildomas darbo apmokėjimas. Darbininkų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčio panašumai bei skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimas ir jo lygio nustatymo principaiĮvadas. Darbo apmokėjimas kaip vienas iš darbuotojų skatinimo bei kompensavimo už darbą būdų. Darbo apmokėjimo reguliavimo bei nustatymo principai. Darbo apmokėjimo organizavimo principas. Realaus darbo užmokesčio užtikrinimas. Nediskriminavimas – vienas darbo apmokėjimo principų. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimas ir jo pokyčiai LietuvojeĮvadas. Darbo apmokėjimo samprata, struktūra ir pagrindiniai tikslai. Darbo apmokėjimo sistemos, funkcijos ir veiksniai. Darbo apmokėjimo pokyčiai Lietuvoje. Darbo užmokesčio lygiai. Nominalusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Realusis darbo užmokestis ir jo pokyčiai. Minimalus darbo užmokestis ir jo kitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimas prekybos įmonėseĮvadas. Paskirstymo pagal darbą dėsnis. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo laiko apskaita. Išskaitos iš darbo užmokesčio. Kaip turi būti mokamas darbo užmokestis? Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo diferencijavimas. Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos. Įmonių vadovų darbo apmokėjimo organizavimasĮvadas. Darbo apmokėjimo diferencijavimas. Veiksniai lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai amerikietiškame modelyje. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai japoniškame modelyje. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai Vakarų Europos šalių modelyje. Darbo įvertinimo metodų klasifikacija. Darbų palyginimo metodas. Darbų klasifikavimo metodas. Įvertinimo balais metodas. Darbo veiksnių palyginimo metodas. Darbuotojų materialinio skatinimo sistemos. Premijavimas pagal dalyvavimo pelnuose sistemas. Skatinimas dividendais. Įmonės vadovų darbo apmokėjimo organizavimas Lietuvoje ir kitose šalyse. Vadovų darbo apmokėjimo organizavimas. Vadovų darbo skatinimas užsienio šalyse. Įmonių vadovų darbo apmokėjimo organizavimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo formų ir sistemų taikymas įmonėjeĮvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodas. Darbo ir socialinių kaštų samprata. Darbo užmokestis ir darbo rinka. Darbo apmokėjimo veiksniai. Atlyginimų sistema. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai. Naujos tendencijos darbo apmokėjime ir darbo apmokėjimo organizavimas naudojantis užsienio šalių patirtimi. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimo ypatumai. Darbo užmokesčio statistikos tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo lygį veikiantieji veiksniaiDarbo apmokėjimo samprata. Darbo ir socialinių kaštų samprata . Darbo apmokėjimo sistemos ir jų reikšmė. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimą. Darbo apmokėjimo lygio nustatymas. Darbo apmokėjimo tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo nuostataiĮvadas. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo užmokesčio formos. Užmokesčio už darbą įvairiose organizacijose ypatybės. Personalo skatinimas ir vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo organizavimo principai, teisinis reglamentavimasĮvadas. Darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo teisinis reglamentavimas. Darbo kodeksas. Kiti teisės aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo organizavimo tobulinimasĮvadas. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo sąlygos. Darbo apmokėjimas. Atlyginimo dydis. Darbo apmokėjimo sistemos. Laikinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinė apmokėjimo sistema. Mišrios apmokėjimo sistemos. Mėnesinio apmokėjimo sistemos. Apmokėjimas už apyvartą. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Atsiskaitymai. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį, užsienio šalyse. Lietuvos respublikos darbo apmokėjimo įstatymas. Darbo užmokesčio sistema Lietuvoje bei teisingos ir motyvuojančios darbo apmokėjimo sistemos sukūrimas. Vieninga darbo apmokėjimo sistema. Tarptautinės darbo organizacijos ištakos ir istorija. Tarptautinės darbo organizacijos įkūrimas. Atlyginimų apsauga. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Darbo apmokėjimo sistemos (2)Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo apmokėjimo sistemos organizavimas (pagal A. Sakalą ir V. Šilingienę). Vienetinės ir laikinės darbo užmokesčio formų apskaičiavimas. Vienetinės ir laikinės darbo užmokesčio formų skirtumai. Veiksniai, nuo kurių priklauso atlyginimo dydis. Skaityti daugiau
Darbo atmosferaĮvadas. Psichologinis bendravimo klimatas. Geros manieros – teigiamos darbo aplinkos laidas. Vadovas - darnaus kolektyvo simbolis. Darbuotojų tipai. Liežuvis – velnio krikštasūnis. Beveik rimtai : dvi didžiosios paslaptys. Reziumė. Skaityti daugiau
Darbo birža ir jos vaidmuoĮvadas. Darbo birža. Darbo biržos funkcijos. Nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Teisė į nedarbo draudimo išmoką. Nedarbo draudimo išmokos skyrimas. Mokėjimo trukmė. Nedarbo draudimo išmokos dydis. Užimtumo politika ir programos. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Lietuvos darbo biržos 2006 – 2008 metų veiklos strateginiai tikslai. Marijampolės darbo birža. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. 2006 metų darbo jėgos užimtumo prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo biržos vaidmuo LietuvojeĮvadas. Darbo rinkos valdymo sistema. Valstybinė užimtumo organizacija – darbo birža. Aktyvios darbo rinkos programos. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Lietuvos darbo biržos veikla. 2006–ųjų metų darbo rinkos prognozė. Darbo rinkos tendencijos 2006 metais. Skaityti daugiau
Darbo dainosDarbo dainos. Darbo dainų pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo dainos (2)Įvadas. Tautosakos klasifikavimas. Nagrinėjimas pagal rūšis ir žanrus. Darbo dainos. Malimo dainos. Verpimo dainos. Ganymo dainos. Artojų ir audėjų dainos. Šienapjūtės dainos. Rugiapjūtės dainos. Gamtos ir žmogaus gyvenimo sugretinimai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo dainos (3)Įvadas. Darbo dainų kilmė. Darbo dainų skirstymas. Arimo dainos. Šienapjūtės dainos. Rugiapjūtės dainos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo drabužiaiĮvadas. Svarbu žinoti, kas tinka. Konservatyvūs, standartiniai ir nerūpestingi darbo drabužiai. Apie kailinius. Keli patarimai, kaip rengtis vyrams. Keli patarimai, kaip rengtis moterims. Tarnybinė kelionė į užsienį. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo drabužiai (2)Įvadas. Įmantrūs drabužiai sudaro ir grožį. Rūbai kuria žmones. Ką vilkėti ir ko geriau nevilkėti. Aksesuarai - šis tas papildomo. Papuošalai. Diržas ir rankinukai. Pėdkelnės ir kojinės. Batai. Įvairios smulkmenos. Drabužių derinimas. Išvada. Skaityti daugiau
......